Ugostiteljsko turistička škola

Istorijat škole

Škola je počela sa radom 01. septembra 1977. godine.

Prve dve godine, Škola je vršila upis u I i II razred zajedničke osnove srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja. Tada je imala status izdvojenog odeljenja Obrazovnog centra „Radoje Marić“ iz Užica.

Školske 1979/1980. godine, Škola je prerasla u OOUR Srednje usmereno obrazovanje i vaspitanje i dalje u sastavu Obrazovnog centra „Radoje Marić“ iz Užica, da bi 10. septembra 1984. godine Skupština opštine Čajetina donela odluku o osnivanju RO Obrazovni centar, čime je Škola postala samostalna.

Škola je u početku rada upisivala oko 50% učenika sa teritorije Opštine, a kasnije su se upisivali učenici i iz drugih regiona.

Prvih godina rada Škole, organizovane su šestomesečne obuke za potrebe tadašnjih preduzeća u Čajetini, uglavnom za zanimanja drvoprerađivač i mesar.

Najpre se nastava odvijala u Osnovnoj školi, dok zgrada naše škole – donje krilo, nije završeno i otvoreno. Rad u novoizgrađenom prostoru počinje 21. septembra 1977. godine, a drugo krilo sa četiri učionice i školskom bibliotekom, izgrađeno je 1982. godine.

Škola je više puta menjala nazive, a od 26. marta 2003. godine zove se Ugostiteljsko-turistička škola.

Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija, izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 14 učionica i pratećim prostorijama ukupne površine 1.130 m2. Takođe, zajedno sa Opštinom, SIZ-om Regiona i Sportskim savezom, uz finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja učenika.

Danas Škola ima pet kabineta i devet učionica specijalne namene. Škola je po savremenim standardima opremila dva kabineta za kuvarstvo sa praktičnom nastavom, jedan kabinet za usluživanje sa praktičnom nastavom, kabinet za agencijsko-hotelijersko poslovanje i kabinet za računarstvo i informatiku.

Škola poseduje Školski restoran na Zlatiboru. Ovaj prostor je dobijen na korišćenje 30. decembra 2010. godine. Pored ovog prostora za obavljanje praktične nastave učenika, Škola sarađuje sa velikim brojem hotela, restorana i agencija na Zlatiboru i Užicu.

U proteklih 40 godina u Školi je radilo 276 radnika i upisano je 13.204 učenika u 501 odeljenje. Najveći broj učenika zabeležen je školske 2007/2008. godine i to 445 učenika u 18 odeljenja. Poslednjih godina, broj učenika kreće se oko 315 u 14 odeljenja.

U proteklom periodu Škola je vršila upis učenika u različita područja rada, struke i zanimanja – drvoprerađivačka, ekonomsko-komercijalna i mašinska struka, trgovina, ugostiteljstvo i turizam i ekonomija, pravo i administracija. Uglavnom, upis je bio u skladu sa potrebama proizvodnih i uslužnih preduzeća i ustanova. Poslednjih 27 godina, Škola upisuje učenike u područje rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam.  Ovi obrazovni profili su ustvari uslužna zanimanja, koja su sve traženija na ovom turističkom području Zlatibora i Zapadne Srbije.

Poslednjih 10 godina škola je učestvovala u više projekata koje je finansirala Evropska unija, kao što su CARTZ-2 i Kultur-Kontakt. Uvođena su ogledna odeljenja, učestvovali smo izradi planova i programa za obrazovne profile: kuvar, konobar, poslastičar i turistički tehničar. U ovom periodu Škola se izdigla među sedam najboljih škola u Srbiji u ovom području rada, što potvrđuju i rezultati sa republičkih takmičenja, učešća na mnogim manifestacijama, kao što su Kuhinjski kalfa, Ajvarijada i projekti drugih škola.

Objavljeno u O školi

Zaposleni u Školi

vis

Deo kolektiva na izletu 2016. godine.

Nastavni kadar

Ime i prezime Predmeti koje predaje
Tanja Lazić Srpski jezik i književnost
Brankica Manojlović Srpski jezik i književnost
Vera Ratković Francuski jezik, praktična nastava – blok
Dubravka Kovačević Engleski jezik, psihologija
Ružica Topalović Engleski jezik
Miroslav Janković Ruski jezik
Goran Drašković Sociologija,  ustav i pravo građana, pravo, sociologija sa pravima građana
Vesna Knežević Istorija
Anastasija Bogdanović  Istorija umetnosti, likovna kultura
Jasna Prljević Matematika, statistika
Slobodan Mićović Matematika, statistika
Milovan Milaćević Računarstvo i informatika, elektronsko poslovanje
Jelena Marić Geografija, turistička geografija
Snežana Šaponjić Fizika
Milena Joksimović Hemija, poznavanje robe
Danijela Mijailović Biologija, ekologija i zaštita životne sredine, nauka o ishrani, zdravstvena kultura
Vladimir Mijailović Higijena, zdravstvena kultura, tehničar za održavanje informacionih tehnologija
Gorica Jojić Filozofija, psihologija u turizmu
Mirjana Petrović Građansko vaspitanje, muzička kultura, pravo
Nikola Zečević Verska nastava
Milomir Šopalović Fizičko vaspitanje
Vukašin Tarabić Fizičko vaspitanje
Jela Pavlović Agencijsko-hotel. poslovanje,  poslovna korespod.
Jelica Kuzeljević Principi ekonomije, agencijsko-hotelijerko poslovanje, finans.-računovod. obuka, nacionalna ekonom.
  Nerandža Jovičić Poslovna ekonomija, agencijsko-hotelij. poslovanje, revizija, ekonomika i organizavija turist. preduzeća
Katarina Luković Osnovi turizma i ugostiteljstva,računovodstvo, kancelarijsko poslovanje, preduzetništvo, jvane finansije
Dana Pavlović Osnovi turizma i ugostiteljstva, finans.-računovod. obuka,  računovodstvo, marketing, finansijsko poslov.
Sofija Pavlović Luković Agencijsko – hotelijersko poslovanje, hotelijerstvo,   preduzetništvo
Rosa Vukosavljević Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
Nebojša Krpović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
Ljubomir Mitrašinović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
Ninoslav Manojlović Vežbe i praktična nastava u bloku i profesionalna praksa iz kuvarstva sa praktičnom nastavom
Dragan Kovačević Osnove usluživanja, nacionalne kuhinje, usluživanje sa praktičnom nast., finansijsko poslov.
Aleksandra Kostić umetničko oblikovanje, likovna kultura

Vannastavni kadar (direktor, sekretar, administrativno i tehničko osoblje)

