Ugostiteljsko turistička škola

Istorijat škole

Škola je počela sa radom 01. septembra 1977. godine.

Prve dve godine, Škola je vršila upis u I i II razred zajedničke osnove srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja. Tada je imala status izdvojenog odeljenja Obrazovnog centra „Radoje Marić“ iz Užica.

Školske 1979/1980. godine, Škola je prerasla u OOUR Srednje usmereno obrazovanje i vaspitanje i dalje u sastavu Obrazovnog centra „Radoje Marić“ iz Užica, da bi 10. septembra 1984. godine Skupština opštine Čajetina donela odluku o osnivanju RO Obrazovni centar, čime je Škola postala samostalna.

Škola je u početku rada upisivala oko 50% učenika sa teritorije Opštine, a kasnije su se upisivali učenici i iz drugih regiona.

Prvih godina rada Škole, organizovane su šestomesečne obuke za potrebe tadašnjih preduzeća u Čajetini, uglavnom za zanimanja drvoprerađivač i mesar.

Najpre se nastava odvijala u Osnovnoj školi, dok zgrada naše škole – donje krilo, nije završeno i otvoreno. Rad u novoizgrađenom prostoru počinje 21. septembra 1977. godine, a drugo krilo sa četiri učionice i školskom bibliotekom, izgrađeno je 1982. godine.

Škola je više puta menjala nazive, a od 26. marta 2003. godine zove se Ugostiteljsko-turistička škola.

Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija, izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 14 učionica i pratećim prostorijama ukupne površine 1.130 m2. Takođe, zajedno sa Opštinom, SIZ-om Regiona i Sportskim savezom, uz finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja učenika.

Danas Škola ima pet kabineta i devet učionica specijalne namene. Škola je po savremenim standardima opremila dva kabineta za kuvarstvo sa praktičnom nastavom, jedan kabinet za usluživanje sa praktičnom nastavom, kabinet za agencijsko-hotelijersko poslovanje i kabinet za računarstvo i informatiku.

Škola poseduje Školski restoran na Zlatiboru. Ovaj prostor je dobijen na korišćenje 30. decembra 2010. godine. Pored ovog prostora za obavljanje praktične nastave učenika, Škola sarađuje sa velikim brojem hotela, restorana i agencija na Zlatiboru i Užicu.

U proteklih 40 godina u Školi je radilo 276 radnika i upisano je 13.204 učenika u 501 odeljenje. Najveći broj učenika zabeležen je školske 2007/2008. godine i to 445 učenika u 18 odeljenja. Poslednjih godina, broj učenika kreće se oko 315 u 14 odeljenja.

U proteklom periodu Škola je vršila upis učenika u različita područja rada, struke i zanimanja – drvoprerađivačka, ekonomsko-komercijalna i mašinska struka, trgovina, ugostiteljstvo i turizam i ekonomija, pravo i administracija. Uglavnom, upis je bio u skladu sa potrebama proizvodnih i uslužnih preduzeća i ustanova. Poslednjih 27 godina, Škola upisuje učenike u područje rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam.  Ovi obrazovni profili su ustvari uslužna zanimanja, koja su sve traženija na ovom turističkom području Zlatibora i Zapadne Srbije.

Poslednjih 10 godina škola je učestvovala u više projekata koje je finansirala Evropska unija, kao što su CARTZ-2 i Kultur-Kontakt. Uvođena su ogledna odeljenja, učestvovali smo izradi planova i programa za obrazovne profile: kuvar, konobar, poslastičar i turistički tehničar. U ovom periodu Škola se izdigla među sedam najboljih škola u Srbiji u ovom području rada, što potvrđuju i rezultati sa republičkih takmičenja, učešća na mnogim manifestacijama, kao što su Kuhinjski kalfa, Ajvarijada i projekti drugih škola.

Objavljeno u O školi

Zaposleni u Školi

vis

Deo kolektiva na izletu 2016. godine.

Nastavni kadar

Ime i prezime Predmeti koje predaje
Tanja Lazić Srpski jezik i književnost
Brankica Manojlović Srpski jezik i književnost
Vera Ratković Francuski jezik, praktična nastava – blok
Dubravka Kovačević Engleski jezik, psihologija
Ružica Topalović Engleski jezik
Miroslav Janković Ruski jezik
Goran Drašković Sociologija,  ustav i pravo građana, pravo, sociologija sa pravima građana
Vesna Knežević Istorija
Anastasija Bogdanović  Istorija umetnosti, likovna kultura
Jasna Prljević Matematika, statistika
Slobodan Mićović Matematika, statistika
Milovan Milaćević Računarstvo i informatika, elektronsko poslovanje
Jelena Marić Geografija, turistička geografija
Snežana Šaponjić Fizika
Milena Joksimović Hemija, poznavanje robe
Danijela Mijailović Biologija, ekologija i zaštita životne sredine, nauka o ishrani, zdravstvena kultura
Vladimir Mijailović Higijena, zdravstvena kultura, tehničar za održavanje informacionih tehnologija
Gorica Jojić Filozofija, psihologija u turizmu
Mirjana Petrović Građansko vaspitanje, muzička kultura, pravo
Nikola Zečević Verska nastava
Milomir Šopalović Fizičko vaspitanje
Vukašin Tarabić Fizičko vaspitanje
Jela Pavlović Agencijsko-hotel. poslovanje,  poslovna korespod.
Jelica Kuzeljević Principi ekonomije, agencijsko-hotelijerko poslovanje, finans.-računovod. obuka, nacionalna ekonom.
  Nerandža Jovičić Poslovna ekonomija, agencijsko-hotelij. poslovanje, revizija, ekonomika i organizavija turist. preduzeća
Katarina Luković Osnovi turizma i ugostiteljstva,računovodstvo, kancelarijsko poslovanje, preduzetništvo, jvane finansije
Dana Pavlović Osnovi turizma i ugostiteljstva, finans.-računovod. obuka,  računovodstvo, marketing, finansijsko poslov.
Sofija Pavlović Luković Agencijsko – hotelijersko poslovanje, hotelijerstvo,   preduzetništvo
Rosa Vukosavljević Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
Nebojša Krpović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
Ljubomir Mitrašinović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
Ninoslav Manojlović Vežbe i praktična nastava u bloku i profesionalna praksa iz kuvarstva sa praktičnom nastavom
Dragan Kovačević Osnove usluživanja, nacionalne kuhinje, usluživanje sa praktičnom nast., finansijsko poslov.
Aleksandra Kostić umetničko oblikovanje, likovna kultura

Vannastavni kadar (direktor, sekretar, administrativno i tehničko osoblje)

Red. br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Višnja Smiljanić Direktor
 2. Tatjana Miljanović – Kravić Sekretar
 3. Vera Milić Šef računovodstva
 4. Gradimir Basurović Koordinator praktične nastave
 5. Milan Bisić Domar i ložač
 6. Nada Kuzeljević Pomoćni radnik
 7. Gordana Tanasijević Pomoćni radnik
 8. Grozda Matović Pomoćni radnik
 9. Stanka Piščević Pomoćni radnik
 10. Miloš Jezdimirović Pomoćni nastavnik
 11. Željka Suzović Pomoćni nastavnik
 12. Tanja Stamatović Pomoćni nastavnik
 13. Olga Gukić Pomoćni nastavnik

