Ugostiteljsko turistička škola

Istorijat škole

Škola je počela sa radom 01. septembra 1977. godine.

Prve dve godine, Škola je vršila upis u I i II razred zajedničke osnove srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja. Tada je imala status izdvojenog odeljenja Obrazovnog centra „Radoje Marić“ iz Užica.

Školske 1979/1980. godine, Škola je prerasla u OOUR Srednje usmereno obrazovanje i vaspitanje i dalje u sastavu Obrazovnog centra „Radoje Marić“ iz Užica, da bi 10. septembra 1984. godine Skupština opštine Čajetina donela odluku o osnivanju RO Obrazovni centar, čime je Škola postala samostalna.

Škola je u početku rada upisivala oko 50% učenika sa teritorije Opštine, a kasnije su se upisivali učenici i iz drugih regiona.

Prvih godina rada Škole, organizovane su šestomesečne obuke za potrebe tadašnjih preduzeća u Čajetini, uglavnom za zanimanja drvoprerađivač i mesar.

Najpre se nastava odvijala u Osnovnoj školi, dok zgrada naše škole – donje krilo, nije završeno i otvoreno. Rad u novoizgrađenom prostoru počinje 21. septembra 1977. godine, a drugo krilo sa četiri učionice i školskom bibliotekom, izgrađeno je 1982. godine.

Škola je više puta menjala nazive, a od 26. marta 2003. godine zove se Ugostiteljsko-turistička škola.

Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija, izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 14 učionica i pratećim prostorijama ukupne površine 1.130 m2. Takođe, zajedno sa Opštinom, SIZ-om Regiona i Sportskim savezom, uz finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja učenika.

Danas Škola ima pet kabineta i devet učionica specijalne namene. Škola je po savremenim standardima opremila dva kabineta za kuvarstvo sa praktičnom nastavom, jedan kabinet za usluživanje sa praktičnom nastavom, kabinet za agencijsko-hotelijersko poslovanje i kabinet za računarstvo i informatiku.

Škola poseduje Školski restoran na Zlatiboru. Ovaj prostor je dobijen na korišćenje 30. decembra 2010. godine. Pored ovog prostora za obavljanje praktične nastave učenika, Škola sarađuje sa velikim brojem hotela, restorana i agencija na Zlatiboru i Užicu.

U proteklih 40 godina u Školi je radilo 276 radnika i upisano je 13.204 učenika u 501 odeljenje. Najveći broj učenika zabeležen je školske 2007/2008. godine i to 445 učenika u 18 odeljenja. Poslednjih godina, broj učenika kreće se oko 315 u 14 odeljenja.

U proteklom periodu Škola je vršila upis učenika u različita područja rada, struke i zanimanja – drvoprerađivačka, ekonomsko-komercijalna i mašinska struka, trgovina, ugostiteljstvo i turizam i ekonomija, pravo i administracija. Uglavnom, upis je bio u skladu sa potrebama proizvodnih i uslužnih preduzeća i ustanova. Poslednjih 27 godina, Škola upisuje učenike u područje rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam.  Ovi obrazovni profili su ustvari uslužna zanimanja, koja su sve traženija na ovom turističkom području Zlatibora i Zapadne Srbije.

Poslednjih 10 godina škola je učestvovala u više projekata koje je finansirala Evropska unija, kao što su CARTZ-2 i Kultur-Kontakt. Uvođena su ogledna odeljenja, učestvovali smo izradi planova i programa za obrazovne profile: kuvar, konobar, poslastičar i turistički tehničar. U ovom periodu Škola se izdigla među sedam najboljih škola u Srbiji u ovom području rada, što potvrđuju i rezultati sa republičkih takmičenja, učešća na mnogim manifestacijama, kao što su Kuhinjski kalfa, Ajvarijada i projekti drugih škola.

Objavljeno u O školi

Zaposleni u Školi

vis

Deo kolektiva na izletu 2016. godine.

Nastavni kadar

Ime i prezime Predmeti koje predaje
Tanja Lazić Srpski jezik i književnost
Brankica Manojlović Srpski jezik i književnost
Vera Ratković Francuski jezik, praktična nastava – blok
Dubravka Kovačević Engleski jezik, psihologija
Ružica Topalović Engleski jezik
Miroslav Janković Ruski jezik
Goran Drašković Sociologija,  ustav i pravo građana, pravo, sociologija sa pravima građana
Vesna Knežević Istorija
Anastasija Bogdanović  Istorija umetnosti, likovna kultura
Jasna Prljević Matematika, statistika
Slobodan Mićović Matematika, statistika
Milovan Milaćević Računarstvo i informatika, elektronsko poslovanje
Jelena Marić Geografija, turistička geografija
Snežana Šaponjić Fizika
Milena Joksimović Hemija, poznavanje robe
Danijela Mijailović Biologija, ekologija i zaštita životne sredine, nauka o ishrani, zdravstvena kultura
Vladimir Mijailović Higijena, zdravstvena kultura, tehničar za održavanje informacionih tehnologija
Gorica Jojić Filozofija, psihologija u turizmu
Mirjana Petrović Građansko vaspitanje, muzička kultura, pravo
Nikola Zečević Verska nastava
Milomir Šopalović Fizičko vaspitanje
Vukašin Tarabić Fizičko vaspitanje
Jela Pavlović Agencijsko-hotel. poslovanje,  poslovna korespod.
Jelica Kuzeljević Principi ekonomije, agencijsko-hotelijerko poslovanje, finans.-računovod. obuka, nacionalna ekonom.
  Nerandža Jovičić Poslovna ekonomija, agencijsko-hotelij. poslovanje, revizija, ekonomika i organizavija turist. preduzeća
Katarina Luković Osnovi turizma i ugostiteljstva,računovodstvo, kancelarijsko poslovanje, preduzetništvo, jvane finansije
Dana Pavlović Osnovi turizma i ugostiteljstva, finans.-računovod. obuka,  računovodstvo, marketing, finansijsko poslov.
Sofija Pavlović Luković Agencijsko – hotelijersko poslovanje, hotelijerstvo,   preduzetništvo
Rosa Vukosavljević Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
Nebojša Krpović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
Ljubomir Mitrašinović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
Ninoslav Manojlović Vežbe i praktična nastava u bloku i profesionalna praksa iz kuvarstva sa praktičnom nastavom
Dragan Kovačević Osnove usluživanja, nacionalne kuhinje, usluživanje sa praktičnom nast., finansijsko poslov.
Aleksandra Kostić umetničko oblikovanje, likovna kultura

Vannastavni kadar (direktor, sekretar, administrativno i tehničko osoblje)

Red. br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Višnja Smiljanić Direktor
 2. Tatjana Miljanović – Kravić Sekretar
 3. Vera Milić Šef računovodstva
 4. Gradimir Basurović Koordinator praktične nastave
 5. Milan Bisić Domar i ložač
 6. Nada Kuzeljević Pomoćni radnik
 7. Gordana Tanasijević Pomoćni radnik
 8. Grozda Matović Pomoćni radnik
 9. Stanka Piščević Pomoćni radnik
 10. Miloš Jezdimirović Pomoćni nastavnik
 11. Željka Suzović Pomoćni nastavnik
 12. Tanja Stamatović Pomoćni nastavnik
 13. Olga Gukić Pomoćni nastavnik

Stručni saradnici

Red. Br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Branka Sokić stručni saradnik
 2. Vesna Džambić bibliotekar

kolege

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Konobar

Broj godina školovanja: 3

Prima mušterije, razmešta ih i upućuje u pogledu izbora jela i pića, preuzima narudžbe, uslužuje, vrši naplatu i na kraju ih ispraća. Vrši spremanje i aranžman prostora za obedovanje. Održava higijenu escajga u okviru ugostiteljskog objekta, a brine i o sopstvenom izgledu.

U njegovoj radnoj sredini može se javiti visoka koncentracija duvanskog dima.