Red. br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Višnja Smiljanić Direktor
 2. Tatjana Miljanović – Kravić Sekretar
 3. Vera Milić Šef računovodstva
 4. Gradimir Basurović Koordinator praktične nastave
 5. Milan Bisić Domar i ložač
 6. Nada Kuzeljević Pomoćni radnik
 7. Gordana Tanasijević Pomoćni radnik
 8. Grozda Matović Pomoćni radnik
 9. Stanka Piščević Pomoćni radnik
 10. Miloš Jezdimirović Pomoćni nastavnik
 11. Željka Suzović Pomoćni nastavnik
 12. Tanja Stamatović Pomoćni nastavnik
 13. Olga Gukić Pomoćni nastavnik

Stručni saradnici

Red. Br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Branka Sokić stručni saradnik
 2. Vesna Džambić bibliotekar

kolege

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Konobar

Broj godina školovanja: 3

Prima mušterije, razmešta ih i upućuje u pogledu izbora jela i pića, preuzima narudžbe, uslužuje, vrši naplatu i na kraju ih ispraća. Vrši spremanje i aranžman prostora za obedovanje. Održava higijenu escajga u okviru ugostiteljskog objekta, a brine i o sopstvenom izgledu.

U njegovoj radnoj sredini može se javiti visoka koncentracija duvanskog dima.

Ciljevi stručnog obrazovanja

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil konobar je osposobljavanje učenika za usluživanje gosta hranom i pićem.
Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Konobar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje ugostiteljskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila konobar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi

Kuvar

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Broj godina školovanja: 3

Sprema svaku vrstu hladnih i toplih obroka. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca i važećim normama. Takođe se brine o skladištenju robe.

Ovo zanimanje podrazumeva učestalo stajanje i kretanje u prostoriji sa visokom temperaturom parom zasićenim vazduhom.

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil kuvar je osposobljavanje učenika za pripremu, serviranje i dekorisanje obroka.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Kulinarski tehničar (sa završenom četvrtom godinom) može napredovati do mesta glavnog kuvara i dalje se usavršavati. Kuvar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje kulinarskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila kuvar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Komercijalista

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Uobičajeni poslovi koje komercijalista vrši su: potraga i povezivanje sa snabdevačima i kupcima, postizanje međusobne saglasnosti u pogledu prodaje robe ili usluga, osiguranje pravilnog prenosa robe, obavljanje administrativnih i ostalih kancelarijskih poslova. Za ovu delatnost ključno je posedovanje podataka i saznanja koje se odnose na kvalitet robe, stalno upoznavanje sa promenama trgovinske pravne regulative, praćenje cena i dospelosti novih proizvoda na tržište.

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Ekonomski tehničar

logo

20513_1597792160456991_3358471460774013_n 1604644_1597791060457101_7822890067058987548_n

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ekonomskog tehničara.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja i sticanjem zvanja ekonomskog tehničara, imaju mogućnost da nastave školovanje na višim i visokim školama ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim preduzećima…), a poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl. Obavlja knjigovodstvene, računovodstvene, finansijske, komercijalne, ili jedan deo poslova u oblasti marketinga i istraživanja tržišta. Vodi blagajničko poslovanje, popunjava knjigovodstvena dokumenta, knjiži poslovne promene, sastavlja izveštaj o poslovanju. Po potrebi obavlja gotovinski i bezgotovinski platni promet.

Radi uglavnom u kancelariji, sedeći, uz upotrebu računara. Osim snalaženja sa brojevima, za uspeh u ovom zanimanju važni su odgovornost, tačnost, sistematičnost, razvijene veštine komunikacije, temeljnost, preduzimljivost, odlučnost, samopouzdanje, urednost, organizovanost, promišljenost.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Turistički tehničar

logo

 

11036453_1597791270457080_7931496083982160441_n

Učenici se na ovom smeru školuju se za poslove u turističkim agencijama i recepcijama hotela.

Tokom školovanja akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u struci  i na stranim jezicima. Za 4 godine školovanja, pohađa se ukupno 2103 časova stručnih predmeta i dva strana jezika!

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje turističkog tehničara.

Kratak opis posla turističkog tehničara:

Daje potrebna obaveštenja, predlaže, ugovara i organizuje turističke aranžmane (izlete, ekskurzije, stručne skupove, itd). Obezbeđuje vize, pravi proračune cena turističkih usluga. Priprema rezervacije za smeštaj, karte i prateću dokumentaciju za putnike. Posreduje između putnika, hotela i prevoznika sa ciljem da se obezbedi kvalitetna, komforna usluga. Izvršava poslove u turističkoj agenciji. Radi poslove na recepciji. Obavlja poslove organizacije skupova u ugostiteljstvu i turizmu. Izrađuje osnovne kalkulacije u vezi sa radom u turističkoj agenciji, na recepciji i u organizaciji skupova. Kao recepcioner prihvata i organizuje smeštaj hotelskih gostiju. Radi u turističkim agencijama, hotelima…

Pretežno radi u kancelarijama i drugim poslovnim prostorijama uz korišćenje računara. Često je u kontaktu sa ljudima.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Ugostiteljski tehničar

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Tokom školovanja na ovom smeru akcenat je na stručnim predmetima. Za četiri godine učenici ovog smera pohađaju ukupno 1872 časa stručnih predmeta čije je savladavanje neophodno za rad u restoranima i sličnim objektima.
Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ugostiteljskog tehničara. 

Kratak opis posla ugostiteljskog tehničara:

Dočekuje goste, smešta ih, upoznaje sa izborom jela i pića, prima narudžbine, poslužuje, naplaćuje i ljubazno ih ispraća. Priprema i aranžira prostor za ručavanje. Vodi računa o urednosti i higijeni inventara u ugostiteljskom objektu, kao i o svom izgledu. Radi u smenama, ponekad noću, u zatvorenim prostorijama, otvorenim terasama i baštama.  Vodi administrativno-knjigovodstvene poslove u ugostiteljskom privrednom društvu. Radi stojeći i u pokretu. Pri radu može biti izložen većim koncentracijama duvanskog dima.

Ugostiteljski tehničar radi složenije i odgovornije poslove, ima mogućnost napredovanja i direktnu prohodnost na strukovne ili akademske studije iz oblasti ekonomije, turizma, hotelijerstva itd. Konobar (trogodišnji smer) može nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Predmete koje uče ugostiteljski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Kulinarski tehničar

KULINARI

Vredni učeniciVredni učenici

Školovanje je četvorogodišnje, po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje kulinarskog tehničara.

Tokom školovanja kulinarskih tehničara akcenat je na stručnim predmetim, tako da kroz četvorogodišnje školovanje naši đaci pohađaju ukupno 1843 časova stručnih predmeta. Savladavanje ove nastave je neophodno za rad u kuhinji, pa su učenici po završenoj školi spremni za rad u kuhinji bilo kog objekta.