Stručni saradnici

Red. Br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Branka Sokić stručni saradnik
 2. Vesna Džambić bibliotekar

kolege

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Konobar

Broj godina školovanja: 3

Konobari poslužuju hranu i piće u ugostiteljskim objektima. Pošto od gostiju prime narudžbe, prenose ih osoblju u kuhinji ili na šanku i vode računa o tome da goste što brže i što kvalitetnije ugoste. Budući da su konobari u stalnom i neposrednom kontaktu s gostima i kako reputacija ugostiteljskoga objekta u kojem rade uveliko zavisi od njih, od njih se ne očekuje samo korektna usluga nego i to da gostu boravak učine što ugodnijim. Upravo iz toga proizlaze razlike u obavljanju konobarskog posla. U nekim ugostiteljskim objektima – a to zavisi od vrste i kategorije objekta – od konobara se zahteva i obavljanje posebnih poslova, kao što su dočekivanje gostiju na ulazu u lokal, pratnja do stola, pridržavanje stolice pri sedanju, pomoć pri odlaganju garderobe te savetovanje pri odabiru jela (specijaliteta kuće).
Odgovornosti konobara:

 • Primanje narudžbine od gosta
 • Prenošenje narudžbine osoblju
 • Postavljanje stolova
 • Pospremanje stolova nakon upotrebe
 • Ispostavljanje računa
 • Naplata usluga

Veštine i osobine koje bi trebalo da ima konobar:

 • Telesno zdravlje
 • Psihička stabilnost
 • Opšta spretnost
 • Komunikativnost
 • Ljubaznost

Ciljevi stručnog obrazovanja

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil konobar je osposobljavanje učenika za usluživanje gosta hranom i pićem.
Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Konobar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje ugostiteljskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila konobar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, Dualno obrazovanje, O školi

Kuvar

Broj godina školovanja: 3

Kuvari svoj posao obavljaju pravljenjem svih vrsta toplih i hladnih jela.
Zadatak kuvara je da pripremaju mnogobrojna jela, tako da moraju poznavati usklađenost namirnica, pa čak i recepte retkih i specifičnih jela. Kod pravljenja jela je, osim da budu ukusna, potrebno i da budu lepo dekorisana.
Zavisno od zadataka koje izvršavaju i zavisno od veličine kuhinje u kojoj rade kuvari mogu biti raspoređeni po zadacima. Glavni kuvar ili šef kuhinje nadgleda rad kuvara i organizuje rad kuvara. Kuvari izrađuju jela, dok im u tome pomažu pomoćnici koji pripremaju namirnice koje će se koristiti i asistiraju u pripremi jela. Kada je jelo gotovo, aranžeri ga serviraju i dekorišu.
Odgovornosti kuvara:

 • Odabir namirnica za pripremanje jela
 • Odabir tehnologije pripremanja
 • Aranžiranje jela
 • Pravljenje liste jela za pripremu
 • Vođenje računa o ličnoj higijeni i higijeni sredstava i prostora

Veštine i osobine koje bi trebalo da ima kuvar:

 • Dobro zdravlje
 • Spretnost
 • Urednost
 • Razvijena čula vida i ukusa
 • Zdrav koštano-zglobni sistem
 • Maštovitost
 • Sanitarna knjižica

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil kuvar je osposobljavanje učenika za pripremu, serviranje i dekorisanje obroka.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Kulinarski tehničar (sa završenom četvrtom godinom) može napredovati do mesta glavnog kuvara i dalje se usavršavati. Kuvar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje kulinarskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila kuvar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, Dualno obrazovanje, O školi Označeno sa:

Komercijalista

Komercijalista nabavlja robu od proizvođača i prodaje je trgovinskim, zanatskim i industrijskim preduzećima. U trgovini na veliko i spoljnoj trgovini savetuje komitente o svojstvima robe i stara se o isporuci na pravo mesto i u pravo vreme.

Izborom zanimanja komercijalista učenici stiču znanja o poslovima svih sektora veletrgovinskog i spoljnotrgovinskog preduzeća u okviru sledećih uže stručnih predmeta: trgovina, računovodstvo u trgovini, organizacija nabavke i prodaje, spoljna trgovina, međunarodna špedicija, obuka u virtuelnom preduzeću.

U okviru ovih predmeta učenici uče kako da nabavljaju i prodaju robu na unutrašnjem i spoljnom tržištu, kako da pridobiju i zadrže kupca, kako da komuniciraju sa poslovnim partnerima, da vode evidencije nabavke, prodaje i skladištenja… U okviru virtuelnog preduzeća se stiču praktična znanja kroz rad u četiri službe: nabavna, prodajna, skladišna i knjigovodstvena služba.

Uobičajeni poslovi koje komercijalista vrši su: potraga i povezivanje sa snabdevačima i kupcima, postizanje međusobne saglasnosti u pogledu prodaje robe ili usluga, osiguranje pravilnog prenosa robe, obavljanje administrativnih i ostalih kancelarijskih poslova. Za ovu delatnost ključno je posedovanje podataka i saznanja koje se odnose na kvalitet robe, stalno upoznavanje sa promenama trgovinske pravne regulative, praćenje cena i dospelosti novih proizvoda na tržište.

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Ekonomski tehničar

20513_1597792160456991_3358471460774013_n 1604644_1597791060457101_7822890067058987548_n

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ekonomskog tehničara.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja i sticanjem zvanja ekonomskog tehničara, imaju mogućnost da nastave školovanje na višim i visokim školama ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim preduzećima…), a poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl. Obavlja knjigovodstvene, računovodstvene, finansijske, komercijalne, ili jedan deo poslova u oblasti marketinga i istraživanja tržišta. Vodi blagajničko poslovanje, popunjava knjigovodstvena dokumenta, knjiži poslovne promene, sastavlja izveštaj o poslovanju. Po potrebi obavlja gotovinski i bezgotovinski platni promet.

Radi uglavnom u kancelariji, sedeći, uz upotrebu računara. Osim snalaženja sa brojevima, za uspeh u ovom zanimanju važni su odgovornost, tačnost, sistematičnost, razvijene veštine komunikacije, temeljnost, preduzimljivost, odlučnost, samopouzdanje, urednost, organizovanost, promišljenost.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Turističko – hotelijerski tehničar

 

11036453_1597791270457080_7931496083982160441_n

Učenici se na ovom smeru školuju se za poslove u turističkim agencijama i recepcijama hotela.

Tokom školovanja akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u struci  i na stranim jezicima. Za 4 godine školovanja, pohađa se ukupno 2103 časova stručnih predmeta i dva strana jezika!

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje turističkog tehničara.

Kratak opis posla turističkog tehničara:

Daje potrebna obaveštenja, predlaže, ugovara i organizuje turističke aranžmane (izlete, ekskurzije, stručne skupove, itd). Obezbeđuje vize, pravi proračune cena turističkih usluga. Priprema rezervacije za smeštaj, karte i prateću dokumentaciju za putnike. Posreduje između putnika, hotela i prevoznika sa ciljem da se obezbedi kvalitetna, komforna usluga. Izvršava poslove u turističkoj agenciji. Radi poslove na recepciji. Obavlja poslove organizacije skupova u ugostiteljstvu i turizmu. Izrađuje osnovne kalkulacije u vezi sa radom u turističkoj agenciji, na recepciji i u organizaciji skupova. Kao recepcioner prihvata i organizuje smeštaj hotelskih gostiju. Radi u turističkim agencijama, hotelima…

Pretežno radi u kancelarijama i drugim poslovnim prostorijama uz korišćenje računara. Često je u kontaktu sa ljudima.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

TURISTICKO-HOTELIJERSKI TEHNICAR  – nastavni plan i program

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Ugostiteljski tehničar

Tokom školovanja na ovom smeru akcenat je na stručnim predmetima. Za četiri godine učenici ovog smera pohađaju ukupno 1872 časa stručnih predmeta čije je savladavanje neophodno za rad u restoranima i sličnim objektima.
Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ugostiteljskog tehničara. 