Ciljevi stručnog obrazovanja

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil konobar je osposobljavanje učenika za usluživanje gosta hranom i pićem.
Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Konobar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje ugostiteljskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila konobar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi

Kuvar

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Broj godina školovanja: 3

Sprema svaku vrstu hladnih i toplih obroka. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca i važećim normama. Takođe se brine o skladištenju robe.

Ovo zanimanje podrazumeva učestalo stajanje i kretanje u prostoriji sa visokom temperaturom parom zasićenim vazduhom.

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil kuvar je osposobljavanje učenika za pripremu, serviranje i dekorisanje obroka.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Kulinarski tehničar (sa završenom četvrtom godinom) može napredovati do mesta glavnog kuvara i dalje se usavršavati. Kuvar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje kulinarskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila kuvar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Komercijalista

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Uobičajeni poslovi koje komercijalista vrši su: potraga i povezivanje sa snabdevačima i kupcima, postizanje međusobne saglasnosti u pogledu prodaje robe ili usluga, osiguranje pravilnog prenosa robe, obavljanje administrativnih i ostalih kancelarijskih poslova. Za ovu delatnost ključno je posedovanje podataka i saznanja koje se odnose na kvalitet robe, stalno upoznavanje sa promenama trgovinske pravne regulative, praćenje cena i dospelosti novih proizvoda na tržište.

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Ekonomski tehničar

logo

20513_1597792160456991_3358471460774013_n 1604644_1597791060457101_7822890067058987548_n

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ekonomskog tehničara.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja i sticanjem zvanja ekonomskog tehničara, imaju mogućnost da nastave školovanje na višim i visokim školama ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim preduzećima…), a poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl. Obavlja knjigovodstvene, računovodstvene, finansijske, komercijalne, ili jedan deo poslova u oblasti marketinga i istraživanja tržišta. Vodi blagajničko poslovanje, popunjava knjigovodstvena dokumenta, knjiži poslovne promene, sastavlja izveštaj o poslovanju. Po potrebi obavlja gotovinski i bezgotovinski platni promet.

Radi uglavnom u kancelariji, sedeći, uz upotrebu računara. Osim snalaženja sa brojevima, za uspeh u ovom zanimanju važni su odgovornost, tačnost, sistematičnost, razvijene veštine komunikacije, temeljnost, preduzimljivost, odlučnost, samopouzdanje, urednost, organizovanost, promišljenost.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Turistički tehničar

logo

 

11036453_1597791270457080_7931496083982160441_n

Učenici se na ovom smeru školuju se za poslove u turističkim agencijama i recepcijama hotela.

Tokom školovanja akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u struci  i na stranim jezicima. Za 4 godine školovanja, pohađa se ukupno 2103 časova stručnih predmeta i dva strana jezika!

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje turističkog tehničara.

Kratak opis posla turističkog tehničara:

Daje potrebna obaveštenja, predlaže, ugovara i organizuje turističke aranžmane (izlete, ekskurzije, stručne skupove, itd). Obezbeđuje vize, pravi proračune cena turističkih usluga. Priprema rezervacije za smeštaj, karte i prateću dokumentaciju za putnike. Posreduje između putnika, hotela i prevoznika sa ciljem da se obezbedi kvalitetna, komforna usluga. Izvršava poslove u turističkoj agenciji. Radi poslove na recepciji. Obavlja poslove organizacije skupova u ugostiteljstvu i turizmu. Izrađuje osnovne kalkulacije u vezi sa radom u turističkoj agenciji, na recepciji i u organizaciji skupova. Kao recepcioner prihvata i organizuje smeštaj hotelskih gostiju. Radi u turističkim agencijama, hotelima…

Pretežno radi u kancelarijama i drugim poslovnim prostorijama uz korišćenje računara. Često je u kontaktu sa ljudima.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Ugostiteljski tehničar

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Tokom školovanja na ovom smeru akcenat je na stručnim predmetima. Za četiri godine učenici ovog smera pohađaju ukupno 1872 časa stručnih predmeta čije je savladavanje neophodno za rad u restoranima i sličnim objektima.
Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ugostiteljskog tehničara. 

Kratak opis posla ugostiteljskog tehničara:

Dočekuje goste, smešta ih, upoznaje sa izborom jela i pića, prima narudžbine, poslužuje, naplaćuje i ljubazno ih ispraća. Priprema i aranžira prostor za ručavanje. Vodi računa o urednosti i higijeni inventara u ugostiteljskom objektu, kao i o svom izgledu. Radi u smenama, ponekad noću, u zatvorenim prostorijama, otvorenim terasama i baštama.  Vodi administrativno-knjigovodstvene poslove u ugostiteljskom privrednom društvu. Radi stojeći i u pokretu. Pri radu može biti izložen većim koncentracijama duvanskog dima.

Ugostiteljski tehničar radi složenije i odgovornije poslove, ima mogućnost napredovanja i direktnu prohodnost na strukovne ili akademske studije iz oblasti ekonomije, turizma, hotelijerstva itd. Konobar (trogodišnji smer) može nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Predmete koje uče ugostiteljski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Kulinarski tehničar

KULINARI

Vredni učeniciVredni učenici

Školovanje je četvorogodišnje, po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje kulinarskog tehničara.

Tokom školovanja kulinarskih tehničara akcenat je na stručnim predmetim, tako da kroz četvorogodišnje školovanje naši đaci pohađaju ukupno 1843 časova stručnih predmeta. Savladavanje ove nastave je neophodno za rad u kuhinji, pa su učenici po završenoj školi spremni za rad u kuhinji bilo kog objekta.

Opis posla kulinarskog tehničara:

Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. Vrši izbor i pripremu namirnica, određuje način pripremanja (kuvanje, pečenje, prženje, i drugo), kao i serviranje jela. Na osnovu propisa i zahteva ugostiteljskog objekta u kome radi, kuvar sastavlja jelovnike, naručuje namirnice i preuzima naručenu robu, skladišti je i čuva od kvarenja. Priprema, servira i dekoriše – predjela (hladna i topla), salate i zimnice, supe, čorbe i potaže, gotova jela, jela po porudžbini, jela sa roštilja, jela od riba, variva i priloge, osnovne poslastice. Sastavlja jelovnik i meni kartu. Izrađuje osnovne kalkulacije.Radi uglavnom u zatvorenim prostorijama u kojima je povišena temperatura i vazduh zasićen parom. Radi pretežno stojeći i u pokretu, uz stalno angažovanje ruku.

Sticanjem diplome četvrtog stepena, dobija se zvanje kulinarskog tehničara i mogućnost napredovanja do glavnog kuvara, kao i šira prohodnost za nastavak studija. Kuvari (trogodišnji obrazovni profil) mogu nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<.

Koje predmete uče kulinarski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Šta posle završene srednje …

kapa

O PROHODNOSTI ZA DALJE ŠKOLOVANJE
Posle četvorogodišnjeg obrazovnog profila postoji direktna prohodnost za upis na fakultete i visoke škole strukovnih studija – ne zahteva se polaganje dopunskih ispita, već je dovoljno položiti prijemni ispit.
Imaj u vidu da pojedine ustanove visokog obrazovanja zahtevaju određeno srednje obrazovanje kao preduslov za upis. Uslove za upis pojedinih fakulteta i visokih škola možeš proveriti na sajtu http://prijemni.infostud.com i u informatorima Prosvetnog pregleda.
Posle trogodišnjeg obrazovnog profila ne postoji direktna prohodnost za upis fakulteta i visokih škola strukovnih studija. U nekim slučajevima postoji prohodnost za upis odgovarajuće visoke škole strukovnih studija. Na primer, posle završene ugostiteljske škole u trogodišnjem trajanju može se, uz položen prijemni ispit, upisati Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu. Za upis drugih visokih škola i fakulteta trebalo bi položiti razliku ispita trogodišnjeg i četvorogodišnjeg profila i vanredno završiti četvrtu godinu (vanredno školovanje, za razliku od redovnog, nije besplatno).

