Ugostiteljsko turistička škola

Istorijat škole

Škola je počela sa radom 01. septembra 1977. godine.

Prve dve godine, Škola je vršila upis u I i II razred zajedničke osnove srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja. Tada je imala status izdvojenog odeljenja Obrazovnog centra „Radoje Marić“ iz Užica.

Školske 1979/1980. godine, Škola je prerasla u OOUR Srednje usmereno obrazovanje i vaspitanje i dalje u sastavu Obrazovnog centra „Radoje Marić“ iz Užica, da bi 10. septembra 1984. godine Skupština opštine Čajetina donela odluku o osnivanju RO Obrazovni centar, čime je Škola postala samostalna.

Škola je u početku rada upisivala oko 50% učenika sa teritorije Opštine, a kasnije su se upisivali učenici i iz drugih regiona.

Prvih godina rada Škole, organizovane su šestomesečne obuke za potrebe tadašnjih preduzeća u Čajetini, uglavnom za zanimanja drvoprerađivač i mesar.

Najpre se nastava odvijala u Osnovnoj školi, dok zgrada naše škole – donje krilo, nije završeno i otvoreno. Rad u novoizgrađenom prostoru počinje 21. septembra 1977. godine, a drugo krilo sa četiri učionice i školskom bibliotekom, izgrađeno je 1982. godine.

Škola je više puta menjala nazive, a od 26. marta 2003. godine zove se Ugostiteljsko-turistička škola.

Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija, izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 14 učionica i pratećim prostorijama ukupne površine 1.130 m2. Takođe, zajedno sa Opštinom, SIZ-om Regiona i Sportskim savezom, uz finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja učenika.

Danas Škola ima pet kabineta i devet učionica specijalne namene. Škola je po savremenim standardima opremila dva kabineta za kuvarstvo sa praktičnom nastavom, jedan kabinet za usluživanje sa praktičnom nastavom, kabinet za agencijsko-hotelijersko poslovanje i kabinet za računarstvo i informatiku.

Škola poseduje Školski restoran na Zlatiboru. Ovaj prostor je dobijen na korišćenje 30. decembra 2010. godine. Pored ovog prostora za obavljanje praktične nastave učenika, Škola sarađuje sa velikim brojem hotela, restorana i agencija na Zlatiboru i Užicu.

U proteklih 40 godina u Školi je radilo 276 radnika i upisano je 13.204 učenika u 501 odeljenje. Najveći broj učenika zabeležen je školske 2007/2008. godine i to 445 učenika u 18 odeljenja. Poslednjih godina, broj učenika kreće se oko 315 u 14 odeljenja.

U proteklom periodu Škola je vršila upis učenika u različita područja rada, struke i zanimanja – drvoprerađivačka, ekonomsko-komercijalna i mašinska struka, trgovina, ugostiteljstvo i turizam i ekonomija, pravo i administracija. Uglavnom, upis je bio u skladu sa potrebama proizvodnih i uslužnih preduzeća i ustanova. Poslednjih 27 godina, Škola upisuje učenike u područje rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam.  Ovi obrazovni profili su ustvari uslužna zanimanja, koja su sve traženija na ovom turističkom području Zlatibora i Zapadne Srbije.

Poslednjih 10 godina škola je učestvovala u više projekata koje je finansirala Evropska unija, kao što su CARTZ-2 i Kultur-Kontakt. Uvođena su ogledna odeljenja, učestvovali smo izradi planova i programa za obrazovne profile: kuvar, konobar, poslastičar i turistički tehničar. U ovom periodu Škola se izdigla među sedam najboljih škola u Srbiji u ovom području rada, što potvrđuju i rezultati sa republičkih takmičenja, učešća na mnogim manifestacijama, kao što su Kuhinjski kalfa, Ajvarijada i projekti drugih škola.

Objavljeno u O školi

Zaposleni u Školi

vis

Deo kolektiva na izletu 2016. godine.

Nastavni kadar

red. br.        Ime i prezime Predmeti koje predaje
 1. Tanja Lazić Srpski jezik i književnost
2. Brankica Manojlović Srpski jezik i književnost
 3. Vera Ratković Francuski jezik, komercijalno poznavanje robe
 4. Dubravka Kovačević Engleski jezik
 5. Ružica Topalović Engleski jezik
 6. Miroslav Janković Ruski jezik
 7. Aleksandra Kostić Umetničko oblikovanje
 8. Goran Drašković Sociologija,  ustav i pravo građana
 9. Vesna Knežević Istorija
 10. Biljana Lazarević Istorija umetnosti, likovna kultura
 11. Jasna Prljević Matematika
 12. Slobodan Mićović Matematika
 13. Milovan Milaćević Računarstvo i informatika
 14. Jelena Marić Geografija
 15. Snežana Šaponjić Fizika
 16. Milena Joksimović Hemija, poznavanje robe
 17. Danijela Mijailović Biologija, zdravstveno vaspitanje, higijena
 18. Vladimir Mijailović Higijena, zdravstvena kultura
 19. Branka Sokić Psihologija, ishrana
 20. Gorica Jojić Filozofija
 21. Mirjana Petrović Građansko vaspitanje
 22. Nikola Zečević Verska nastava
 23. Milomir Šopalović Fizičko vaspitanje
 24. Radovan Rajevac Fizičko vaspitanje
 25. Jela Pavlović Stručni moduli turističkim tehničarima, profesionalna praksa
 26. Jelica Kuzeljević Stručni moduli turističkim tehničarima, poslovna ekonomija, monetarna ekonomija i bankarstvo, principi ekonomije
 27. Nerandža Jovičić Stručni moduli turističkim tehničarima, poslovna ekonomija
 28. Radica Bogdanović Osnovi turiz i ugostiteljstva ,računovodstvo
 29. Dana Pavlović Marketing u turizmu, osnovi ekonomije, savremena poslovna korespodencija, finansijsko poslovanje, računovodstvo
 30. Katarina Luković Stručni moduli turističkim tehničarima, preduzetništvo, hotelijerstvo, osnovi turizma i ugostiteljstva
 31. Rosa Vukosavljević Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 32. Nebojša Krpović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 33. Ljubomir Mitrašinović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 34. Ninoslav Manojlović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom, blok
 35. Dragan Kovačević Usluživanje sa praktičnom nastavom, osnovi kuvarstva,  ekonomika i org. preduzeća, osnovi ekonomije, poslovna ekonomija

 Vannastavni kadar (direktor, sekretar, administrativno i tehničko osoblje)

Red. br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Višnja Smiljanić Direktor
 2. Tatjana Miljanović – Kravić Sekretar
 3. Vera Milić Šef računovodstva
 4. Gradimir Basurović Koordinator praktične nastave
 5. Milan Bisić Domar i ložač
 6. Nada Kuzeljević Pomoćni radnik
 7. Gordana Udovičić Pomoćni radnik
 8. Grozda Matović Pomoćni radnik
 9. Stanka Piščević Pomoćni radnik
 10. Miloš Jezdimirović Pomoćni nastavnik
 11. Željka Suzović Pomoćni nastavnik
 12. Tanja Stamatović Pomoćni nastavnik
 13. Olga Gukić Pomoćni nastavnik

Stručni saradnici

Red. Br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Branka Sokić stručni saradnik
 2. Vesna Džambić bibliotekar

kolege

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Konobar

Broj godina školovanja: 3

Prima mušterije, razmešta ih i upućuje u pogledu izbora jela i pića, preuzima narudžbe, uslužuje, vrši naplatu i na kraju ih ispraća. Vrši spremanje i aranžman prostora za obedovanje. Održava higijenu escajga u okviru ugostiteljskog objekta, a brine i o sopstvenom izgledu.

U njegovoj radnoj sredini može se javiti visoka koncentracija duvanskog dima.

Ciljevi stručnog obrazovanja

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil konobar je osposobljavanje učenika za usluživanje gosta hranom i pićem.
Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Konobar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje ugostiteljskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila konobar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi

Kuvar

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Broj godina školovanja: 3

Sprema svaku vrstu hladnih i toplih obroka. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca i važećim normama. Takođe se brine o skladištenju robe.

Ovo zanimanje podrazumeva učestalo stajanje i kretanje u prostoriji sa visokom temperaturom parom zasićenim vazduhom.

