Ugostiteljsko turistička škola

Istorijat škole

Škola je počela sa radom 01. septembra 1977. godine.

Prve dve godine, Škola je vršila upis u I i II razred zajedničke osnove srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja. Tada je imala status izdvojenog odeljenja Obrazovnog centra „Radoje Marić“ iz Užica.

Školske 1979/1980. godine, Škola je prerasla u OOUR Srednje usmereno obrazovanje i vaspitanje i dalje u sastavu Obrazovnog centra „Radoje Marić“ iz Užica, da bi 10. septembra 1984. godine Skupština opštine Čajetina donela odluku o osnivanju RO Obrazovni centar, čime je Škola postala samostalna.

Škola je u početku rada upisivala oko 50% učenika sa teritorije Opštine, a kasnije su se upisivali učenici i iz drugih regiona.

Prvih godina rada Škole, organizovane su šestomesečne obuke za potrebe tadašnjih preduzeća u Čajetini, uglavnom za zanimanja drvoprerađivač i mesar.

Najpre se nastava odvijala u Osnovnoj školi, dok zgrada naše škole – donje krilo, nije završeno i otvoreno. Rad u novoizgrađenom prostoru počinje 21. septembra 1977. godine, a drugo krilo sa četiri učionice i školskom bibliotekom, izgrađeno je 1982. godine.

Škola je više puta menjala nazive, a od 26. marta 2003. godine zove se Ugostiteljsko-turistička škola.

Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija, izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 14 učionica i pratećim prostorijama ukupne površine 1.130 m2. Takođe, zajedno sa Opštinom, SIZ-om Regiona i Sportskim savezom, uz finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja učenika.

Danas Škola ima pet kabineta i devet učionica specijalne namene. Škola je po savremenim standardima opremila dva kabineta za kuvarstvo sa praktičnom nastavom, jedan kabinet za usluživanje sa praktičnom nastavom, kabinet za agencijsko-hotelijersko poslovanje i kabinet za računarstvo i informatiku.

Škola poseduje Školski restoran na Zlatiboru. Ovaj prostor je dobijen na korišćenje 30. decembra 2010. godine. Pored ovog prostora za obavljanje praktične nastave učenika, Škola sarađuje sa velikim brojem hotela, restorana i agencija na Zlatiboru i Užicu.

U proteklih 40 godina u Školi je radilo 276 radnika i upisano je 13.204 učenika u 501 odeljenje. Najveći broj učenika zabeležen je školske 2007/2008. godine i to 445 učenika u 18 odeljenja. Poslednjih godina, broj učenika kreće se oko 315 u 14 odeljenja.

U proteklom periodu Škola je vršila upis učenika u različita područja rada, struke i zanimanja – drvoprerađivačka, ekonomsko-komercijalna i mašinska struka, trgovina, ugostiteljstvo i turizam i ekonomija, pravo i administracija. Uglavnom, upis je bio u skladu sa potrebama proizvodnih i uslužnih preduzeća i ustanova. Poslednjih 27 godina, Škola upisuje učenike u područje rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam.  Ovi obrazovni profili su ustvari uslužna zanimanja, koja su sve traženija na ovom turističkom području Zlatibora i Zapadne Srbije.

Poslednjih 10 godina škola je učestvovala u više projekata koje je finansirala Evropska unija, kao što su CARTZ-2 i Kultur-Kontakt. Uvođena su ogledna odeljenja, učestvovali smo izradi planova i programa za obrazovne profile: kuvar, konobar, poslastičar i turistički tehničar. U ovom periodu Škola se izdigla među sedam najboljih škola u Srbiji u ovom području rada, što potvrđuju i rezultati sa republičkih takmičenja, učešća na mnogim manifestacijama, kao što su Kuhinjski kalfa, Ajvarijada i projekti drugih škola.

Objavljeno u O školi

Zaposleni u Školi

vis

Deo kolektiva na izletu 2016. godine.

Nastavni kadar

red. br.        Ime i prezime Predmeti koje predaje
 1. Tanja Lazić Srpski jezik i književnost
2. Brankica Manojlović Srpski jezik i književnost
 3. Vera Ratković Francuski jezik, komercijalno poznavanje robe
 4. Dubravka Kovačević Engleski jezik
 5. Ružica Topalović Engleski jezik
 6. Miroslav Janković Ruski jezik
 7. Aleksandra Kostić Umetničko oblikovanje
 8. Goran Drašković Sociologija,  ustav i pravo građana
 9. Vesna Knežević Istorija
 10. Biljana Lazarević Istorija umetnosti, likovna kultura
 11. Jasna Prljević Matematika
 12. Slobodan Mićović Matematika
 13. Milovan Milaćević Računarstvo i informatika
 14. Jelena Marić Geografija
 15. Snežana Šaponjić Fizika
 16. Milena Joksimović Hemija, poznavanje robe
 17. Danijela Mijailović Biologija, zdravstveno vaspitanje, higijena
 18. Vladimir Mijailović Higijena, zdravstvena kultura
 19. Branka Sokić Psihologija, ishrana
 20. Gorica Jojić Filozofija
 21. Mirjana Petrović Građansko vaspitanje
 22. Nikola Zečević Verska nastava
 23. Milomir Šopalović Fizičko vaspitanje
 24. Radovan Rajevac Fizičko vaspitanje
 25. Jela Pavlović Stručni moduli turističkim tehničarima, profesionalna praksa
 26. Jelica Kuzeljević Stručni moduli turističkim tehničarima, poslovna ekonomija, monetarna ekonomija i bankarstvo, principi ekonomije
 27. Nerandža Jovičić Stručni moduli turističkim tehničarima, poslovna ekonomija
 28. Radica Bogdanović Osnovi turiz i ugostiteljstva ,računovodstvo
 29. Dana Pavlović Marketing u turizmu, osnovi ekonomije, savremena poslovna korespodencija, finansijsko poslovanje, računovodstvo
 30. Katarina Luković Stručni moduli turističkim tehničarima, preduzetništvo, hotelijerstvo, osnovi turizma i ugostiteljstva
 31. Rosa Vukosavljević Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 32. Nebojša Krpović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 33. Ljubomir Mitrašinović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 34. Ninoslav Manojlović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom, blok
 35. Dragan Kovačević Usluživanje sa praktičnom nastavom, osnovi kuvarstva,  ekonomika i org. preduzeća, osnovi ekonomije, poslovna ekonomija