Ako želiš:
– da se posle završene srednje škole zaposliš, možeš da se opredeliš za srednju stručnu školu, za trogodišnji ili četvorogodišnji obrazovni profil
– da posle srednje škole nastaviš školovanje, možeš da se odlučiš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi ili za gimnaziju
– prvo da završiš srednju stručnu školu i stekneš zanimanje, a posle možda da nastaviš školovanje, možeš da se opredeliš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi.

Objavljeno u O školi Označeno sa: ,

O ŠKOLI

ŠKOLA IZBLIZA

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na području ove opštine.

Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja.

Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole. Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeđe naša škola.

fbhodnik2

Škola je otvorena školske 1977/1978 godine. Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 učionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom pomenutih ustanova, kao i uz obilatu finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni uslovi za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Izgradnja dvorane je takođe doprinela i zadovoljavanju potreba građana Opštine za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Krajem 2010. godine na naša škola je na Zlatiboru otvorila restoran. U restoranu učenici izvode stručnu praksu pod nadzorom profesora – vrhunskih profesionalaca.

Skolski restoran

Skolski restoran

Restoran je otvorenog tipa. Nudi gostima najkvalitetniju uslugu po najpovoljnijim cenama. Najbolja preporuka su nam naši gosti koji se vraćaju ishrani kod nas uvek kad su na Zlatiboru, ili svraćaju uvek kad su u prolazu! Više o restoranu pogledajte >>ovde<<.
Opremljenost škole potrebnim priborima za izvođenje nastave je na visokom nivou, budući da učenici, kao i kolektiv škole vode računa o održavanju istih.

 

Objavljeno u O školi, Ostalo

Istorijat Ugostiteljsko turističke škole

ZIMSKA ...

skolastara

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na područ ju ove opštine. Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja. Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole.

Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeduje naša škola.

Škola je otvorena školske 1997/1998 godine. Zajednickim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgradjena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 ucionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom i uz obilatu finansijsku pomoc Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog vaspitanja učenika kao i potreba građana Opštine za zadovoljavanjem potreba za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Opremljenost škole potrebnim nameštajem je zadovoljavajuca školski kolektiv i učenici vode računa o njenom čuvanju.

Skolski restoran

Krajem 2010. godine otvoren je školski restoran. Nalazi se na Zlatiboru u samnom centru na odličnoj lokaciji.

Učenici u restoranu obavljaju stručnu praksu.

Objavljeno u O školi, Ostalo

Vanredni kanddati – decembar 2018.

Srpski jezik i književnost

1. Ječmenica Milica, I razred, kuvar

2. Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar

3. Vidaković Sara, maturski pismeni rad

4. Trišić Mileva, maturski pismeni rad

 

Engleski jezik II – Ružica

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

Engleski jezik  – Ružica

1. Ječmenica Milica, I razred, kuvar

 

Ruski jezik II

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Matematika

1. Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Fizika

 1. Stanić Dragoslav, I razred, kulinarski tehničar
 2. Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar
 3. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar

 

Poznavanje robe

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar

 

Istorija

Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar

 

Računarstvo i informatika

 1. Dacović Ljubica, II razred, kulinarski tehničar
 2. Stanić Dragoslav, II razred, kulinarski tehničar

 

Likovna kultura

 1. Stanić Dragoslav, II razred, kulinarski tehničar

 

Verska nastava

 1. Glišović Todor, III razred, turistički tehničar

 

Muzička umetnost

 1. Marjanović Lazar, I razred, kulinarski tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar
 2. Spasojević Marijana, III razred, kulinarski tehničar

 

Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

 

Sociologija sa pravima građana

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Turistička geografija

 1. Glišović Todor, III razred, turistički tehničar
 2. Čvorović Maksim, II razred, kuvar

 

Geografija

 1. Marjanović Lazar, I razred, kulinarski tehničar
 2. Dacović Ljubica, II razred, kulinarski tehničar

 

Ekologija i zaštita životne sredine

 1. Čvorović Maksim, II razred, kuvar

 

Biologija

 1. Marjanović Lazar, I razred, kulinarski tehničar

 

Higijena

 1. Đurić Stefan, I razred, kulinarski tehničar

 

Maturski praktičan rad (kompetencija A i B)

 1. Vidaković Sara, turistički tehničar

 

Ustavno i privredno pravo – Mira

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Dana

 1. Marjanović Lazar, I razred, kulinarski tehničar
 2. Đurić Stefan, I razred, kulinarski tehničar
 3. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar

 

Marketing u turizmu – Dana

 1. Trišić Mileva, izborni predmet

 

Preduzetništvo – Valentina

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Smeštaj u seoskom turističkom domaćinstvu – Nera

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Završni ispit (kuvar)

Raković Dušan

 

Maturski praktičan rad (kulinarski tehničar)

 1. Trišić Mileva

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Đurić Stefan, I razred, kulinarski tehničar
 2. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar
 3. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar

 

 

Monetarna ekonomija i bankarstvo – Dragan

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Usluživanje sa praktičnom nastavom – Dragan

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar

 

Svečani prijemi – Dragan

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Vanredni ispiti- decembar 2018.

Ponedeljak, 17. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ruski jezik II (pismeni) 12:15 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita biće saopšten prilikom polaganja pismenog dela ispita (18, 19 ili 20. decembar 2018.).

 

Četvrtak, 20. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Fizika 12:15 Jovičić Nera

Šaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

 

Petak, 21. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 07:50 Prljević Jasna, dežura na pismenom
Građansko vaspitanje

(drugi razred)

09:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Muzička umetnost 09:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Ustavno i privredno pravo 09:35 Jovičić Nera

Petrović Mira

Kravić Tanja

Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu 10:45 Jovičić Nera

Sokić Branka

Novaković Marija

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Maturski praktičan rad (kompetencija A)

obrazovni profil: turistički tehničar

11:45 Jovičić Nera

Pavlović Jela

Eksterni čalan

 

Ponedeljak, 24. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Verska nastava 09:45 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Sokić Branka

Engleski jezik  (pismeni) 11:25 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Engleski jezik II (pismeni) 11:25 Topalović Ružica, dežura na pismenom

 

Utorak, 25. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnove turizma i ugostiteljstva 12:15 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Marketing u turizmu i ugostiteljstvu 12:15 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Smeštaj u seoskom turističkom domaćinstvu 12:15 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Istorija 13:40 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Marić Jelena

 

Sreda, 26. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Građansko vaspitanje

(treći razred)

08:20 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Preduzetništvo 11:20 Sokić Branka

Janković Valentina

Jovičić Nera

Srpski jezik (pismeni) 11:25 Manojlović Brankica, dežura na pismenom
Sociologija sa pravim građana 11:45 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Turistička geografija 12:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

Geografija 12:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

 

Četvrtak, 27. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Završni ispit

(obrazovni profil: kuvar)

08:00 Krpović Nebojša

Mitrašinović Ljubomir

Eksterni član

Maturski praktičan rad

obrazovni profil: kulinarski tehničar

08:00 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Mitrašinović Ljubomir

Maturski praktičan rad (kompetencija B)

obrazovni profil: turistički tehničar

10:30 Pavlović Jela

Janković Valentina

Eksterni član

12:10 Janković Miroslav
Engleski jezik (usmeni) 11:20 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

Engleski jezik II (usmeni) 11:20 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

Higijena 11:40 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Biologija 11:40 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Ekologija i zaštita životne sredine 11:40 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Poznavanje robe 12:40 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Likovna kultura 13:50 Jovičić Nera

Bogdanović Anastasija

Kostić Aleksandra

 

Petak, 28. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijilović Vladimir

Monetarna ekonomija i bankarstvo 10:30 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Usluživanje sa praktičnom nastavom 10:45 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Svečani prijemi 10:45 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Srpski jezik i književnost

(usmeni)

12:10 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

 

 

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Upis vanrednih u školskoj 2018/19.

