Ugostiteljsko turistička škola

Istorijat škole

Škola je počela sa radom 01. septembra 1977. godine.

Prve dve godine, Škola je vršila upis u I i II razred zajedničke osnove srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja. Tada je imala status izdvojenog odeljenja Obrazovnog centra „Radoje Marić“ iz Užica.

Školske 1979/1980. godine, Škola je prerasla u OOUR Srednje usmereno obrazovanje i vaspitanje i dalje u sastavu Obrazovnog centra „Radoje Marić“ iz Užica, da bi 10. septembra 1984. godine Skupština opštine Čajetina donela odluku o osnivanju RO Obrazovni centar, čime je Škola postala samostalna.

Škola je u početku rada upisivala oko 50% učenika sa teritorije Opštine, a kasnije su se upisivali učenici i iz drugih regiona.

Prvih godina rada Škole, organizovane su šestomesečne obuke za potrebe tadašnjih preduzeća u Čajetini, uglavnom za zanimanja drvoprerađivač i mesar.

Najpre se nastava odvijala u Osnovnoj školi, dok zgrada naše škole – donje krilo, nije završeno i otvoreno. Rad u novoizgrađenom prostoru počinje 21. septembra 1977. godine, a drugo krilo sa četiri učionice i školskom bibliotekom, izgrađeno je 1982. godine.

Škola je više puta menjala nazive, a od 26. marta 2003. godine zove se Ugostiteljsko-turistička škola.

Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija, izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 14 učionica i pratećim prostorijama ukupne površine 1.130 m2. Takođe, zajedno sa Opštinom, SIZ-om Regiona i Sportskim savezom, uz finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja učenika.

Danas Škola ima pet kabineta i devet učionica specijalne namene. Škola je po savremenim standardima opremila dva kabineta za kuvarstvo sa praktičnom nastavom, jedan kabinet za usluživanje sa praktičnom nastavom, kabinet za agencijsko-hotelijersko poslovanje i kabinet za računarstvo i informatiku.

Škola poseduje Školski restoran na Zlatiboru. Ovaj prostor je dobijen na korišćenje 30. decembra 2010. godine. Pored ovog prostora za obavljanje praktične nastave učenika, Škola sarađuje sa velikim brojem hotela, restorana i agencija na Zlatiboru i Užicu.

U proteklih 40 godina u Školi je radilo 276 radnika i upisano je 13.204 učenika u 501 odeljenje. Najveći broj učenika zabeležen je školske 2007/2008. godine i to 445 učenika u 18 odeljenja. Poslednjih godina, broj učenika kreće se oko 315 u 14 odeljenja.

U proteklom periodu Škola je vršila upis učenika u različita područja rada, struke i zanimanja – drvoprerađivačka, ekonomsko-komercijalna i mašinska struka, trgovina, ugostiteljstvo i turizam i ekonomija, pravo i administracija. Uglavnom, upis je bio u skladu sa potrebama proizvodnih i uslužnih preduzeća i ustanova. Poslednjih 27 godina, Škola upisuje učenike u područje rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam.  Ovi obrazovni profili su ustvari uslužna zanimanja, koja su sve traženija na ovom turističkom području Zlatibora i Zapadne Srbije.

Poslednjih 10 godina škola je učestvovala u više projekata koje je finansirala Evropska unija, kao što su CARTZ-2 i Kultur-Kontakt. Uvođena su ogledna odeljenja, učestvovali smo izradi planova i programa za obrazovne profile: kuvar, konobar, poslastičar i turistički tehničar. U ovom periodu Škola se izdigla među sedam najboljih škola u Srbiji u ovom području rada, što potvrđuju i rezultati sa republičkih takmičenja, učešća na mnogim manifestacijama, kao što su Kuhinjski kalfa, Ajvarijada i projekti drugih škola.

Objavljeno u O školi

Zaposleni u Školi

vis

Deo kolektiva na izletu 2016. godine.

Nastavni kadar

Ime i prezime Predmeti koje predaje
Tanja Lazić Srpski jezik i književnost
Brankica Manojlović Srpski jezik i književnost
Vera Ratković Francuski jezik, praktična nastava – blok
Dubravka Kovačević Engleski jezik, psihologija
Ružica Topalović Engleski jezik
Miroslav Janković Ruski jezik
Goran Drašković Sociologija,  ustav i pravo građana, pravo, sociologija sa pravima građana
Vesna Knežević Istorija
Anastasija Bogdanović  Istorija umetnosti, likovna kultura
Jasna Prljević Matematika, statistika
Slobodan Mićović Matematika, statistika
Milovan Milaćević Računarstvo i informatika, elektronsko poslovanje
Jelena Marić Geografija, turistička geografija
Snežana Šaponjić Fizika
Milena Joksimović Hemija, poznavanje robe
Danijela Mijailović Biologija, ekologija i zaštita životne sredine, nauka o ishrani, zdravstvena kultura
Vladimir Mijailović Higijena, zdravstvena kultura, tehničar za održavanje informacionih tehnologija
Gorica Jojić Filozofija, psihologija u turizmu
Mirjana Petrović Građansko vaspitanje, muzička kultura, pravo
Nikola Zečević Verska nastava
Milomir Šopalović Fizičko vaspitanje
Vukašin Tarabić Fizičko vaspitanje
Jela Pavlović Agencijsko-hotel. poslovanje,  poslovna korespod.
Jelica Kuzeljević Principi ekonomije, agencijsko-hotelijerko poslovanje, finans.-računovod. obuka, nacionalna ekonom.
  Nerandža Jovičić Poslovna ekonomija, agencijsko-hotelij. poslovanje, revizija, ekonomika i organizavija turist. preduzeća
Katarina Luković Osnovi turizma i ugostiteljstva,računovodstvo, kancelarijsko poslovanje, preduzetništvo, jvane finansije
Dana Pavlović Osnovi turizma i ugostiteljstva, finans.-računovod. obuka,  računovodstvo, marketing, finansijsko poslov.
Sofija Pavlović Luković Agencijsko – hotelijersko poslovanje, hotelijerstvo,   preduzetništvo
Rosa Vukosavljević Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
Nebojša Krpović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
Ljubomir Mitrašinović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
Ninoslav Manojlović Vežbe i praktična nastava u bloku i profesionalna praksa iz kuvarstva sa praktičnom nastavom
Dragan Kovačević Osnove usluživanja, nacionalne kuhinje, usluživanje sa praktičnom nast., finansijsko poslov.
Aleksandra Kostić umetničko oblikovanje, likovna kultura

Vannastavni kadar (direktor, sekretar, administrativno i tehničko osoblje)