Opis posla kulinarskog tehničara:

Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. Vrši izbor i pripremu namirnica, određuje način pripremanja (kuvanje, pečenje, prženje, i drugo), kao i serviranje jela. Na osnovu propisa i zahteva ugostiteljskog objekta u kome radi, kuvar sastavlja jelovnike, naručuje namirnice i preuzima naručenu robu, skladišti je i čuva od kvarenja. Priprema, servira i dekoriše – predjela (hladna i topla), salate i zimnice, supe, čorbe i potaže, gotova jela, jela po porudžbini, jela sa roštilja, jela od riba, variva i priloge, osnovne poslastice. Sastavlja jelovnik i meni kartu. Izrađuje osnovne kalkulacije.Radi uglavnom u zatvorenim prostorijama u kojima je povišena temperatura i vazduh zasićen parom. Radi pretežno stojeći i u pokretu, uz stalno angažovanje ruku.

Sticanjem diplome četvrtog stepena, dobija se zvanje kulinarskog tehničara i mogućnost napredovanja do glavnog kuvara, kao i šira prohodnost za nastavak studija. Kuvari (trogodišnji obrazovni profil) mogu nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<.

Koje predmete uče kulinarski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Šta posle završene srednje …

kapa

O PROHODNOSTI ZA DALJE ŠKOLOVANJE
Posle četvorogodišnjeg obrazovnog profila postoji direktna prohodnost za upis na fakultete i visoke škole strukovnih studija – ne zahteva se polaganje dopunskih ispita, već je dovoljno položiti prijemni ispit.
Imaj u vidu da pojedine ustanove visokog obrazovanja zahtevaju određeno srednje obrazovanje kao preduslov za upis. Uslove za upis pojedinih fakulteta i visokih škola možeš proveriti na sajtu http://prijemni.infostud.com i u informatorima Prosvetnog pregleda.
Posle trogodišnjeg obrazovnog profila ne postoji direktna prohodnost za upis fakulteta i visokih škola strukovnih studija. U nekim slučajevima postoji prohodnost za upis odgovarajuće visoke škole strukovnih studija. Na primer, posle završene ugostiteljske škole u trogodišnjem trajanju može se, uz položen prijemni ispit, upisati Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu. Za upis drugih visokih škola i fakulteta trebalo bi položiti razliku ispita trogodišnjeg i četvorogodišnjeg profila i vanredno završiti četvrtu godinu (vanredno školovanje, za razliku od redovnog, nije besplatno).

Ako želiš:
– da se posle završene srednje škole zaposliš, možeš da se opredeliš za srednju stručnu školu, za trogodišnji ili četvorogodišnji obrazovni profil
– da posle srednje škole nastaviš školovanje, možeš da se odlučiš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi ili za gimnaziju
– prvo da završiš srednju stručnu školu i stekneš zanimanje, a posle možda da nastaviš školovanje, možeš da se opredeliš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi.

Objavljeno u O školi Označeno sa: ,

O ŠKOLI

ŠKOLA IZBLIZA

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na području ove opštine.

Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja.

Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole. Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeđe naša škola.

fbhodnik2

Škola je otvorena školske 1977/1978 godine. Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 učionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom pomenutih ustanova, kao i uz obilatu finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni uslovi za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Izgradnja dvorane je takođe doprinela i zadovoljavanju potreba građana Opštine za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Krajem 2010. godine na naša škola je na Zlatiboru otvorila restoran. U restoranu učenici izvode stručnu praksu pod nadzorom profesora – vrhunskih profesionalaca.

Skolski restoran

Skolski restoran

Restoran je otvorenog tipa. Nudi gostima najkvalitetniju uslugu po najpovoljnijim cenama. Najbolja preporuka su nam naši gosti koji se vraćaju ishrani kod nas uvek kad su na Zlatiboru, ili svraćaju uvek kad su u prolazu! Više o restoranu pogledajte >>ovde<<.
Opremljenost škole potrebnim priborima za izvođenje nastave je na visokom nivou, budući da učenici, kao i kolektiv škole vode računa o održavanju istih.

 

Objavljeno u O školi, Ostalo

Istorijat Ugostiteljsko turističke škole

ZIMSKA ...

skolastara

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na područ ju ove opštine. Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja. Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole.

Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeduje naša škola.

Škola je otvorena školske 1997/1998 godine. Zajednickim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgradjena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 ucionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom i uz obilatu finansijsku pomoc Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog vaspitanja učenika kao i potreba građana Opštine za zadovoljavanjem potreba za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Opremljenost škole potrebnim nameštajem je zadovoljavajuca školski kolektiv i učenici vode računa o njenom čuvanju.

Skolski restoran

Krajem 2010. godine otvoren je školski restoran. Nalazi se na Zlatiboru u samnom centru na odličnoj lokaciji.

Učenici u restoranu obavljaju stručnu praksu.

Objavljeno u O školi, Ostalo

Termini vanrednih ispita – februar 2019. – NOVI RASPORED

logo

 

Utorak, 26. 02. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnove turizma i ugostiteljstva 08:50 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Agencijsko i hotelijersko poslovanje 12:15 Sokić Branka

Pavlović Jela

Jovičić Nera

 

Sreda, 27. 02. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ruski jezik II (pismeni) 07:50 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita biće saopšten prilikom polaganja pismenog dela ispita.
Građansko vaspitanje

 

09:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

 

Četvrtak, 28. 02. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Maturski praktičan rad

obrazovni profil: kulinarski tehničar

09:00 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Mitrašinović Ljubomir

Matematika (pismeni) 11:25 Prljević Jasna, dežura na pismenom
Higijena 13:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

Petak, 01. 03. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Poslovna informatika 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijilović Vladimir

Turistička geografija 10:00 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

Svečani prijemi 10:30 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo 11:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Profesionalna praksa

(kuvar)

11:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Ponedeljak, 04. 03. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Fizičko vaspitanje 09:45 Sokić Branka

Šopalović Mišo

Tarabić Vukašin

 

Utorak, 05. 03. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća 08:35 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Engleski jezik (pismeni) 11:25 Kovačević Dubravka, dežura na pismenom
Fizika 12:30 Jovičić Nera

Šaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

Srpski jezik (pismeni) 13:05 Manojlović Brankica, dežura na pismenom

 

Sreda, 06. 03. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Sociologija 11:20 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Ustav i prava građana 11:20 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Verska nastava 13:30 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Janković Valentina

 

Četvrtak, 07. 03. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (usmeni) 10:20 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

Osnove kuvarstva 11:20 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Mitrašinović Ljubomir

Engleski jezik (usmeni) 11:40 Jovičić Nera

Kovačević Dubravka

Topalović Ružica

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Vanredni učenici – februar 2019.