UPIS UČENIKA U SVOJSTVU VANREDNIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI
  FORMALNO OBRAZOVANJE ODRASLIH (PREKVALIFIKACIJA I DOKVALIFIKACIJA)

PODRUČJE RADA: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

OBRAZOVNI PROFIL BROJ UČENIKA
PREKVALIFIKACIJA DOKVALIFIKACIJA
TURISTIČKO-HOTELIJERSKI  TEHNIČAR 10 10
UGOSTITELJSI TEHNIČAR 5 10
KULINARSKI TEHNIČAR 10 15
TRGOVINSKI TEHNIČAR 10 10
TRGOVAC 5 /
KUVAR 10 /
KONOBAR 5 /

 

 

PODRUČJE RADA: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

OBRAZOVNI PROFIL BROJ UČENIKA
PREKVALIFIKACIJA DOKVALIFIKACIJA
EKONOMSKI TEHNIČAR 10 10

 

 

 

FORMALNO SREDNJE OBRAZOVANJE ODRASLIH (VANREDNI UČENICI STARIJI OD 17 GODINA)

PODRUČJE RADA: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

OBRAZOVNI PROFIL VANREDANI UČENICI
BROJ UČENIKA
KUVAR 1
KONOBAR 1
KULINARSKI TEHNIČAR 1
TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR 1

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Izlet Avala-Beograd – decembar 2018

Izveštaj sa izleta Čajetina-Avala- Beograd izvedenog 1.12.2018. godine

U subotu 1.12.2018.godine 44 članaIstorijsko-geografske sekcije i 3 profesorke išli su na izlet na relaciji Čajetina-Avala-Beograd.

Iz Čajetine smo krenuli u 6:30. Na Avalu smo stigli u 10:15. U toku vožnje učenici su upoznati sa planom za taj dan. Dobili su osnovne informacije o planini i tornju koji ćemo obići. Avala se nalazi se 16 kilometara južno od Beograda. Sa svojih 511 metara, tek je za koji metar izbegla da je zovemo brdom. Mineral avalit dobio je ime po Avali na kojoj je pronađen. Na zaštićenom prostoru ima oko 600 biljnih vrsta.

Na Avali se nalazi Spomenik Neznanom junaku. Zemlje učesnice Prvog svetskog rata imaju Spomenike Neznanom vojniku, a samo Srbija Neznanom junaku.

Na nižem vrhu Avale izgrađen je 1965. godine Toranj. Toranj je bio najviša građevina u tadašnjoj Jugoslaviji i na Balkanu. Srušen je u bombardovanju NATO snaga 1999. godine. Inicijativom velikog broj građana i RTS-a pristupilo se ponovnoj izgradnji identičnog tornja uz primenu novih tehnologija. Toranj na Avali ponovo je otvoren 21. aprila 2010. godine za posetioce i turiste.

Posle razgledanja panorame sa tornja i restorana koji se nalazi na 122m tornja krenuli smo ka Beogradu.  Učenicima je predloženo da odemo do Saborne crkve i posle da nastave individualno razgledanje užeg centra Beograda. Zainteresovani učenici su krenuli sa profesorkama u Sabornu crkvu. Saborna crkva u Beogradu nalazi se na raskršću ulica kneza Sime Markovića i kralja Petra. Na mestu današnje crkve nalazila se starija, posvećena Svetom Arhanđelu Mihailu. Saborna crkva kao nepokretno kulturno dobro ima status spomenika kulture od izuzetnog značaja, odlukom iz 1979. godine.

Nakon razgledanja grada našli smi se u dogovoreno vreme,u 16:30, ispred Biblioteke grada Beograda. Iz Beograda smo krenuli u 16:45. U dobroj atmosferi,puni lepih utisaka u Čajetinu smo stigli u 21 čas.

Pohvalila bih sve učenike, njihovo ponašanje,zainteresovanost i vremensku tačnost.

Na izlet su išle profesorke Katarina Luković, Vesna Knežević i Jelena Marić.

                                                                                         Za sekciju

                                                                                          Jelena Marić

47173792_2079272888783285_3325718555978104832_n

47034527_2079273085449932_8197060262553976832_n

47099241_2079272848783289_8164519829382889472_n

47292054_2079272918783282_4287067592717238272_n 47316023_2079273005449940_7524091659533942784_n

 

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Putovanja, Sekcije Označeno sa: ,

Vanredni kandidati – novembar 2018.

Srpski jezik i književnost

 1. Čolić Nikola, III razred, kuvar
 2. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Engleski jezik II – Ružica

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

Ruski jezik II

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar
 2. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Matematika

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Fizika

 1. Stanić Dragoslav, I razred, kulinarski tehničar
 1. Antonijević Biljana, I razred, trgovinski tehničar
 2. Marjanović David, II razred, kulinarski tehničar

 

Hemija

 1. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar
 2. Marjanović David, II razred, kulinarski tehničar

 

Istorija

 1. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar
 2. Čolić Nikola, III razred, kuvar
 3. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Računarstvo i informatika

 1. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar
 2. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar
 3. Stanić Dragoslav, II razred, kulinarski tehničar

 

Poslovna informatika

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Verska nastava

 1. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar

 

Muzička umetnost

 1. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Antonijević Biljana, I razred, trgovinski tehničar
 2. Trišić Mileva, IV razred, kulinarski tehničar

 

Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

 

Sociologija sa pravima građana

 1. Čolić Nikola, III razred, kuvar
 2. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Turistička geografija

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Geografija

 1. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar

 

Zdravstvena kultura

 1. Popadić Nikola, I razred, konobar
 2. Radovanović Slaven, I razred, kuvar

 

Ishrana

 1. Radovanović Slaven, I razred, kuvar

 

Higijena

 1. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar

 

Marketing u turizmu i ugostiteljstvu – Dana

 1. Glišović Todor, III razred, turistički tehničar

 

Marketing – Dana

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Dana

 1. Čvorović Maksim, I razred, kuvar

 

Preduzetništvo – Katarina

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar
 2. Čolić Nikola, III razred, kuvar

Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Jelica

 1. Glišović Todor, III razred, turistički tehničar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Jela

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Kuvarstvo

Raković Dušan, II razred, kuvar

 

Profesionalna praksa – kuvar

 1. Čvorović Maksim, I razred, kuvar
 2. Radovanović Slaven, I razred, kuvar

 

Osnove kuvarstva – Dragan

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar

 

Usluživanje – Dragan

 1. Luković Ivan, III razred, konobar
 2. Popadić Nikola, I razred, konobar

 

Osnove usluživanja – Dragan

 1. Raković Dušan, III razred, kuvar

 

Osnove poslastičarsta – Dragan

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

Profesionalna praksa – Dragan

 1. Popadić Nikola, I razred, konobar

 

Nacionalne kuhinje – Dragan

 1. Raković Dušan, III razred, kuvar
Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni ispiti – novembar 2018.

 

Ponedeljak, 19. 11. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ruski jezik II (pismeni) 12:15 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita biće saopšten prilikom polaganja pismenog dela ispita.

 

Utorak, 20. 11. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu 12:00 Jovičić Nera

Sokić Branka

Novaković Marija

Matematika (pismeni) 12:15 Prljević Jasna, dežura na pismenom
Fizika 12:20 Jovičić Nera

Šaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

 

Sreda, 21. 11. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik II (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom

 

Četvrtak, 22. 11. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik II (usmeni) 11:45 Jovičić Nerandža

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

 

Petak, 23. 11. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Građansko vaspitanje 08:40 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Muzička umetnost 08:40 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Istorija 09:45 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Marić Jelena

Usluživanje 10:30 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Osnove usluživanja 10:30 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Osnovi kuvarstva 11:00 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Krpović Nebojša

 

Ponedeljak, 26. 11. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (pismeni) 08:40 Manojlović Brankica, dežura na pismenom
Profesionalna praksa

Obrazovni profil: konobar

13:00 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Nacionalne kuhinje 13:10 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Krpović Nebojša

Osnove poslastičarstva 13:10 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Krpović Nebojša

 

Utorak, 27. 11. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Agencijsko i hotelijersko poslovanje

(četvrti razred)

12:10 Sokić Branka

Pavlović Jela

Jovičić Nera

Turistička geografija 12:30 Jovičić Nera

Marić Jelena

Pavlović Luković Sofija

Geografija 12:30 Jovičić Nera

Marić Jelena

Pavlović Luković Sofija

 

Sreda, 28. 11. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Sociologija sa pravim građana 11:40 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Hemija 12:30 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Verska nastava 13:05 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Sokić Branka

 

Četvrtak, 29. 11. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Marketing 09:30 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Marketing u turizmu i ugostiteljstvu 09:30 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Osnove turizma i ugostiteljstva 09:30 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Srpski jezik i književnost

(usmeni)

10:50 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

Zdravstvena kultura 11:20 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Higijena 11:20 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Ishrana 11:20 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

Petak, 30. 11. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijilović Vladimir

Poslovna  informatika 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijilović Vladimir

Profesionalna praksa

(obrzovni profil kuvar)

11:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo 11:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Preduzetništvo 12:15 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

Agencijsko i hotelijersko poslovanje

(treći razred)

13:05 Sokić Branka

Kuzeljević Jelica

Jovičić Nera

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Objavljeno u Vanredno školovanje

Izlet Potpećka pećina – Terzića avlija

Izlet je izveden u organizaciji Istorijsko-geografske sekcije a izlet su išla 34 učenika i 3 profesorke.