Kratak opis posla ugostiteljskog tehničara:

Dočekuje goste, smešta ih, upoznaje sa izborom jela i pića, prima narudžbine, poslužuje, naplaćuje i ljubazno ih ispraća. Priprema i aranžira prostor za ručavanje. Vodi računa o urednosti i higijeni inventara u ugostiteljskom objektu, kao i o svom izgledu. Radi u smenama, ponekad noću, u zatvorenim prostorijama, otvorenim terasama i baštama.  Vodi administrativno-knjigovodstvene poslove u ugostiteljskom privrednom društvu. Radi stojeći i u pokretu. Pri radu može biti izložen većim koncentracijama duvanskog dima.

Ugostiteljski tehničar radi složenije i odgovornije poslove, ima mogućnost napredovanja i direktnu prohodnost na strukovne ili akademske studije iz oblasti ekonomije, turizma, hotelijerstva itd. Konobar (trogodišnji smer) može nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Predmete koje uče ugostiteljski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Kulinarski tehničar

Vredni učeniciVredni učenici

Školovanje je četvorogodišnje, po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje kulinarskog tehničara.

Tokom školovanja kulinarskih tehničara akcenat je na stručnim predmetim, tako da kroz četvorogodišnje školovanje naši đaci pohađaju ukupno 1843 časova stručnih predmeta. Savladavanje ove nastave je neophodno za rad u kuhinji, pa su učenici po završenoj školi spremni za rad u kuhinji bilo kog objekta.

Opis posla kulinarskog tehničara:

Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. Vrši izbor i pripremu namirnica, određuje način pripremanja (kuvanje, pečenje, prženje, i drugo), kao i serviranje jela. Na osnovu propisa i zahteva ugostiteljskog objekta u kome radi, kuvar sastavlja jelovnike, naručuje namirnice i preuzima naručenu robu, skladišti je i čuva od kvarenja. Priprema, servira i dekoriše – predjela (hladna i topla), salate i zimnice, supe, čorbe i potaže, gotova jela, jela po porudžbini, jela sa roštilja, jela od riba, variva i priloge, osnovne poslastice. Sastavlja jelovnik i meni kartu. Izrađuje osnovne kalkulacije.Radi uglavnom u zatvorenim prostorijama u kojima je povišena temperatura i vazduh zasićen parom. Radi pretežno stojeći i u pokretu, uz stalno angažovanje ruku.

Sticanjem diplome četvrtog stepena, dobija se zvanje kulinarskog tehničara i mogućnost napredovanja do glavnog kuvara, kao i šira prohodnost za nastavak studija. Kuvari (trogodišnji obrazovni profil) mogu nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<.

Koje predmete uče kulinarski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Šta posle završene srednje …

O PROHODNOSTI ZA DALJE ŠKOLOVANJE

Posle četvorogodišnjeg obrazovnog profila postoji direktna prohodnost za upis na fakultete i visoke škole strukovnih studija – ne zahteva se polaganje dopunskih ispita, već je dovoljno položiti prijemni ispit.
Imaj u vidu da pojedine ustanove visokog obrazovanja zahtevaju određeno srednje obrazovanje kao preduslov za upis. Uslove za upis pojedinih fakulteta i visokih škola možeš proveriti na sajtu http://prijemni.infostud.com i u informatorima Prosvetnog pregleda.
Posle trogodišnjeg obrazovnog profila ne postoji direktna prohodnost za upis fakulteta i visokih škola strukovnih studija. U nekim slučajevima postoji prohodnost za upis odgovarajuće visoke škole strukovnih studija. Na primer, posle završene ugostiteljske škole u trogodišnjem trajanju može se, uz položen prijemni ispit, upisati Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu. Za upis drugih visokih škola i fakulteta trebalo bi položiti razliku ispita trogodišnjeg i četvorogodišnjeg profila i vanredno završiti četvrtu godinu .

Ako želiš:

 • -da se posle završene srednje škole zaposliš, možeš da se opredeliš za srednju stručnu školu, za trogodišnji ili četvorogodišnji obrazovni profil
 •  da posle srednje škole nastaviš školovanje, možeš da se odlučiš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi ili za gimnaziju
 •  prvo da završiš srednju stručnu školu i stekneš zanimanje, a posle možda da nastaviš školovanje, možeš da se opredeliš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi.
 • da se školuješ kroz rad i primaš platu tokom školovanja, odaberi trogodišnje smerove u našoj školi; posle trogodišnjeg školovanja možeš da se usavršavaš na srodnim visokim školama.

 

Objavljeno u O školi Označeno sa: ,

O ŠKOLI

ŠKOLA IZBLIZA

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na području ove opštine.

Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja.

Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole. Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeđe naša škola.

fbhodnik2

Škola je otvorena školske 1977/1978 godine. Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 učionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom pomenutih ustanova, kao i uz obilatu finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni uslovi za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Izgradnja dvorane je takođe doprinela i zadovoljavanju potreba građana Opštine za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Krajem 2010. godine na naša škola je na Zlatiboru otvorila restoran. U restoranu učenici izvode stručnu praksu pod nadzorom profesora – vrhunskih profesionalaca.

Skolski restoran

Skolski restoran

Restoran je otvorenog tipa. Nudi gostima najkvalitetniju uslugu po najpovoljnijim cenama. Najbolja preporuka su nam naši gosti koji se vraćaju ishrani kod nas uvek kad su na Zlatiboru, ili svraćaju uvek kad su u prolazu! Više o restoranu pogledajte >>ovde<<.
Opremljenost škole potrebnim priborima za izvođenje nastave je na visokom nivou, budući da učenici, kao i kolektiv škole vode računa o održavanju istih.

 

Objavljeno u O školi, Ostalo

Istorijat Ugostiteljsko turističke škole

skolastara

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na područ ju ove opštine. Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja. Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole.

Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeduje naša škola.

Škola je otvorena školske 1997/1998 godine. Zajednickim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgradjena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 ucionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom i uz obilatu finansijsku pomoc Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog vaspitanja učenika kao i potreba građana Opštine za zadovoljavanjem potreba za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Opremljenost škole potrebnim nameštajem je zadovoljavajuca školski kolektiv i učenici vode računa o njenom čuvanju.

Skolski restoran

Krajem 2010. godine otvoren je školski restoran. Nalazi se na Zlatiboru u samnom centru na odličnoj lokaciji.

Učenici u restoranu obavljaju stručnu praksu.

Objavljeno u O školi, Ostalo

Vanredni kandidati – oktobar 2020.

