Испитни рокови и припремни рад у школској 2020/2021.

 

Активности  Време  
Почетак школске године  0109. 2020. 
Први родитељски састанци  31.08. 2020. 
Први класификациони период (І полугодишта)  01.09.2020. –  06.11.2020. 
Завршетак І полугодишта  29.01.2021. 
Зимски распуст  31.12.2020. – 08.01.2021. 

01.02.2021. – 12.02.2021. 

Почетак ІІ полугодишта  17.02.2021. 
Дан Светог Саве  27. 01. 2021. 
Први класификациони период (ІІ полугодишта)  17.02.2021. – 09.04.2021. 
Пролећни распуст  30.04.2021. – 04.05.2021. 
Завршетак редовне наставе трећег разреда трогодишњег образовања и четвртог разреда  28.05.2021. 
Завршетак наставе првог и другог разреда трогодишњег образовања и првог, другог и трећег разреда четворогодишњег образовања  18.06.2021. 

06.08.2021. 

Уручивање сведочанстава ученицима завршних разреда  01.06.2021. 
Уручивање сведочанстава ученицима осталих разреда  28.06. 2021. 
Припремна настава за поправне, завршне и матурске испите  31.05. – 07.06.2021. 
Завршни и матурски испити – јунски рок  08.06. – 14.06. 2021. 
Поправни испити у јунском року за ученике завршних разреда   08.06. – 14.06.2021. 
Припремна настава за разредне испите ученика завршних разреда  31.05. – 04.06.2021. 
Разредни испити ученика завршних разреда  07.06. – 11.06. 2021. 
Припремна настава за разредне испите ученика осталих разреда  21.06. –  25.06.2021. 
Разредни испити ученика осталих разреда  28.06. – 05.07.2021. 
Подела диплома ученицима   17.06. 2021. 
Припремна настава за поправне испите у августовском року  17.08. – 23.08. 2021. 
Поправни испити у августовском року  23.08. – 27.08. 2021. 
Припремна настава за завршне и матурске испите у августовском року  23.08. – 25.08. 2021. 
Завршни и матурски испити – августовски рок  26.08. – 31.08. 2021. 
Испити ванредних ученика – септембарски рок  22.09. – 30.09.   2020 
Испити ванредних ученика – октобарски рок 

 

21.10. – 3010.    2020. 
Испити ванредних ученика – новембарски рок  20.11. – 2711.    2020. 
Испити ванредних ученика – децембарски рок  21.12.  – 2812.   2020. 
Испити ванредних ученика – јануарско – фебруарски рок  19.02. – 2602.   2021. 
Испити ванредних ученика – мартовски рок  20.03.  – 3003.  2020. 
Испити ванредних ученика – априлски рок  19.04.  – 26. 04 .  2021. 
Испити ванредних ученика – мајски рок  20.05. – 2705.   2021. 
Испити ванредних ученика – јунски рок  10.06.  – 17.06.   2021. 
Испити ванредних ученика – августовски рок  18.08  – 2708.   2021. 

 

 

 

Објављено у Активности у школи

Архиве