Najpre smo posetili Potpećku pećinu koja ima uređenu stazu dugu 555m. Na pitanje vodiča:“ Da li je neko bio u pećni?“ učenici su odgovorili :“Ne“, što je ovoj poseti dalo još veći značaj. Poseta je trajala oko jedan sat u pratnji vodiča.
Puni utisaka,učenici i profesorke su otišli u Terzića avliju gde je druženje nastavljeno.
44942761_2204874279748773_4914211725072400384_o
Na izlet su išle profesorke Jelica Kuzeljević i Sofija Pavlović Luković.

Izveštaj podnela

Jelena Marić

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Putovanja, Sekcije Označeno sa: , ,

Poseta Sajmu knjiga 2018.

U subotu 27.10.2018.god. članovi Istorijsko-geografske sekcije posetili su Sajam knjiga. Na Sajam su išla 52 učenika,  3 profesorke i direktorka škole.
Počasni gost 63. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, sa sloganom „Radost čitanja“ je Kraljevina Maroko. U centralnom delu hale 2 Kraljevina Maroko je predstavila svoju viševekovnu tradiciju i kulturnu raznovrsnost – dela naučnika, pisaca, pesnika i umetnika, kao i domete dinamičnog razvoja u kulturi, a posebno u izdavačkoj oblasti.
Na ovogodišnjem sajmu je obeleženo 150 godina od rođenja pesnika Alekse Šantića, 200 godina od objavljivanja „Vukovog rječnika“, 125 godina od rođenja pisca Miloša Crnjanskog, 150 godina od rođenja i 75 godina od smrti Mihaila Petrovića Alasa.
U okviru projekta predstavljanja aktivnosti u kulturi gradova Srbije u 2018. godini u petak, 26. oktobra na Platou Branka Miljkovića u hali 1a Niš je predstavio svoje institucije, festivale, umetnike i izdavače.
Na sajmu su u četvrtak dodeljena tradicionalna priznanja. Nagrada za izdavača godine uručena je “Prometeju” iz Novog Sada i “Službenom glasniku”, dok je za izdavački poduhvat godine proglašena knjiga “Crnjanski – biografija jednog osećanja” Mila Lompara, u izdanju “Pravoslavne reči”.
Dobro osmišljenu i izuzetno opremljenu knjigu “Duša vina” predstavio je “Službeni glasnik”. Knjigu je priredio Slaviša Orlović a o duhu i filozofiji vina, o kulturi i duši ovog božanskog pića pišu Aleksandar Gatalica, Vladimir Pištalo, Žarko Trebješanin, Ratko Božović, Sanja Domazet, Mihajlo Pantić, Jovica Aćin, Dragan Jovanović Danilov, slikar Milan Tucović…
– Odnos prema vinu je uvek duboko ličan i retko bezličan. Autori tekstova bili su inspirisani vinom. Za jedne je vino istina, za druge je u vinu tajna – rekao je Orlović.
Zemlja domaćin sledeće godine će biti Egipat.
Nakon posete Sajmu sekcijaši su nastavili obilazak Beograda (Kalemegdan i Knez Mihailova).Vidno zadovoljni, po povratku u Čajetinu, pitali su: “Šta je sledeće u planu naše sekcije?”

44946584_2204876456415222_6556109518252539904_o

Na Sajam išle Višnja Smiljanić, Vera Ratković i Sofija Pavlović Luković.

Izveštaj podnela

Jelena Marić

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Putovanja, Sekcije Označeno sa: , ,

Termini konsultacija sa vanrednim učenicima

PREZIME I IME PREDMETNOG NASTAVNIKA PREDMET/I DANI KADA SE DRŽE KONSULTACIJE VREME REALIZACIJE
Lazić Tanja Srpski jezik i književnost PONEDELJAK 12:10-13:00
Manojlović Brankica Srpski jezik i književnost PETAK 10:30
Janković Miroslav Ruski jezik SREDA 08:40-09:30
Ratković Vera Francuski jezik
Kovačević Dubravka Engleski jezik UTORAK 07:30
Topalović Ružica Engleski jezik SREDA 08:40-09:20
Šopalović Milomir Fizičko vaspitanje UTORAK 09:45-10:30
Tarabić Vukašin Fizičko vaspitanje PONEDELJAK 10:30-11:20
Mićović Slobodan MatematikaStatistika PONEDELJAK 11:25-12:10
Prljević Jasna MatematikaStatistika PONEDELJAK

PETAK

12:30-13:0012:10-13:00
Knežević Vesna Istorija UTORAK

PETAK

14:15-14:4509:30-09:45
Milaćević Milovan - Računarstvo i informatika- Poslovna informatika SREDA 09:30-11:15
Marić Jelena - Geografija- Turistička geografija UTORAK

SREDA

12:10-13:0012:10-13:00 
Šaponjić Snežana Fizika ČETVRTAK 12:15-13:00
Joksimović Milena - Hemija- Poznavanje robe ČETVRTAK 10:35-11:20
Mijailović Danijela -Biologija-Ekologija-Nauka o ishrani

-Higijena

ČETVRTAK 13:00-14:00
Mijailović Vladimir - Poslovna informatika- Zdravstvena kultura ČETVRTAK 13:00-14:00
Bogdanović Anastasija - Likovna kultura- Istorija umetnosti SREDA

ČETVRTAK

10:20-11:0011:25-14:00
Kostić Aleksandra - Umetničko oblikovanje PONEDELJAK 12:30-13:00
Drašković Goran - Sociologija- Ustav i prava građana PONEDELJAK

SREDA

10:35-14:0012:15-14:00
Jojić Gorica FilozofijaPsihologija u turizmu SREDAPETAK 11:30-12:0012:15-12:45
Petrović Mirjana - Građansko vaspitanje- Muzička umetnost- Pravo PONEDELJAK

SREDA

07:30-14:0007:30-14:00 
Zečević Nikola Verska nastava PONEDELJAK 09:45-10:30
Pavlović Jela - Agencijsko i hotelijersko poslovanje IV razred;-Poslovna korespondencija; PONEDELJAK 14:30-16:00
Jovičić Nerandža - Agencijsko i hotelijersko poslovanje I i II razred;- Poslovna ekonomija  II, III i IV razred;-Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća SREDA 11:20-12:10
Pavlović Dana -Računovodstvo I razred;- Finansijsko poslovanje;- Marketing;

– Drugi predmeti ekonomske i turističke struke;

UTORAK 09:30-10:15
Kuzeljević Jelica - Agencijsko i hotelijersko poslovanje III razred;- Principi ekonomije;– Drugi predmeti ekonomske i turističke struke; UTORAK 09:45-11:20
Pavlović-Luković Sovija - Agencijsko i hotelijersko poslovanje I, II i III razred;–Hotelijerstvo;-Preduzetništvo; PONEDELJAK

SREDA

09:25-09:45
Luković Katarina - Računovodstvo  II III i IV razred;- Osnovi turizma i ugostiteljstva PETAK 11:30-13:00
Vukosavljević Rosa -Kuvarstvo-Kuvarstvo sa praktičnom nastavom-Profesionalna praksa PONEDELJAK

PETAK

09:25-11:2009:25-11:20 
Krpović Nebojša -Kuvarstvo-Kuvarstvo sa praktičnom nastavom-Profesionalna praksa ČETVRTAK 08:30-11:30
Mitrašinović Ljubomir -Kuvarstvo-Kuvarstvo sa praktičnom nastavom-Profesionalna praksa

-Nacionalne kuhinje

ČETVRTAK 12:10-13:50
Kovačević Dragan -Usluživanje sa praktičnom nastavom;-Osnove usluživanja;-Poslastičarstvo;

-Nacionalne kuhinje

-Osnovi ekonomije

Finansijsko poslovanje

SREDA 12:15-13:00
Objavljeno u Vanredno školovanje, OBAVEŠTENJA

Izveštaj sa ekskurzije – Italija 2018.