logo

Srpski jezik i književnost

 1. Nešković Nikolija, III razred, kulinarski tehničar
 2. Spasojević Marijana, III razred, kulinarski tehničar
 3. Antonijević Biljana, III razred, trgovinski tehničar

Engleski jezik  – Dubrvka

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Ruski jezik II

 1. Popadić Nikola, I razred, konobar

 

Matematika

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar
 2. Spasojević Marijana, III razred, kulinarski tehničar

 

Fizika

 1. Stanić Dragoslav, I razred, kulinarski tehničar

 

Poslovna  informatika

 1. Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar

Fizičko vaspitanje

1. Nešković Nikolija, III razred, kulinarski tehničar

 

Verska nastava

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Građansko vaspitanje

1.Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar

 

Sociologija

 1. Nešković Nikolija, III razred, kulinarski tehničar
 2. Spasojević Marijana, III razred, kulinarski tehničar
 3. Antonijević Biljana, III razred, trgovinski tehničar

 

Ustav i prava građana

 1. Nešković Nikolija, III razred, kulinarski tehničar

 

Turistička geografija

 1. Radovanović Slaven, II razred, kuvar

 

Higijena

 1. Aćimović Vesna, I razred, kulinarski tehničar

 

Osnove turizma i ugostiteljstva – Dana

 1. Popadić Nikola, I razred, konobar
 2. Aćimović Vesna, I razred, kulinarski tehničar

 

Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća – Dana

 1. Popadić Nikola, II razred, konobar
 2. Čvorović Maksim, II razred, kuvar
 3. Radovanović Slaven, II razred, kuvar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Jela

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Maturski praktičan rad (kulinarski tehničar)

 1. Trišić Mileva

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Aćimović Vesna, I razred, kulinarski tehničar
 2. Spasojević Marijana, III razred, kulinarski tehničar

 

Kuvarstvo

 1. Radovanović Slaven, II razred, kuvar

 

Osnove kuvarstva – Ljube

 1. Popadić Nikola, II razred, konobar

 

Profesionalna praksa (kuvar)

 1. Čvorović Maksim, II razred, kuvar
 2. Radovanović Slaven, II razred, kuvar

 

Svečani prijemi – Dragan

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Zimski raspust!

Dragi naši učenici,

zimski raspust počinje sutra, 01.02.2019.god. i traje do 15.02.2019. godine.

U školu dolazite u ponedeljak 18.02.2019.god .po utvrđenom rasporedu.

Đačke knjižice biće podeljene u petak 01.02.2019. godine u 10 časova.

Vaši profesori vam žele lep raspust!

ZIMSKA ...

ZIMSKA …

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, OBAVEŠTENJA

Završni račun za 2017.godinu

> Završni račun za 2017. godinu preuzmite ovde <

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2017.

Objavljeno u Dokumenta

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan2019

Objavljeno u Javne nabavke

Sveti Sava 2018.

IMG_20190127_113547

I ove godine u našoj školi proslavili smo našu školsku slavu Svetog Savu.  Uz miris sveće i tamjana, sveštenik, gosti, učenici i zaposleni podelili su slavski kolač, a zatim pogledali  kratak program priredbe koju su pripremili učenici uz pomoć profesorke Tanje Lazić. Učenici su, uz pomoć profesora, pripremili  zakusku.

Zahvaljujemo svim gostima, nadamo se daće mo se družiti i naredne godine.

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Kuhinjski kalfa 2018

kk

kk

Takmičenje ugostiteljskih škola Srbije u pripremanju i aranžiranju zdravih i pristupačnih obroka, Kuhinjski kalfa, zamišljeno je kao serijal priloga iz školskih kuhinja.
Uz pomoć svojih nastavnika, učenici spremaju jela koja su specijaliteti u sredinama u kojima se nalazi njihova škola. Pažnja je usmerena na nutritivnu vrednost obroka kao i na cenu, koja treba da bude prihvatljiva.

Snimanje i priprema jela odvija se u školskim restoranima, na istim mestima na kojima se i polažu ispiti iz kuvarstva, one koji odgovaraju ukusu i tradiciji grada i okoline u kojoj se nalazi sedište škole.

Svakog utorka proveravaćemo kako kuvaju učenici ugostiteljskih škola u Srbiji. Kamere RTS-a snimile su u školskim kuhinjama i restoranima recepte za zdrave, jeftine i lepe obroke. Prvi recept je za Vrnjački file. Od broja „lajkova“ na Fejsbuk stranici Kuhinjskog kalfe zavisi i plasman škola. Najbolji će gostovati u studiju RTS-a!

Pred kamerama Radio-televizije Srbije, učenici iz nekoliko gradova naše zemlje spremaće svakog utorka obroke koji su karakteristični za podneblje u kojem se nalazi škola, što će moći da vide najpre gledaoci Jutarnjeg programa, a zatim i posetioci Internet portala RTS-a.

Kamere RTS-a su 12.11.2018 . g. snimile su pripremu Medaljona od palačinaka u šklskom restoranu Ugostiteljsko-turističke škole Čajetina  . U pripremi ovog jela kombinovano je više različitih namirnica koje su zdrave i karakteristične za Zapadnu Srbiju:integralno i heljdino brašno, mleko, piletina suve šljive….( recept u prilogu)

U osmišljavanju i pripremi su učestovali učenici Nikola Kole  i Dragana Pantelić ckao i nastanici Kuvarstva sa praktičnom nastavom Ljubomir Mitrašinović i Nebojša Krpović.

Ukus i cena pripreme ovog zdravog obroka su pravi „prijatelji“ učenika koji žele zdravo da se hrane. Prijatno!

 

 

Ljubomir Mitrašinović

Nebojša Krpović

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Praksa Označeno sa: , ,

Izveštaj o prisustvu Projektu

Izveštaj o prisustvu Projektu “Prezentacija kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada škole, kao Resursnog centra odabranog od strane Ministarstva prosete, nauke i tehnološkog razvoja   iz područja rada Ekonomija , pravo i administracija“

 

Cilj projekta koji  realizuje MPNTR  i Druga Ekonomska škola iz Beograda kao resursni centar Ministarstva je: prenošenje znanja, kvaliteta, iskusta i primera dobre  prakse, međusobno učenje kao i razmena među učesnicima svih navedenih elemenata.

Prezentacija je održana 13. 12. 2108. g. U Čačku, u prostorijama Čačanske Gimnazije.

Ciljna grupa su škole Zapadne Srbije iz područja rada Ekonomija , pravo i administracija

Druga ekonomska škola je predvođena Direktorom Dejanom Nedićem i profesorima ekonomske grupe predmeta predstavila Virtuelnu praksu koja se kao pilot program realizuje u ovoj školi , Ekonomijadu ( 2014.g.bili domaćini), te projekte u oblasti nastave fizičkog vaspitanja.