 Vannastavni kadar (direktor, sekretar, administrativno i tehničko osoblje)

Red. br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Višnja Smiljanić Direktor
 2. Tatjana Miljanović – Kravić Sekretar
 3. Vera Milić Šef računovodstva
 4. Gradimir Basurović Koordinator praktične nastave
 5. Milan Bisić Domar i ložač
 6. Nada Kuzeljević Pomoćni radnik
 7. Gordana Udovičić Pomoćni radnik
 8. Grozda Matović Pomoćni radnik
 9. Stanka Piščević Pomoćni radnik
 10. Miloš Jezdimirović Pomoćni nastavnik
 11. Željka Suzović Pomoćni nastavnik
 12. Tanja Stamatović Pomoćni nastavnik
 13. Olga Gukić Pomoćni nastavnik

Stručni saradnici

Red. Br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Branka Sokić stručni saradnik
 2. Vesna Džambić bibliotekar

kolege

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Konobar

Broj godina školovanja: 3

Prima mušterije, razmešta ih i upućuje u pogledu izbora jela i pića, preuzima narudžbe, uslužuje, vrši naplatu i na kraju ih ispraća. Vrši spremanje i aranžman prostora za obedovanje. Održava higijenu escajga u okviru ugostiteljskog objekta, a brine i o sopstvenom izgledu.

U njegovoj radnoj sredini može se javiti visoka koncentracija duvanskog dima.

Ciljevi stručnog obrazovanja

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil konobar je osposobljavanje učenika za usluživanje gosta hranom i pićem.
Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Konobar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje ugostiteljskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila konobar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi

Kuvar

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Broj godina školovanja: 3

Sprema svaku vrstu hladnih i toplih obroka. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca i važećim normama. Takođe se brine o skladištenju robe.

Ovo zanimanje podrazumeva učestalo stajanje i kretanje u prostoriji sa visokom temperaturom parom zasićenim vazduhom.

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil kuvar je osposobljavanje učenika za pripremu, serviranje i dekorisanje obroka.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Kulinarski tehničar (sa završenom četvrtom godinom) može napredovati do mesta glavnog kuvara i dalje se usavršavati. Kuvar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje kulinarskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila kuvar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Finansijski administrator

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje finansijskog administratora.

Finansijski administrator obavlja različite finansijske poslove (platni promet, obračun i knjiženje dokumentacije, obračun troškova poslovanja, rashoda i prihoda firme, evidentiranje plaćenih faktura, obračunavanje poreza i doprinosa na zarade, kontrola arhiviranje itd.) Finansijski administrator priprema i izrađuje različite izveštaje, popunjava i kontroliše ispravnost dokumentacije (računa, spiskova ugovora, priznanica), formira i vodi kartoteku i datoteku, a može obavljati i druge administrativne poslove.

Posao obavlja u zatvorenom prostoru, u kancelarijskim uslovima. U radu koristi računar i kancelarijsku opremu.

Finansijski administratori će posle zavrsenog četvorogodišnjeg školovanja umeti da:
– poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva;
– obavljaju različite administrativne poslove;
– poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
– samostalno obavljaju poslove platnog prometa;
– poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa;
– knjigovodstveno obuhvataju dužničko-poverilačke odnose;
– evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz);
– obračunavaju zarade, porez i doprinos na zarade;
– obračunavaju i knjiže amortizaciju;
– poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne;
– prezentuju informacije internim i eksternim korisnicima;
– arhiviraju dokumenta.

Predmete koje uče finansijski administrator pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Ekonomski tehničar

logo

20513_1597792160456991_3358471460774013_n 1604644_1597791060457101_7822890067058987548_n

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ekonomskog tehničara.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja i sticanjem zvanja ekonomskog tehničara, imaju mogućnost da nastave školovanje na višim i visokim školama ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim preduzećima…), a poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl. Obavlja knjigovodstvene, računovodstvene, finansijske, komercijalne, ili jedan deo poslova u oblasti marketinga i istraživanja tržišta. Vodi blagajničko poslovanje, popunjava knjigovodstvena dokumenta, knjiži poslovne promene, sastavlja izveštaj o poslovanju. Po potrebi obavlja gotovinski i bezgotovinski platni promet.

Radi uglavnom u kancelariji, sedeći, uz upotrebu računara. Osim snalaženja sa brojevima, za uspeh u ovom zanimanju važni su odgovornost, tačnost, sistematičnost, razvijene veštine komunikacije, temeljnost, preduzimljivost, odlučnost, samopouzdanje, urednost, organizovanost, promišljenost.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Turistički tehničar

logo

 

11036453_1597791270457080_7931496083982160441_n

Učenici se na ovom smeru školuju se za poslove u turističkim agencijama i recepcijama hotela.

Tokom školovanja akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u struci  i na stranim jezicima. Za 4 godine školovanja, pohađa se ukupno 2103 časova stručnih predmeta i dva strana jezika!

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje turističkog tehničara.

Kratak opis posla turističkog tehničara:

Daje potrebna obaveštenja, predlaže, ugovara i organizuje turističke aranžmane (izlete, ekskurzije, stručne skupove, itd). Obezbeđuje vize, pravi proračune cena turističkih usluga. Priprema rezervacije za smeštaj, karte i prateću dokumentaciju za putnike. Posreduje između putnika, hotela i prevoznika sa ciljem da se obezbedi kvalitetna, komforna usluga. Izvršava poslove u turističkoj agenciji. Radi poslove na recepciji. Obavlja poslove organizacije skupova u ugostiteljstvu i turizmu. Izrađuje osnovne kalkulacije u vezi sa radom u turističkoj agenciji, na recepciji i u organizaciji skupova. Kao recepcioner prihvata i organizuje smeštaj hotelskih gostiju. Radi u turističkim agencijama, hotelima…

Pretežno radi u kancelarijama i drugim poslovnim prostorijama uz korišćenje računara. Često je u kontaktu sa ljudima.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Ugostiteljski tehničar

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Tokom školovanja na ovom smeru akcenat je na stručnim predmetima. Za četiri godine učenici ovog smera pohađaju ukupno 1872 časa stručnih predmeta čije je savladavanje neophodno za rad u restoranima i sličnim objektima.
Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ugostiteljskog tehničara. 