  ČAJETINA – LIDO DI JESOLO – VENECIJA – VERONA – TRST – ČAJETINA

Osvanulo je hladno i vedro septembarsko jutro, što je ukazivalo da će dan biti sunčan i topao. Maturanti naše škole u 5.00 časova pošli su na matursku ekskurziju u Severnu Italiju.

Putovali smo preko Hrvatske i Slovenije do Lida di Jesola, uz kraća usputna zadržavanja radi odmora. U večernjim satima doputovali smo u Lido di Jesolo.

Lido di Jesolo je najpoznatije italijansko turističko letovalište, smešteno na Venecijanskoj Rivijeri, to jest na severozapadnom delu Jadrana. Žuti pesak, čisto more, duga pešačka zona pored koje se nalaze brojni restorani, hoteli, barovi i trgovinske radnje privlače turiste iz celog sveta.

Po dolasku u Lido di Jesolo, smestili smo se u hotel „Aldebaran“, koji se nalazi na 100 m od plaže, sa pogledom na pešačku zonu, u blizini Trga Nember.

it

Hotel „Aldebaran“, 27. 09. 2018. godine.

       U restoranu hotela smo večerali i degustirali italijanske testenine. Nakon večere šetali smo pešačkom zonom i upoznavali se sa atraktivnostima Lida di Jesola.

Drugog dana boravka u Lidu di Jesolu, otišli smo do Punta Sabioni i ukrcali se na brod za Veneciju. Obišli smo Veneciju, grad-muzej pod otvorenim nebom.

Venecija  je, pristanište i čuveno turističko mesto u severoistočnoj Italiji. Jedinstven grad na svetu.  Izgrađena je na 118 malih ostrva u laguni, na ušću reke Brente.

it2

Venecija – grad – muzej pod otvorenim nebom, 28. 09. 2018. godine.

 

Obišli smo Crkvu Svetog Marka, koja je najpoznatija crkva u Veneciji. Crkva je fasadom okrenuta ka Trgu Svetog Marka, dok se ostatak građevine nalazi u sklopu kompleksa Duždove palate. Zatim smo obišli Duždevu palatu, most uzdisaja, kanal Grande i most Rialto. Most je jedan od važnih simbola Venecije. Na mostu se nalazi mnoštvo malih prodavnica, suvenirnica i radnji sa proizvodima napravljenim od murano stakla. Nakon organizovanog obilaska imali smo slobodno vreme do 16.00 časova, kada smo se vratili u Lido di Jesolo. U večernjim časovima organizovano smo otišli u diskoteku, gde smo se zabavljali uz zvuke naše i italijanske muzike.

it3

Maturanti naše škole u Veneciji

 

Prema programu putovanja treći dan je bio planiran za obilazak Verone.

Verona je drugi najveći i najlepši grad, posle Venecije u pokrajini Veneto. Poznata je kao mesto gde se odvijala radnja Šekspirove drame Romeo i Julija, u čiju čast je uređeno više mesta u gradu, zbog čega grad nazivaju i „Gradom romantike“.

U pratnji  turističkog vodiča obišli smo grad Romea i Julije: trgove Bra i Erbe, Arenu, Danteov trg, Romeovu i Julijinu kuću. Zatim smo imali slobodno vreme za individualne obilaske i fotografisanje. U večernjim satima smo se vratili u Lido di Jesolo i imali slobodno vreme za šetnju, kupovinu i druženje.

it4

 Verona – grad Romea i Julije, 29. 09. 2018. godine.

      Nedelja 30. septembar 2018. godine, dan kada je planiran obilazak Trsta i povratak u Čajetinu.

Nakon odjavljivanja iz hotela, pošli smo za Trst.

Trst je važan grad i luka u Italiji na obali Jadrana, blizu granice sa Slovenijom.

U Trstu smo panoramski razgledali grad, zatim smo posetili crkvu Svetog Spiridona, obišli trg ujedinjene Italije i druge znamenitosti. Imali smo slobodno vreme do 12.30 časova, kada smo pošli za Srbiju.

it5

Trst, 30. 09. 2018. godine.

 

Doputovali smo u Čajetinu u večernjim satima, sa puno lepih utisaka i uspomena, jer je ekskurzija uspešno realizovana i protekla bez problema.

Dok su utisci još uvek sveži, da zaključimo da svako novo putovanje je novo iskustvo, za koje ćemo biti bogatiji. Materijalna dobra nas čine srećnim na kratke staze, ali iskustva, uspomene i sećanja na putovanje ostaju sa nama zauvek.

Putovanja usrećuju ljude više od svih materijalnih bogatstava!

 

 

Maturanti četvrtog razreda i njihove odeljenjske starešine

školske 2018/2019. godine  

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, O školi, Putovanja Označeno sa: ,

Vanredni kandidati – oktobar 2018.

Srpski jezik i književnost

 1. Čolić Nikola, III razred, kuvar
 2. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar
 3. Kuzeljević Biljana, maturski pismeni zadatak
 4. Trišić Mileva, maturski pismeni zadatak

 

Engleski jezik II – Ružica

 1. Luković Ivan, II razred, konobar

 

Engleski jezik – Dubravka

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Matematika

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Fizika

 1. Stanić Dragoslav, I razred, kulinarski tehničar

 

Fizičko vaspitanje

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Računarstvo i informatika

 1. Ječmenica Milica, I razred, kuvar
 2. Stanić Dragoslav, II razred, kulinarski tehničar

 

Muzička kultura

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Muzička umetnost

 1. Stanić Dragoslav, I razred, kulinarski tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Spasojević Marijana, I razred, kulinarski tehničar

 

Sociologija sa pravima građana

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Sociologija

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar

 

Ustav i prava građana

 1. Slović Nikola, III razred, kulinarski tehničar

 

Turistička geografija

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar
 2. Slović Nikola, III razred, kulinarski tehničar
 3. Kuzeljević Biljana – izborni predmet

 

Istorija

 1. Čolić Nikola, III razred, kuvar

 

Istorija odabrane teme

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar

 

Ishrana

 1. Ječmenica Milica, I razred, kuvar

 

Zdravstvena kultura

 1. Ječmenica Milica, I razred, kuvar

 

Higijena

 1. Radovanović Slaven, I razred, kulinarski tehničar

 

Marketing u turizmu – Dana

 1. Trišić Mileva, izborni predmet

 

Preduzetništvo – Katarina

1.Raković Dušan, III razred, kuvar

2. Udovičić Nikolina, III razred, kuvar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Dana

 1. Radovanović Slaven, I razred, kulinarski tehničar

 

Poslovna ekonomija – Nera

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Likovna kultura

 1. Stanić Dragoslav, II razred, kulinarski tehničar

 

Istorija umetnosti

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar

 

Kuvarstvo

1.  Raković Dušan, II razred, kuvar

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Radovanović Slaven, I razred, kulinarski tehničar
 2. Spasojević Marijana, I razred, kulinarski tehničar

 

Profesionalna praksa – kuvar

1. Raković Dušan, II razred, kuvar

 

Maturski praktičan rad – kulinarski tehničar

1. Trišić Mileva

 

Maturski praktičan rad – ugostiteljski tehničar

1. Kuzeljević Biljana

2.  Garvrić Stefan

 

Usluživanje – Dragan

 1. Luković Ivan, II razred, konobar

 

Profesionalna praksa – Dragan

 1. Luković Ivan, II razred, konobar

 

Nacionalne kuhinje – Dragan

 1. Čolić Nikola, III razred, kuvar

 

Osnovi ekonomije – Dragan

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar
Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni ispiti – oktobar 2018.