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil kuvar je osposobljavanje učenika za pripremu, serviranje i dekorisanje obroka.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Kulinarski tehničar (sa završenom četvrtom godinom) može napredovati do mesta glavnog kuvara i dalje se usavršavati. Kuvar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje kulinarskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila kuvar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Komercijalista

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Uobičajeni poslovi koje komercijalista vrši su: potraga i povezivanje sa snabdevačima i kupcima, postizanje međusobne saglasnosti u pogledu prodaje robe ili usluga, osiguranje pravilnog prenosa robe, obavljanje administrativnih i ostalih kancelarijskih poslova. Za ovu delatnost ključno je posedovanje podataka i saznanja koje se odnose na kvalitet robe, stalno upoznavanje sa promenama trgovinske pravne regulative, praćenje cena i dospelosti novih proizvoda na tržište.

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Ekonomski tehničar

logo

20513_1597792160456991_3358471460774013_n 1604644_1597791060457101_7822890067058987548_n

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ekonomskog tehničara.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja i sticanjem zvanja ekonomskog tehničara, imaju mogućnost da nastave školovanje na višim i visokim školama ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim preduzećima…), a poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl. Obavlja knjigovodstvene, računovodstvene, finansijske, komercijalne, ili jedan deo poslova u oblasti marketinga i istraživanja tržišta. Vodi blagajničko poslovanje, popunjava knjigovodstvena dokumenta, knjiži poslovne promene, sastavlja izveštaj o poslovanju. Po potrebi obavlja gotovinski i bezgotovinski platni promet.

Radi uglavnom u kancelariji, sedeći, uz upotrebu računara. Osim snalaženja sa brojevima, za uspeh u ovom zanimanju važni su odgovornost, tačnost, sistematičnost, razvijene veštine komunikacije, temeljnost, preduzimljivost, odlučnost, samopouzdanje, urednost, organizovanost, promišljenost.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Turistički tehničar

logo

 

11036453_1597791270457080_7931496083982160441_n

Učenici se na ovom smeru školuju se za poslove u turističkim agencijama i recepcijama hotela.

Tokom školovanja akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u struci  i na stranim jezicima. Za 4 godine školovanja, pohađa se ukupno 2103 časova stručnih predmeta i dva strana jezika!

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje turističkog tehničara.

Kratak opis posla turističkog tehničara:

Daje potrebna obaveštenja, predlaže, ugovara i organizuje turističke aranžmane (izlete, ekskurzije, stručne skupove, itd). Obezbeđuje vize, pravi proračune cena turističkih usluga. Priprema rezervacije za smeštaj, karte i prateću dokumentaciju za putnike. Posreduje između putnika, hotela i prevoznika sa ciljem da se obezbedi kvalitetna, komforna usluga. Izvršava poslove u turističkoj agenciji. Radi poslove na recepciji. Obavlja poslove organizacije skupova u ugostiteljstvu i turizmu. Izrađuje osnovne kalkulacije u vezi sa radom u turističkoj agenciji, na recepciji i u organizaciji skupova. Kao recepcioner prihvata i organizuje smeštaj hotelskih gostiju. Radi u turističkim agencijama, hotelima…

Pretežno radi u kancelarijama i drugim poslovnim prostorijama uz korišćenje računara. Često je u kontaktu sa ljudima.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Ugostiteljski tehničar

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Tokom školovanja na ovom smeru akcenat je na stručnim predmetima. Za četiri godine učenici ovog smera pohađaju ukupno 1872 časa stručnih predmeta čije je savladavanje neophodno za rad u restoranima i sličnim objektima.
Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ugostiteljskog tehničara. 

Kratak opis posla ugostiteljskog tehničara:

Dočekuje goste, smešta ih, upoznaje sa izborom jela i pića, prima narudžbine, poslužuje, naplaćuje i ljubazno ih ispraća. Priprema i aranžira prostor za ručavanje. Vodi računa o urednosti i higijeni inventara u ugostiteljskom objektu, kao i o svom izgledu. Radi u smenama, ponekad noću, u zatvorenim prostorijama, otvorenim terasama i baštama.  Vodi administrativno-knjigovodstvene poslove u ugostiteljskom privrednom društvu. Radi stojeći i u pokretu. Pri radu može biti izložen većim koncentracijama duvanskog dima.

Ugostiteljski tehničar radi složenije i odgovornije poslove, ima mogućnost napredovanja i direktnu prohodnost na strukovne ili akademske studije iz oblasti ekonomije, turizma, hotelijerstva itd. Konobar (trogodišnji smer) može nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Predmete koje uče ugostiteljski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Kulinarski tehničar

KULINARI

Vredni učeniciVredni učenici

Školovanje je četvorogodišnje, po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje kulinarskog tehničara.

Tokom školovanja kulinarskih tehničara akcenat je na stručnim predmetim, tako da kroz četvorogodišnje školovanje naši đaci pohađaju ukupno 1843 časova stručnih predmeta. Savladavanje ove nastave je neophodno za rad u kuhinji, pa su učenici po završenoj školi spremni za rad u kuhinji bilo kog objekta.

Opis posla kulinarskog tehničara:

Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. Vrši izbor i pripremu namirnica, određuje način pripremanja (kuvanje, pečenje, prženje, i drugo), kao i serviranje jela. Na osnovu propisa i zahteva ugostiteljskog objekta u kome radi, kuvar sastavlja jelovnike, naručuje namirnice i preuzima naručenu robu, skladišti je i čuva od kvarenja. Priprema, servira i dekoriše – predjela (hladna i topla), salate i zimnice, supe, čorbe i potaže, gotova jela, jela po porudžbini, jela sa roštilja, jela od riba, variva i priloge, osnovne poslastice. Sastavlja jelovnik i meni kartu. Izrađuje osnovne kalkulacije.Radi uglavnom u zatvorenim prostorijama u kojima je povišena temperatura i vazduh zasićen parom. Radi pretežno stojeći i u pokretu, uz stalno angažovanje ruku.

Sticanjem diplome četvrtog stepena, dobija se zvanje kulinarskog tehničara i mogućnost napredovanja do glavnog kuvara, kao i šira prohodnost za nastavak studija. Kuvari (trogodišnji obrazovni profil) mogu nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<.

Koje predmete uče kulinarski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Šta posle završene srednje …

kapa

O PROHODNOSTI ZA DALJE ŠKOLOVANJE
Posle četvorogodišnjeg obrazovnog profila postoji direktna prohodnost za upis na fakultete i visoke škole strukovnih studija – ne zahteva se polaganje dopunskih ispita, već je dovoljno položiti prijemni ispit.
Imaj u vidu da pojedine ustanove visokog obrazovanja zahtevaju određeno srednje obrazovanje kao preduslov za upis. Uslove za upis pojedinih fakulteta i visokih škola možeš proveriti na sajtu http://prijemni.infostud.com i u informatorima Prosvetnog pregleda.
Posle trogodišnjeg obrazovnog profila ne postoji direktna prohodnost za upis fakulteta i visokih škola strukovnih studija. U nekim slučajevima postoji prohodnost za upis odgovarajuće visoke škole strukovnih studija. Na primer, posle završene ugostiteljske škole u trogodišnjem trajanju može se, uz položen prijemni ispit, upisati Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu. Za upis drugih visokih škola i fakulteta trebalo bi položiti razliku ispita trogodišnjeg i četvorogodišnjeg profila i vanredno završiti četvrtu godinu (vanredno školovanje, za razliku od redovnog, nije besplatno).

Ako želiš:
– da se posle završene srednje škole zaposliš, možeš da se opredeliš za srednju stručnu školu, za trogodišnji ili četvorogodišnji obrazovni profil
– da posle srednje škole nastaviš školovanje, možeš da se odlučiš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi ili za gimnaziju
– prvo da završiš srednju stručnu školu i stekneš zanimanje, a posle možda da nastaviš školovanje, možeš da se opredeliš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi.

Objavljeno u O školi Označeno sa: ,

O ŠKOLI

ŠKOLA IZBLIZA

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na području ove opštine.

Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja.

Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole. Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeđe naša škola.

fbhodnik2

Škola je otvorena školske 1977/1978 godine. Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 učionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom pomenutih ustanova, kao i uz obilatu finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni uslovi za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Izgradnja dvorane je takođe doprinela i zadovoljavanju potreba građana Opštine za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Krajem 2010. godine na naša škola je na Zlatiboru otvorila restoran. U restoranu učenici izvode stručnu praksu pod nadzorom profesora – vrhunskih profesionalaca.

Skolski restoran

Skolski restoran

Restoran je otvorenog tipa. Nudi gostima najkvalitetniju uslugu po najpovoljnijim cenama. Najbolja preporuka su nam naši gosti koji se vraćaju ishrani kod nas uvek kad su na Zlatiboru, ili svraćaju uvek kad su u prolazu! Više o restoranu pogledajte >>ovde<<.
Opremljenost škole potrebnim priborima za izvođenje nastave je na visokom nivou, budući da učenici, kao i kolektiv škole vode računa o održavanju istih.