Red. br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Višnja Smiljanić Direktor
 2. Tatjana Miljanović – Kravić Sekretar
 3. Vera Milić Šef računovodstva
 4. Gradimir Basurović Koordinator praktične nastave
 5. Milan Bisić Domar i ložač
 6. Nada Kuzeljević Pomoćni radnik
 7. Gordana Tanasijević Pomoćni radnik
 8. Grozda Matović Pomoćni radnik
 9. Stanka Piščević Pomoćni radnik
 10. Miloš Jezdimirović Pomoćni nastavnik
 11. Željka Suzović Pomoćni nastavnik
 12. Tanja Stamatović Pomoćni nastavnik
 13. Olga Gukić Pomoćni nastavnik

Stručni saradnici

Red. Br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Branka Sokić stručni saradnik
 2. Vesna Džambić bibliotekar

kolege

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Konobar

Broj godina školovanja: 3

Prima mušterije, razmešta ih i upućuje u pogledu izbora jela i pića, preuzima narudžbe, uslužuje, vrši naplatu i na kraju ih ispraća. Vrši spremanje i aranžman prostora za obedovanje. Održava higijenu escajga u okviru ugostiteljskog objekta, a brine i o sopstvenom izgledu.

U njegovoj radnoj sredini može se javiti visoka koncentracija duvanskog dima.

Ciljevi stručnog obrazovanja

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil konobar je osposobljavanje učenika za usluživanje gosta hranom i pićem.
Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Konobar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje ugostiteljskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila konobar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi

Kuvar

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Broj godina školovanja: 3

Sprema svaku vrstu hladnih i toplih obroka. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca i važećim normama. Takođe se brine o skladištenju robe.

Ovo zanimanje podrazumeva učestalo stajanje i kretanje u prostoriji sa visokom temperaturom parom zasićenim vazduhom.

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil kuvar je osposobljavanje učenika za pripremu, serviranje i dekorisanje obroka.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Kulinarski tehničar (sa završenom četvrtom godinom) može napredovati do mesta glavnog kuvara i dalje se usavršavati. Kuvar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje kulinarskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila kuvar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Komercijalista

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Komercijalista nabavlja robu od proizvođača i prodaje je trgovinskim, zanatskim i industrijskim preduzećima. U trgovini na veliko i spoljnoj trgovini savetuje komitente o svojstvima robe i stara se o isporuci na pravo mesto i u pravo vreme.

Izborom zanimanja komercijalista učenici stiču znanja o poslovima svih sektora veletrgovinskog i spoljnotrgovinskog preduzeća u okviru sledećih uže stručnih predmeta: trgovina, računovodstvo u trgovini, organizacija nabavke i prodaje, spoljna trgovina, međunarodna špedicija, obuka u virtuelnom preduzeću.

U okviru ovih predmeta učenici uče kako da nabavljaju i prodaju robu na unutrašnjem i spoljnom tržištu, kako da pridobiju i zadrže kupca, kako da komuniciraju sa poslovnim partnerima, da vode evidencije nabavke, prodaje i skladištenja… U okviru virtuelnog preduzeća se stiču praktična znanja kroz rad u četiri službe: nabavna, prodajna, skladišna i knjigovodstvena služba.

Uobičajeni poslovi koje komercijalista vrši su: potraga i povezivanje sa snabdevačima i kupcima, postizanje međusobne saglasnosti u pogledu prodaje robe ili usluga, osiguranje pravilnog prenosa robe, obavljanje administrativnih i ostalih kancelarijskih poslova. Za ovu delatnost ključno je posedovanje podataka i saznanja koje se odnose na kvalitet robe, stalno upoznavanje sa promenama trgovinske pravne regulative, praćenje cena i dospelosti novih proizvoda na tržište.

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Ekonomski tehničar

logo

20513_1597792160456991_3358471460774013_n 1604644_1597791060457101_7822890067058987548_n

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ekonomskog tehničara.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja i sticanjem zvanja ekonomskog tehničara, imaju mogućnost da nastave školovanje na višim i visokim školama ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim preduzećima…), a poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl. Obavlja knjigovodstvene, računovodstvene, finansijske, komercijalne, ili jedan deo poslova u oblasti marketinga i istraživanja tržišta. Vodi blagajničko poslovanje, popunjava knjigovodstvena dokumenta, knjiži poslovne promene, sastavlja izveštaj o poslovanju. Po potrebi obavlja gotovinski i bezgotovinski platni promet.

Radi uglavnom u kancelariji, sedeći, uz upotrebu računara. Osim snalaženja sa brojevima, za uspeh u ovom zanimanju važni su odgovornost, tačnost, sistematičnost, razvijene veštine komunikacije, temeljnost, preduzimljivost, odlučnost, samopouzdanje, urednost, organizovanost, promišljenost.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Turistički tehničar

logo

 

11036453_1597791270457080_7931496083982160441_n

Učenici se na ovom smeru školuju se za poslove u turističkim agencijama i recepcijama hotela.

Tokom školovanja akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u struci  i na stranim jezicima. Za 4 godine školovanja, pohađa se ukupno 2103 časova stručnih predmeta i dva strana jezika!

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje turističkog tehničara.

Kratak opis posla turističkog tehničara:

Daje potrebna obaveštenja, predlaže, ugovara i organizuje turističke aranžmane (izlete, ekskurzije, stručne skupove, itd). Obezbeđuje vize, pravi proračune cena turističkih usluga. Priprema rezervacije za smeštaj, karte i prateću dokumentaciju za putnike. Posreduje između putnika, hotela i prevoznika sa ciljem da se obezbedi kvalitetna, komforna usluga. Izvršava poslove u turističkoj agenciji. Radi poslove na recepciji. Obavlja poslove organizacije skupova u ugostiteljstvu i turizmu. Izrađuje osnovne kalkulacije u vezi sa radom u turističkoj agenciji, na recepciji i u organizaciji skupova. Kao recepcioner prihvata i organizuje smeštaj hotelskih gostiju. Radi u turističkim agencijama, hotelima…

Pretežno radi u kancelarijama i drugim poslovnim prostorijama uz korišćenje računara. Često je u kontaktu sa ljudima.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Ugostiteljski tehničar

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Tokom školovanja na ovom smeru akcenat je na stručnim predmetima. Za četiri godine učenici ovog smera pohađaju ukupno 1872 časa stručnih predmeta čije je savladavanje neophodno za rad u restoranima i sličnim objektima.
Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ugostiteljskog tehničara. 