Kratak opis posla ugostiteljskog tehničara:

Dočekuje goste, smešta ih, upoznaje sa izborom jela i pića, prima narudžbine, poslužuje, naplaćuje i ljubazno ih ispraća. Priprema i aranžira prostor za ručavanje. Vodi računa o urednosti i higijeni inventara u ugostiteljskom objektu, kao i o svom izgledu. Radi u smenama, ponekad noću, u zatvorenim prostorijama, otvorenim terasama i baštama.  Vodi administrativno-knjigovodstvene poslove u ugostiteljskom privrednom društvu. Radi stojeći i u pokretu. Pri radu može biti izložen većim koncentracijama duvanskog dima.

Ugostiteljski tehničar radi složenije i odgovornije poslove, ima mogućnost napredovanja i direktnu prohodnost na strukovne ili akademske studije iz oblasti ekonomije, turizma, hotelijerstva itd. Konobar (trogodišnji smer) može nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Predmete koje uče ugostiteljski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Kulinarski tehničar

KULINARI

Vredni učeniciVredni učenici

Školovanje je četvorogodišnje, po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje kulinarskog tehničara.

Tokom školovanja kulinarskih tehničara akcenat je na stručnim predmetim, tako da kroz četvorogodišnje školovanje naši đaci pohađaju ukupno 1843 časova stručnih predmeta. Savladavanje ove nastave je neophodno za rad u kuhinji, pa su učenici po završenoj školi spremni za rad u kuhinji bilo kog objekta.

Opis posla kulinarskog tehničara:

Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. Vrši izbor i pripremu namirnica, određuje način pripremanja (kuvanje, pečenje, prženje, i drugo), kao i serviranje jela. Na osnovu propisa i zahteva ugostiteljskog objekta u kome radi, kuvar sastavlja jelovnike, naručuje namirnice i preuzima naručenu robu, skladišti je i čuva od kvarenja. Priprema, servira i dekoriše – predjela (hladna i topla), salate i zimnice, supe, čorbe i potaže, gotova jela, jela po porudžbini, jela sa roštilja, jela od riba, variva i priloge, osnovne poslastice. Sastavlja jelovnik i meni kartu. Izrađuje osnovne kalkulacije.Radi uglavnom u zatvorenim prostorijama u kojima je povišena temperatura i vazduh zasićen parom. Radi pretežno stojeći i u pokretu, uz stalno angažovanje ruku.

Sticanjem diplome četvrtog stepena, dobija se zvanje kulinarskog tehničara i mogućnost napredovanja do glavnog kuvara, kao i šira prohodnost za nastavak studija. Kuvari (trogodišnji obrazovni profil) mogu nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<.

Koje predmete uče kulinarski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Šta posle završene srednje …

kapa

O PROHODNOSTI ZA DALJE ŠKOLOVANJE
Posle četvorogodišnjeg obrazovnog profila postoji direktna prohodnost za upis na fakultete i visoke škole strukovnih studija – ne zahteva se polaganje dopunskih ispita, već je dovoljno položiti prijemni ispit.
Imaj u vidu da pojedine ustanove visokog obrazovanja zahtevaju određeno srednje obrazovanje kao preduslov za upis. Uslove za upis pojedinih fakulteta i visokih škola možeš proveriti na sajtu http://prijemni.infostud.com i u informatorima Prosvetnog pregleda.
Posle trogodišnjeg obrazovnog profila ne postoji direktna prohodnost za upis fakulteta i visokih škola strukovnih studija. U nekim slučajevima postoji prohodnost za upis odgovarajuće visoke škole strukovnih studija. Na primer, posle završene ugostiteljske škole u trogodišnjem trajanju može se, uz položen prijemni ispit, upisati Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu. Za upis drugih visokih škola i fakulteta trebalo bi položiti razliku ispita trogodišnjeg i četvorogodišnjeg profila i vanredno završiti četvrtu godinu (vanredno školovanje, za razliku od redovnog, nije besplatno).

Ako želiš:
– da se posle završene srednje škole zaposliš, možeš da se opredeliš za srednju stručnu školu, za trogodišnji ili četvorogodišnji obrazovni profil
– da posle srednje škole nastaviš školovanje, možeš da se odlučiš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi ili za gimnaziju
– prvo da završiš srednju stručnu školu i stekneš zanimanje, a posle možda da nastaviš školovanje, možeš da se opredeliš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi.

Objavljeno u O školi Označeno sa: ,

O ŠKOLI

ŠKOLA IZBLIZA

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na području ove opštine.

Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja.

Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole. Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeđe naša škola.

fbhodnik2

Škola je otvorena školske 1977/1978 godine. Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 učionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom pomenutih ustanova, kao i uz obilatu finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni uslovi za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Izgradnja dvorane je takođe doprinela i zadovoljavanju potreba građana Opštine za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Krajem 2010. godine na naša škola je na Zlatiboru otvorila restoran. U restoranu učenici izvode stručnu praksu pod nadzorom profesora – vrhunskih profesionalaca.

Skolski restoran

Skolski restoran

Restoran je otvorenog tipa. Nudi gostima najkvalitetniju uslugu po najpovoljnijim cenama. Najbolja preporuka su nam naši gosti koji se vraćaju ishrani kod nas uvek kad su na Zlatiboru, ili svraćaju uvek kad su u prolazu! Više o restoranu pogledajte >>ovde<<.
Opremljenost škole potrebnim priborima za izvođenje nastave je na visokom nivou, budući da učenici, kao i kolektiv škole vode računa o održavanju istih.

 

Objavljeno u O školi, Ostalo

Istorijat Ugostiteljsko turističke škole

ZIMSKA ...

skolastara

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na područ ju ove opštine. Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja. Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole.

Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeduje naša škola.

Škola je otvorena školske 1997/1998 godine. Zajednickim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgradjena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 ucionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom i uz obilatu finansijsku pomoc Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog vaspitanja učenika kao i potreba građana Opštine za zadovoljavanjem potreba za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Opremljenost škole potrebnim nameštajem je zadovoljavajuca školski kolektiv i učenici vode računa o njenom čuvanju.

Skolski restoran

Krajem 2010. godine otvoren je školski restoran. Nalazi se na Zlatiboru u samnom centru na odličnoj lokaciji.

Učenici u restoranu obavljaju stručnu praksu.

Objavljeno u O školi, Ostalo

Vanredni kandidati – april 2018.