 

Objavljeno u O školi, Ostalo

Istorijat Ugostiteljsko turističke škole

ZIMSKA ...

skolastara

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na područ ju ove opštine. Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja. Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole.

Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeduje naša škola.

Škola je otvorena školske 1997/1998 godine. Zajednickim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgradjena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 ucionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom i uz obilatu finansijsku pomoc Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog vaspitanja učenika kao i potreba građana Opštine za zadovoljavanjem potreba za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Opremljenost škole potrebnim nameštajem je zadovoljavajuca školski kolektiv i učenici vode računa o njenom čuvanju.

Skolski restoran

Krajem 2010. godine otvoren je školski restoran. Nalazi se na Zlatiboru u samnom centru na odličnoj lokaciji.

Učenici u restoranu obavljaju stručnu praksu.

Objavljeno u O školi, Ostalo

Raspored polaganja popravnih ispita u avgustu 2018.

Utorak, 21.08.2018.

Vreme Predmet Vrsta ispita Odeljenje Učenici  Nastavnik
08 : 00 Hemija Usmeni I 5 Kostić, Pejić Milena, Mitić (Višnja), Milovan

 

Sreda, 22.08.2018.

Vreme Predmet Vrsta ispita Odeljenje Učenici  Nastavnik
11 : 30 Matematika Pismeni III 1 Marković Jasna
12 : 15 Računovodstvo Pismeni III 1 Bajić, Mutavdžić, Rosić Katarina

 

Četvrtak, 23.08.2018.

Vreme Predmet Vrsta ispita Odeljenje Učenici  Nastavnik
08 : 00 Matematika Pismeni I 5, 3 Šaponjić, Ribać Slobodan
09 : 00 Matematika Pismeni II 5 Matović, Mićić Slobodan
10 : 00 Matematika Pismeni III 5 Paunović Slobodan
08 : 00 Računovodstvo Pismeni II 1 Dimitrijević, Žunić, Kolev, Stamatović, Ćorović Katarina
08 : 00 Francuski jezik 2 Pismeni III 4 Stojanović Vera
09 : 00 Francuski jezik 2 Pismeni I 4 Đukanović Vera
10 : 00 Francuski jezik 2 Pismeni II 4 Grujić, Marjanović Vera
10 : 00 Ekonomika i organizacija… Usmeni II 4 Goljović, Janković, Tucović Jela, Sofija, Vesna
11 : 30 Srpski jezik Pismeni III 4 Kokorović, Kostadinović, Sapun, Stojanović Brankica
12 : 30 Srpski jezik Pismeni I 5 Milošević Brankica

 

 

Petak, 24.08.2018.

Vreme Predmet Vrsta ispita Odeljenje Učenici  Nastavnik
09 : 00 Srpski jezik Pismeni II 1, 4 Vučković, Goljović Brankica
08 : 00 Fizika Usmeni I 5 Kostić, Milivojević, Milošević Snežana
08 : 00 Fizika Usmeni II 5 Vučković, Gudurić, Ilić, Matović, Mićić, Nešović, Nikačević, Radojičić Snežana
08 : 00 Matematika Pismeni II 1, 3, 4 Žunić, Kolev, Ćorović, Pantelić, Janković, Tucović Jasna
09 : 00 Matematika Pismeni III 4 Jeremić, Kaljević, Kokorović, Kostadinović, Rogić, Sapun, Stojanović Ivana, Stojanović Pavle, Tošić Jasna
10 : 00 Matematika Pismeni I 4 Šijaković Jasna
11 : 00 Matematika Usmeni III 1 Marković Jasna, Slobodan, Nera
11 : 30 Računovodstvo Pismeni III 1 Bajić, Mutavdžić, Rosić Katarina, Dana, Nera

 

Ponedeljak, 27.08.2018.

Vreme Predmet Vrsta ispita Odeljenje Učenici  Nastavnik
08 : 00 Matematika Usmeni I 5, 3 Šaponjić, Ribać Slobodan, Jasna, Milovan, Gorica
08 : 30 Matematika Usmeni III 5 Paunović Slobodan, Jasna, Nebojša
08 : 00 Računovodstvo Usmeni II 1 Dimitrijević, Žunić, Kolev, Stamatović, Ćorović Katarina, Dana, Jelica
08 : 00 Engleski jezik Pismeni II 5 Ilić, Matović, Nešović, Radojičić Ružica
09 : 00 Matematika Usmeni III 4 Marković, Jeremić, Kaljević, Kokorović, Kostadinović, Rogić, Sapun, Stojanović Ivana, Stojanović Pavle, Tošić Jasna, Slobodan, Jela
10 : 00 Matematika Usmeni I 4 Šijaković Jasna, Slobodan, Jelena

 

Utorak, 28.08.2018.

Vreme Predmet Vrsta ispita Odeljenje Učenici  Nastavnik
08 : 00 Srpski jezik Usmeni I 5 Milošević Brankica, Tanja, Milovan
09 : 00 Srpski jezik Pismeni II 1, 4 Vučković, Goljović Brankica, Tanja, Jelica, Vesna
09 : 30 Srpski jezik Usmeni III 4 Kokorović, Kostadinović, Sapun, Stojanović Brankica, Tanja, Jela
08 : 00 Matematika Usmeni II 1, 3, 4 Žunić, Kolev, Ćorović, Pantelić, Janković, Tucović Jasna, Slobodan, Jelica, Miroslav, Vesna
09 : 00 Matematika Usmeni III 5 Paunović Slobodan, Jasna, Nebojša
08 : 00 Francuski jezik 2 Usmeni III 4 Stojanović Vera, Ivana, Jela
08 : 30 Francuski jezik 2 Usmeni I 4 Đukanović Vera, Ivana, Jelena
09 : 00 Francuski jezik 2 Usmeni II 4 Grujić, Marjanović Vera, Ivana, Vesna

 

 

Sreda, 29.08.2018.

Vreme Predmet Vrsta ispita Odeljenje Učenici  Nastavnik
08 : 00 Engleski jezik Usmeni II 5 Ilić, Matović, Nešović, Radojičić Ružica, Dubravka, Milena

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Raspored pripremne nastave u avgustu 2018.

 

Petak, 17.08.2018.

 1. čas
 2. čas 3.čas
 1. čas
 5. čas  6. čas  7. čas  8. čas
Manojlović Brankica I 5 I 5 I 5 I 5 II 1, 4 II 1, 4 II 1, 4
Mićović Slobodan I 5, 3 I 5, 3 I 5, 3 I 5, 3 II 5 II 5 II 5
Šaponjić Snežana I 5 I 5 I 5 II 5 I 5 I 5 I 5
Joksimović Milena I 5 I 5 I 5 I 5
Luković Katarina II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 III 1 III 1
Topalović Ružica II 5 II 5 II 5
Prljević Jasna III 1, 4 III 1, 4 III 1, 4 III 1, 4 III 1, 4 I 4 I 4
Ratković Vera I 4 I 4 I 4 I 4 II 4 II 4 II 4
Pavlović Jela II 4 II 4 II 4 II 4

 

Ponedeljak, 20.08.2018.

 1. čas
 2. čas 3.čas
 1. čas
 5. čas  6. čas  7. čas  8.čas
Manojlović Brankica I 5 I 5 I 5 II 1, 4 II 1, 4 II 1, 4 II 1, 4 II 1, 4
Mićović Slobodan I 5, 3 I 5, 3 I 5, 3 III 5 III 5 III 5 III 5
Šaponjić Snežana I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5
Joksimović Milena I 5 I 5 I 5
Luković Katarina II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 III 1 III 1 III 1
Prljević Jasna III 1, 4 III 1, 4 III 1 III 1 III 1 II 1,3,4 II 1,3,4 II 1,3,4
Topalović Ružica II 5 II 5 II 5
Ratković Vera I 4 I 4 I 4 II 4 II 4 II 4 II 4
Pavlović Jela II 4 II 4

 

 

Utorak, 21.08.2018.

 1. čas
 2. čas 3.čas
 1. čas
 5. čas  6. čas  7. čas  8. čas
Manojlović Brankica I 5 I 5 I 5 II 1, 4 II 1, 4 II 1, 4 II 1, 4
Mićović Slobodan I 5 I 5 I 5 III 5 III 5 II 5 II 5 II 5
Luković Katarina II 1 II 1 II 1 II 1 III 1 III 1 III 1 III 1
Prljević Jasna I 4 I 4 I 4 I 4 II 1,3,4 II 1,3,4 II 1,3,4 II 1
Ratković Vera III 4 III 4 III 4 III 4 III 4 I 4 I 4 I 4

 

Sreda, 22.08.2018.

