Kалендар значаjних активности у школи ­

Класификациони периоди: 10.11.2016. ; 27.01.2017. ; 07.04.207. ; 07.04.2017. ; 20.06.2017.


Време реализације екскурзија по разредима:
трећи разред: 05.10. – 09.10. 2016. Северна Грчка
У току школске године планирано је и да се изведу једнодневни излети:
o Сајам туризма у Новом Саду – октобар 2016.
o Сајам туризма у Београд – фебруар 2017.
o Посета Етно селу Сирогојно и Стопића пећини – септембар 2016 и април
2017.
o Посета Вишеграду и Мокрој Гори – октобар 2016. и мај 2017.
o Посета Тари и манастиру Рача – октобар 2016
o Посета сајму књига и сајму аутомобила – октобар 2016 и март 2017
o Посета Врњачкој Бањи – аптил 2017.

– организовање припремне наставе: припремна настава се организује из свих предмета из којих ученици падну на поправни испит или разредни испит са фондом 10% од укупног
броја часова, као и 5% од укупног броја часова из стручних предмета из којих се полаже завршни испит и матурски испит. Евиденција о одржаним часовима се води у посебној књизи наставних и ваннаставних активности. Настава се организује непосредно пре полагања испита.

– Такмичења: сваке године школа учествује на Републичком такмичењу за угоститељске и туристичке школе. Календар организовања такмичења прописује Заједница школа у другом полугодишту.

Ученици школе и наставници практичне наставе учествују у свим културним активностима које организује библиотека „Љубиша Р. Ђенић“, Културно – спортски центар
и Скупштина општине Чајетина, Туристичка организација Златибор.

На основу Правилника о календару образовно васпитног рада средње школе за школску 2016/2017. годину неопходно је да сваки радни дан буде заступљен 37 пута. Због
тога ће у уторак, 08.11.2016. часови бити замењени часовима од петка.

Планиране су радне суботе за надокнаду екскурзије ученика трећег разреда, смер
економски техничар:
22.10.2016. часови од среде
03.12.2016. часови од четвртка
25.02.2017. часови од петка

Објављено у Активности у школи

Архиве