Četvrtak, 18. 10. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Zdravstvena kultura 13:00 Jovičić NeraMijailović Danijela

Mijailović Vlade

Higijena 13:00 Jovičić NeraMijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

Petak, 19. 10. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Građansko vaspitanje 09:25 Sokić BrankaPetrović Mira

Jovičić Nera

Muzička kulturaMuzička umetnost 09:25 Sokić BrankaPetrović Mira

Jovičić Nera

Kuvarstvo 10:45 Jovičić NeraVukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Engleski jezik II (pismeni) 11:25 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Srpski jezik (pismeni) 11:25 Manojlović Brankica, dežura na pismenom

 

Ponedeljak, 22. 10. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Fizičko vaspitanje 09:25 Jovičić NeraŠopalović Mišo

Tarabić Vukašin

Profesionalna praksa(obrzovni profil kuvar) 13:00 Jovičić NeraVukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 13:00 Jovičić NeraVukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Maturski praktičan radObrazovni profil: kulinarski tehničar 13:00 Jovičić NeraVukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Utorak, 23. 10. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Profesionalna praksaObrazovni profil: konobar 08:00 Jovičić NeraKovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Maturski praktičan radObrazovni profil: ugostiteljski tehničar 08:00 Jovičić NeraKovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Engleski jezik  (pismeni) 11:25 Kovačević Dubravka, dežura na pismenom
Istorija 12:30 Jovičić NeraKnežević Vesna

Marić Jelena

Istorija odabrane  teme 12:30 Jovičić NeraKnežević Vesna

Marić Jelena

 

Sreda, 24. 10. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 08:40 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Sociologija sa pravim građana 11:30 Jovičić NeraDrašković Goran

Kravić Tanja

Sociologija 11:30 Jovičić NeraDrašković Goran

Kravić Tanja

Ustav i prava građana 11:30 Jovičić NeraDrašković Goran

Kravić Tanja

Srpski jezik i književnost(usmeni) 12:10 Jovičić NeraManojlović Brankica

Lazić Tanja

 

Četvrtak, 25. 10. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Preduzetništvo 10:30 Sokić BrankaLuković Katarina

Jovičić Nera

Fizika 11:00 Jovičić NeraŠaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

 

Petak, 26. 10. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Turistička geografija 09:50 Jovičić NeraMarić Jelena

Pavlović Luković Sofija

Nacionalne kuhinje 10:30 Jovičić NeraKovačević Dragan

Krpović Nebojša

Osnovi ekonomije 10:40 Sokić BrankaKovačević Dragan

Jovičić Nera

Usluživanje 10:40 Jovičić NeraKovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

 

Ponedeljak, 29. 10. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić NeraPrljević Jasna

Mićović Slobodan

 

Utorak, 30. 10. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik II (usmeni) 11:25 Sokić BrankaTopalović Ružica

Kovačević Dubravka

Engleski jezik  (usmeni) 11:25 Sokić BrankaKovačević Dubravka

Topalović Ružica

Poslovna ekonomija 12:15 Sokić BrankaJovičić Nera

Pavlović Dana

Marketing u turizmu 12:15 Sokić BrankaPavlović Dana

Jovičić Nera

Osnovi turizma i ugostiteljstva 12:15 Sokić BrankaPavlović Dana

Jovičić Nera

Ishrana 12:30 Jovičić NeraMijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

Sreda, 31. 10. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 09:25 Jovičić NeraMilaćević Milovan

Mijilović Vladimir

 

Četvrtak, 01. 11. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Likovna kultura 14:00 Jovičić NeraBogdanović Anastasija

Kostić Aleksandra

Istorija umetnosti 14:00 Jovičić NeraBogdanović Anastasija

Kostić Aleksandra

logo

Objavljeno u Vanredno školovanje

Planirane ekskurzije i izleti

U školskoj 2018/2019. godini planirane su dve eskurzije i nekoliko izleta:

EKSKURZIJE:

 • treći razred: 10. – 28.10. 2018. – Severna Grčka
 • četvrti razred: 09. – 30.09. 2018. –  Severna Italija

 

 • U toku školske godine planirano je i da se izvedu jednodnevni izleti:
  • Poseta Tari i manastiru Rača – septembar 2018.
  • Poseta Potpećkoj pećini – septembar 2018.
  • Pešačka tura Zlatibor – oktobar 2018.
  • Poseta Sajmu knjiga i Sajmu automobila – oktobar 2018; mart 2019.
  • Sajam turizma u Beogradu – februar 2019
  • Poseta Vrnjačkoj banji i manastiru Ljubostinja – april 2019.
  • Sajam učeničkog preduzetništva – Plovdiv, Bugarska – april 2019.
  • Poseta Stopića pećini i Sirogojnu – maj 2019.
  • Maturski izlet Mokra gora, Višegrad – maj 2019.
Na vrhu

Na vrhu

21686850_1974987692737434_8100437175965486376_o

sajam2017

ITALIJA

ITALIJA

Objavljeno u Aktivnosti u školi, OBAVEŠTENJA, Putovanja, Sekcije Označeno sa: , ,

Godišnji plan rada za 2018/2019. godinu

Godišnji plan  rada Ugostiteljsko turističke škole Čajetina za školsku  2018/2019. godinu možete preuzeti >ovde< (PDF fajl, 1,83mb)

gpr

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Dokumenta, O školi, OBAVEŠTENJA Označeno sa:

Izvođenje učeničke prakse u privrednim društvima

Za realizaciju praktične nastave učenicima svih obrazonih profila koristiće se objekti drugih privrednih društava. Neki od njih su prikazani u sledećoj tabeli:

Naziv privrednog društva Vrsta privrednog društva Svrha privrednog društva
Ustanova studentskih odmarališta Ratko Mitrović Zlatibor Hotel, Odmaralište Praktična nastava kulinarskih tehničaraPraktična nastava turističkih tehničaraPraktična nastava konobara
Specijalna Bolnica Čigota, Zlatibor Hotel, Odmaralište Praktična nastava kulinarskih tehničaraPraktična nastava turističkih tehničaraPraktična nastava konobara
Dunav turist Zlatibor Hotel, Odmaralište Praktična nastava kulinarskih tehničaraPraktična nastava turističkih tehničaraPraktična nastava konobara
Konačište Grad Užice Hostel Praktična nastava turističkih tehničara
Hotel Satelit Hotel Praktična nastava kulinarskih tehničaraPraktična nastava turističkih tehničaraPraktična nastava konobara 
HTP AD Palisad, Zlatibor Hotel Praktična nastava kulinarskih tehničaraPraktična nastava turističkih tehničaraPraktična nastava konobara
HTP AD Palisad, Zlatibor restoran Zlatni bor Restoran Praktična nastava kulinarskih tehničaraPraktična nastava konobara
Mona Hotel, Zlatibor Hotel Praktična nastava kulinarskih tehničara
Restoran Potkovica, Rasna Restoran Praktična nastava kulinarskih tehničara
HTT AD Palisad, Nacionalna kuća Užice Nacionalni restoran Praktična nastava kulinarskih tehničara
HTP Olimp, Zlatibor Hotel Praktična nastava kulinarskih tehničaraPraktična nastava turističkih tehničara
Turistička organizacija Zlatibor Turistička organizacija Praktična nastava turističkih tehničara
Turistička organizacija Užice Turistička organizacija Praktična nastava turističkih tehničara
Sim-turs, Užice Turistička agencija Praktična nastava turističkih tehničara
Mimeks, Zlatibor Turistička agencija Praktična nastava turističkih tehničara
Zlatiborturs, Zlatibor Turistička agencija Praktična nastava turističkih tehničara
Zlatan prevoz, Užice Saobraćajno pred. Praktična nastava turističkih tehničara
Aniturs, Zlatibor Turistička agencija Praktična nastava turističkih tehničara
Gaga prevoz, Čajetina Saobračajno preduzeće Praktična nastava turističkih tehničara
Agencija i menjačnica Trendytravel Zlatibor Turistička agencija Praktična nastava turističkih tehničara
Hotel Braća Sekulić, Zlatibor Hotel Praktična nastava kulinarskih tehničaraPraktična nastava turističkih tehničaraPraktična nastava konobara
Dino park Zlatibor Avantura park Praktična nastava kulinarskih tehničaraPraktična nastava turističkih tehničara
Hotel Tornik Zlatibor Hotel Praktična nastava kulinarskih tehničaraPraktična nastava turističkih tehničaraPraktična nastava konobara
Restoran Hedonija Restoran Praktična nastava kulinarskih tehničaraPraktična nastava konobara
Restoran Jelena Anžujska Restoran Praktična nastava kulinarskih tehničaraPraktična nastava konobara