 1. čas
 2. čas 3.čas
 1. čas
 5. čas  6. čas  7. čas  8. čas
Prljević Jasna II 1 II 1 II 1 II 1
Mićović Slobodan II 5 II 5 II 5 II 5
Luković Katarina III 1 III 1 III 1 III 1 III 1
Manojlović Brankica III 4 III 4 III 4 III 4 III 4
Ratković Vera III 4 III 4 III 4 III 4 III 4 II 4 II 4

 

Četvrtak, 23.08.2018.

 1. čas
 2.čas 3.čas
 1. čas
 5.čas  6.čas  7. čas  8. čas
Manojlović Brankica III 4 III 4 III 4 III 4

 

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Upis 2018./2019. – SLOBODNA MESTA

Obaveštavamo buduće srednjoškolce da je u našoj školi ostalo nekoliko slobodnih mesta posle prvog upisnog kruga:

 • komercijalista – 12 slobodnih mesta
 • konobar                – 6 slobodnih mesta
 • kulinarski tehničar  – 1 slobodno mesto

Više o upisu u našu školu pročitajte na  > Upis 2018./2019.<

Informacije možete dobiti i na telefon  031 3 831 184, na Facebook profilu škole ili lično na adresi Serdara Mićića 5 u Čajetini.

DOBRODOŠLI!

 

baner2

Objavljeno u Aktivnosti u školi, O školi

Obaveštenje za vanredne učenike

PRIJAVLJIVANJE VANREDNIH ISPITA ZA AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK JE DO 15. AVGUSTA 2018. GODINE

 

AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK POČINJE 20. AVGUSTA 2018. GODINE

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Upis vanrednih učenika 2018.

FORMALNO SREDNJE OBRAZOVANJE ODRASLIH (VANREDNI UČENICI STARIJI OD 17 GODINA)

 PODRUČJE RADA: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

OBRAZOVNI PROFIL VANREDANI UČENICI
BROJ UČENIKA
KUVAR 1
KONOBAR 1
KULINARSKI TEHNIČAR 1
TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR 1

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni kandidati – jun 2018.

Srpski jezik i književnost

1. Milojević Filip, maturski pismeni rad

 

Engleski jezik II – Ružica

1. Luković Ivan, I razred, konobar

 

Francuski jezik II

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Matematika

 1. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Psihologija

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar

 

 

Računarstvo i informatika

1. Milosavljević Ivana, II razred, ugostiteljski tehničar

 

Turistička geografija

1. Raković Dušan, II razred, kuvar

2. Milojević Filip – izborni predmet

 

Biologija

1. Milosavljević Ivana, II razred, ugostiteljski tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar

 

Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća – Katarina

1. Šaponjić Milica, II razred, kuvar

2. Raković Dušan, II razred, kuvar

 

Kuvarstvo

1. Raković Dušan, I razred, kuvar

 

Profesionalna praksa – kuvar

1. Raković Dušan, II razred, kuvar

 

Maturski praktičan rad

 1. Milojević Filip, kulinarski tehničar

 

Profesionalna praksa – konobar – Dragan

 1. Luković Ivan, I razred, konobar

 

Nacionalne kuhinje- Dragan

 1. Udovičić Nikolina, III razred, kuvar

 

Marketing u turizmu i ugostiteljstvu – Dragan

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni ispiti – jun 2018.

Petak, 08. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost

(maturski pismeni rad)

08:00 Lazić Tanja, dežura na pismenom
Kuvarstvo 08:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Građansko vaspitanje 09:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

 

Ponedeljak, 11. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Profesionalna praksa

(obrzovni profil konobar)

09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Nacionalne kuhinje 09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Krpović Nebojša

Marketing u turizmu i ugostiteljstvu 09:25 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Maturski praktičan rad

(obrazovni profil kulinarski tehničar)

10:00 Jovičić Nera

Mitrašinović Ljubomir

Krpović Nebojša

Profesionalna praksa

(obrzovni profil kuvar)

10:00 Jovičić Nera

Mitrašinović Ljubomir

Krpović Nebojša

Matematika (pismeni) 10:35 Prljević Jasna, dežura na pismenom
Francuski jezik II (pismeni) 11:25 Ratković Vera, dežura na pismenom
Termin za usmeni deo ispita biće saopšten na pismenom delu ispita

 

Sreda, 13. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom

 

Četvrtak, 14. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Turistička geografija 09:30 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

Turistička geografija – izborni predmet 09:30 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

Engleski jezik (usmeni) 11:20 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

 

Petak, 15. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Psihologija 08:35 Jovičić Nera

Sokić Branka

Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća 09:00 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

 

Ponedeljak, 18. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 09:30 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vlade

Matematika (usmeni) 12:00 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

 

Utorak, 19. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Biologija 11:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Turističko putovanje Leskovac – Tara – Leskovac – Primer praktičnog maturskog rada

Turistička agencija

„Srce“

Njegoševa 19

16 000 Leskovac

016/835 583

 

Leskovac – Tara – Leskovac

 

„ Posetite planinu punu misterija i naučnih nepoznanica“

3 dana, autobusom

Termin aranžmana: 03.06.-05.06.2018. godine

Turistički aranžmana namenjen Društvu učitelja Srbije

 

Tara je plalina u Zapadnoj Srbiji, izdignuta između reka Đetinje, Drine i Rzava. Predstavlja pravi biser za naučnike jer obiluje predivom prirodom i retkim biljkama koje još uvek čekaju da budu otkrivene. Takođe, zanimljiva planina i za turiste jer poseduje predivne lepote svoje borove šume i dobro skrivenih vidikovaca sa kojih se pruža predivan pogled na prirodu Nacionalnog parka.

 

 

Program aranžmana:

I Dan:  03.06.2018.     Leskovac – Vrnjačka Banja – Užice – Tara

 

Sastanak grupe u 06:00 na parkingu ispred autobuske stanice u Leskovcu. Planiran polazak u 06:30. Putovanje auto-putem preko Niša, do mesta Pojate, gde se isključujemo  sa autoputa i nastavljamo putovanje ka Vrnjačkoj Banji. Planiran dolazak u Vrnjačku Banju oko 9:30.  Obilazak dva lekovita izvora na glavnom šetalištu Vrnjačke Banje ( izvori Slatina i Jezero). Slobodno vreme do 11:00. Nastavak putovanja ka Užicu. Planiran dolazak u Užice oko 13:30, poznat i pod nazivom Kapedunum ili Titovo Užice, obilazak Učiteljskog fakulteta. Obilazak ambijentalne sredine Užica (Jokanovića kuće, Gradske galerije, crkve Svetog Đorđa). Ručak u restoranu „Ćira“ u 15:00.  Nastavak putovanja preko Šljivovice i Kremana ka Tari.  Dolazak na Taru oko 19:00. Smeštaj u hotel „Omorika“ na Tari.  Večera od 19:30 do 20:30. Večernji program  „Veče narodnog stvaralaštva“. Noćenje.

 

 

II Dan  : 04.06.1018. Tara – Mitrovac –Perućac – Tara

Doručak u 7:00. Od 09:00 do 17:00 za učesnike putovanja organizovan stručni skup u hotelu „Omorika“, u sali 1.  Tema stručnog skupa „Kako otkriti i pokrenuti darovite “. Agenda skupa je priložena u programu putovanja. U 18:00 odlazak na Mitrovac, srce Nacionalnog parka, obilazak  jednog od prirodnih staništa Pančićeve omorike uz lokalnog turističkog vodiča. Spuštanje ka jezeru Perućac,  sa usputnim zadržavanjem za posetu vidikovca i fotografisanje. Dolazak na jezero u  restoran Perućac na samom jezeru gde je predviđena večera i večernji program -Tamburaško veče. Povratak u hotel u kasnim večernjim časovima. Noćenje.

 

III Dan 05.06.2018. Tara – Mokra Gora – Leskovac

Doručak u 07:00. Polazak za Mokru Goru oko 09:00, planiran dolazak u Mokru Goru oko 10:00.

U 10:30 ukrcavanje u nostalgičan voz „Ćiru“ i vožnja prugom uskog koloseka „Šarganskom osmicom“ u trajanju od 2 sata i 10minuta. Po završetku vožnje obilazak Drvengrada – filmskog etno sela koje je napravio naš čuveni filmski reditelj Emir Kusturica. Odlazak u bioskop  gledanje kratkometražnog filma. Ručak u restoranu „Lotika“. Polazak iz Mokre Gore u 15:30, putovanje preko Užica, Čačka, Vrnjačke Banje, Kruševca sa usputnim zadržavanjem za predah od putovanja, do Lekovca. Planiran dolazak u Leskovac oko 21:00 .