Srpski jezik i književnost

 1. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar
 2. Jakšić Radica, maturski pismeni ispit, ekonomski tehničar

 

Engleski jezik – Ružica

1. Šaponjić Milica, II razred, kuvar

 

Engleski jezik II – Ružica

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Engleski jezik – Dubravka

1.Simić Strahinja, III razred, kuvar

 

Matematika

 1. Šaponjić Milica, II razred, kuvar
 2. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar
 3. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Istorija

 1. Blagojević Nenad, II razred, turistički tehničar

 

Filozofija

 1. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar

Istorija umetnosti

 1. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Umetničko oblikovanje

 1. Kravić Tamara, III razred, kulinarski tehničar

 

Računarstvo i informatika

 1. Čolić Marinela, I razred, kuvar

 

Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu

 1. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Verska nastava

 1. Šaponjić Milica, II razred, kuvar

Ustav i prava građana

 1. Simić Strahinja, III razred, kulinarski tehničar
 2. Kravić Tamara, III razred, kulinarski tehničar
 3. Miković Milinko, III razred, kulinarski tehničar

 

Sociologija

 1. Kravić Tamara, III razred, kulinarski tehničar

 

Poznavanje robe

 1. Miković Milinko, III razred, kulinarski tehničar

 

Ishrana

 1. Blagojević Nenad, II razred, turistički tehničar

 

Nauka o ishrani

1. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar

 

Zdravstveno vaspitanje

 1. Čolić Nikola, I razred, kuvar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Jelica

 1. Blagojević Nenad, II razred, turistički tehničar tehničar

 

Profesionalna praksa – Jelica

 1. Blagojević Nenad, II razred, turistički tehničar tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Nera

1. Čolić Nikola, I razred, kuvar

 

Preduzetništvo – Dana

 1. Tanović Dušica, III razred, kuvar

 

Maturski praktičan rad – Dana

 1. Jakšić Radica, ekonomski tehničar

 

Poslovna korespondencija – Jela

 1. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Kuvarstvo

 1. Čolić Marinela, I razred, kuvar
 2. Čolić Nikola, I razred, kuvar
 3. Šaponjić Milica, II razred, kuvar
 4. Tanović Dušica, III razred, kuvar

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Profesionalna praksa – konobar – Dragan

 1. Milosavljević Ivana, I razred, konobar
 2. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Usluživanje – Dragan

 1. Milosavljević Ivana, I razred, konobar
 2. Luković Ivan, I razred, konobar

 

Osnove usluživanja – Dragan

 1. Tanović Dušica, III razred, kuvar

 

Nacionalne kuhinje – Dragan

 1. Tanović Dušica, III razred, kuvar

 

Osnovi ekonomije – Dragan

 1. Jakšić Radica, ekonomski tehničar – izborni predmet

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Vanredni ispiti – april 2018.

Sreda, 18. 04.  2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 08:40 Mićović Sobodan, dežura na pismenom

 

Četvrtak, 19. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

 

Petak, 20. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Maturski praktičan rad

(ekonomski tehničar)

08:40 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Preduzetnštvo 08:40 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Računarstvo i informatika 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vlade

Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vlade

 

Ponedeljak, 23. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnovi ekonomije

(izborni predmet)

09:25 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Osnove usluživanja 09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Usluživanje 09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Sociologija 10:20 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Agencijsko i hotelijersko poslovanje 10:45 Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Pavlović Jela

Poslovna korespondencija 10:45 Jovičić Nera

Pavlović Jela

Kuzeljević Jelica

 

Utorak, 24. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ishrana 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Nauka  o ishrani 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Zdravstveno vaspitanje 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Umetničko oblikovanje 10:45 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Srpski jezik i književnost (pismeni) 11:25 Manojlović Brankica, dežura na pismenom
Poznavanje robe 13:40 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Engleski jezik (pismeni)

Obrazovni profil: kulinarski tehničar

13:55 Kovačević Dubravka, dežura na pismenom

 

Sreda, 25. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost (usmeni) 08:15 Jovičić Nera

Lazić Tanja

Manojlović Brankica

Engleski jezik (pismeni)

Obrazovni profil: kuvar

08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Engleski jezik II (pismeni)

Obrazovni profil: konobar

08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Filozofija 09:25 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Sokić Branka

Ustav i prava građana 13:50 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

 

Četvrtak, 26. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni)

(polažu svi prijavljeni kandidati)

09:50 Sokić Branka

Topalović Ružica, Kovačević Dubravka

Profesionalna praksa

(obrazovni profil turistički tehničar)

13:05 Sokić Branka

Kuzeljević Jelica

Jovičić Nera

Osnove turizma i ugostiteljstva 13:05 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Verska nastava 13:50 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Kuzeljević Jelica

Istorija umetnosti 14:00 Jovičić Nera

Bogdanović Anastasija

 

Petak, 27. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Istorija 09:00 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Sokić Branka

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 10:30 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo 10:30 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Ponedeljak, 30. 04. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Profesionalna praksa

(obrazovni profil: konobar)

09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Nacionalne kuhinje 09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Mitrašinović Ljubomir

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Protokol o prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

LOKALNI MEĐUSEKTORSKI PROTOKOL O PREVENCIJI I ZAŠTITI DECE OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA NA TERITORIJI OPŠTINE ČAJETINA

grb

 

Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja donet je 2005. godine. Predstavlja značajan dokument koji pruža smernice svim relevantnim institucijama i organizacijama koje se bave decom i porodicom. Odnosi se i na javni i na privatni sektor, ali i na organizacije civilnog društva. Cilj mu je preduzimanje kvalitetnih i svrsishodnih prevntivnih i interventnih mera i instrumenata u zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Ističe sprečavanje povrede jednog od osnovnih prava deteta prema Konvenciji o pravima deteta Ujedinjenih nacija, a to je pravo na život, opstanak i razvoj. Povrede mogu biti učinjene kroz sve oblike nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe deteta. Detetu treba biti obezbeđena zaštita od fizičkog i mentalnog zlostavljanja i zanemarivanja, seksualnog iskorišćavanja, trgovine decom, iskorišćavanja i eksploatacije, vređanja ličnosti.

Kompletan dokument protokola preuzmite ovde

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Dokumenta

Republičko takmičenje – formiranje i prezentacija turističkih arnžmana

Republičko takmičenje za učenike obrazovnog profila, turistički tehničar održano je 23. i 24. marta 2018. godine u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Nišu.

Na takmičenju su učestvovale 22 škole.

Našu školu je predstavljala, Jelena Marjanović, koja je osvojila drugo mesto sa 90,50 bodova.