Obukom o Virtuelnoj praksi učesnicima je prezentovano šta je virtuelna praksa, ko u akteri VP, kako stvriti tim i koji su koraci  u sprovođenju VP.

Virtuelna praksa podrazumeva obavljanje praktične nastave primenom saremene informacione tehnologije. To je praksa  online gde se koriste email, WhatsAPP, Viber Skype .

Virtuelna praksa namenjena je učenicima kojima je potrebna dodatna podrška : sportisti, deca iz seoskih sredina, sa zdravstvenim problemima, talentovana deca npr. u računarstvu….

Akteri BP su:

 1. Učenici koji je potrebna dodatna podrška
 2. nastavnici
 3. mentor iz privrede( kompanije)

Nakon što se identifikuju učenici mojima je potrebna podrška , pristupa se

koraku –planiranje VP-e koji podrazumeva:

 • Sastanak direktora , nastavnika i mentora
 • Sporazum o VP-i
 • Definisanje ishoda za VP

Tu je predstvljena BOŠ-Beogradska otvorena škola  koja pomaže i povezuje  školu i tržište rada kao i VIVET  sa platformom kojoj možemo da pristupimo na sledećem linku: http://www.platform.vivet-project.eu/index.php.

Projekat VIVET predviđa virtuelnu platformu koja pruža okvir za obavljanje zadataka, učenje i komunikaciju. Učenici, njihovi nastavnici i mentori iz kompanija tokom trajanja prakse aktivnosti predviđene planom i programom prakse prate i obavljaju putem platforme. Osim segmenta posvećenom zadacima i aktivnostima na praksi, učenici putem različitih kanala komunikacije koji se nalaze na platformi komuniciraju sa svojim nastavnicima i mentorima, ali i konsultuju lekcije i materijale koji se tamo nalaze.

DEŠ ima saradnju sa SINHRONO MI DOO ( Beograd)

 1. korak priprema učenika
 2. izbor nastanika

4.Određivanje načina komunikacije( preporuka je da ipak postoji fizički kontakt bar jednom nastanika i mentora kao i po potrebi).

 

 1. IZRADA PLANA I PROGRAMA VP-E

VP ne mora u 5 dana već samo definisati rokove koji se poštuju.Nastavnik ima najviše posla oko izrade projektnog plana Virtuelne prakse  gde se planira redni broj teme, naziv teme, shod, aktivnosti učenika, nastavnika i mentora.

 1. korak održavanje VP.

NPR: evidentiranje poslovnih rezultata ;mentor šalje učeniku materijal o rezultatima svog preduzeća, učenik vodi dnevnik,konsultuje se sa nastanikom, pita, traži pomoć, nasatnik pruža objašnjenja, pomaže učeniku oko nedoumica ,…

 1. korak izrada dnevnika
 2. korak ocenjivanje na osnovu ček liste za vrednovanje Dnevnika rada ( preporuka da nastavnici prakt. Nastave utvrde jedinstvenu ček listu za ocenjivanje čde imamo rednovanje teorijskog aspekta teme, praktična obrada podataka i dokumentaciju)
 3. korak- završetak rada i povratne informacije od svih aktera( tu smo imali priliku da vidmo obrazac mišljenja mentora i Dnevnik rada od nekolicine učenika DEŠ-a)

Nakon ove radne faze imali smo priliku da od Direktora Milibora Sakovića čujemo o Ekonomijadi: projekat „Ekonomijada „, koji se realizuje od 2009.g na inicijativu Srednje ekonomske škole iz Sarajeva i predstavlja  regionalni susret ekonomskih škola. U okviru ovog projekta  doneta je POVELJA  kojom  se promoviše znacaj uspostavljanja saradnje sa ekonomskim školama iz regiona i države, te obogacivanje te saradnje posetama, razmenema ucenika i iskustava u nastavi i praksi. Jedan od bitnih ciljeva je osnivanje asocijacije ekonomskih škola na nivou države i regiona.

Druga ekonomska škola je predstavila svoje iskustvo i način organizacije Ekonomijade  2014.g.

Ekonomsko –trgovinska škola iz Novog Pazara predstavila e projekte Erasmus +  “Friendship, learning and practice between a developed country and a developing country “ obaljanje stručne prakse u Oldenburgu kao i online nedelju koja se realizuje u ovoj školi. Suština online nedelje je da se lekcije otkucaju u Wordu sa pitanjima i zadacima i to postave na sistem, prate rad učenika, otklanjaju tehničke smetnje, realizuju  online nedelju , te na kraju analiziraju rezultate i anketirau učenike o kvalitetu ovakvog načina rada.

Poslednji deo obuke tj. prezentacije odnosio se na nastavnike Fizičkog vaspitanja i predlog DEŠ-e za uvođenje obrazovnog profila ekonomski tehničar-odeljenje za sportiste . Nastanici Fizičkog vaspitanja iz Druge ekonomske škole predstavili su svoje ideje za poboljšanje nastae fizičkog i podizanje svesti kod uzenika o potrebi zdravog života i vezi mentalnog i fizičkog zdravlja za uspeđnu nastavu drugih predmeta. Predstavljena je organizacija nastave fizičkog vaspitanja u de smene u balonu i dve spojene učionice, podelu na grupeM/Ž, međupredmetne kompetencije( Statistika-Fizičko vaspitanje, Primena protokola o pravilima koja važe na časovima fizičkog-kako poboljšati motivisanost učenika da i učestvuju na časovima fizičkog,kako se pružiti pomoć učenicima i koja su pravila kada učenik ne može da radi vežbe,  nose opremu, uveden termin subotom za bavljenje sportom, sprovođenje anketa o zdravoj ishrani, porodičnim odnsima,tučestvovanje na takmičenjima-svetsko školsko prvenstvo u fudbalu-Prag, saradnja sa školama iz Varaždina, Sarajeva te planove ѕa saradnju u budućnosti, ostvarenja u sportu na držanim igradskim takmičenjima ove škole).

Učesnici su postaljali pitanja i diskutovali, razmenjivali iskustva  nakon čega je usledila podela sertifikata koji imaju oblik internog stručnog usaršavanja.

 

                                 Podnosilac izveštaja

                                                                                  Jelica Kuzeljević

                                                                       Dana Palović

 

Objavljeno u Izveštaji

Srećni praznici!

baner bozic

baner bozic

Objavljeno u Ostalo

BADNJI DAN

Badnji dan se proslavlja 06. januara.

Naziv Badnji dan je dobio po badnjaku koji se na taj dan seče i pali. Badnji dan i Božić nerazdvojni, ne samo zato dolaze jedan posle drugog, već zato što se dopunjava shvatanjima i običajima koje narod vezuje za njih. Badnji dan je poslednji dan Božićnog posta.

Već u ranu zoru iz pušaka objavljuju se odlazak u šumu po badnjak.