 

Cena turističkog aranžmana po osobi iznosi: 14.440,00

 

Cena turističkog aranžmana obuhvata:

– Prevoz autobusima visoke turističke klase ( klima, TV, DVD) ;

– Usluge smeštaj u hotelu „Omorika„ na Tari na bazi 2  polupansiona u 1/1,1/2 i 1/3 sobama;

– Usluge lokalnog turističkog vodiča prema programu ;

– Usluge pratioca grupe tokom putovanja;

– 2 gratisa na 20 plativih učesnika putovanja i 1 za vođu grupe ;

– Ulaznice za planirane posete (ulaznica u Gradsku galeriju, ulaznica u Jokanovića kuću, vožnja „Šarganskom osmicom“, ulaznica u Drvengrad, ;

-Organizacioni i ostali troškovi agencije.

 

U cenu turističkog aranžmana nije uključeno: ne pomenute usluge u programu i idividualni troškovi.

 

Opšte napomene:

-Kalkulacija je rađeno na bazi 45 plativih učesnika.

 

Plaćanje se vrši na tri mesečne rate:

 1. rata 10.05.2018. 4.332,00
 2. rata 10.06.2018. 5.054,00
 3. rata   10.07.2018. 5.054,00

 

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE „SRCE“ LESKOVAC

 

Želimo Vam prijatno putovanje i lepe uspomene sa njega!

 

 

 

 

 

Agenda stručnog skupa

 

NAZIV SKUPA: ” Kako otkriti i pokrenuti darovite“

 

Datum: 04.06.2018.

 

Mesto održavanja skupa: ” Hotel Omorika ” , sala 1, Tara

 

AGENDA SKUPA:

 

Vremenska dinamika: Sadržaj skupa -teme skupa Vrste aktivnosti(plenarno, radionica, razmena iskustava, diskusija,…) Imena realizatora skupa i njihove uloge (predavač ,moderator, izlagač)
09:00-10:00 Prijavljivanje učesnika, podela materijala
10:00-10:15 Pozdravna reč

Plenarno

Đorđe Šišić.Predsednih Društva učitelja Srbije,predavač
10:15-11:00 Sistem  otkrivanja darovite dece u Srbiji

Diskusija

Jelena Marković,Profesorka sa Filološkog fakulteta iz Beograda,moderator
11:00-12:00 Rad i motivacija darovite dece u školstvu Srbije

Plenarno

Mihailo Petrović,Profesor sa Filološkog fakulteta iz Beograda,predavač
12:00-12:30

Pauza i  osveženje učesnika

12:30-14:00 Nove tendencije u radu sa decom

Plenarno

Jovana Ilić,Učiteljica iz OŠ ”Vuk Stefanović Karadžić“,predavač
14:00-15:00 PAUZA ZA RUČAK
15:00-16:30 Motivacione eksurzije

Plenarno

Marko Pavlović,Učitelj sa Učiteljskog fakulteta iz Užica,predavač
16:30-17:00 Svečani koktel i zatvaranje skupa

Plenarno

Đorđe Šišić,Predsednik Društva učitelja Srbije,Predavač

 

 

 

 

KALKULACIJA CENE TURISTIČKOG PUTOVANJA

                     

Opis putovanja: „ Posetite planinu punu misterija i naučnih nepoznanica“
Vreme izvođenja turističkog putovanja: 03.06.-05.06.2018.
Kalkulacija cene turističkog putovanja rađena na bazi_minimum 45 plativih_ učesnika putovanja

 

 VRSTA TROŠKOVA OPIS TROŠKOVA SA CENOM                       CENA PO OSOBI
TROŠKOVI PRUŽAOCA USLUGA PREVOZ Po auto – danu 38.000,0038.000,00x 3 = 114.000,00114.000,00/45=2.533,00 2.533,00
SMEŠTAJ 2.900,002.900,00 x 2 = 5.800,00 5.800,00
ULAZNICE 4*220,00=880,00 880,00
TROŠKOVI UČEŠĆA NA SKUPU 2.500,00 2.500,00
LOKALNI TURISTIČKI VODIČ 4.500,00/45=100,00 100,00
 I FAZA TROŠKOVA PRUŽALACA USLUGA = NETO CENA   11.813,00
TROŠKOVITURISTIČKEAGENCIJE GRATISI 4 GRATISA NA 45 PLATIVIH UČESNIKA I 1 ZA VOĐU GRUPE9.180,00*5=45.900,0045.900,00/45=1.020,00 1.020,00
DNEVNICE VODIČAPRATIOCA GRUPE 3.300,00 x 3 = 9.900,009.900,00/45= 220,00 220,00
PTT TROŠKOVI 1.300,001.300,00/45=29,00 29,00
TROŠKOVI PROPAGANDE 1.800,001.800,00 /45=45,00 45,00
II FAZA – NETO CENA + TROŠKOVI TURISTIČKE AGENCIJE = BRUTO CENA    13.127,00
AGENCIJSKA PROVIZIJA 10% 13.127,00*10/100=1.312,70 1.312,70
 BRUTO CENA + PROVIZIJA = PRODAJNA CENA PO JEDNOM UČESNIKU   14.440,00

 

 

Jokanovica

Hotel-Omorika-410px

drvengrad-kusturica-traditional-ethno-village-featured

mg 1

Voz-cira-pun-putnika-na-Sarganskoj-osmici-foto-S-Jovicic

 

 

 

 

 

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Putovanja, Učenici pišu

Stručna poseta Stopića pećini i Sirogojnu

Stručna poseta i obilazak Stopića pećine i muzeja na otvorenom „Staro selo Sirogojno“

Učenici prvog razreda, obrazovni profil turistički tehničar, u okviru blok nastave iz Agencijskog i hotelijerskog poslovanja organizovano su posetili Stopića pećinu i muzej na otvorenom „Staro selo Sirogojno“ u Sirogojno. Poseta je realizovana 22. maja 2018. godine, u organizaciji predmetnih nastavnica Jelene Marić, Nerandže Jovičić i pedagoga škole Branke Sokić. Na taj način je ostvarena korelacija između nastavnih sadržaja iz stručnog modula Plasiranje lokalne turističke ponude i predmeta geografija.

Realizovali smo sledeći program stručne posete i obilaska.

Pošli smo u 09:00 časova ispred Ugostiteljsko-turističke škole u Čajetini ka Rožanstvu. Po dolasku u Rožanstvo obišli smo Stopića pećinu i imali slobodno vreme za fotografisanje i uživanje u prelepoj prirodi. Nastavili smo putovanje ka Sirogojnu. U Sirogojnu smo najpre obišli crkvu posvećenu svetim apostolima Petru i Pavlu, zatim  smo u pratnji kostosa obišli Muzej na otvorenom «Staro selo» Sirogojno. Muzej predstavlja  jedan svojevrsan album uspomena, u kojem se prikazuje arhitektura, unutrašnje uređenje zgrada, način privređivanja i organizacija porodičnog života ljudi zlatiborskih sela, iz perioda 19. veka. Obišli smo kuće, zgrade, mlekar, salaš, ambar, krčmu i galeriju.

Nismo izostavili ni prodavnicu suvenira, u kojoj smo kupili prelepe magnete i suvenire za uspomenu na ovaj divan, sunčani, majski dan.

 

 

 

Odeljenje I-4 – turistički tehničari

Jelena Marić

Nerandža Jovičić

Branka Sokić

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Putovanja Označeno sa: ,

Maturski izlet

IZVEŠTAJ SA MATURSKOG IZLETA U MOKRU GORU I VIŠEGRAD

Izlet je izveden u subotu 19.5.2018.god.
Iz Čajetine smo krenuli u 9:30 casova. Na izlet su išla 44 maturanta , profesorke Vesna Knežević, Jasna Prljević, Jela Pavlović, Dana Pavlović, Ružica Topalović, Brankica Manojlović, Branka Sokić,Jelena Marić I profesor Ljubomir Mitrašinović.
Najpre smo obišli Mećavnik i Drvengrad (poseta bioskopu),zatim manastir Dobrun(predavanje o istoriji i značaju ovog mesta).

jecamg2
U Višegradu smo najpre posetili čuvenu Ćupriju i porazgovarali o istorijskoj i književnoj vrednosti ovog autentičnog zdanja. Nakon toga smo obišli Kamengrad i imali smo vreme za individualno razgledanje.
U Čajetinu smo se vratili oko 18 časova.
Ovo je bio jedan od omiljenih izleta izvedenih u toku ove školske godine na kome su se učenici primerno ponašali,bili zainteresovani i organizovani. O svemu ovome svedoče brojne fotografije.
Zaključak: Značaj izleta i terenske nastave se još jednom pokazao kao dobra metoda u nastavnom procesu.

jecamg2

Jelena Marić
Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Putovanja Označeno sa: , ,

Prezentacija obrazovnih profila

U saradnji sa ljubaznim i profesionalnim osobljem studentstkog ormarališta „Ratko Mitrović”, na Zlatiboru, danas smo učenicima osmog razreda osnovne škole „Savo Jovanović Sirogojno“ iz Srogojna i Ljubiša,  predstavili  obrazovne profile koji se obrazuju u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Čajetini.