Kratak opis posla ugostiteljskog tehničara:

Dočekuje goste, smešta ih, upoznaje sa izborom jela i pića, prima narudžbine, poslužuje, naplaćuje i ljubazno ih ispraća. Priprema i aranžira prostor za ručavanje. Vodi računa o urednosti i higijeni inventara u ugostiteljskom objektu, kao i o svom izgledu. Radi u smenama, ponekad noću, u zatvorenim prostorijama, otvorenim terasama i baštama.  Vodi administrativno-knjigovodstvene poslove u ugostiteljskom privrednom društvu. Radi stojeći i u pokretu. Pri radu može biti izložen većim koncentracijama duvanskog dima.

Ugostiteljski tehničar radi složenije i odgovornije poslove, ima mogućnost napredovanja i direktnu prohodnost na strukovne ili akademske studije iz oblasti ekonomije, turizma, hotelijerstva itd. Konobar (trogodišnji smer) može nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Predmete koje uče ugostiteljski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Kulinarski tehničar

KULINARI

Vredni učeniciVredni učenici

Školovanje je četvorogodišnje, po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje kulinarskog tehničara.

Tokom školovanja kulinarskih tehničara akcenat je na stručnim predmetim, tako da kroz četvorogodišnje školovanje naši đaci pohađaju ukupno 1843 časova stručnih predmeta. Savladavanje ove nastave je neophodno za rad u kuhinji, pa su učenici po završenoj školi spremni za rad u kuhinji bilo kog objekta.

Opis posla kulinarskog tehničara:

Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. Vrši izbor i pripremu namirnica, određuje način pripremanja (kuvanje, pečenje, prženje, i drugo), kao i serviranje jela. Na osnovu propisa i zahteva ugostiteljskog objekta u kome radi, kuvar sastavlja jelovnike, naručuje namirnice i preuzima naručenu robu, skladišti je i čuva od kvarenja. Priprema, servira i dekoriše – predjela (hladna i topla), salate i zimnice, supe, čorbe i potaže, gotova jela, jela po porudžbini, jela sa roštilja, jela od riba, variva i priloge, osnovne poslastice. Sastavlja jelovnik i meni kartu. Izrađuje osnovne kalkulacije.Radi uglavnom u zatvorenim prostorijama u kojima je povišena temperatura i vazduh zasićen parom. Radi pretežno stojeći i u pokretu, uz stalno angažovanje ruku.

Sticanjem diplome četvrtog stepena, dobija se zvanje kulinarskog tehničara i mogućnost napredovanja do glavnog kuvara, kao i šira prohodnost za nastavak studija. Kuvari (trogodišnji obrazovni profil) mogu nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<.

Koje predmete uče kulinarski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Šta posle završene srednje …

kapa

O PROHODNOSTI ZA DALJE ŠKOLOVANJE
Posle četvorogodišnjeg obrazovnog profila postoji direktna prohodnost za upis na fakultete i visoke škole strukovnih studija – ne zahteva se polaganje dopunskih ispita, već je dovoljno položiti prijemni ispit.
Imaj u vidu da pojedine ustanove visokog obrazovanja zahtevaju određeno srednje obrazovanje kao preduslov za upis. Uslove za upis pojedinih fakulteta i visokih škola možeš proveriti na sajtu http://prijemni.infostud.com i u informatorima Prosvetnog pregleda.
Posle trogodišnjeg obrazovnog profila ne postoji direktna prohodnost za upis fakulteta i visokih škola strukovnih studija. U nekim slučajevima postoji prohodnost za upis odgovarajuće visoke škole strukovnih studija. Na primer, posle završene ugostiteljske škole u trogodišnjem trajanju može se, uz položen prijemni ispit, upisati Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu. Za upis drugih visokih škola i fakulteta trebalo bi položiti razliku ispita trogodišnjeg i četvorogodišnjeg profila i vanredno završiti četvrtu godinu (vanredno školovanje, za razliku od redovnog, nije besplatno).

Ako želiš:
– da se posle završene srednje škole zaposliš, možeš da se opredeliš za srednju stručnu školu, za trogodišnji ili četvorogodišnji obrazovni profil
– da posle srednje škole nastaviš školovanje, možeš da se odlučiš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi ili za gimnaziju
– prvo da završiš srednju stručnu školu i stekneš zanimanje, a posle možda da nastaviš školovanje, možeš da se opredeliš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi.

Objavljeno u O školi Označeno sa: ,

O ŠKOLI

ŠKOLA IZBLIZA

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na području ove opštine.

Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja.

Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole. Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeđe naša škola.

fbhodnik2

Škola je otvorena školske 1977/1978 godine. Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 učionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom pomenutih ustanova, kao i uz obilatu finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni uslovi za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Izgradnja dvorane je takođe doprinela i zadovoljavanju potreba građana Opštine za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Krajem 2010. godine na naša škola je na Zlatiboru otvorila restoran. U restoranu učenici izvode stručnu praksu pod nadzorom profesora – vrhunskih profesionalaca.

Skolski restoran

Skolski restoran

Restoran je otvorenog tipa. Nudi gostima najkvalitetniju uslugu po najpovoljnijim cenama. Najbolja preporuka su nam naši gosti koji se vraćaju ishrani kod nas uvek kad su na Zlatiboru, ili svraćaju uvek kad su u prolazu! Više o restoranu pogledajte >>ovde<<.
Opremljenost škole potrebnim priborima za izvođenje nastave je na visokom nivou, budući da učenici, kao i kolektiv škole vode računa o održavanju istih.

 

Objavljeno u O školi, Ostalo

Istorijat Ugostiteljsko turističke škole

ZIMSKA ...

skolastara

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na područ ju ove opštine. Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja. Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole.

Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeduje naša škola.

Škola je otvorena školske 1997/1998 godine. Zajednickim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgradjena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 ucionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom i uz obilatu finansijsku pomoc Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog vaspitanja učenika kao i potreba građana Opštine za zadovoljavanjem potreba za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Opremljenost škole potrebnim nameštajem je zadovoljavajuca školski kolektiv i učenici vode računa o njenom čuvanju.

Skolski restoran

Krajem 2010. godine otvoren je školski restoran. Nalazi se na Zlatiboru u samnom centru na odličnoj lokaciji.

Učenici u restoranu obavljaju stručnu praksu.

Objavljeno u O školi, Ostalo

Dualno obrazovanje

Ove školske godine u školi upisujemo dva obrazovna profila po dualnom modelu obrazovanja. Više o dualnom obrazovanju pročitajte ispod:

Dualno obrazovanje je deo sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, veštine i sposobnosti i stavovi (kompetencije) u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Poslodavac je pravno ili fizičko lice koje ispunjava propisane uslove za čenje kroz rad učenika u dualnom obrazovanju i čija delatnost omogućava ostvarivanje sadržaja propisanih odgovarajućim planom i programom nastave i učenja.