Organizatori takmičenja su svim učesnicima takmičenja podelili zahvalnice za učešće na takmičenju. Učenike i mentore učenika, koji su osvojili prva tri mesta, nagradili su diplomama i drugim prigodnim poklonima.

Škole koje su osvojile prva tri mesta na Republičkom takmičenju učenika ugostiteljsko-turističkih škola, Univerzitet Singidunum je nagradio kompletom knjiga.

26240001_1656748231110403_3322333113164414607_o

slika 4 slika 3

 

 

Nerandža Jovičić

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, O školi

Sa kuvarstva

Drugo tri na kuvarstvu: faširana šnicla i krompir pire. Profesor Ljubomir Mitrašinović.20180321_142524

 

 

 

20180321_142529

20180321_142557

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Vanredni ispiti-mart 2018

SPISAK  VANREDNIH  ISPITA  U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU

 

Ponedeljak, 19. 03. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Završni ispit (kuvar) 08:00 Krpović NebojšaMitrašinović LjubeEksterni član
Maturski praktičan rad (uostiteljski tehničar) 09:25 Jovičić NeraKovačević DraganManojlović Ninoslav
Osnovi ekonomijeObrazovni profil: turistički tehničar 09:25 Sokić BrankaKovačević DraganJovičić Nera
Hotelijerstvo 09:25 Sokić BrankaKovačević DraganJovičić Nera
Marketing u turizmu i ugostiteljstvuObrazovni profil: turistički tehničar 09:25 Sokić BrankaKovačević DraganJovičić Nera
Francuski jezik (pismeni) 10:35 Ratković Vera, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita iz francuskog jezika biće saopšten prilikom polaganja pismenog dela ispita.
Ruski jezik (pismeni) 10:35 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita iz ruskog jezika biće saopšten prilikom polaganja pismenog dela ispita.

 

Utorak, 20. 03. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računovodstvo (pismeni)(polažu učenici četvrtog razreda) 09:45 Pavlović Dana, dežura na pismenom
Ishrana 09:45 Jovičić NeraMijailović DanijelaMijailović Vlade
Higijena 09:45 Jovičić NeraMijailović DanijelaMijailović Vlade
Ekologija i zaštita životne sredine 09:45 Jovičić NeraMijailović DanijelaMijailović Vlade
Engleski jezik (pismeni)Obrazovni profil: turistički tehničar 13:55 Kovačević Dubravka, dežura na pismenom

 

Sreda, 21. 03.  2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni)Obrazovni profil: kuvar 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Fizika 11:00 Sokić BrankaŠaponjić SnežanaSmiljanić Višnja

 

Četvrtak, 22. 03. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni)(polažu svi prijavljeni kandidati) 10:00 Sokić BrankaTopalović Ružica, Kovačević Dubravka

 

Petak, 23. 03. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost (pismeni) 08:40 Lazić Tanja, dežura na pismenom
Matematika (pismeni) 10:35 Prljević Jasna, dežura na pismenom

 

Ponedeljak, 26. 03. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Marketing u turizmuObrazovni profil: kulinarski tehničar 09:25 Sokić BrankaPavlović SofijaJovičić Nera
Preduzetništvo 09:25 Sokić BrankaPavlović SofijaJovičić Nera
Profesionalna praksa –turistički tehničar 09:25 Sokić BrankaPavlović SofijaJovičić Nera
Ustav i prava građana 10:15 Jovičić NeraDrašković GoranKravić Tanja

 

Utorak, 27. 03. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računovodstvo (pismeni)(polažu učenici prvog razreda) 10:35 Luković Katarina, dežura na pismenom
Istorija 11:00 Jovičić NeraKnežević VesnaSokić Branka
Građansko vaspitanje 11:20 Jovičić NeraPetrović MiraSokić Branka
Turistička geografija 12:15 Jovičić NeraMarić JelenaGojgić Jasmina
Poznavanje robe 13:00 Jovičić NeraJoksimović MilenaSmiljanić Višnja

 

 

Sreda, 28. 03. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost (usmeni) 08:05 Jovičić NeraLazić TanjaManojlović Brankica
Kuvarstvo 11:20 Jovičić NeraVukosavljević RosaMitrašinović Ljube

 

Četvrtak, 29. 03. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnovi ekonomijeObrazovni profil: ekonomski tehničar 13:10 Sokić BrankaJovičić NeraKuzeljević Jelica
Osnovi turizma i ugostiteljstva 13:10 Sokić BrankaJovičić NeraKuzeljević Jelica
Likovna kultura 13:50 Jovičić NeraBogdanović Anastasija

 

Petak, 30. 03. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računovodstvo (usmeni)(polažu učenici prvog razreda) 08:45 Sokić BrankaLuković KatarinaJovičić Nera
Agencijsko i hotelijersko poslovanje (prvi razred) 08:45 Sokić BrankaJovičić NeraLuković Katarina
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić NeraMićović SlobodanPrljević Jasna
Računarstvo i informatika 09:40 Jovičić NeraMilaćević MilovanMijailović Vlade
Računovodstvo (usmeni)(polažu učenici četvrtog razreda) 09:55 Sokić BrankaPavlović DanaJovičić Nera
Profesionalna praksa(obrazovni profil kuvar) 10:30 Jovičić NeraVukosavljević RosaKrpović Nebojša
Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 10:30 Jovičić NeraVukosavljević RosaKrpović Nebojša

 

 

 

SPISAK  VANREDNIH  KANDIDATA  U MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU

 

Srpski jezik i književnost

Šaponjić Milica, II razred, kuvar

Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Engleski jezik

 1. Milojević Petar, I razred, kuvar
 2. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Francuski jezik II

 1. Čorbić Boško, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Ruski jezik

 1. Milosavljević Ivana, I razred, konobar
 2. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Matematika

Kutlešić Milica, I razred, konobar

Simić Strahinja, III razred, kulinarski tehničar

 

Istorija

 1. Slović Nikola, II razred, kulinarski tehničar

 

Likovna kultura

 1. Slović Nikola, II razred, kulinarski tehničar

 

Računarstvo i informatika

 1. Slović Nikola, II razred, kulinarski tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar
 2. Blagojević Nenad, I razred, turistički tehničar tehničar
 3. Vidaković Sara, III razred turistički tehničar
 4. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Ustav i prava građana

.1. Simić Strahinja, III razred, kulinarski tehničar

 