Naveli smo profile koji su nam odobreni za školsku 2018/19. godinu. To su sledeći profili:

 • Turističko-hotelijerski tehničar (turistički tehničar)
 • Komercijalista (novi obrazovni profil koji upisujemo)
 • Kulinarski tehničar
 • Kuvar-konobar (kombinovano odeljenje).

Učenike osmog razreda smo dočekali u prostorijama naše škole i pokazali im školske kabinete i učionice. Zatim smo predstavili nastavne planove i programe, način rada škole, vannastavne aktivnosti učenika, uslove za realizaciju svih vidova praktične nastave, mogućnosti zapošljavanja i daljeg školovanja i usavršavanja. Posebno smo istakli mogućnost uporednog školovanja.

Zatim smo organizovano posetili Studentsko odmaralište „Ratko Mitrović”, na Zlatiboru. Obišli smo vilu „Lovćen“, vilu „Romanija“, restoran i kuhinju.

Predstavnici recepcijske službe predstavili su nam profil, lične i profesionalne osobine recepcionera. Učenici su imali priliku da na konkretnom primeru vide način komuniciranja zaposlenih na recepciji sa gostima.

Zatim smo obišli banket salu, svečane salone, restoran i kuhinju. Šef restorana nam je na konkretnom primeru objasnio rad ove službe.

Na kraju smo u konkresnoj sali vile „Romanija“ razgovarali sa budućim srednjoškolcima.

Učenici su bili zadovoljni današnjom posetom i prezentacijom naše škole, a mi smo im poželeli puno uspeha prilikom upisa u srednju školu.

 

 

Čajetina, 15. maj 2018. godine.

Nerandža Jovičić

Sokić Branka

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, O školi

Obaveštenje za vanredne učenike

 

PRIJAVLJIVANJE VANREDNIH ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK JE DO 04. JUNA 2018. GODINE

 

 

JUNSKI ISPITNI ROK POČINJE 06. JUNA 2018. GODINE

Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni kandidati – maj 2018.

Srpski jezik i književnost

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Engleski jezik – Ružica

 1. Milojević Petar, I razred, kuvar

 

Engleski jezik II – Ružica

 1. Luković Ivan, I razred, konobar
 2. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar

 

Francuski jezik II

 1. Pavlović Nemanja, IV razred,, turistički tehničar

 

Ruski jezik II

 1. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Matematika

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar
 2. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar

 

Istorija

Milosavljević Ivana, II razred, ugostiteljski tehničar

 

Geografija

 1. Vasiljević Nemanja, I razred, kulinarski tehničar
 2. Jokić Aleksa, I razred, kulinarski tehničar
 3. Marjanović Luka, I razred, kulinarski tehničar
 4. Milosavljević Ivana, II razred, ugostiteljski tehničar
 5. Slović Nikola, II razred, kulinarski tehničar

 

Fizika

 1. Vasiljević Nemanja, I razred, kulinarski tehničar
 2. Jokić Aleksa, I razred, kulinarski tehničar
 3. Marjanović Luka, I razred, kulinarski tehničar
 4. Slović Nikola, II razred, kulinarski tehničar

 

Hemija

 1. Vasiljević Nemanja, I razred, kulinarski tehničar
 2. Jokić Aleksa, I razred, kulinarski tehničar
 3. Marjanović Luka, I razred, kulinarski tehničar
 4. Slović Nikola, II razred, kulinarski tehničar

 

Biologija

 1. Vasiljević Nemanja, I razred, kulinarski tehničar
 2. Jokić Aleksa, I razred, kulinarski tehničar
 3. Marjanović Luka, I razred, kulinarski tehničar

 

Verska nastava

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Blagojević Nenad, II razred, turistički tehničar tehničar
 2. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar

 

Ustav i prava građana

 1. Miković Milinko, III razred, kulinarski tehničar

 

Sociologija

 1. Smiljanić Dragana, III razred, trgovinski tehničar

 

 

Poznavanje robe

 1. Miković Milinko, III razred, kulinarski tehničar
 2. Smiljanić Dragana, III razred, trgovinski tehničar

 

Ishrana

 1. Raković Dušan, I razred, kuvar

 

Zdravstvena kultura

 1. Raković Dušan, I razred, kuvar
 2. Čolić Nikola, I razred, kuvar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Sofija

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar tehničar
 2. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Preduzetništvo – Sofija

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar
 2. Spasić Aleksandar, III razred, kuvar

 

Profesionalna praksa – Jela

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar tehničar
 2. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Poslovna korespondencija – Jela

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Nera

 1. Raković Dušan, I razred, kuvar
 2. Čolić Nikola, I razred, kuvar

 

Trgovinsko poslovanje – Nera

 1. Smiljanić Dragana, III razred, trgovinski tehničar

 

Praktična nastava – Nera

 1. Smiljanić Dragana, III razred, trgovinski tehničar

 

Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća – Katarina

Šaponjić Milica, II razred, kuvar

 

Finansijsko poslovanje – Katarina

Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Završni ispit – kuvar

 1. Tomašević Miroslav
 2. Tanović Dušica

 

Kuvarstvo

 1. Spasić Aleksandar, III razred, kuvar

 

Profesionalna praksa – kuvar

Šaponjić Milica, II razred, kuvar

 

Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu

Šaponjić Milica, II razred, kuvar

 

Profesionalna praksa – konobar – Dragan

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Usluživanje – Dragan

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Usluživanje sa praktičnom nastavom – Dragan

Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar

Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni ispiti – maj 2018.

Petak, 18. 05. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Istorija 09:00 Jovičić NeraKnežević Vesna

Sokić Branka

Građansko vaspitanje 09:25 Jovičić NeraPetrović Mira

Sokić Branka

Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu 09:30 Jovičić NeraMilaćević Milovan

Mijailović Vlade

Kuvarstvo 10:30 Jovičić NeraVukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Profesionalna praksa (obrazovni profil: kuvar) 10:30 Jovičić NeraVukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Ponedeljak, 21. 05. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Usluživanje 09:25 Jovičić NeraKovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Usluživanje sa praktičnom nastavom 09:25 Jovičić NeraKovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Francuski jezik II (pismeni) 09:45 Ratković Vera, dežura na pismenom
Termin za usmeni deo ispita biće saopšten na pismenom delu ispita
Poslovna korespondencija 10:50 Sokić BrankaPavlović Jela

Jovičić Nera

Trgovinsko poslovanje 10:50 Sokić BrankaJovičić Nera

Pavlović Jela

 

Utorak, 22. 05. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 09:45 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Srpski jezik i književnost (pismeni) 11:25 Manojlović Brankica, dežura na pismenom

 

Sreda, 23. 05. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost (usmeni) 08:20 Jovičić NeraManojlović Brankica

Lazić Tanja

Ruski jezik (pismeni) 08:40 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin za usmeni deo ispita biće saopšten na pismenom delu ispita
Poznavanje robe 10:30 Jovičić NeraJoksimović Milena

Smiljanić Višnja

Hemija 10:30 Jovičić NeraJoksimović Milena

Smiljanić Višnja

 

Četvrtak, 24. 05. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić NeraMićović Slobodan

Prljević Jasna

Fizika 10:30 Jovičić NeraŠaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

Ishrana 13:50 Jovičić NeraMijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

Petak, 25. 05. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća 08:35 Sokić BrankaLuković Katarina

Jovičić Nera

Finansijsko poslovanje 08:35 Sokić BrankaLuković Katarina

Jovičić Nera

Osnove turizma i ugostiteljstva 08:35 Sokić BrankaJovičić Nera

Luković Katarina

Praktična nastava(obrazovni profil: trgovinski tehničar) 08:35 Sokić BrankaJovičić Nera

Luković Katarina

Geografija 10:35 Jovičić NeraMarić Jelena

Gojgić Jasmina

 