“Učenje kroz rad” je organizovan proces tokom koga učenici, pod rukovodstvom i nadzorom instruktora u realnom radnom okruženju kod poslodavca, stiču kompetencije neophodne za efikasan i produktivan rad u odrađenom zanimanju ili grupi zanimanja.

Principi dualnog obrazovanja

1) dostupnost – jednaki uslovi za sve za kvalitetan pristup dualnom obrazovanju;

2) relevantnost – usklađenost sa potrebama poslodavaca i tržišta rada;

3) prohodnost – pristup različitim područjima rada u okviru istog nivoa obrazovanja i ka višim nivoima obrazovanja;

4) celoživotno učenje – omogućavanje obrazovanja i razvoja tokom celog života u svim oblastima života i rada;

5) pravo izbora – sloboda izbora zanimanja i obrazovnog profila u okviru utvrđenih kriterijuma;

6) jednake mogućnosti – sticanje obrazovanja bez obzira na pol, rasnu, nacionalnu, kulturnu, etničku i versku pripadnost, jezik, seksualnu orijentaciju, mesto boravka, materijalno stanje i druga lična svojstva;

7) partnerstvo – saradnja organa državne uprave, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, ustanova i drugih organizacija nadležnih za razvoj, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i zapošljavanja, naučno-istraživačkih organizacija, kao i socijalnih partnera – privredne komore, reprezentativnih udruženja, strukovnih udruženja poslodavaca, sindikata, udruženja građana i pojedinaca;

8) profesionalnost i etičnost – odgovornost škola i poslodavaca za ostvarivanje ciljeva i principa dualnog obrazovanja i poštovanje ličnosti i dostojanstva svakog učenika;

9) osiguranje kvaliteta – obezbeđivanje ostvarivanja potrebnih standarda u svim aktivnostima dualnog obrazovanja.

Ciljevi dualnog obrazovanja

1) obezbeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u skladu sa potrebama tržišta rada;

2) obezbeđivanje uslova za dalje obrazovanje i celoživotno učenje;

3) razvijanje preduzimljivosti, inovativnosti, kreativnosti, profesionalni i karijerni razvoj svakog pojedinca;

4) obezbeđivanje uslova za lični, ekonomski i opšti društveni razvoj;

5) razvijanje sposobnosti za timski rad i osećaj lične odgovornosti u radu;

6) razvijanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti, uključujući i bezbednost i zdravlje na radu;

7) razvijanje sposobnosti samovrednovanja i izražavanja sopstvenog mišljenja kao i samostalnog donošenja odluka.

Obim i način učenja

Obim učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovne profile u trogodišnjem trajanju iznosi najmanje 50 odsto od ukupnog broja časova obaveznih stručnih predmeta propisanih planom nastave i učenja.

Obim učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovne profile u četvorogodišnjem trajanju iznosi najmanje 45 odsto od ukupnog broja časova obaveznih stručnih predmeta propisanih planom nastave i učenja.

Učenje kroz rad kod poslodavca može da se vrši tokom čitave školske godine u periodu od 8 do 20 časova, najduže osam sati dnevno odnosno najviše 35 sati nedeljno, u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Učenje na radu se izvodi kod poslodavca u celosti. Deo učenja kroz rad može da se izvodi i u školskoj radionici ukoliko je to predviđeno planom i programom nastave i učenja odnosno ukoliko ga kod poslodavca nije moguće ostvariti u celini.

Ukoliko se deo učenja kroz rad izvodi u školskoj radionici, škola mora posedovati materijal i opremu neophodnu za realizaciju dela učenja kroz rad koji nije mogao biti ostvaren kod poslodavca.

U školi je dozvoljeno realizovati najviše 20 odsto od broja časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom nastave i učenja.

Uslovi koje poslodavac mora da ispuni radi izvođenja učenja kroz rad

1) obavljanje delatnosti koja omogućava realizaciju sadržaja učenja kroz rad propisane odgovarajućim planom i programom nastave i učenja;

2) raspolaganje prostorom, opremom i sredstvima za rad u skladu pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava određenog obrazovnog profila;

3) raspolaganje potrebnim brojem licenciranih instruktora skladu sa planom i programom nastave i učenja;

4) obezbeđivanje primene mera bezbednosti i zdravlja na radu;

5) da nad poslodavcem nije otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije;

6) da odgovorno lice kod poslodavca nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv: života i tela; sloboda i prava čoveka i građanina; prava po osnovu rada; časti i ugleda; polne slobode; braka i porodice; intelektualne svojine; imovine; privrede; zdravlja ljudi; opšte sigurnosti ljudi i imovine; bezbednosti računarskih podataka; ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije; državnih organa; pravosuđa; javnog reda i mira; pravnog saobraćaja; službene dužnosti; čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom i Vojske Srbije.

tekst preuzet sa : http://srednjeskole.edukacija.rs/dualno-obrazovanje

Objavljeno u Aktivnosti u školi, O školi

Vanredni kandidati – jun

 

Srpski jezik i književnost

 1. Marjanović David, III razred, kulinarski tehničar

 

Ruski jezik

 1. Terzić Mile, I razred, kuvar
 2. Dacović Ljubica, III razred, kulinarski tehničar

 

Matematika

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar
 2. Marjanović David, III razred, kulinarski tehničar
 3. Spasojević Marijana, IV razred, kulinarski tehničar

 

Računarstvo i informatika

 1. Božović Nataša, II razred, ugostiteljski tehničar

 

Istorija

 1. Božović Nataša, II razred, ugostiteljski tehničar

 

Hemija

 1. Božović Nataša, II razred, ugostiteljski tehničar

 

Poznavanje robe

 1. Ćaldović Anđelija, II razred, trgovac
 2. Dacović Ljubica, III razred, kulinarski tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Božović Nataša, II razred, ugostiteljski tehničar
 2. Ćaldović Anđelija, II razred, trgovac

 

Psihologija

 1. Dacović Ljubica, III razred, kulinarski tehničar
 2. Aćimović Vesna, III razred, kulinarski tehničar

 

Umetničko oblikovanje

 1. Dacović Ljubica, III razred, kulinarski tehničar
 2. Aćimović Vesna, III razred, kulinarski tehničar

 

Turistička geografija

 1. Aćimović Vesna, III razred, kulinarski tehničar
 2. Marjanović Marko, III razred, kulinarski tehničar

 

Geografija

 1. Terzić Mile, I razred, kuvar

 

Osnove turizma i ugostiteljstva – Jelena

 1. Terzić Mile, I razred, kuvar
 2. Milić Budimir, I razred, kuvar

 

Praktična nastava – Nera

 1. Antonijević Biljana, IV razred, trgovinski tehničar

 

Osnovi poslovanja u trgovini – Nera

 1. Ćaldović Anđelija, II razred, trgovac

 