Turistička geografija

Tanović Dušica, II razred, kuvar

Šaponjić Milica, II razred, kuvar

Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Poznavanje robe

 1. Simić Strahinja, III razred, kulinarski tehničar
 2. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar
 3. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Fizika

 1. Slović Nikola, II razred, kulinarski tehničar

 

Ishrana

 1. Čolić Nikola, I razred, kuvar
 2. Jadžić Radojka, I razred, kuvar

 

Ekologija i zaštita životne sredine

 1. Šaponjić Milica, II razred, kuvar

 

Higijena

 1. Milojević Petar, I razred, kuvar

 

Osnovi ekonomije – Nera

 1. Petrić Marija, I razred, ekonomski tehničar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Nera

 1. Blagojević Nenad, I razred, turistički tehničar tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Nera

Milosavljević Ivana, I razred, konobar

Čolić Nikola, I razred, kuvar

 

Preduzetništvo – Sofija

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Profesionalna praksa – Sofija

 1. Blagojević Nenad, I razred, turistički tehničar tehničar

 

Marketing u turizmu – Sofija

 1. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar
 2. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Marketing u turizmu i ugostiteljstvu – Dragan

 1. Vidaković Sara, III razred, turistički tehničar

 

Hotelijerstvo – Dragan

 1. Kuzeljević Biljana, IV razred, ugostiteljski tehničar
 2. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Osnovi ekonomije – Dragan

 1. Blagojević Nenad, I razred, turistički tehničar tehničar

 

Maturski praktičan rad – konobar

 1. Garvrić Stefan

 

Računovodstvo – Dana

Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Računovodstvo – Katarina

 1. Petrić Marija, I razred, ekonomski tehničar

 

Kuvarstvo

 1. Tanović Dušica, II razred, kuvar

 

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Kravić Tamara, II razred, kulinarski tehničar
 2. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Profesionalan praksa (kuvar)

 1. Čolić Nikola, I razred, kuvar
 2. Jadžić Radojka, I razred, kuvar
 3. Tanović Dušica, II razred, kuvar

 

Završni ispit – kuvar

 1. Dimitrijević Mirjana

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Javna nabavka male vrednosti 1/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 1/2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA  –  JNMV namirnica i prehrambenih proizvoda za Školski restoran na Zlatiboru

Objavljeno u Javne nabavke

Vanredni kandidati-februar 2018.

Engleski jezik

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Francuski jezik

 1. Čorbić Boško, IV razred, ekonomski tehničar

 

Matematika

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Filozofija

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Fizičko vaspitanje

 1. Moićević Lazar, II razred, kuvar

 

Istorija

 1. Slović Nikola, I razred, kulinarski tehničar

 

Istorija – odabrane teme

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Petrić Marija, I razred, ekonomski tehničar

 

Turistička geografija

 1. Simić Strahinja, III razred, kulinarski tehničar

 

Hemija

1 .Slović Nikola, I razred, kulinarski tehničar

2. Zarić Ljubinka, I razred, konobar

 

Psihologija

1. Simić Strahinja, III razred, kulinarski tehničar

 

Umetničko oblikovanje

Simić Strahinja, III razred, kulinarski tehničar

 

Fizika

1. Slović Nikola, I razred, kulinarski tehničar

 

Ishrana

 1. Tanović Dušica, I razred, kuvar
 2. Vidaković Sara, II razred, turistički tehničar

 

Nauka o ishrani

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća – Jela

1. Vidaković Sara, II razred, turistički tehničar

 

Savremena poslovna korespondencija – Jela

 1. Petrić Marija, I razred, ekonomski tehničar

 

Poslovna ekonomija – Nera

 1. Petrić Marija, I razred, ekonomski tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Nera

 1. Zarić Ljubinka, I razred, konobar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Nera

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Jelica

 1. Vidaković Sara, II razred, turistički tehničar

 

Profesionalna praksa (turistički tehničar) – Jelica

 1. Vidaković Sara, II razred, turistički tehničar

 

Preduzetništvo – Sofija

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Marketing – Dana

 1. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Računovodstvo – Dana

 1. Vukotić Kristina, III razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Katarina, III razred, ekonomski tehničar

 

Kuvarstvo

 1. Tanović Dušica, I razred, kuvar
 2. Tomašević Miroslav, III razred, kuvar

 

Profesionalan praksa (kuvar)

 1. Tanović Dušica, I razred, kuvar

 

Osnovi ekonomije – Dragan

 1. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Profesionalan praksa (konobar)

 1. Zarić Ljubinka, I razred, konobar

 

Završni ispit (konobar)

 1. Smiljanić  Aleksandar

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni ispiti-februar 2018.

 

Ponedeljak, 19. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 07:50 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Osnovi ekonomije 09:25 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Profesionalna praksa

(obrazovni profil konobar)

09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Fizičko vaspitanje 10:00 Jovičić Nera

Šopalović Mišo

Tarabić Vukašin

Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća 10:50 Sokić Branka

Pavlović Jela

Jovičić Nera

Savremena poslovna korespondencija 10:50 Sokić Branka

Pavlović Jela

Jovičić Nera

Francuski jezik (pismeni) 11:25 Ratković Vera, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita iz francuskog jezika biće saopšten prilikom polaganja pismenog dela ispita.

 

Utorak, 20. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računovodstvo (pismeni) 09:45 Pavlović Dana, dežura na pismenom
Filozofija 10:45 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Sokić Branka

Istorija 11:00 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Sokić Branka

Istorija odabrane teme 11:00 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Sokić Branka

Turistička geografija 12:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

Sreda, 21. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Fizika 11:00 Sokić Branka

Šaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

Profesionalna praksa

(obrazovni profil kuvar)

11:25 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Mitrašinović Ljubomir

 

Četvrtak, 22. 02. 2018.