Ponedeljak, 28. 05. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Završni ispit(obrazovni profil: kuvar) 08:00 Krpović NebojšaMitrašinović Ljubomir

Eksterni član

Profesionalna praksa(obrazovni profil: konobar) 09:25 Jovičić NeraKovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Ustav i prava građana 10:00 Jovičić NeraDrašković Goran

Kravić Tanja

Sociologija 10:00 Jovičić NeraDrašković Goran

Kravić Tanja

Profesionalna praksa(obrazovni profil turistički tehničar) 11:00 Sokić BrankaPavlović Jela

Jovičić Nera

 

Utorak, 29. 05. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Zdravstvena kultura 09:45 Jovičić NeraMijailović Danijela

Mijailović Vlade

Biologija 09:45 Jovičić NeraMijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

Sreda, 30. 05.  2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Agencijsko i hotelijersko poslovanje 11:20 Sokić BrankaPavlović Luković Sofija

Jovičić Nera

Preduzetništvo 11:20 Sokić BrankaPavlović Luković Sofija

Jovičić Nera

 

Četvrtak, 31. 05. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni)  09:50 Sokić BrankaTopalović Ružica

Kovačević Dubravka

Verska nastava 13:50 Jovičić NeraZečević Nikola

Kuzeljević Jelica

 

 

SPISAK  VANREDNIH  KANDIDATA  U MAJSKOM  ISPITNOM ROKU

 

Srpski jezik i književnost

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Engleski jezik – Ružica

Milojević Petar, I razred, kuvar

 

Engleski jezik II – Ružica

Luković Ivan, I razred, konobar

Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar

 

Francuski jezik II

 1. Pavlović Nemanja, IV razred,, turistički tehničar

 

Ruski jezik II

 1. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Matematika

Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar

 

Istorija

Milosavljević Ivana, II razred, ugostiteljski tehničar

 

Geografija

Vasiljević Nemanja, I razred, kulinarski tehničar

Jokić Aleksa, I razred, kulinarski tehničar

Marjanović Luka, I razred, kulinarski tehničar

Milosavljević Ivana, II razred, ugostiteljski tehničar

Slović Nikola, II razred, kulinarski tehničar

 

Fizika

Vasiljević Nemanja, I razred, kulinarski tehničar

Jokić Aleksa, I razred, kulinarski tehničar

Marjanović Luka, I razred, kulinarski tehničar

Slović Nikola, II razred, kulinarski tehničar

 

Hemija

Vasiljević Nemanja, I razred, kulinarski tehničar

Jokić Aleksa, I razred, kulinarski tehničar

Marjanović Luka, I razred, kulinarski tehničar

Slović Nikola, II razred, kulinarski tehničar

 

Biologija

Vasiljević Nemanja, I razred, kulinarski tehničar

Jokić Aleksa, I razred, kulinarski tehničar

Marjanović Luka, I razred, kulinarski tehničar

 

Verska nastava

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Blagojević Nenad, II razred, turistički tehničar tehničar
 2. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar

 

Ustav i prava građana

 1. Miković Milinko, III razred, kulinarski tehničar

 

Sociologija

 1. Smiljanić Dragana, III razred, trgovinski tehničar

 

 

Poznavanje robe

 1. Miković Milinko, III razred, kulinarski tehničar
 2. Smiljanić Dragana, III razred, trgovinski tehničar

 

Ishrana

 1. Raković Dušan, I razred, kuvar

 

Zdravstvena kultura

 1. Raković Dušan, I razred, kuvar
 2. Čolić Nikola, I razred, kuvar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Sofija

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar tehničar
 2. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Preduzetništvo – Sofija

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar
 2. Spasić Aleksandar, III razred, kuvar

 

Profesionalna praksa – Jela

Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar tehničar

Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Poslovna korespondencija – Jela

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Nera

 1. Raković Dušan, I razred, kuvar
 2. Čolić Nikola, I razred, kuvar

 

Trgovinsko poslovanje – Nera

 1. Smiljanić Dragana, III razred, trgovinski tehničar

 

Praktična nastava – Nera

 1. Smiljanić Dragana, III razred, trgovinski tehničar

 

Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća – Katarina

Šaponjić Milica, II razred, kuvar

 

Finansijsko poslovanje – Katarina

Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Završni ispit – kuvar

 1. Tomašević Miroslav
 2. Tanović Dušica

 

Kuvarstvo

 1. Spasić Aleksandar, III razred, kuvar

 

Profesionalna praksa – kuvar

Šaponjić Milica, II razred, kuvar

 

Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu

Šaponjić Milica, II razred, kuvar

 

Profesionalna praksa – konobar – Dragan

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Usluživanje – Dragan

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Usluživanje sa praktičnom nastavom – Dragan

Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar

Objavljeno u Vanredno školovanje

Prezentacija obrazovnih profila

PREZENTACIJA OBRAZOVNIH PROFILA KOJI SE ŠKOLUJU U UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOJ ŠKOLI U ČAJETINI

Na osnovu plana promocije upisa učenika u školskoj 2018/2019. godini, planirali smo da promociju obrazovnih profila i drugih aktivnosti naše škole izvršimo na jedan nov i drugačiji način. Cilj ovakvog načina predstavljanja je da poslove i zadatke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu, predstavimo sadašnjim učenicima osmog razreda na konkretnim i praktičnim primerima.

Direktorka škole, nastavnici i učenici naše škole, u saradnji sa predstavnicima lokalne turističke privrede, predstavili su učenicima osmog razreda, nastavne planove i programe, način rada škole, vannastavne aktivnosti učenika, uslove za realizaciju svih vidova praktične nastave, mogućnosti zapošljavanja, daljeg školovanja i usavršavanja.

Jedna grupa učenika, osmog razreda, sa odeljenjskim starešinom i nastavnicom stručnih predmeta, Nerandžom Jovičić, posetila je Studentsko odmaralište „Ratko Mitrović”, na Zlatiboru. U ovom odmaralištu trenutno radi veliki broj naših bivših učenika, koji su se odmah po završetku školovanja zaposlili ili nastavili školovanje, pa zaposlili.

Druga grupa učenika, osmog razreda, sa odeljenjskim starešinom i Direktorkom škole, Višnjom Smiljanić, posetila je odmaralište „Dunav turist“ na Zlatiboru. Budućim srednjoškolcima se obratio Direktor odmarališta, Duško Kovačević, takođe naš bivši učenik.

Pored predstavljanja profila, ličnih i profesionalnih osobine kuvara, konobara, recepcionera, menadžera u turizmu i hotelijerstvu, administrativnog osoblja – komercijalista, zaposleni i u jednom i u drugom odmaralištu su nam predstavili celokupnu ponudu i sadržaje odmarališta.

Zaključak predstavnika Ugostiteljsko-turističke škole i lokalne ugostiteljsko-turističke privrede je da su ovo profili koji su potrebni postojećem tržištu rada na Zlatiboru i šire. Učenici predloženih obrazovnih profila imaju izuzetne uslove za obrazovanje u skladu sa svim propisanim standardima. Škola pored školske radionice ima i kabinete opremljene najsavremenijim nastavnim sredstvima i opremom. Tako da učenici potrebna znanja i praktične veštine stiču kako u školi tako i na praktičnoj nastavi, koja se realizuje u velikom broju objekata na Zlatiboru i u Užicu.

Nakon obilaska odmarališta, razgovarali smo sa budućim srednjoškolcima. Svi su zadovoljni posetom i obilaskom, načinom rada u objektima, kao i samom promocijom obrazovnih profila.

Mi smo im poželeli puno uspeha na završnom ispitu i da upišu obrazovni profil, koji vole i žele.

 

       

Čajetina, 25. april 2018. godine.

Višnja Smiljanić

Nerandža Jovičić

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji

POSETA HOTELU “MONA” NA ZLATIBORU

U ponedeljak 23. aprila 2018. godine, učenici odeljenja I – 4,  obrazovni profil turistički  tehničar,  sa predmetnim nastavnicama Nerandžom Jovičić i Sofijom Pavlović Luković, posetili su hotel „Mona” na Zlatiboru.