Tehnika prodaje i usluživanje kupaca – Nera

 1. Ćaldović Anđelija, II razred, trgovac

 

Računovodstvo – Katarina

 1. Antonijević Biljana, IV razred, trgovinski tehničar

 

Osnove turizma i ugostiteljstva – Dana

 1. Vujović Dragana, I razred, kulinarski tehničar

 

Računovodstvo – Dana

 1. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Vujović Dragana, I razred, kulinarski tehničar
 2. Marjanović Marko, II razred, kulinarski tehničar
 3. Aćimović Vesna, III razred, kulinarski tehničar
 4. Spasojević Marijana, IV razred, kulinarski tehničar

 

Kuvarstvo

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Profesionalna praksa

 1. Terzić Mile, I razred, kuvar

 

Osnove usluživanja – Dragan

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

 

Završni ispit – kuvar

 1. Radovanović Slaven
 2. Lazović Nada
 3. Udovičić Nikolina

 

Ispit za proveru stručno-teorijskih znanja

 1. Blagojević Nenad, turistički tehničar

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Vanredni ispiti – jun

SPISAK  VANREDNIH  ISPITA  U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

 

Utorak, 11. 06. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ispit za proveru stručno-teorijskih znanja

(turistički tehničar)

11:00 Pavlović Jela

Marić Jelena

Bogdanović Anastasija

 

Sreda, 12. 06. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (pismeni) 08:00 Manojlović Brankica, dežura na pismenom
Završni ispit (kuvar) 08:00 Mitrašinović Ljubomir

Vukosavljević Rosa

Eksterni član

Građansko vaspitanje 09:15 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

 

Četvrtak, 13. 06. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ruski jezik (pismeni) 09:45 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita biće saopšten prilikom polaganja pismenog dela ispita.
Srpski jezik (usmeni) 10:45 Sokić Branka

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

Računovodstvo (pismeni)

(obrazovni profil: ekonomski tehničar)

11:25 Pavlović Dana, dežura na pismenom

 

Petak, 14. 06. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Istorija 10:00 Jovičić Neraa

Knežević Vesna

Marić Jelena

Osnove usluživanja 10:30 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 10:50 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo 10:50 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Profesionalna praksa

(kuvar)

10:50 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Računovodstvo (pismeni)

(obrazovni profil: trgovinski tehničar)

12:15 Luković Katarina, dežura na pismenom

 

Ponedeljak, 17. 06. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 09:45 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Računarstvo i informatika 11:20 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijilović Vladimir

Osnove turizma i ugostiteljstva

(obrazovni profil: kuvar)

11:35 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

Turistička geografija 11:35 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

Geografija 11:35 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

 

Utorak, 18. 06. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Psihologija 09:00 Jovičić Nera

Sokić Branka

Žugić Jelena

Računovodstvo (usmeni)

(obrazovni profil: trgovinski tehničar)

10:30 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

Osnove turizma i ugostiteljstva

(obrazovni profil: kulinarski tehničar)

12:40 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Računovodstvo (usmeni)

(obrazovni profil: ekonomski tehničar)

12:40 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

 

Sreda, 19. 06. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Praktična nastava

(obrazovni profil: trgovinski tehničar)

09:45 Sokić Branka

Jovičić Nera

Luković Katarina

Tehnika prodaje i usluživanje kupaca 09:45 Sokić Branka

Jovičić Nera

Luković Katarina

Osnovi poslovanja u trgovini 09:45 Sokić Branka

Jovičić Nera

Luković Katarina

 

Četvrtak, 20. 06. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Hemija 13:00 Jovičić Nera

Jokisimović Milena

Smiljanić Višnja

Poznavanje robe 13:00 Jovičić Nera

Jokisimović Milena

Smiljanić Višnja

Umetničko oblikovanje 13:50 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Bogdanović Anastasija

 

Petak, 21. 06. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 13:00 Jovičić Nera

Prljević Jasna

Mićović Slobodan

 

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Prezentacija obrazovnih profila

PREZENTACIJA OBRAZOVNIH PROFILA NAŠE ŠKOLE U STUDENTSKOM ODMARALIŠTU „RATKO MITROVIĆ“ NA ZLATIBORU

U utorak 21. maja 2019. godine, učenici osmog razreda OŠ „Savo Jovanović Sirogojno“ iz Sirogojna i Ljubiša, posetili su Ugostiteljsko-turističku školu u Čajetini. Nakon toga sa direktorkom škole Višnjom Smiljanić i nastavnicom predmeta ekonomske i turističke struke Nerandžom Jovičić, posetili su  Studentsko odmaralište „Ratko Mitrović”, na Zlatiboru.

Obišli su vilu „Lovćen“, vilu „Romanija“, restoran i kuhinju.

U konkresnoj sali vile „Romanija“ predstavili smo budućim srednjoškolcima aktivnosti naše škole uz prateću prezentaciju.

Na kraju prezentacije učenici su postavljali pitanja vezana za upis i potreban broj bodova po obrazovnim profilima. Veliki broj učenika je pokazao interesovanje za upis u našu školu, kako zbog velike tražnje ovih kadrova na tržištu rada, tako i zbog mogućnost školovanja uz rad i nastavka školovanja nakon završenog srednjeg stručnog obrazovanja.

 

 IMG_4974 IMG_20190521_113624

 

                                                    

Čajetina, 21. maj 2019. godine.

Višnja Smiljanić

Nerandža Jovičić

 

 

 

 

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Maturski izlet: Višegrad

IZVEŠTAJ SA MATURSKOG IZLETA U MOKRU GORU I VIŠEGRAD

Izlet je izveden u subotu 18.5.2019.god.

Iz Čajetine smo krenuli u 9:45 casova. Na izlet su išla 42 učenika i profesorke Vesna Knežević, Jela Pavlović Nerandža Jovičić i Jelena Marić.

Najpre smo obišli Mećavnik i Drvengrad (poseta bioskopu),zatim manastir Dobrun(predavanje o istoriji i značaju ovog mesta).

U Višegradu smo najpre posetili čuvenu Ćupriju i porazgovarali o istorijskoj i književnoj vrednosti ovog autentičnog zdanja. Nakon toga smo obišli Kamengrad i imali smo vreme za individualno razgledanje.

U Čajetinu smo se vratili oko 18 časova.

Ovo je bio jedan od izleta planiranih Godišnjim programom rada škole izvedenih u toku ove školske godine na kome su se učenici primerno ponašali,bili zainteresovani i organizovani. O svemu ovome svedoče brojne fotografije.