Badnjak iskljivo seku domaćin i najstariji sin, u rano jutro pre izlaska sunca. Sa prvim mrakom badnjak se unosi u kuću i stavlja na ognjište, pored badnjaka u kuću se unosi i slama. Domaćin unosi badnjak i pozdravlja ukućane rečima ,,Bog ti dobro dao i sreće imao“, dok ga ukućani dočekuju sipaju po njemu žito iz sita.

Običaji nalaganja Badnjaka na vatru vrlo je star i počinje se u pisanim izvorima još 1272.

Posle polaganja Badnjaka na vatru, domaćin okadi ceo dom i večeru, zapali sveću i pristupa se Badnjoj večeri koja je uvek posna.

 

Učenici II4

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Ostalo

U poseti „VIP CASA“ klubu

U četvrtak 20. decembra 2018. godine, učenici drugog razreda, obrazovni profil turistički tehničar, časove praktične nastave iz Agencijskog i hotelijerskog poslovanja, realizovali su u „VIP CASA CLUBU“ na Zlatiboru.

Predmetne nastavnice Valentina Janković, Jelica Kuzeljević i Nerandža Jovičić, u saradnji sa ljubaznim osobljem iz „VIP CASA CLUBA“, organizovale su stručnu posetu i obilazak luksuzno opremljenih vila – Vila Pahulja, Vila Jela, Vila Vina i Vila Iskra.
Cilj posete je bio podsticanje učenika za sticanje kvalitetnog znanja i praktičnih veština, koje treba da poseduje uspešan ugostiteljsko-turistički radnik.ner2
Obišli smo moderno opremljene standard, premium i lux apartmane, spa i wellness centar, teretanu i vinski restoran CASA DE VINOS.
U vili Jela obišli smo recepciju kompleksa „VIP CASA“ i upoznali se sa obavljanjem recepcijskih poslova, postupkom rezervacije pansionskih i vanpansionskih usluga i načinom vođenja poslovnih knjiga i obrazaca.
Nakon posete i obilaska, zahvalili smo se ljubaznom osoblju na gostoprimstvu i prenošenju praktičnog znanja i iskustva.
Učenici su izrazili zadovoljstvo što smo posetili još jedan luksuzno opremljem ugostiteljsko-turistički objekat na Zlatiboru.
Fotografisali smo se ispred vile Jela, nakon čega je završena stručana poseta i obilazak kompleksa modernih vila.ner

Učenici odeljenja II-4 i predmetne nastavnice:
Valentina Janković,
Jelica Kuzeljević i
Nerandža Jovičić

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Praksa

Gostovanje na HAPPY televiziji

Naš profesor Ljubomir Mitrašinović i učenica Dragana Pantelić gostovali su prethodnog vikenda na Hepi televiziji. Pogledajte fotografije:

ljufa

ljufa2

ljufa3Snimak čitave emisije možete pogledati na sledećem linku (obratite pažnju na 27 minut i 2 sata i 28 minuta) :

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Ekskurzija – Severna Grčka 2018.

Izveštaj sa ekskurzije učenika trećeg  razreda

 

Učenici trećeg razreda Ugostiteljsko-turističke škole iz  Čajetine posetili su Severnu Grčku od 24.-28.10.2018.g .

Na oko 70 km južno od Soluna je vrlo lep grad Katerini a još 6 km dalje, na obali mora, najpopularnije letovalište severne Grčke, Paralija. Iako je relativno mlad grad, već je postao omiljeno mesto odmora turista iz raznih zemalja, različitog uzrasta i materijalnih mogućnosti. Paralija može da opravda svačija očekivanja. Obala u njenoj regiji, bogato je prekrivena peskom sa plažama dugačkim i po nekoliko kilometara. Poslednji oktobarski dani  nisu omeli učenike naše Škole  da se kupaju i uživaju na obali. Odmor u ovom čuvenom letovalištu može da bude moran ali i vrlo aktivan što su učenici i potvrdili. Obišli smo Solun i osetili duh praznika posvećenog Svetom Dimitriju, zaštitniku ovog grada. U crkvi Svetog Dimitrija posebnu vrednost predstavljaju  katakombe koje datiraju još iz rimskog perioda gde  se mogu videti ostaci rimskog kupatila . Veliku pažnju učenika pobudila je poseta srpskom vojničkom groblju  Zejtinlik, gde im se obratio čuvar Đorđe Mihajlović. Nakon fotografisanja, učenici su tokom slobodnog vremena šetali,  videli Galerijev luk,spomenik Aleksandru Makedonskom, Belu kulu solunsku,Aristotelov trg. Po povratku u Paraliju, panoramski smo obišli selo Litohoro u podnožju planine Olimp. Tokom ekskurzije posetili smo i Meteore,  skupina pravoslavnih manastira u blizini grčkog grada Kalambake, u zapadnoj Tesaliji. Manastiri su poznati po svom nesvakidašnjem položaju na stenama-stubovima i smatraju se najvrednijom skupinom manastira u Grčkoj posle Svete gore. Meteori su i na spisku kulturne baštine UNESKO.

Na ekskurziju je išlo 60 učenika obrazovnih profila: kuvar, kulinarski tehničar, turistički tehničar i finansijski administrator sa razrednim starešinama i gostujućim nastavnikom.

Ekskurzija je realizovana u organizaciji TA“SIM TOURS“ iz Užica, a saobraćajne usluge je izvršilo SP“MM GRAND GOLD“ iz Čačka.

Tokom ekskurzije bile su obezbeđene usluge lekara pratioca i vodiča.

Sve usluge uključene u program su realizovane u obimu koji je ugovoren.

Jedina zamerka učenika prema anketama odnose se na smeštaj, hladno vreme i poneka na hranu, vozača i vodiča. Uglavnom su anketirani  učenici pozitivnog mišljenja o izabranoj destinaciji, sadržaju programa, profesionalnosti odeljenskih starešina , lekara , druženju i provodu.

Ostvareni su ciljevi  i zadaci ekskurzije:

upoznavanje kulturnog nasleđa i privrednih dostignuća koja su u vezi sa delatnošću škole.

Zadaci ekskurzije su: upoznavanje načina života i rada ljudi pojedinih krajeva; razvijanje pozitivnog odnosa prema: nacionalnim, kulturnim i estetskim vrednostima, pozitivnim socijalnim odnosima, podsticanje ispoljavanja pozitivnih emocionalnih doživljaja.

Po rezultatima ankete, učenici ove generacije su zadovoljni realizoanom ekskurzijom  i predlažu je i budućim generacijama.Razredne starešine su pohvalile generaciju koju će pamtiti po druženju, provodu i korektnom ponašanju učenika.

