IZVEŠTAJ O RADU RECITATORSKE SEKCIJE

IZVEŠTAJ O RADU RECITATORSKE SEKCIJE ZA ŠKOLSKU  2018/2019. GODINU

 

Septembar

Izvršeno je planiranje svih aktivnosti i napravljen je spisak talentovanih i zainteresovanih učenikakoji će učestvovati u radu sekcije.

Oktobar

Puštali smo poznate interpretacije na kompjuteru i uvežbavali recitovanje i dikciju.

Novembar

Predloženi su učenici za takmičenje u recitovanju.

Svakodnevno smo uvežbavali predstavu za Savindan.

Jedan učenik je svirao harmoniku i uvežbao za priredbu dve pesme.

Decembar

Na časovima sekcije vežbali smo pesme koje će učenici recitovati na takmičenju.Ukrasili smo hol panoima povodom školske slave Savindana.

Januar

27.januara izveli smo uspešno predstavu u holu škole.

Slike su postavljene na školski sajt.

Februar

Podeljene su pesme za recitatorsko takmičenje i one su usklađene sa senzibilitetom govornika.

Mart

Učenici su se pripremali za Opštinsko takmičenje.

April

Učenici su nastupili na Opštinskom takmičenju.Dva učenika iz prve godine su prošli dalje i nastavili sa vežbanjem za Kosjerić.

Maj

Radili smo nove panoe za učionicu i predložili nove pesme za sledeće takmičenje.

Jun

Učenici recitatorske sekcije su napravili plan svojih aktivnosti za naredni period i dali svoje predloge u vezi sa sledećim aktivnostima sekcije.

 

Mesto, datum:

Čajetina,3.9.2019.

 

                                                                                    Podnosilac izveštaja:

                                                                                                 Tanja Lazić