SPISAK  VANREDNIH  KANDIDATA  U OKTOBARSKOM  ISPITNOM ROKU

Srpski jezik i književnost

 1. Rakić Aleksa, IV razred, trgovinski tehničar
 2. Stanić Dragoslav, IV razred, kulinarski tehničar

 

Engleski jezik

 1. Rakić Aleksa, IV razred, trgovinski tehničar

 

Francuski jezik II

 1. Čorbić Boško, IV razred, turistički tehničar

 

Matematika

 1. Juzbašić Vuk, II razred, kuvar

 

Turistička geografija

 1. Juzbašić Vuk, II razred, kuvar
 2. Kovačević Milica, II razred, poslastičar

 

Geografija

 1. Repanović Stefan, I razred, kulinarski tehničar
 2. Sojić Jana, , II razred, kulinarski tehničar

 

Istorija

 1. Sojić Jana, II razred, kulinarski tehničar

 

Biologija

 1. Pavlović Miloš, I razred, kulinarski tehničar
 2. Repanović Stefan, I razred, kulinarski tehničar
 3. Đukanović Bojan, I razred, kulinarski tehničar

 

Higijena

 1. Repanović Stefan, I razred, kulinarski tehničar

 

Ekologija i zaštita životne sredine

 1. Kovačević Milica, II razred, poslastičar

 

Umetničko oblikovanje

 1. Aleksić Čedomir, III razred, kulinarski tehničar

 

Muzička umetnost

 1. Repanović Stefan, I razred, kulinarski tehničar
 2. Đukanović Bojan, I razred, kulinarski tehničar

 

Likovna kultura

 1. Kovačević Milica, II razred, poslastičar (izborni predmet)

 

Poznavanje robe – Milena

 1. Stanić Dragoslav, IV razred, kulinarski tehničar

 

Hotelijerstvo – David

 1. Stanić Dragoslav, IV razred, kulinarski tehničar
 2. Aleksić Čedomir, IV razred, kulinarski tehničar
 3. Milosavljević Ivana, IV razred, ugostiteljski tehničar

 

Marketing u turizmu – David

 1. Stanić Dragoslav, IV razred, kulinarski tehničar
 2. Aleksić Čedomir, IV razred, kulinarski tehničar

 

Verska nastava

 1. Jevtović Milan, II razred, kuvar
 2. Vulović Dušanka, II razred, kuvar

 

Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu

 1. Jevtović Milan, II razred, kuvar
 2. Vulović Dušanka, II razred, kuvar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Dana

 1. Pavlović Miloš, I razred, kulinarski tehničar

 

Marketing – Dana

 1. Rakić Aleksa, IV razred, trgovinski tehničar

 

Ekonomika ugostiteljskih i turističkih predmeta

 1. Juzbašić Vuk, II razred, kuvar

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Aleksić Čedomir, III razred, kulinarski tehničar

 

Kuvarstvo

 1. Juzbašić Vuk, II razred, kuvar
 2. Kostić David, III razred, kuvar

 

Osnove usluživanja

 1. Kostić David, III razred, kuvar

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni ispiti – oktobar 2020.

SPISAK  VANREDNIH  ISPITA  U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU

Ponedeljak, 19. 10. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća 11:40 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

Umetničko oblikovanje 12:10 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Bogdanović Anastasija

Likovna kultura 12:10 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Bogdanović Anastasija

Srpski jezik i književnost (pismeni) 12:45 Lazić Tanja, dežura na pismenom

 

Utorak, 20. 10. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Kuvarstvo 09:45 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Manojlović Ninoslav

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 09:45 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Manojlović Ninoslav

 

Sreda, 21. 10. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu 08:40 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vladimir

Francuski jezik II (pismeni) 09:50 Ratković Vera, dežura na pismenom
Termin za usmeni deo ispita iz Francuskog jezika II, biće saopšten na pismenom delu ispita.
Engleski jezik (pismeni) 11:00 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Matematika (pismeni) 12:10 Mićović Slobodan, dežura na pismenom

 

Četvrtak, 22. 10. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Biologija 08:10 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Ekologija i zaštita životne sredine 08:10 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Higijena 08:10 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Osnovi turizma i ugostiteljstva 09:10 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Marketing 09:10 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

 

Petak, 23. 10. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Hotelijerstvo 08:55 Sokić Branka

Marić David

Jovičić Nera

Turistička geografija 09:45 Jovičić Nera

Marić Jelena

Marić David

Geografija 09:45 Jovičić Nera

Marić Jelena

Marić David

 

Utorak, 27. 10. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni) 08:55 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

Marketing u turizmu 10:20 Sokić Branka

Marić David

Jovičić Nera

Osnove usluživanja 13:10 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

 

Sreda, 28. 10. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Verska nastava 10:20 Jovičić Nera

Stefanović Jovica

 

Matematika (usmeni) 12:05 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Istorija 14:30 Jovičić Nera

Knežević Vesna

 

Četvrtak, 29. 10. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Poznavanje robe 11:40 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

 

Petak, 30. 10. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Muzička umetnost 08:25 Jovičić Nera

Petrović Mirjana

Sokić Branka

Srpski jezik i književnost

(usmeni)

08:55 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Zanimljivosti o Zlatiboru

1.“PRŠUTIJADA“

Najpoznatija manifestacija na Zlatiboru se već 16 godina održava prvog vikenda posle Božića. Na Zlatiboru se okupljaju najbolji proizvodjači kako domaće pršute, tako i ostalih mesnih proizvoda,poput slanine i kobasice. Posetioci mogu da uživaju ne samo u ovim proizvodima,već i u srpskoj rakiji,ali i u raznovrsnom kulturnom programu poput izložbi,koncerata i predavanja.

2.TORNIK

Najviši vrh Zlatibora je Tornik i on je visok 1496 metara. Tornik je bio nekoliko puta meta NATO bombardovanja pa je i tako u martu pogođen emisioni objekat i zimski centar i tom prilikom je poginulo troje ljudi.

3.“KRALJEVA ČESMA“

Jedan od najpoznatijih spomenika na Zlatiboru jeste i spomenik pod nazivom „Kraljeva česma“. Ova česma izgradjena je na izvoru Kulaševac ,a ono što je interesantno jeste to što je ova česma podignuta u čast kralja Aleksandra I Obrenovića. Nakon njegove posete Zlatiboru 1983 godine ,odlučeno je da se upravo na ovom mestu podigne jedna vrsta spomenika,koja postoji dan danas.

4.LEKOVITA VODA

Pored toga što je poznat po čistoj izvorskoj vodi, Zlatibor važi za planinu na kojoj možete vodom izlečiti mnoge bolesti. Naime u balji Vapa postoji izvor lekovite vode kojom se veruje može izlečiti kožne bolesti, kao i očne bolesti. Zatim u blizine Mokre Gore postoji izvor lekovite mineralne vode koja isto pomaže u lečenju kožnih i očnih bolesti.

 

Jana Tomašević, prvo pet

Objavljeno u Ostalo, Učenici pišu

Uputstvo za Microsoft 365

Uputstvo za učenike i zaposlene za korištenje  Microsoft 365  grupe programa

Svi učenici i zaposleni su dobili besplatno na korištenje  Microsoft 365 (bivši Office 365). Tačnije, dobili smo korisnička imena i lozinke za pristup sajtu na kom se nalazi ta grupa programa. U ovom kratkom uputstvo pomoći ćemo vam sa pristupom sajtu, tj prijavljivanjem (logvanjem) na sajt.