 

 

VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Psihologija 08:10 Jovičić Nera

Sokić Branka

Novaković Marija

Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Agencijsko i hotelijersko poslovanje (drugi i četvrti razred) 13:00 Sokić Branka

Kuzeljević Jelica

Jovičić Nera

Poslovna ekonomija 13:00 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Osnovi turizma i ugostiteljstva 13:00 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

 

Petak, 23. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Građansko vaspitanje 09:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Kuvarstvo 10:35 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Ponedeljak, 26. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Marketing 09:25 Jovičić Nera

Pavlović Dana

Sokić Branka

Računovodstvo (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Pavlović Dana

Sokić Branka

Preduzetništvo 10:45 Sokić Branka

Pavlović Sofija

Jovičić Nera

Profesionalna praksa –

turistički tehničar

11:00 Sokić Branka

Kuzeljević Jelica

Jovičić Nera

 

Utorak, 27. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ishrana 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Nauka o ishrani 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Umetničko oblikovanje 13:10 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Hemija 13:30 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

 

Sreda, 28. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom

 

Četvrtak, 01. 03. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni) 09:50 Sokić Branka

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

 

*Zavšni ispit za obrazovni profil konobar, održaće se po dogovoru sa predmetnim nastavnikom Kovačević Draganom

Objavljeno u Vanredno školovanje

Jedan dan na praktičnoj nastavi

Mona

POSETA HOTELU „MONA“ NA ZLATIBORU 

U okviru praktične nastave, posetili smo hotel „Mona“ na Zlatiboru. Hotel su posetili učenici odeljenja I4 i III4, obrazovnog profila turistički tehničar, uz pratnju nastavnica  stručnih predmeta , Nerandže Jovičić i Jelice Kuzeljević.

Ljubazno i gostoljubivo osoblje, a posebno domaćica hotela Stanislava Kuzeljević, predstavila nam je brojne hotelske sadržaje.

Hotel „Mona” se nalazi u samom centru planine Zlatibor. Enterijer hotela predstavlja spoj tradicionalnog i novog doba. U sklopu hotela se nalazi 120 smeštajih jedinica, raspoređenih u apartmane i sobe, zatim restorani, kongresne sale, velnes centar i dečija igraonica „ Monica“ .

Prvo smo došli na recepciju.  Za recepcijskim pultom stajali su ljubazni recepcioneri, koji su nas pozdravili poželeli dobrodošlicu.

Nakon toga smo posetili jednu kongresnu salu, kapaciteta od  devedeset mesta, u kojoj smo se fotografisali. U ostalim salama se održavao seminar medicinskih radnika.

Zatim smo se savremeno opremljenim liftom popeli na četvrti sprat i obišli jedan apartman.  Prostorije ovog apartmana su dnevna soba ( dvosed i fotelja, stočić, televizor i MP3 plejer ) spavaća soba ( francuski ležaj, noćni stočić i ormar) i savremeno opremljeno kupatilo. Potom smo pogledali još nekoliko soba.

Posetili smo dečiju igraonicu „ Monicu ” . Pored igraonice se nalazi prostor za roditelje, u kome mogu da se odmore i popiju piće, dok njihova deca provode vreme sa animatorom.

Hotel u svom sastavu ima aperitiv bar „Lada“ i restorane “ Perun“ i „ Vila“ u kojima se gostima nude specijaliteti nacionalne i intrnacionalne kuhinje.

Maturanti naše škole tradicionalno organizuju matursko veče u hotelu „Mona” .

Nakon obilaska restorana, završio se naš obilazak i druženje sa srdačnim osobljem.

Utiske o obilasku hotela naposali smo u našim dnevnicima praktične nastave i poželeli smo da ponovo dođemo u hotel „Mona“ na praktičnu nastavu.

 

Marjanović Jelena I4,

Školska 2015/2016.

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Učenici pišu Označeno sa:

Plan javnih nabavki za 2018. god

Plan JN 2018

Objavljeno u Javne nabavke

Sveti Sava 2018.

U subotu 27.01.2018., u prostorijama škole proslavili smo školsku slavu Svetog Savu. Za naše goste, zaposlene i učenike profesorka Tanja Lazić i učenici pripremili su kraću priredbu. Za zakusku su se kao i uvek pobrinuli profesori kuvarstva i usluživanja i naši vredni učenici.

Direktorka je iskoristila priliku da se još jednom pozdravi i zahvali našim koleginicama profesorki Radici Bogdanović i Gordani Udovićić koje su završile radni vek i od ponedeljka su u zasluženoj penziji.

Objavljeno u Aktivnosti u školi, O školi Označeno sa:

Radionica o nasilju

Srednja Ugostiteljsko-turistička škola iz Čajetine se, kao i većina škola u Srbiji, ali i škola širom sveta, susreće sa nekim oblicima vršnjačkog nasilja, ali je to, prema rečima profesorke Danijele Mijailović, retko i sporadično. Obično je reč o verbalnom nasilju. Ova negativna društvena pojava sve se ozbiljnije shvata pa se spram toga i reaguje uz pomoć Tima za borbu protiv nasilja. U projekat borbe protiv nasilja u školama uključuju se i sami učenici tražeći, na razne načine, rešenje za probleme svojih vršnjaka.milac3

U okviru projekta borbe protiv nasilja u školama, učenici Srednje Ugostiteljsko-turističke škole iz Čajetine su održali treću po redu radionicu u ovoj školskoj godini. Predstavnici prvog razreda škole odabrali su da se svojim drugovima obrate kroz osmišljene situacije i tako pošalju poruku vršnjacima o ovoj nemiloj društvenoj pojavi uz pomoć svoje profesorke Danijele Mijailović.

IMG_0453
Kao i većina škola u Srbiji, ali i škola širom sveta, i čajetinska srednja škola se , s vremena na vreme, susreće sa nekim oblicima vršnjačkog nasilja. Obično je reč o verbalnom nasilju. Ova negativna društvena pojava sve se ozbiljnije shvata pa se spram toga i reaguje uz pomoć Tima za borbu protiv nasilja u kojem se nalaze direktorka, školski pedagog i tri profesora. Uz saradnju sa učenicima i roditeljima, predupređuje se vršnjačko nasilje a jača se i svest učenika o posledicama ovakvih pojava i važnosti njihovog sprečavanja. Ono što je osnovna poruka, jeste to da se o nasilju ne sme ćutati. Ne smemo dozvoliti da postanemo žrtve, jer ubrzo sve postaje začarani krug iz koga se ne vidi izlaz.

Mirjana Ranković Luković

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Srećni praznici!

baner bozic

Objavljeno u Ostalo

Jubilej 40 godina škole – video

U okviru proslave 40 godina od osnivanja škole prikazan je kratki film o radu škole:

Objavljeno u Aktivnosti u školi, O školi

Vanredni ispiti u decembru

Ponedeljak, 18. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Nacionalne kuhinje 09:30 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Mitrašinović Ljubomir

Monetarna ekonomija i bankarstvo 09:30 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Fizičko vaspitanje 10:00 Jovičić Nera

Šopalović Mišo

Bogdanović Nemanja

Agencijsko i hotelijersko poslovanje 11:00 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović-Luković Sofija

 

Sreda, 20. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Hemija 10:30 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

 

Četvrtak, 21. 12. 2017.