Zaključak:Značaj izleta i terenske nastave se još jednom pokazao kao dobra metoda u nastavnom procesu.

mat

                                                                                                              Izveštaj podnela

                                                                                                               Jelena Maric

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Putovanja Označeno sa: ,

Aktivnosti istorijsko-geografske sekcije

logo

PRESEK STANJA ISTORIJSKO-GEOGRAFSKE SEKCIJE 2018/2019.god

Od početka školske godine realizovali smo sledeće izlete i posete:

 1. Izlet na Taru,Perućac, manastir Raču i Bajinu Baštu 15.9.2018. (39 učenika)
 2. Poseta Potpećkoj pećini i Terzića avliji 9.2018. (33 učenika)
 3. Poseta Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu 27.10.2018. (52 učenika)
 4. Izlet na Avalu i u Beograd 1.12.2018. (44 učenika)
 5. Poseta Međunarodnom sajmu turizma 22.2.20119. (93 učenika)
 6. Poseta Međunarodnom sajmu automobila 23.3.2019 (76 učenika)
 7. Izlet u manastir Ljubostinja i Brnjačku Banju 20.4.2019. (80 učenika)

Još dve aktivnosti su u planu u toku maja :

 1. Pešačka tura „Vrhovi Zlatibora“ 11.5.2019.
 2. Maturski izlet Mokra Gora- Dobrun- Višegrad 18.5.2019.

Jelena Marić

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Putovanja, Sekcije Označeno sa: , , ,

Obilazak hotela „Mona“ sa učenicima osmog razreda

Učenici i nastavnici Ugostiteljsko-turističke škole, nastavili su sa prezentacijom svojih aktivnosti, kao i nastavnih planova i programa  obrazovnih profila, koje škola planira da upiše u školskoj 2019/2020. godini.

U petak 17. maja 2019. godine, učenici osmog razreda OŠ „Milivoje Borović“ iz Mačkata i Šljivovice posetili su Ugostiteljsko-turističku školu u Čajetini i hotel „Mona“ na Zlatiboru.

Učenici su sa pedagogom škole, Brankom Sokić, obišli kabinete i specijalizovane učionice naše škole. Zatim su im prezentovane aktivnosti koje je škola realizovala u prethodnom periodu.

Nakon obilaska škole, učenici su sa Direktorkom škole Višnjom Smiljanić,  nastavnicom Nerandžom Jovičić i učenicama prvog razreda Valentinom Luković i Anicom Ninčić, posetili hotel „Mona“.

Ljubazno osoblje ovog hotela predstavlo nam je svoju hotelsku ponudu i sadržaje. Obišli smo nekoliko smeštajnih jedinica, restoran Perun, Vila, Lada Bar, wellness centar, kongresne sale i Monicu.

Zatim su nam predstavili program stipendiranja učenika i studenata, kojima obezbeđuju posao po završetku školovanja.

Na kraju posete puno učenika se izjasnilo da su zainteresovani da upišu različite obrazovne profile u našoj školi i da realizuju praktičnu nastavu u ovom hotelu, a mi smo im poželeli puno uspeha prilikom upisa.

IMG_4956

 

 

IMG_4962

 

 

 

 

Čajetina, 17. maj 2019. godine.

 

Višnja Smiljanić

                                                                                                   Branka Sokić

                                                                                                            Nerandža Jovičić

 

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji

Sajam virtuelnih preduzeća

gen

IZVEŠTAJ SA 8. MEĐUNARODNOG SAJMA VIRTUELNIH PREDUZEĆA U KRUŠEVCU

 

U organizaciji Ekonomske škole iz Kruševca i Centralne virtuelne banke u periodu od 10. do 12. maja 2019. godine održan je 8. Međunarodni sajm virtuelnih preduzeća u Kruševcu. Ovaj sajam se već tradicionalno održava svake godine. Na sajmu se predstavilo 26 virtuelnih preduzeća iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Naša Ugostiteljsko-turistička škola se na 8. Međunarodnom sajmu virtuelnih preduzeća predstavila kao turistička agencija ,,Genijalac“ koja se bavi Team building aktivnostima. Školu su predstavljali: Luković Valentina (I4), Šljukić Nikolina (II4) i Janković Leposava (III1), uz pratnju profesorki Janković Valentine i Luković Katarine.

Na sajam smo krenuli u subotu 11. maja 2019. godine u 06:00 časova ispred škole u Čajetini. Put smo nastavili ka Užicu, Ovčar banji, Čačku, Kraljevu. Prošli smo pored najpoznatije i najposećenije banje u Srbiji – Vrnjačke banje, nakon čega smo stigli u Kruševac. Put je prošao bez problema i u lepom raspoloženju učenica. U Kruševac smo stigli u 09:00 časova u Halu sportova u kojoj se sajam i održao.

Nakon postavljanja i uređenja štanda u 12:00 časova usledilo je obraćanje zamenice gradonačelnice grada Kruševca i zvanično otvaranje sajma. Zatim je predstavljanje virtuelnih preduzeća počelo. Sve virtuelne kompanije su trebale da imaju zanomljivu biznis ideju, video spot, radio oglas, nagradnu igur, dobro opremljen i uređen štand. Učenice su bili maksimalno angažovane na što boljem predstavljanju naše turističke agencije. Na štandu se trgovalo turističkim ananžmanima, popunjavali su se računi, slagale slagalice sa motivima Zlatibora i naše turističke agencije.

Na sajmu su se predstavila razna virtuelna preduzeća koja se bave različitim delatnostima. Neke od delatnosti su: trgovina na veliko odećom i obućom, promet mobilnih telefona, prodaja sportske opreme, trgovina na veliko drvetom i građevinskm materijalom, trgovina začinima, kakaom i čajevima, proizvodnja i prodaja mena i proizvoda od meda, trgovina na veliko knjigama, trgovina na veliko slatkišima, trgovina narodnom nošnjom i suvenirima, trgovina na veliko računarima i računarskom opremom, proizvodnja sokova od povrća i voća i mnoge druge.

Trgovina učeničkih kompanija trajala je do 18:00 časova.

Za vreme trajanja sajma za profesore je bilo organizovano razgledanje grada i oblazak turističkih atrakcija uz pratnju lokalnog turističkog vodiča. Obišli smo Spomenik Kosovskim junacima, Narodni muzej, crkvu Lazaricu u Mozaik salu u Gradskoj kući grada Kruševca. Sa turističkim vodičem našli smo se kod Spomenika Kosovskim junacima koji se nalazi u samom centru grada. Ovaj spomenik predstavlja simbol Kruševca i najmonumentalnije delo nacionalne skulpture s početka XX veka. Rad je znamenitog srpskog vajara Đorđa Jovanovića. Otkriven je na Vidovdan 1904. godine, u okviru proslave stogodišnjice Prvog srpskog ustanka, u prisustvu kralja Petra I Karađorđvića. Na Svetskoj izložbi u Parizu, gde su skulpturalni elementi spomenika nastali, i izlagani, Jovanović je, 1900. godine, nagrađen Zlatnom medaljom I reda.