Parametre za pristup – korisničko ime i lozinku ste dobili u školi (učenici od razrednih starešina).  Korisničko ime dobijate kada na ime koje ste dobili od razrednih starešina  nadovežete  „@eprosveta.ac.rs“ (bez navodnika).  Pogledajte  sledeće video uputstvo, pozajmljeno sa jutjuba:

Kada se prijavite (ispratite sve korake sa video upitstva), videćete na ekranu poznate ikonice:

Klikom na ikonu programa dobićete poznato okruženje za rad – isprobajte.

Toliko za ovo prvo uputstvo, ako bude potrebe biće ih još, ili ćemo u školi organizovati kratke obuke.

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, OBAVEŠTENJA, Ostalo

Plan zaštite učenika od nasilja

 PLAN ZAŠTITE DECE/UČENIKA OD DISKRIMINACIJE, NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA  
VREME REALIZACIJE  AKTIVNOSTI  NAČIN REALIZACIJE  NOSIOCI 
Septembar   izrada plana za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i podela zaduženja  

 

 upoznavanje svih aktera u vaspitno-obrazovnom procesu sa članovima Tima i njihovim zadacima   

 

radionica o prenošenju zaraznih bolesti   

– sastanak  

 

 

 

 

 

 sastanak 

 

 

 

-radionica 

Članovi Tima, odeljenske starešine 
Oktobar   prezentovanje virusnih oboljenja i značaja vakcinisanja 

 

– pešačka tura na Zlatiboru u cilju promocije zdravih stilova života, a povodom Dana pešačenja 

  

– istraživanje o učestalosti i vrstama nasilja u školi 

 

– upoznavanje sa rezultatima istraživanja 

 

– izrada plana akcija na osnovu rezultata istraživanja 

 

– radionica 

 

 

– akcija 

 

 

 

 

-anketa 

 

 

– sastanak 

 

 

– radionica 

Članovi tima, učenici, Đački parlament, članovi istorijsko – geografske sekcije 
Novembar  

(kontinuirano tokom godine) 

– edukacija vršnjačkog tima na planu nenasilne komunikacije 

 

-beleženje pozitivnih primera ponašanja učenika nakon edukacije 

 

-pojačano digitalno nasilje u doba korone  

– radionica 

 

 

 

– sastanak, radionica 

 

 

 

-radionica 

Članovi tima, učenici 
Decembar  

(kontinuirano tokom godine) 

– podsticanje tolerancije, nenasilne komunukacije i kulture uvažavanja na časovima Odeljenskog starešine  – ČOS  Odeljenski starešina, članovi tima 
Januar   – postavljanje panoa sa pravilima ponašanja u hodnicima škole  – akcija  Članovi tima, odeljenske starešine, učenici 
Februar   – u saradnji sa zdravstvenim centrom organizovati predavanja o bolestima zavisnosti sa posebnim naglaskom na nasilje kao sastavnim delom ovog problema   – radionica  Članovi tima, predstavnici zdravstvenog centra 
Mart   – u saradnji  sa PU organizovati predavanje i radionicu na temu delikvencije i trgovine ljudima  – radionica  Članovi tima, predstavnici PU Čajetina 
April  

(kontinuirano tokom godine) 

– organizacija tribina, akcija, debata i sl na temu prevencije nasilja i promocije zdravih stilova života, kao i obeležavanje značajnih datuma: Dan tolerancije i  Dan ljudskih prava   – akcija  Članovi tima, odeljenske starešine, učenici 
Maj   – organizovanje sportskih takmičenja i događaja u cilju promcije zdravih stilova života i smanjenja nasilja (košarka, fudbal, atletika …)  – akcija  Članovi tima, profesori fizičkog vaspitanja 
Jun   – analiza rada Tima  – sastanak  Članovi tima, odeljenske starešine 

 

 

 

Tim za zaštitu dece/učenika od nasilja: 

Branka Sokić-pedagog škole 

Marija Novaković-psiholog OŠ „Dimitrije Tucović“ 

Danijela Mijailović-profesor  – koordinator tima 

Tatjana Miljanović – Kravić-sekretar škole 

Višnja Smiljanić-direktor škole 

Sara Ćupović – predstavnik Đačkog parlamenta 

Lela Jokić – predstavnik Saveta roditelja 

Nebojša Luković – predstavnik MUP Čajetina 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Dokumenta

Termini konsultacija sa vanrednim učenicima

TERMINI KONSULTACIJA SA VANREDNIM UČENICIMA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

PREZIME I IME PREDMETNOG NASTAVNIKA PREDMET/I DANI KADA SE DRŽE KONSULTACIJE VREME REALIZACIJE
Lazić Tanja Srpski jezik i književnost Petak 09:15 – 09:45
Manojlović Brankica Srpski jezik i književnost Petak 12.40
Janković Miroslav Ruski jezik Ponedeljak 09 : 45 – 10 : 15
Ratković Vera Francuski jezik Ponedeljak 12:10-12:40
Kovačević Dubravka Engleski jezik Utorak 08:55 – 09:25
Topalović Ružica Engleski jezik Sreda 11.30-12.30
Šopalović Milomir Fizičko vaspitanje Četvrtak 11.30 – 13.30
Tarabić Vukašin Fizičko vaspitanje Četvrtak 11.30 – 13.30
Mićović Slobodan Matematika

Statistika

Sreda 12:10 – 12:40
Prljević Jasna Matematika Petak 14.00
Knežević Vesna Istorija Sreda 14:05 – 14:35
Milaćević Milovan  Računarstvo i informatika

Poslovna informatika

Utorak 11:35 – 12:05
Marić Jelena Geografija

Turistička geografije

Turističke destinacije sveta

Opšta turistička geografija

Ponedeljak 11:30-12:00
Sreda 11:00-11:30
Tanović Dejan Fizika Sreda 09:15 – 09:45
Joksimović Milena Hemija

Poznavanje robe

Nauka o ishrani

Sreda 12.30 – 13.30
Četvrtak 11.30 – 12.30
Mijailović Danijela Biologija

Ekologija

Higijena

Ishrana

Utorak 11:00 – 11:30
Mijailović Vladimir Zdravstvena kultura

Ishrana

Higijena

Petak 09:50 – 10:20
Bogdanović Anastasija Umetničko oblikovanje Istorija umetnosti Sreda 13:15
Četvrtak 16:00
Kostić Aleksandra Likovna kultura Ponedeljak 11:00-11:35
Drašković Goran Sociologija

Ustav i prava građana

Pravo

Ponedeljak 13:30 – 14:00
Jojić Gorica Psihologija u turizmu

Filozofija

Utorak 09-9:30

 

Sreda 15:30-16:00
Petrović Mirjana Građansko vaspitanje

Muzička umetnost

Muzička kultura

Sreda 10:00 – 12: 00

 

Četvrtak 15:00 – 17:00
Stefanović Jovica Verska nastava Sreda 10:25-10:55

11:35-12:05

Četvrtak 16:05-16:35
Pavlović Jela Agencijsko i hotelijersko poslovanje IV razred

Poslovna korespondencija

Utorak 16:00-16:30
Jovičić Nerandža Agencijsko i hotelijersko poslovanje II, III i IVrazred

Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća

Ekonomika i organizacija preduzeća

Utorak 12:05-12:35
Sreda 14:30-14:55
Pavlović Dana Obuka u vitruelnom preduzeću

Preduzetništvo

Kancelarijsko poslovanje

Osnovi turizma i ugostiteljstva

Utorak 8:00-10:00
Četvrtak 9:55-9:45
Kuzeljević Jelica Grupa predmeta

ekonomske i

turističke struke

Ponedeljak 10:25-10:55
Sreda 09:50-10:20
Marić David Osnovi turizma i ugostiteljstva

(I godina)

Agencijsko i hotelijersko poslovanje

(II i III godina)

Preduzetništvo

(III godina)

Marketing u turizmu i ugostiteljstvu

(III godina)

Marketing u turizmu

(IV godina)

Hotelijerstvo

(IV godina)

Utorak 10:20-10:55
Luković Katarina Grupa predmeta

Ekonomske struke

Ponedeljak 10:30-12:00
Vukosavljević Rosa Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

Profesionalna praksa

Sreda 08:55-09:55
Krpović Nebojša Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

Profesionalna praksa

Četvrtak 10:30-16:00
Mitrašinović Ljubomir Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

Profesionalna praksa

Ponedeljak 15:30-16:30
Kovačević Dragan Usluživanje

Svečani prijemi

Osnove kuvarstva

Nacionalne kuhinje

Osnove poslastičarstva

Poslastičarstvo

 

Utorak 14:35 – 14:55
Četvrtak 16:40 – 17:10
Manojlović Ninoslav Usluživanje

Profesionalna praksa

 

PONEDELJAK 10:25 – 10:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje

Ispitni rokovi i pripremni rad u školskoj 2020/2021.

 

Aktivnosti  Vreme  
Početak školske godine  0109. 2020. 
Prvi roditeljski sastanci  31.08. 2020. 
Prvi klasifikacioni period (І polugodišta)  01.09.2020. –  06.11.2020. 
Završetak І polugodišta  29.01.2021. 
Zimski raspust  31.12.2020. – 08.01.2021. 

01.02.2021. – 12.02.2021. 

Početak ІІ polugodišta  17.02.2021. 
Dan Svetog Save  27. 01. 2021. 
Prvi klasifikacioni period (ІІ polugodišta)  17.02.2021. – 09.04.2021. 
Prolećni raspust  30.04.2021. – 04.05.2021. 
Završetak redovne nastave trećeg razreda trogodišnjeg obrazovanja i četvrtog razreda  28.05.2021. 
Završetak nastave prvog i drugog razreda trogodišnjeg obrazovanja i prvog, drugog i trećeg razreda četvorogodišnjeg obrazovanja  18.06.2021. 

06.08.2021. 

Uručivanje svedočanstava učenicima završnih razreda  01.06.2021. 
Uručivanje svedočanstava učenicima ostalih razreda  28.06. 2021. 
Pripremna nastava za popravne, završne i maturske ispite  31.05. – 07.06.2021. 
Završni maturski ispiti – junski rok  08.06. – 14.06. 2021. 
Popravni ispiti u junskom roku za učenike završnih razreda   08.06. – 14.06.2021. 
Pripremna nastava za razredne ispite učenika završnih razreda  31.05. – 04.06.2021. 
Razredni ispiti učenika završnih razreda  07.06. – 11.06. 2021. 
Pripremna nastava za razredne ispite učenika ostalih razreda  21.06. –  25.06.2021. 
Razredni ispiti učenika ostalih razreda  28.06. – 05.07.2021. 
Podela diploma učenicima   17.06. 2021. 
Pripremna nastava za popravne ispite u avgustovskom roku  17.08. – 23.08. 2021. 
Popravni ispiti u avgustovskom roku  23.08. – 27.08. 2021. 
Pripremna nastava za završne i maturske ispite u avgustovskom roku  23.08. – 25.08. 2021. 
Završni i maturski ispiti – avgustovski rok  26.08. – 31.08. 2021. 
Ispiti vanrednih učenika – septembarski rok  22.09. – 30.09.   2020 
Ispiti vanrednih učenika – oktobarski rok 

 

21.10. – 3010.    2020. 
Ispiti vanrednih učenika – novembarski rok  20.11. – 2711.    2020. 
Ispiti vanrednih učenika – decembarski rok  21.12.  – 2812.   2020. 
Ispiti vanrednih učenika – januarsko – februarski rok  19.02. – 2602.   2021. 
Ispiti vanrednih učenika – martovski rok  20.03.  – 3003.  2020. 
Ispiti vanrednih učenika – aprilski rok  19.04.  – 26. 04 .  2021. 
Ispiti vanrednih učenika – majski rok  20.05. – 2705.   2021. 
Ispiti vanrednih učenika – junski rok  10.06.  – 17.06.   2021. 
Ispiti vanrednih učenika – avgustovski rok  18.08  – 2708.   2021. 

 

 

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Godišnji plan rada 2020/2021.

Godišnji plan rada za školsku 2020/2021. godinu

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Dokumenta

Vanredni kandidati – septembar 2020.

 

SPISAK  VANREDNIH  KANDIDATA  U SEPTEMBARSKOM  ISPITNOM ROKU

 

Srpski jezik i književnost

 1. Juzbašić Vuk, II razred, kuvar
 2. Vasić Miloš, III razred, ugostiteljski tehničar
 3. Stanić Dragoslav, IV razred, kulinarski tehničar

 

Francuski jezik II

 1. Čorbić Boško, IV razred, turistički tehničar

 

Turistička geografija

 1. Aleksić Čedomir, III razred, kulinarski tehničar
 2. Vasić Miloš, III razred, ugostiteljski tehničar
 3. Stanić Dragoslav, IV razred, kulinarski tehničar

 

Poznavanje robe

 1. Aleksić Čedomir, III razred, kulinarski tehničar

 

Fizičko vaspitanje

 1. Juzbašić Vuk, II razred, kuvar

 

Muzička kultura

 1. Kovačević Milica, II razred, poslastičar (izborni predmet)

 

Ekologija i zaštita životne sredine

 1. Kovačević Milica, II razred, poslastičar

 

Nauka o ishrani – Milena

 1. Stanić Dragoslav, IV razred, kulinarski tehničar

 

Sociologija

 1. Vasić Miloš, III razred, ugostiteljski tehničar

 

Filozofija

 1. Stanić Dragoslav, IV razred, kulinarski tehničar

 

Ishrana – Danijela

 1. Juzbašić Vuk, I razred, kuvar

 

Poslastičarstvo

 1. Kovačević Milica, II razred, poslastičar

 

Profesionalna praksa (poslastičar)

 1. Kovačević Milica, II razred, poslastičar

 

Profesionalna praksa (kuvar)

 1. Juzbašić Vuk, I razred, kuvar

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

1. Kravić Tamara, III razred, kulinarski tehniča

Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni ispiti – septembar 2020.

SPISAK  VANREDNIH  ISPITA  U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

Utorak, 22. 09. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ishrana 12:10 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Ekologija i zaštita životne sredine 12:10 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

Sreda, 23. 09. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Turističkga geografija 11:00 Jovičić Nera

Marić Jelena

Marić David

 

Četvrtak, 24. 09. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Nauka o ishrani 08:25 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Mijailović Vladimir

Poznavanje robe 08:25 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Mijailović Vladimir

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 09:50 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Manojlović Ninoslav

Profesionalna praksa (kuvar) 09:50 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Manojlović Ninoslav

Francuski jezik II (pismeni) 12:40 – 13:25 Ratković Vera, dežura na pismenom
Termin za usmeni deo ispita iz Francuskog jezika II, biće saopšten na pismenom delu ispita.