 

NAZIV PREDMETA

VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Muzička umetnost 08:00 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Građansko vaspitanje 08:00 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Verska nastava 13:50 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Smiljanić Višnja

 

Petak, 22. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Istorija 08:50 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Lazić Tanja

Istorija – odabrane teme 08:50 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Lazić Tanja

Računarstvo i informatika 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vlade

Preduzetništvo 10:30 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje 10:30 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Maturski praktičan rad – kompetencija A,

turistički tehničar

11:00 Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Eksterni član

 

Ponedeljak, 25. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnove usluživanja 09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Svečani prijemi 09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Maturski praktičan rad –

Usluživanje sa praktičnom nastavom

09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

 

Utorak, 26. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Profesionalna praksa –

turistički tehničar

09:30 Sokić Branka

Pavlović-Luković Sofija

Jovičić Nera

Biologija 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Srpski jezik i književnost (pismeni) 11:20 Lazić Tanja, dežura na pismenom

 

Sreda, 27. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (usmeni) 08:15 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

Fizika 11:00 Jovičić Nera

Šaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

Turistička geografija 11:20 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

 Geografija 11:20 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

 

 

Četvrtak, 28. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni) 09:50 Sokić Branka

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

Matematika (pismeni) 11:25 Prljević Jasna, dežura na pismenom
Maturski praktičan rad – kompetencija B,

turistički tehničar

13:00 Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Eksterni član

 

Petak, 29. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Statistika 09:25 Prljević Jasna

Mićović Slobodan

Jovičić Nera

Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Profesionalna praksa –

kuvar

10:35 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

*Zavšni ispit za obrazovni profil konobar, održaće se po dogovoru sa predmetnim nastavnikom Kovačević Draganom

Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni kandidati u decembru

Srpski jezik i književnost

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Engleski jezik

 1. Milojević Petar, I razred, kuvar
 2. Antonijević Boris, IV razred, ekonomski tehničar

 

Matematika

 1. Cvijović Andrija, IV razred, trgovinski tehničar
 2. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Statistika – Slobo

 1. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Fizičko vaspitanje

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar
 2. Antonijević Boris, IV razred, ekonomski tehničar

 

Istorija

 1. Petrović Nikola, I razred, kulinarski tehničar

 

Istorija – odabrane teme

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Muzička umetnost

 1. Petrović Nikola, I razred, kulinarski tehničar
 2. Slović Nikola, I razred, kulinarski tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Verska nastava

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Računarstvo i informatika

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Geografija

 1. Petrović Nikola, I razred, kulinarski tehničar
 2. Slović Nikola, I razred, kulinarski tehničar
 3. Milojević Petar, I razred, kuvar
 4. Simić Strahinja, II razred, kulinarski tehničar

 

Turistička geografija

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar
 2. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Hemija

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

Simić Strahinja, II razred, kulinarski tehničar

 

Fizika

Simić Strahinja, II razred, kulinarski tehničar

 

Biologija

 1. Petrović Nikola, I razred, kulinarski tehničar
 2. Slović Nikola, I razred, kulinarski tehničar

 

Spoljno trgovinsko i devizno poslovanje – Nera

 1. Čorbić Boško, IV razred, turistički tehničar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Nera

 1. Vidaković Sara, I razred, turistički tehničar

 

Profesionalna praksa – Sofija

 1. Vidaković Sara, I razred, turistički tehničar

 

Preduzetništvo – Dana

 1. Tomašević Miroslav, III razred, kuvar

 

Profesionalna praksa

 1. Moićević Lazar, II razred, kuvar

 

 

Svečani prijemi

Smiljanić  Aleksandar, III razred, konobar

 

Nacionalne kuhinje – Dragan

 1. Udovičić Nikolina, III razred, kuvar

 

Osnove usluživanja – Dragan

 1. Tomašević Miroslav, III razred, kuvar

 

Monetarna ekonomija i bankarstvo – Dragan

 1. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Završni ispit (konobar)

 1. Smiljanić  Aleksandar

 

Maturski praktičan rad – Usluživanje sa praktičnom nastavom

Bakić Aleksandar

Buljugić Milan

Maksimović Vladan

 

Maturski praktičan rad – kompetencija A i B

 1. Rajković Tijana, turistički tehničar
Objavljeno u Vanredno školovanje

Godišnji plan rada 2017/2018.

Godišnji plan rada u PDF formatu možete pregledati ovde:

Plan rada

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Dokumenta, O školi

40 godina Ugostiteljsko turističke škole

U subotu 2. decembra 2017. godine proslavili smo četrdeset godina od osnivanja naše škole.

Naše drage i cenjene goste dočekali smo u prostorijama škole, gde je direktorka svima poželela dobrodošlicu. Jedan od prvih profesora, prof. dr Petar Đukuć se zahvalio i podsetio nas na početeke rada naše ustanove. Veliku pažnju privukla je izložba fotografija „Vremeplov“, kojom smo „plovili“ kroz period od osnivanja škole do danas.

Svečanost je zatim nastavljena u kongresnoj sali hotela „Olimp“ na Zlatiboru. Gostima i domaćinima na svečanoj akademiji obratila se prvo direktorka škole Višnja Smiljanić. Podsetila je u svom  govoru na prošlost škole i na ogroman broj učenika koji je završio školovanje kod nas. Zatim je prisutne ukratko upoznala sa sadašnjim stanjem u školi. Na kraju obraćanja je  ukazala na  našu potrebu za izgradnjom doma učenika, što bi umnogome doprinelo kvalitetu rada  škole, a i ugledu čitave opštine Čajetina. Prisutnima su se zatim obratili predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović i viši savetnik Školske uprave Užice Milenko Nikolić, koji su čestitali jubilej i poželeli nam uspeh u daljem radu. U umetničkom delu programa nastupile su naše učenice Nađa Đoković  i Ljiljana Cvijović, a čitavu akademiju je vodila i osmislila Marija Čančarević.

Posle svečane akademije druženje je nastavljeno u holu hotela Olimp i u našem školskom restoranu.

Još jednom zahvaljujemo svim gostima i pozivamo ih na neko sledeće druženje!

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Arhive