 

Škola će sklopiti ugovore o izvođenju prakse  sa nabrojanim privrednim društvima. Ukoliko se u toku školske godine ukaže potreba o saradnji sa drugim društvima koja ovde nisu nabrojana, naknadno ćemo sklopiti ugovore.

Objavljeno u Aktivnosti u školi, O školi

Izveštaj sa izleta Tara – Perućac – Rača – Bajina Bašta

U subotu  15.09.2018.izveden je izlet na navedenoj relaciji. Na izlet je išlo 39 učenika i 4 profesorke.

Krenuli smo u 9:30iz  Čajetine i prvo odredište je bilo sedište Nacionalnog parka Tara, Mitrovac. Učenici su najviše vremena proveli šetajući kroz Sovinu šumsku učionicu. Spištajući se sa Mitrovca na Perućac uživali smo u prelepom pogledu. Stali smo kod reke Vrelo(Godina) i saslušali priču o najkraćoj reci, 365 m.

ig3

Putovanje smo nastavili ka manastiru Rača. Učenci su dobili osnovne informacije oovoj svetinji uautobusu. Obišli smo manastir  i riznicu, ali duže zadržavanje je bilo sprečeno zbog venčanja u manastirskoj crkvi.

Poslednja odrednica je bila Bajina Bašta. Tu smo proveli oko 2 sata. Uživali smo u šetnji, razgledanju i druženju. O svemu ovome svedoče fotografije koje smo tamo napravili.

ig2

 

                                                                               Za sekciju

                                                                              Jelena Marić

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Putovanja, Sekcije

Pesničko veče „Sećanje na Ćupa“

Članovi Istorijsko-geogafske sekcije prisustvovali su u sredu 12.9.2018.godine pesničkoj večeri „Sećanje na Ćupa“ u  sali biblioteke „Ljubiša R.Đenić“. Stihove našeg pesnika  i svoje pesme govorili su zavičajni pesnici.

Ovo je samo jedna od aktivnosti koja je planirana u radu naše sekcije.ig

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Putovanja, Sekcije

Vanredni kandidati – septembar 2018.

Srpski jezik i književnost

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar
 2. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 3. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Engleski jezik II – Ružica

 1. Luković Ivan, I razred, konobar

 

Engleski jezik – Ružica

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Ruski jezik II

 1. Milosavljević Ivana, II razred, ugostiteljski tehničar

 

Matematika

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Fizičko vaspitanje

 1. Čolić Nikola, III razred, kuvar
 2. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Računarstvo i informatika

 1. Ječmenica Milica, Irazred, kuvar

 

Građansko vaspitanje

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar
 3. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Sociologija sa pravima građana

 1. Udovičić Nikolina, III razred, kuvar

 

Turistička geografija

1. Raković Dušan, II razred, kuvar

2. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Opšta turistička geografija

 1. Čolić Nikola, III razred, kuvar

 

Istorija odabrane teme

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Ishrana

 1. Ječmenica Milica, Irazred, kuvar

 

Zdravstvena kultura

 1. Ječmenica Milica, Irazred, kuvar

 

Kuvarstvo

Raković Dušan, I razred, kuvar

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Stanić Dragoslav, I razred, kulinarski tehničar

 

Profesionalna praksa – kuvar

Raković Dušan, II razred, kuvar

 

Hotelijerstvo – Sofija

 1. Trišić Mileva, IV razred, kulinarski tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Dana

 1. Stanić Dragoslav, I razred, kulinarski tehničar

 

Finansijsko poslovanje – Dana

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar

 

Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća – Dana

Raković Dušan, II razred, kuvar

 

Maturski praktičan rad – Nera

 1. Cvijović Andrija, trgovinski tehničar

 

Ekonomika i organizacija  preduzeća – Nera

Milosavljević Ivana, II razred, ugostiteljski tehničar

 

Usluživanje sa praktičnom nastavom

 1. Milosavljević Ivana, II razred, ugostiteljski tehničar
Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni ispiti – septembar 2018.

Utorak, 18. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 11:00 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijilović Vladimir

 

Sreda, 19. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 07:50 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Engleski jezik II (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Engleski jezik  (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Sociologija sa pravim građana 14:40 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

 

Četvrtak, 20. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ruski jezik II (pismeni) 07:50 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita iz ruskog jezika biće saopšten na pismenom delu ispita
Ishrana 13:30 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Opšta turistička geografija 14:40 Jovičić Nera

Marić Jelena

Pavlović Luković Sofija

Turistička geografija

(polažu učenici obrazovnog profila turistički tehničar)

14:40 Jovičić Nera

Marić Jelena

Pavlović Luković Sofija

 

Petak, 21. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Zdravstvena kultura 07:35 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Prljević Jasna

Mićović Slobodan

Istorija – odabrane teme 09:35 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Sokić Branka

Građansko vaspitanje 09:45 Sokić Branka

Petrović Mira

Jovičić Nera

Profesionalna praksa

(obrzovni profil kuvar)

11:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Fizičko vaspitanje 11:25 Jovičić Nera

Šopalović Mišo

Tarabić Vukašin

 

Ponedeljak, 24. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ekonomika i organizacija preduzeća 11:25 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Luković Sofija

Hotelijerstvo 11:25 Sokić Branka

Pavlović Luković Sofija

Jovičić Nera

Kuvarstvo 13:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Finansijsko poslovanje 13:20 Jovičić Nera

Pavlović Dana

Kuzeljević Jelica

Osnovi turizma i ugostiteljstva 13:20 Jovičić Nera

Pavlović Dana

Kuzeljević Jelica

 

Utorak, 25. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Maturski praktičan rad

(obrazovni profil trgovinski tehničar)

10:30 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Usluživanje sa praktičnom nastavom 10:50 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Turistička geografija

(polažu učenici obrazovnog profila kuvar)

12:45 Sokić Branka

Marić Jelena

Knežević Vesna

Engleski jezik (usmeni) 13:00 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

Engleski jezik II (usmeni) 13:00 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

 

Sreda, 26. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (pismeni) 07:50 Lazić Tanja, dežura na pismenom
Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća 08:15 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

 

Četvrtak, 27. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (usmeni) 09:35 Sokić Branka

Lazić Tanja

Manojlović Brankica

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Raspored zvonjenja

 

І smena ІІ smena
Časovi Vreme Vreme
1. 7.50 – 8.35 13.55 – 14.40
2. 8.40 – 9.25 14.45 – 15.30
3. 9.45 – 10.30 15.50 – 16.35
4. 10.35 – 11.20 16.40 – 17.25
5. 11.25 – 12.10 17.30 – 18.15
6. 12.15 – 13.00 18.20 –  19.05
7. 13.05 – 13.50
Objavljeno u OBAVEŠTENJA

Arhive