 

Petak, 25. 09. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost (pismeni) 08:25 – 09:10 Manojlović Brankica, dežura na pismenom
Muzička kultura (izborni predmet) 08:35 Jovičić Nera

Petrović Mirjana

Sokić Branka

 

 

 

 

Ponedeljak, 28. 09. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Sociologija 11:45 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

 

Utorak, 29. 09. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Filozofija 08:00 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Sokić Brnka

Profesionalna praksa (poslastičar) 12:45 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Krpović Nebojša

 

Sreda, 30. 09. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Poslastičarstvo 12:15 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Vukosavljević Rosa

Srpski jezik i književnost

(usmeni)

12:45 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

 

Četvrtak, 01. 10. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Fizičko vaspitanje 12:45 Jovičić Nera

Šopalović Milomir

Tarabić Vukašin

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Novi raspored

Novi raspored časova počinje da se primenjuje od ponedeljka 14. septembra.

>>PREUZMI RASPORED<<


 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, OBAVEŠTENJA

Obaveštenje o podeli na grupe

Kao što su učenici i roditelji obavešteni, odeljenja su podeljena na grupe. Prva grupa dolazi prve nedelje u školu, druga sledeće i na dalje se smenjuju. Podela odeljenja u nastavku:

Odeljenje I3  –  svi učenici dolaze u jednoj grupi

Odeljenje I4

Odeljenje I5

Odeljenje II1 – svi učenici dolaze u jednoj grupi

Odeljenje II2,3 – prve nedelje dolaze učenici obrazovnog profila konobar (osim dana kada dolaze svi)

Odeljenje II4

Odeljenje  II5

Odeljenje  III1.

Odeljenje III2,3 prve nedelje dolaze učenici obrazovnog profila kuvar (osim dana kada dolaze svi)

Odeljenje III4

Odeljenje  III5

Odeljenje  IV2

Odeljenje  IV3

Objavljeno u Aktivnosti u školi, OBAVEŠTENJA

Raspored časova – za nastavnike

Raspored časova prilagođen nastavnicima, učenicima će raspored biti pročitan prvog nastavnog dana.

Raspored-2020-02-Predavaci – pdf

Raspored-2020-02-Odeljenja  –  pdf

Objavljeno u OBAVEŠTENJA

Početak školske godine u vreme korone

Podelili smo sa vama nekoliko obaveštenja o početku školske godine. Izdvojite još nekoliko minuta vašeg dragocenog vremena i pogledajte preporuke vezane za pandemiju korona virusom:

 

 

Objavljeno u OBAVEŠTENJA

Roditeljski sastanci

Obaveštavaju se učenici i roditelji svih razreda i odeljenja da će prvi roditeljski sastanci biti održani u ponedeljak 31.avgusta 2020. u 10 sati.

Na roditeljskom sastanku će biti dogovoreno sve o polasku u školu.

Objavljeno u Aktivnosti u školi, OBAVEŠTENJA

Početak nastave – školska 2020/2021.


Obaveštenje o početku nastave u školskoj 2020/2021. godini po izmenjenom planu

 • Prvi radni dan u novoj školskoj godini je utorak, 1. septembar 2020. godine.
 • Nastava se odvija u dve smene:

PRVA I DRUGA GODINA    –   PRVA SMENA    (prvi čas počinje u 7.50  sati)

TREĆA I ČETVRTA GODINA  –  DRUGA SMENA  (prvi čas počinje u 13.30 sati)

 • Čas traje 30 minuta.
 • Odeljenja su podeljena na grupe – maksimalno 15 učenika u grupi. Jedna grupa u prvoj nedelji dolazi u školu na nastavu, a druga grupa nastavu te prve sedmice prati NA DALJINU  (online). Svake sledeće nedelje grupe se smenjuju.
 • O podeli učenika  na grupe odeljenske starešine će obavestiti sve učenike blagovremeno.
 • Učenici prve godine će blagovremeno biti  obavešteni o svim detaljima.

OBAVEZNO POSETITE STRANICU: POČETAK ŠKOLSKE GODINE U VREME PANDEMIJE

Objavljeno u Aktivnosti u školi, OBAVEŠTENJA

Raspored pripremne nastave u avgustu 2020.

Raspored pripremne nastave u avgustu 2020.

Utorak, 18.08.2020.

  1. čas 2. čas 3.čas 4. čas 5. čas 6. čas 7. čas 8. čas
Janković Miroslav – Ruski jezik I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2  
Kovačević Dragan – Usluživanje II 2 II 2 II 2 II 2 II 2 II 2    
Tanović Dejan – Fizika II 5 II 5 II 5 II 5 II 5 II 5 II 5  
Topalović Ružica – Engleski jezik III 5 III 5 III 5 III 5 III 5 III 5    

 

Sreda, 19.08.2020.

  1. čas 2. čas 3.čas 4. čas 5. čas 6. čas 7. čas 8. čas
Kovačević Dragan – Usluživanje II 2 II 2 II 2 II 2 II 2 II 2 II 2  

 

Četvrtak, 20.08.2020.

  1. čas 2. čas 3.čas 4. čas 5. čas 6. čas 7. čas 8. čas
Kovačević Dragan – Usluživanje II 2 II 2 II 2 II 2 II 2 II 2    

 

Petak, 21.08.2020.

  1. čas 2. čas 3.čas 4. čas 5. čas 6. čas 7. čas 8. čas
Kovačević Dragan – Osnove kuvarstva II 2 II 2 II 2 II 2 II 2 II 2    

 

Ponedeljak, 24.08.2020.

  1. čas 2. čas 3.čas 4. čas 5. čas 6. čas 7. čas 8. čas
Joksimović Milena – Hemija I 2, I 3, II 5 I 2, I 3, II 5 I 2, I 3, II 5 II 5 II 5 II 5 II 5  

 

Raspored polaganja popravnih ispita u avgustu 2020.

Sreda, 19.08.2020.

Vreme Predmet Vrsta ispita Odeljenje Učenici  Nastavnik
09 : 00 Fizika Usmeni II 5 Savić Dejan, Višnja, Ljubomir
09 : 00 Engleski jezik Pismeni III 5 Šaponjić Ružica

 

Četvrtak, 20.08.2020.

Vreme Predmet Vrsta ispita Odeljenje Učenici  Nastavnik
08 : 00 Engleski jezik Usmeni III 5 Šaponjić Ružica, Dubravka, Milovan
08 : 00 Ruski jezik Pismeni I 2 Gukić Miroslav

 

Petak, 21.08.2020.

Vreme Predmet Vrsta ispita Odeljenje Učenici  Nastavnik
08 : 00 Ruski jezik Usmeni I 2 Gukić Miroslav, Ana, ?

 

Ponedeljak, 24.08.2020.

Vreme Predmet Vrsta ispita Odeljenje Učenici  Nastavnik
08 : 00 Usluživanje Usmeni II 2 Dimitrijević Dragan, Ninoslav, Jasna

 

Utorak, 25.08.2020.