Nakon toga otišli smo da obiđemo Narodni muzej i crkvu Lazaricu koje su deo prostorne celine Kruševačkog grada. Narodni muzej se nalazi u zgradi koja je nekada bila Gimnazja. Muzej je obnovljen i poseduje izuzetno retku i vrednu postavku koja se prostire na dva sprata. U njoj je predstavljen hronološki opseg od praistorije, preko antike i srednjeg veka, kroz razdoblje turske prevlasti i obnove srpske državnosti, sve do sredine XX stoleća na teritoriji grada Kruševca. Crkva Lazarica se nalazi do Narodnog muzeja. Podignuta je u slavu prvorođenog sina kneza Lazara i ujedno naslednika prestola, despota Stefana. Posvećena je arhiđakonu Stefanu, zaštitniku dinastije Nemanjića. Predstavlja biser moravske arhitekture.

Mozaik sala se ističe svojom lepotom u inače raskošnoj unutrašnjosti Gradske kuće. Kao centralna dvorana smeštena na međuspratu Gradske kuće, Mozaik sala predstavlja u savremenoj srpskoj umetnosti jedinstvenu dekorativnu celinu posvećenu Moravskoj Srbiji. Ciklus mozaika pod nazivom „U slavu Kruševca“, rad akademika Mladena Srbinovića, nastajao je u tri faze.

Sajmaski dan zatvoren je u 18:00 časova, a kako je sajam bio revijalnog karaktera učenicima su dodeljeni sertifikati za učešće.

U Čajetinu smo stigli u 21:00 čas puni pozitivnih utisaka.

 image-0-02-04-80643cae831980c25b0e822ee33cc1b2c202f4613c1589f1c1fe88d14b8e7648-V image-0-02-04-93911f6e6ebd7743eefe80555b416376ed8a48e32ca26c5ab86b5cded67a8179-V   image-0-02-04-b23efc30e9076ee0570c63fbcd2f4743f241e85c0973e489113c08cd1375b94e-V image-0-02-04-b3494b11764e734cb76cb5bc475a3862047e30b3bd4f8cf1c414f97c67cb269e-V  image-0-02-04-f6500680e69cdd7fbae6d6f922ee94b23eda96e9b9ae2e2464f2c8a763ea090b-V gen

 

 

                                                                             Izveštaj podnose:

                                                                             Luković Katarina

                                                                             Janković Valentina

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Praksa, Putovanja Označeno sa: ,

Obaveštenje za vanredne

OBAVEŠTENJE ZA VANREDNE UČENIKE

PRIJAVLJIVANJE VANREDNIH ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK JE DO 07. JUNA 2019. GODINE

JUNSKI ISPITNI ROK POČINJE 12. JUNA 2019. GODINE

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Stručna poseta

Stručna poseta i obilazak Stopića pećine, muzeja na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno i muzeja pletilja

Godišnjim planom rada, praktične nastave u bloku, iz stručnog predmeta Agencijsko i hotelijersko poslovanje, stručni modul Plasiranje lokalne turističke ponude, planirano je da učenici prvog razreda, obrazovni profil turističko-hotelijerski tehničar posete Stopića pećinu, crkvu posvećenu svetim apostolima Petru i Pavlu, muzej na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno i muzej pletilja u Sirogojnu.

Stručna poseta je realizovana 16. maja 2019. godine. Posetu su organizovale predmetine nastavnica Valentina Janković i Nerandža Jovičić i odeljenjski starešina Ružica Topalović, u saradnji sa Turističkom organizacijom „Zlatibor“. Ukupno je išlo 26 učenika. Nekoliko učenika je imalo zadatak da simuliraju ulogu lokalnog vodiča za vreme posete planiranim turističkim vrednostima.

Tokom stručne prakse realizovan je sledeći program.

Pošli smo u 09:00 časova ispred Ugostiteljsko-turističke škole u Čajetini ka Rožanstvu. Po dolasku u Rožanstvo obišli smo Stopića pećinu. Učenici su imali zadatak da nam ispričaju neke zanimljive informacije o Stopića pećini. Ona je prirodna truistička atrakcija koja se nalazi na severo-istočnoj strani planine Zlatibor. Dugačka je 1.961 metar i spada u grupu od dvadesetak najvećih pećina u Srbiji. Stopića pećina proglašena je Spomenikom prirode prve kategorije. To je, zapravo, rečna pećina kroz koju protiče ponornica Trnavski potok. Ulaz u Stopića pećinu nalazi se sa desne strane rečice Prištavice, na krečnjačkoj litici visokoj 50 metara. Ulaz u pećinu je na nadmorskoj visini od 771. metar. Širina otvora iznosi 30 do 40 metara, a visina 18 metara. Pećina je poznata i po bigrenim kadama. Ove kade svojom specifičnošću predstavljaju zaštitini znak pećine a nastale su taloženjem krečnjaka. To su udubljenja oivičena kamenim zidovima, odnosno vijugama, rumenkastim bigrenim naborima u kojima se nakuplja voda, koja se kaskadno preliva iz kada. Na ulasku u Stopića pećinu dočeka nas je i strični truristički vodič koji nama je pokazao celu pećinu i koji je ispričao još neke zanimljive činjenice o samoj pećini. Učenici su nakon obilsaka pećine imali slobodno vreme za fotografisanje i uživanje u prelepoj prirodi. Nastavili smo putovanje ka Sirogojnu.

Po dolasku u Sirogojno, selo koje 26 kilometara udaljeno od turističkog centra Zlatibor, obišli smo crkvu posvećenu svetim apostolima Petru i Pavlu.

Nakon toga smo u pratnji kustosa obišli Muzej na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno. Muzej čine dve celine. Prva je skup kuća koje su sačuvale svoj prvobitni izgled i namenu i one sačinjavaju stalnu muzejsku postavku formiranu u dve zlatiborske okućnice. Drugu grupu čine kuće koje su sačuvale svoj prvobitni izgled, ali im je namena promenjena, adaptirane su i prilagođene turističkim potrebama. To su dvorana, prodavnica suvenira, krčma, apartmanske zgrade…

Muzejska postavka zlatiborskih brvnara predstavlja svedočanstvo kulture stanovanja u zlatiborskom kraju u 19. i početkom 20. veka. U to vreme živelo se u zadrugama koje su brojale i do 50 članova, a zlatiborsku okućnicu sačinjavao je veliki broj manjih objekata raspoređenih oko „glavne kuće“.