Ljubazno i gostoljubivo osoblje, a posebno domaćica hotela Stanisava Kuzeljević, predstavila nam je hotelske sadržaje.

mona

Učenici odeljenja I – 4,  turistički tehničar

Nerandža Jovičić

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji

Nastavak saradnje sa Trgovinsko-ugostiteljskom školom iz Leskovca

      Godinu jubileja – četrdeset godina rada Ugostiteljsko-turističke škole iz Čajetine, obeležili smo nastavkom uspešne saradnje sa Trgovinsko-ugostiteljskom školom iz Leskovca, 23. aprila 2018. godine. Ova saradnja je započela prethodne godine, kada su leskovački učenici realizovali stručnu ekskurziju na Zlatiboru u saradnji sa našom školom. >> pročitajte ovde <<

Dočekali smo učenike i nastavnike Trgovinsko-ugostiteljske škole iz Leskovca ispred hotela „Zelenkada“ i poželeli im srdačnu dobrodošlicu. Nakon toga su naši učenici ispričali o nastanku i razvoju turizma na Zlatiboru, predstavili lokalnu turističku ponudu i šta treba obavezno videti i posetiti na Zlatiboru. Zatim su predstavili aktivnosti naše škole, podelili turističko-informativnu dokumentaciju i školki časopis „Korak“.

Po programu podelili smo se u tri grupe u zavisnosti od obrazovnog profila.

Učenici obrzovnog profila turistički tehničar i konobar, praktične vežbe su realizovali u HTP AD «Palisad» Zlatibor. Učenici obrzovnog profila trgovinski tehničar i komercijalista, obišli su Specijalnu bolnicu za bolesti štitaste žlezde i metabolizma „Čigota“. Svoje kulinarske veštine učenici obrzovnog profila kuvar i kulinarski tehničar su demonstrirali u školskom restoranu. Naši učenici su pripremali heljdopitu, dok su gosti pripremali trljanicu i leskovačko zlato.

Profesorka Rosa Vukosavljević je objasnila i praktično pokazala proces pripremanja i pečenja zlatiborske heljdopite.

IMG_4700

Fotografija – Pripremanje heljdopite

 

Degustirali smo pripremljene specijalitete i nastavili druženje u restoranu Ugostiteljsko-turističke škole. Dogovorili smo se da sledeće godine nastavimo saradnju kako na Zlatiboru, tako i u Leskovcu.

Na kraju druženja, gosti su se zahvalili rečima: „Uživali smo danas sa vama. Hvala još jednom na gostoprimstvu i divnom druženju. Uvek ste dobrodošli u Leskovac…“.

IMG_4709

Fotografija zlatiborskih i leskovačkih specijaliteta

image-0-02-01-30-V

IMG_4685

IMG_4703

IMG_4705

IMG_4708

 

 

Učenici i nastavnici organizatori programa

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, O školi

Vanredni kandidati – april 2018.

Srpski jezik i književnost

 1. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar
 2. Jakšić Radica, maturski pismeni ispit, ekonomski tehničar

 

Engleski jezik – Ružica

1. Šaponjić Milica, II razred, kuvar

 

Engleski jezik II – Ružica

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Engleski jezik – Dubravka

1.Simić Strahinja, III razred, kuvar

 

Matematika

 1. Šaponjić Milica, II razred, kuvar
 2. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar
 3. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Istorija

 1. Blagojević Nenad, II razred, turistički tehničar

 

Filozofija

 1. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar

Istorija umetnosti

 1. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Umetničko oblikovanje

 1. Kravić Tamara, III razred, kulinarski tehničar

 

Računarstvo i informatika

 1. Čolić Marinela, I razred, kuvar

 

Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu

 1. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Verska nastava

 1. Šaponjić Milica, II razred, kuvar

Ustav i prava građana

 1. Simić Strahinja, III razred, kulinarski tehničar
 2. Kravić Tamara, III razred, kulinarski tehničar
 3. Miković Milinko, III razred, kulinarski tehničar

 

Sociologija

 1. Kravić Tamara, III razred, kulinarski tehničar

 

Poznavanje robe

 1. Miković Milinko, III razred, kulinarski tehničar

 

Ishrana

 1. Blagojević Nenad, II razred, turistički tehničar

 

Nauka o ishrani

1. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar

 

Zdravstveno vaspitanje

 1. Čolić Nikola, I razred, kuvar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Jelica

 1. Blagojević Nenad, II razred, turistički tehničar tehničar

 

Profesionalna praksa – Jelica

 1. Blagojević Nenad, II razred, turistički tehničar tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Nera

1. Čolić Nikola, I razred, kuvar

 

Preduzetništvo – Dana

 1. Tanović Dušica, III razred, kuvar

 

Maturski praktičan rad – Dana

 1. Jakšić Radica, ekonomski tehničar

 

Poslovna korespondencija – Jela

 1. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Kuvarstvo

 1. Čolić Marinela, I razred, kuvar
 2. Čolić Nikola, I razred, kuvar
 3. Šaponjić Milica, II razred, kuvar
 4. Tanović Dušica, III razred, kuvar

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Profesionalna praksa – konobar – Dragan

 1. Milosavljević Ivana, I razred, konobar
 2. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Usluživanje – Dragan

 1. Milosavljević Ivana, I razred, konobar
 2. Luković Ivan, I razred, konobar

 

Osnove usluživanja – Dragan

 1. Tanović Dušica, III razred, kuvar

 

Nacionalne kuhinje – Dragan

 1. Tanović Dušica, III razred, kuvar

 

Osnovi ekonomije – Dragan

 1. Jakšić Radica, ekonomski tehničar – izborni predmet

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Vanredni ispiti – april 2018.

Sreda, 18. 04.  2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 08:40 Mićović Sobodan, dežura na pismenom

 

Četvrtak, 19. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

 

Petak, 20. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Maturski praktičan rad

(ekonomski tehničar)

08:40 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Preduzetnštvo 08:40 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Računarstvo i informatika 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vlade

Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vlade

 

Ponedeljak, 23. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnovi ekonomije

(izborni predmet)

09:25 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Osnove usluživanja 09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Usluživanje 09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Sociologija 10:20 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Agencijsko i hotelijersko poslovanje 10:45 Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Pavlović Jela

Poslovna korespondencija 10:45 Jovičić Nera

Pavlović Jela

Kuzeljević Jelica

 

Utorak, 24. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ishrana 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Nauka  o ishrani 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Zdravstveno vaspitanje 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Umetničko oblikovanje 10:45 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Srpski jezik i književnost (pismeni) 11:25 Manojlović Brankica, dežura na pismenom
Poznavanje robe 13:40 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Engleski jezik (pismeni)

Obrazovni profil: kulinarski tehničar

13:55 Kovačević Dubravka, dežura na pismenom

 

Sreda, 25. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost (usmeni) 08:15 Jovičić Nera

Lazić Tanja

Manojlović Brankica

Engleski jezik (pismeni)

Obrazovni profil: kuvar

08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Engleski jezik II (pismeni)

Obrazovni profil: konobar

08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Filozofija 09:25 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Sokić Branka

Ustav i prava građana 13:50 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

 

Četvrtak, 26. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni)

(polažu svi prijavljeni kandidati)

09:50 Sokić Branka

Topalović Ružica, Kovačević Dubravka

Profesionalna praksa

(obrazovni profil turistički tehničar)

13:05 Sokić Branka

Kuzeljević Jelica

Jovičić Nera

Osnove turizma i ugostiteljstva 13:05 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Verska nastava 13:50 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Kuzeljević Jelica

Istorija umetnosti 14:00 Jovičić Nera

Bogdanović Anastasija

 

Petak, 27. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Istorija 09:00 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Sokić Branka

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 10:30 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo 10:30 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Ponedeljak, 30. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Profesionalna praksa

(obrazovni profil: konobar)

09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Nacionalne kuhinje 09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Mitrašinović Ljubomir

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Protokol o prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

LOKALNI MEĐUSEKTORSKI PROTOKOL O PREVENCIJI I ZAŠTITI DECE OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA NA TERITORIJI OPŠTINE ČAJETINA

grb

 

Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja donet je 2005. godine. Predstavlja značajan dokument koji pruža smernice svim relevantnim institucijama i organizacijama koje se bave decom i porodicom. Odnosi se i na javni i na privatni sektor, ali i na organizacije civilnog društva. Cilj mu je preduzimanje kvalitetnih i svrsishodnih prevntivnih i interventnih mera i instrumenata u zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Ističe sprečavanje povrede jednog od osnovnih prava deteta prema Konvenciji o pravima deteta Ujedinjenih nacija, a to je pravo na život, opstanak i razvoj. Povrede mogu biti učinjene kroz sve oblike nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe deteta. Detetu treba biti obezbeđena zaštita od fizičkog i mentalnog zlostavljanja i zanemarivanja, seksualnog iskorišćavanja, trgovine decom, iskorišćavanja i eksploatacije, vređanja ličnosti.

Kompletan dokument protokola preuzmite ovde

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Dokumenta

Arhive