 

 

 

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Putovanja Označeno sa:

Korelacija: istorija i geografija

Korelacija nastavnih predmeta Istorija i Geografija na temu „Srbija u Velikom ratu“.
Odeljenja II 2, 3 i III 3

jv

jv2

jv3

 

Profesorke:

Jelena Marić

Vesna Knežević

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Vanredni kanddati – decembar 2018.

Srpski jezik i književnost

1. Ječmenica Milica, I razred, kuvar

2. Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar

3. Vidaković Sara, maturski pismeni rad

4. Trišić Mileva, maturski pismeni rad

 

Engleski jezik II – Ružica

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

Engleski jezik  – Ružica

1. Ječmenica Milica, I razred, kuvar

 

Ruski jezik II

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Matematika

1. Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Fizika

 1. Stanić Dragoslav, I razred, kulinarski tehničar
 2. Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar
 3. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar

 

Poznavanje robe

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar

 

Istorija

Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar

 

Računarstvo i informatika

 1. Dacović Ljubica, II razred, kulinarski tehničar
 2. Stanić Dragoslav, II razred, kulinarski tehničar

 

Likovna kultura

 1. Stanić Dragoslav, II razred, kulinarski tehničar

 

Verska nastava

 1. Glišović Todor, III razred, turistički tehničar

 

Muzička umetnost

 1. Marjanović Lazar, I razred, kulinarski tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar
 2. Spasojević Marijana, III razred, kulinarski tehničar

 

Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

 

Sociologija sa pravima građana

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Turistička geografija

 1. Glišović Todor, III razred, turistički tehničar
 2. Čvorović Maksim, II razred, kuvar

 

Geografija

 1. Marjanović Lazar, I razred, kulinarski tehničar
 2. Dacović Ljubica, II razred, kulinarski tehničar

 

Ekologija i zaštita životne sredine

 1. Čvorović Maksim, II razred, kuvar

 

Biologija

 1. Marjanović Lazar, I razred, kulinarski tehničar

 

Higijena

 1. Đurić Stefan, I razred, kulinarski tehničar

 

Maturski praktičan rad (kompetencija A i B)

 1. Vidaković Sara, turistički tehničar

 

Ustavno i privredno pravo – Mira

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Dana

 1. Marjanović Lazar, I razred, kulinarski tehničar
 2. Đurić Stefan, I razred, kulinarski tehničar
 3. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar

 

Marketing u turizmu – Dana

 1. Trišić Mileva, izborni predmet

 

Preduzetništvo – Valentina

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Smeštaj u seoskom turističkom domaćinstvu – Nera

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Završni ispit (kuvar)

Raković Dušan

 

Maturski praktičan rad (kulinarski tehničar)

 1. Trišić Mileva

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Đurić Stefan, I razred, kulinarski tehničar
 2. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar
 3. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar

 

 

Monetarna ekonomija i bankarstvo – Dragan

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Usluživanje sa praktičnom nastavom – Dragan

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar

 

Svečani prijemi – Dragan

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Vanredni ispiti- decembar 2018.

Ponedeljak, 17. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ruski jezik II (pismeni) 12:15 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita biće saopšten prilikom polaganja pismenog dela ispita (18, 19 ili 20. decembar 2018.).

 

Četvrtak, 20. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Fizika 12:15 Jovičić Nera

Šaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

 

Petak, 21. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 07:50 Prljević Jasna, dežura na pismenom
Građansko vaspitanje

(drugi razred)

09:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Muzička umetnost 09:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Ustavno i privredno pravo 09:35 Jovičić Nera

Petrović Mira

Kravić Tanja

Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu 10:45 Jovičić Nera

Sokić Branka

Novaković Marija

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Maturski praktičan rad (kompetencija A)

obrazovni profil: turistički tehničar

11:45 Jovičić Nera

Pavlović Jela

Eksterni čalan

 

Ponedeljak, 24. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Verska nastava 09:45 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Sokić Branka

Engleski jezik  (pismeni) 11:25 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Engleski jezik II (pismeni) 11:25 Topalović Ružica, dežura na pismenom

 

Utorak, 25. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnove turizma i ugostiteljstva 12:15 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Marketing u turizmu i ugostiteljstvu 12:15 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Smeštaj u seoskom turističkom domaćinstvu 12:15 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Istorija 13:40 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Marić Jelena

 

Sreda, 26. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Građansko vaspitanje

(treći razred)

08:20 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Preduzetništvo 11:20 Sokić Branka

Janković Valentina

Jovičić Nera

Srpski jezik (pismeni) 11:25 Manojlović Brankica, dežura na pismenom
Sociologija sa pravim građana 11:45 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Turistička geografija 12:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

Geografija 12:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

 

Četvrtak, 27. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Završni ispit

(obrazovni profil: kuvar)

08:00 Krpović Nebojša

Mitrašinović Ljubomir

Eksterni član

Maturski praktičan rad

obrazovni profil: kulinarski tehničar

08:00 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Mitrašinović Ljubomir

Maturski praktičan rad (kompetencija B)

obrazovni profil: turistički tehničar

10:30 Pavlović Jela

Janković Valentina

Eksterni član

12:10 Janković Miroslav
Engleski jezik (usmeni) 11:20 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

Engleski jezik II (usmeni) 11:20 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

Higijena 11:40 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Biologija 11:40 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Ekologija i zaštita životne sredine 11:40 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Poznavanje robe 12:40 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Likovna kultura 13:50 Jovičić Nera

Bogdanović Anastasija

Kostić Aleksandra

 

Petak, 28. 12. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijilović Vladimir

Monetarna ekonomija i bankarstvo 10:30 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Usluživanje sa praktičnom nastavom 10:45 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Svečani prijemi 10:45 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Srpski jezik i književnost

(usmeni)

12:10 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

 

 

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Upis vanrednih u školskoj 2018/19.

UPIS UČENIKA U SVOJSTVU VANREDNIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI
  FORMALNO OBRAZOVANJE ODRASLIH (PREKVALIFIKACIJA I DOKVALIFIKACIJA)

PODRUČJE RADA: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

OBRAZOVNI PROFIL BROJ UČENIKA
PREKVALIFIKACIJA DOKVALIFIKACIJA
TURISTIČKO-HOTELIJERSKI  TEHNIČAR 10 10
UGOSTITELJSI TEHNIČAR 5 10
KULINARSKI TEHNIČAR 10 15
TRGOVINSKI TEHNIČAR 10 10
TRGOVAC 5 /
KUVAR 10 /
KONOBAR 5 /

 

 

PODRUČJE RADA: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

OBRAZOVNI PROFIL BROJ UČENIKA
PREKVALIFIKACIJA DOKVALIFIKACIJA
EKONOMSKI TEHNIČAR 10 10

 

 

 

FORMALNO SREDNJE OBRAZOVANJE ODRASLIH (VANREDNI UČENICI STARIJI OD 17 GODINA)

PODRUČJE RADA: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

OBRAZOVNI PROFIL VANREDANI UČENICI
BROJ UČENIKA
KUVAR 1
KONOBAR 1
KULINARSKI TEHNIČAR 1
TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR 1

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Izlet Avala-Beograd – decembar 2018

Izveštaj sa izleta Čajetina-Avala- Beograd izvedenog 1.12.2018. godine

U subotu 1.12.2018.godine 44 članaIstorijsko-geografske sekcije i 3 profesorke išli su na izlet na relaciji Čajetina-Avala-Beograd.