Vreme Predmet Vrsta ispita Odeljenje Učenici  Nastavnik
08 : 00 Osnove kuvarstva Usmeni II 2 Dimitrijević Dragan, Nebojša, Jasna
08 : 00 Hemija Usmeni I 2, 3 Gukić, Blagojević Milena, Višnja, Miroslav
08 : 30 Hemija Usmeni II 5 Savić Milena, Višnja, Ljubomir

 

Objavljeno u OBAVEŠTENJA

Vanredni ispiti – avgust 2020.

SPISAK  VANREDNIH  ISPITA  U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU

 

Utorak, 18. 08. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Muzička umetnost 09:20 Jovičić Nera

Petrović Mirjana

Sokić Branka

Verska nastava 09:40 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Hemija 10:20 Jovičić Nera

Smiljanić Višnja

 

Sreda, 19. 08. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnove usluživanja 08:00 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Fizika 08:30 Jovičić Nera

Tanović Dejan

Smiljanić Višnja

 

Četvrtak, 20. 08. 2020.  

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ishrana 08:45 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

Petak, 21. 08. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost (pismeni) 08:00 Lazić Tanja, dežura na pismenom
Računovodstvo (pismeni) 09:00 Luković Katarina, dežura na pismenom

 

Ponedeljak, 24. 08. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 08:30 Prljević Jasna, dežura na pismenom

 

Utorak, 25. 08. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 08:30 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

 

Sreda, 26. 08. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost

(usmeni)

08:00 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

Sociologija 08:25 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Ustav i prava građana 08:25 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Računovodstvo (usmeni) 09:00 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

 

SPISAK  VANREDNIH  KANDIDATA  U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU

 

Srpski jezik i književnost 

 1. Kostić David, III razred, kuvar
 2. Janković Tamara, IV razred, finansijski administrator

 

Matematika

 1. Stanić Dragoslav, III razred, kulinarski tehničar

 

Fizika

 1. Gačević Ognjen, I razred, kulinarski tehničar
 1. Rakić Aleksa, II razred, trgovinski tehničar

 

Hemija

 1. Gačević Ognjen, I razred, kulinarski tehničar
 2. Rakić Aleksa, II razred, trgovinski tehničar

 

Muzička umetnost

 1. Gačević Ognjen, I razred, kulinarski tehničar

 

Ishrana

 1. Kovačević Milica, I razred, poslastičar

 

Ustav sa pravima građana

 1. Stanić Dragoslav, III razred, kulinarski tehničar

 

Sociologija

 1. Rakić Aleksa, III razred, trgovinski tehničar

 

Verska nastava

 1. Stanić Dragoslav, III razred, kulinarski tehničar

 

Osnove usluživanja

 1. Kostić David, III razred, kuvar

 

Računovodstvo-Katarina

 1. Rakić Aleksa, III razred, trgovinski tehničar

 

Objavljeno u Vanredno školovanje, OBAVEŠTENJA

Dopunski ispiti u avgustu

RASPORED  DOPUNSKIH  ISPITA  U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU

 

Utorak, 18. 08. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 09:00 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vladimir

Psihologija 10:00 Jovičić Nera

Kovačević Dubravka

Jojić Gorica

 

Sreda, 19. 08. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 09:00 Topalović Ružica, dežura na pismenom

 

Četvrtak, 20. 08. 2020.  

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni) 08:20 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

Geografija 09:00 Jovičić Nera

Marić Jelena

Marić David

 

Petak, 21. 08. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost (maturski pismeni ispit) 08:00 Lazić Tanja, dežura na pismenom

 

Ponedeljak, 24. 08. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Kuvarstvo sa praktičnom nastavom (praktičan rad) 08:30 Krpović Nebojša

Mitrašinović Ljubomir

 

Utorak, 25. 08. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Istorija 08:45 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Sokić Branka

Poznavanje robe 09:00 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

 

Sreda, 26. 08. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ustav i prava građana 08:25 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Hotelijerstvo (izborni predmet) 09:00 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

Umetničko oblikovanje 09:30 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Bogdanović Anastasija

 

SPISAK   KANDIDATA KOJI POLAŽU DOPUNSKE ISPITE  U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU

 

Srpski jezik i književnost 

 1. Grujičić Valentina, maturski pismeni ispit

 

Geografija

 1. Petrović Marko, II razred, kulinarski tehničar

 

Istorija

 1. Petrović Marko, II razred, kulinarski tehničar

 

Ustav i prava građana

 1.  Đukanović Bojan, III razred, kulinarski tehničar

 

Hotelijerstvo

 1. Grujičić Valentina

 

Psihologija

 1.  Đukanović Bojan, III razred, kulinarski tehničar

 

Umetničko oblikovanje

 1.  Đukanović Bojan, III razred, kulinarski tehničar

 

Engleski jezik

 1.  Đukanović Bojan, III razred, kulinarski tehničar

 

Poznavanje robe

 1.  Đukanović Bojan, III razred, kulinarski tehničar

 

Računarstvo i informatika

 1. Grujičić Valentina, II razred, kulinarski tehničar

 

Maturski praktičan rad – kulinarski tehničar

 1. Grujičić Valentina
Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, OBAVEŠTENJA

UDŽBENICI ZA ENGLESKI JEZIK ZA ŠKOLSKU 2020/2021

OBAVEŠTENJE U VEZI NABAVKE UDŽBENIKA ZA ENGLESKI JEZIK ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Dragi učenici,

Naša škola je do prošle školske godine organizovala nabavku udžbenika za engleski jezik, ali zbog izmena odobrenih udžbenika od strane Ministarstva prosvete i shodno tome promenjenog distributera, udžbenike za engleski jezik nećete moći da poručite preko škole, već ćete morati samostalno da ih nabavite. Za to postoji više mogućnosti – možete ih poručiti u avgustu u knjižarama „Dimitrije Tucović“ i „Službeni glasnik“ u Užicu ili ih možete poručiti direktno od distributera onlajn (www.udzbenikonline.rs) preko sledećih linkova koji su dati uz nazive udžbenika ispod. Udžbenik i radnu svesku koje nabavite ove školske godine ćete koristiti tokom dve školske godine osim ako Ministarstvo prosvete ne donese ponovo neke izmene. Važno je da se potrudite da ih nabavite do početka školske godine, jer će vam to olakšati rad i praćenje nastave.

PRVI RAZRED (sva odeljenja): FOCUS 2 Student’s Book i Workbook (udžbenik i radna sveska)

Udžbenik: https://udzbenikonline.rs/index.php?route=product/product&path=364&product_id=687934403

Radna sveska: https://udzbenikonline.rs/index.php?route=product/product&path=364&product_id=687934399

TREĆI RAZRED (sva odeljenja) i odeljenje IV2 (turistički – tehničar) :

FOCUS 3 Student’s Book i Workbook (udžbenik i radna sveska)

Udžbenik: https://udzbenikonline.rs/index.php?route=product/product&path=364&product_id=687934404

Radna sveska: https://udzbenikonline.rs/index.php?route=product/product&path=364&product_id=687934400

Sva odeljenja drugog razreda i četvrti razred- kulinarski tehničar će koristiti udžbenik i radnu svesku koju su koristili prošle školske godine.

Pozdrav svima,

Dubravka Kovačević i Ružica Topalović

profesorke engleskog jezika

Objavljeno u Aktivnosti u školi, OBAVEŠTENJA

Arhive