Iz Čajetine smo krenuli u 6:30. Na Avalu smo stigli u 10:15. U toku vožnje učenici su upoznati sa planom za taj dan. Dobili su osnovne informacije o planini i tornju koji ćemo obići. Avala se nalazi se 16 kilometara južno od Beograda. Sa svojih 511 metara, tek je za koji metar izbegla da je zovemo brdom. Mineral avalit dobio je ime po Avali na kojoj je pronađen. Na zaštićenom prostoru ima oko 600 biljnih vrsta.

Na Avali se nalazi Spomenik Neznanom junaku. Zemlje učesnice Prvog svetskog rata imaju Spomenike Neznanom vojniku, a samo Srbija Neznanom junaku.

Na nižem vrhu Avale izgrađen je 1965. godine Toranj. Toranj je bio najviša građevina u tadašnjoj Jugoslaviji i na Balkanu. Srušen je u bombardovanju NATO snaga 1999. godine. Inicijativom velikog broj građana i RTS-a pristupilo se ponovnoj izgradnji identičnog tornja uz primenu novih tehnologija. Toranj na Avali ponovo je otvoren 21. aprila 2010. godine za posetioce i turiste.

Posle razgledanja panorame sa tornja i restorana koji se nalazi na 122m tornja krenuli smo ka Beogradu.  Učenicima je predloženo da odemo do Saborne crkve i posle da nastave individualno razgledanje užeg centra Beograda. Zainteresovani učenici su krenuli sa profesorkama u Sabornu crkvu. Saborna crkva u Beogradu nalazi se na raskršću ulica kneza Sime Markovića i kralja Petra. Na mestu današnje crkve nalazila se starija, posvećena Svetom Arhanđelu Mihailu. Saborna crkva kao nepokretno kulturno dobro ima status spomenika kulture od izuzetnog značaja, odlukom iz 1979. godine.

Nakon razgledanja grada našli smi se u dogovoreno vreme,u 16:30, ispred Biblioteke grada Beograda. Iz Beograda smo krenuli u 16:45. U dobroj atmosferi,puni lepih utisaka u Čajetinu smo stigli u 21 čas.

Pohvalila bih sve učenike, njihovo ponašanje,zainteresovanost i vremensku tačnost.

Na izlet su išle profesorke Katarina Luković, Vesna Knežević i Jelena Marić.

                                                                                         Za sekciju

                                                                                          Jelena Marić

47173792_2079272888783285_3325718555978104832_n

47034527_2079273085449932_8197060262553976832_n

47099241_2079272848783289_8164519829382889472_n

47292054_2079272918783282_4287067592717238272_n 47316023_2079273005449940_7524091659533942784_n

 

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Putovanja, Sekcije Označeno sa: ,

Takmičenje u futsalu

U Bajinoj Bašti je 20.11.2018.godine održano takmičenje srednjih škola Zlatiborskog okruga u futsalu. Našu školu na ovom takmičenju predstavljali su sledeći učenici:

 • Obradović David
 • Savić Aleksandar
 • Mihajlović Stefan
 • Stojanović Radiša
 • Kuzmanović Damjan
 • Žunić Milenko
 • Ćirović Milisav
 • Tomić Pavle
 • Kokorović Nikola
 • Kuka Uglješa
 • Lučić Igor

futsalfutsal

Pobednik turnira u ženskoj konkurenciji bila je ekipa gimzije „Sveti Sava“ iz Požege, a od muških ekipa najuspešnija je bila ekipa gimnazije „Josif Pančić“ iz Bajine Bašte. Izveštaj sa turnira na sednici Nastavničkog veća podneo je profesor Milomir Šopalović.

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji

Vanredni kandidati – novembar 2018.

Srpski jezik i književnost

 1. Čolić Nikola, III razred, kuvar
 2. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Engleski jezik II – Ružica

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

Ruski jezik II

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar
 2. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Matematika

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Fizika

 1. Stanić Dragoslav, I razred, kulinarski tehničar
 1. Antonijević Biljana, I razred, trgovinski tehničar
 2. Marjanović David, II razred, kulinarski tehničar

 

Hemija

 1. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar
 2. Marjanović David, II razred, kulinarski tehničar

 

Istorija

 1. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar
 2. Čolić Nikola, III razred, kuvar
 3. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Računarstvo i informatika

 1. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar
 2. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar
 3. Stanić Dragoslav, II razred, kulinarski tehničar

 

Poslovna informatika

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Verska nastava

 1. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar

 

Muzička umetnost

 1. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Antonijević Biljana, I razred, trgovinski tehničar
 2. Trišić Mileva, IV razred, kulinarski tehničar

 

Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

 

Sociologija sa pravima građana

 1. Čolić Nikola, III razred, kuvar
 2. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Turistička geografija

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Geografija

 1. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar

 

Zdravstvena kultura

 1. Popadić Nikola, I razred, konobar
 2. Radovanović Slaven, I razred, kuvar

 

Ishrana

 1. Radovanović Slaven, I razred, kuvar

 

Higijena

 1. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar

 

Marketing u turizmu i ugostiteljstvu – Dana

 1. Glišović Todor, III razred, turistički tehničar

 

Marketing – Dana

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Dana

 1. Čvorović Maksim, I razred, kuvar

 

Preduzetništvo – Katarina

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar
 2. Čolić Nikola, III razred, kuvar

Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Jelica

 1. Glišović Todor, III razred, turistički tehničar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Jela

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Kuvarstvo

Raković Dušan, II razred, kuvar

 

Profesionalna praksa – kuvar

 1. Čvorović Maksim, I razred, kuvar
 2. Radovanović Slaven, I razred, kuvar

 

Osnove kuvarstva – Dragan

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar

 

Usluživanje – Dragan

 1. Luković Ivan, III razred, konobar
 2. Popadić Nikola, I razred, konobar

 

Osnove usluživanja – Dragan

 1. Raković Dušan, III razred, kuvar

 

Osnove poslastičarsta – Dragan

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

Profesionalna praksa – Dragan

 1. Popadić Nikola, I razred, konobar

 

Nacionalne kuhinje – Dragan

 1. Raković Dušan, III razred, kuvar
Objavljeno u Vanredno školovanje

Arhive