Obišli smo kuće, zgrade, mlekar, salaš, ambar, krčmu i galeriju. Nismo izostavili ni prodavnicu suvenira, u kojoj smo kupili magnete, razglednice i suvenire za uspomenu.

U zlatiborskom kraju žene su oduvek same obrađivele vunu, od runa do kudelje, prele, tkale i plele bližnjima pokrivke i odeću, tople vunene čarape, rukavice, šalove, a onda su došli i džemperi. Svoje rukotvorine žene iz Sirogojna su predstavile širom sveta. Njima u čast osnovan je Muzej pletilja, koji smo mi danas posetili.

Nakon obilaska imali smo slobodno vreme za degustaciju specijaliteta ovog kraja, šetnju, druženje i fotografisanje.

Tokom vožnje sumirali smo rezultate posete. Realizovali smo planirani program, ciljeve i zadatke posete. Učenici su stekli nova stručna i praktična znanja, a njihovo raspoloženje nije pokvarila ni sitna kiša koja je tokom putovanja padala.

U Čajetinu smo doputovali oko 13:00 časova.

IMG_4946

IMG-81f6c46effc95e625dbb5fcd2b8c714f-VIMG_4940

 

 

 

Odeljenje I-4 – turističko-hotelijerski tehničari

Valentina Janković

Nerandža Jovičić

Ružica Topalović

 

 

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Praksa Označeno sa: , ,

Takmičenje u basketu

U Arilju je 27.03.2019. godine održano Takmičenje u basketu za učenike srednjih škola. Učestvovale su ekipe Gimanazije „Sveti Sava“  iz Požege, Tehničke škole iz Kosjerića, Gimnazije iz Prijepolja, Ugostiteljsko turističke škole iz Čajetine i Srednje škole „Sveti Ahilije“ iz Arilja.

Takmičenje je odlično organizovano. Pobedila je ekipa iz Arilja, a naši učenici osvojili su treće mesto.

Učestvovali su:

 • Sapun Nikola
 • Kokorović Nikola
 • Janković Nikola
 • Bjeličić Nemanja
 • Kolev Nikola
 • Ivanović Miloš

Naši učenici su ponašanjem i zalaganjem odlično predstavili školu.

Basket

 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Sekcije

Kros RTS-a

I ove godine profesori fizičkog vaspitanja organizovali su kros za učenike naše škole. Kros je pod pokroviteljstvom RTS-a organizovan  10. maja na mestu „Omanica“ u blizini škole. Zainteresovanost i odziv učenika je bio odličan, a najboljih pet učenika i učenica nagrađeni su diplomama.

Izveštaj sa krosa profesor Milomir Šopalović podneo je na sednici Nastavničkog veća 14.05.2019.

kros

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji

Prezentacija obrazovnih profila

Kao i prethodne školske godine, nastavili smo sa primerima dobre prakse, to jest da sadašnjim učenicima osmog razreda, predstavimo obrazovne profile u objektima ugostiteljsko-turističke privrede, u realnom radnom okruženju, kao i da predstavimo mnogobrojne aktivnosti naših učenika i nastavnika. Ove školske godine akcenat smo stavili na upoznavanje učenika sa dualnim obrazovanjem (sistemom srednjeg obrazovanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca stiču znanja, veštine, sposobnosti i stavovi).

U četvrtak 09. maja 2019. godine, učenici osmog razreda OŠ „Dimitrije Tucović“ Čajetina, izvojeno odeljenje Zlatibor, sa nastavnicama stručnih predmeta Nerandžom Jovičić i Jelicom Kuzeljević, posetili su jedan od najreprezentativnijih htela na Zlatiboru, HTP AD «Palisad» Zlatibor. Prilikom posete obišli smo dve hotelske sobe, kuhinju, restoran. U hotelskom lobiju imali smo kratko predavanje o poslovanju recepcijske službe. Zatim smo imali predavanje u jednoj kongresnoj sali gde se budućim srednjoškolcima obratio predstavnik službe ishrane i pića, gospodin Milorad Tomašević. Zatim su nastavnice Nerandža Jovičić i Kuzeljević Jelica, sa učenicama Aleksandrom Tofilović i Irenom Bjeličić, predstavle aktivnosti Ugostiteljsko-turističke škole Čajetina.

U petak 10. maja 2019. godine, sa nastavnicom stručnih predmeta, Nerandžom Jovičić i učenicama Anom Šijaković i Tijanom Stanić jedna grupa učenika, osmog razreda OŠ „Dimitrije Tucović“ Čajetina, posetila je Studentsko odmaralište „Ratko Mitrović”, na Zlatiboru. U ovom odmaralištu trenutno radi veliki broj naših bivših učenika, koji su se odmah po završetku školovanja zaposlili ili nastavili školovanje, pa zaposlili. Obišli smo vilu „Lovćen“, vilu „Romanija“, restoran i kuhinju.

Predstavnici recepcijske službe predstavili su nam profil, lične i profesionalne osobine recepcionera. Učenici su imali priliku da na konkretnom primeru vide način komuniciranja zaposlenih na recepciji sa gostima. Zatim smo obišli banket salu, svečane salone, restoran i kuhinju. Šef restorana nam je na konkretnom primeru objasnio rad ove službe. Na kraju smo u konkresnoj sali vile „Romanija“ predstavili budućim srednjoškolcima aktivnosti naše škole uz prateću prezentaciju.

Druga grupa učenika, sa Direktorkom škole, Višnjom Smiljanić i učenicama Goricom Bralović i Katarinom Knežević, posetila je Grand hotel Tornik na Zlatiboru, hotel prve kategorije. Ljubazno i stručno osoblje, predstavilo je celokupnu ponudu i mnogobrojne sadržaje ovog hotela.

Na kraju posete zaključili smo da učenici naše škole imaju izuzetne uslove za obrazovanje u skladu sa svim propisanim standardima. Škola pored školske radionice ima i kabinete opremljene najsavremenijim nastavnim sredstvima i opremom. Tako da učenici potrebna znanja i praktične veštine stiču kako u školi tako i na praktičnoj nastavi, koja se realizuje u velikom broju objekata na Zlatiboru i u Užicu.

U predstavljanju aktivnosti naše škole učestvuju i naši sadašnji učenici, koji imaju samo lepe reči o načinu rada i dobroj organizaciji u školi.

Učenici zadovoljni posetom i obilaskom, načinom rada u objektima, kao i samom promocijom obrazovnih profila, pokazali su veliko interesovanje za upis u našu školu.

Mi smo im poželeli puno uspeha na završnom ispitu i da upišu obrazovni profil, koji vole i žele.

IMG_4921
IMG_4922 IMG-3d2a58649f8e215edc5de09ee6c18f45-V IMG-ac170ad6f2d61bcc8fa3a771378cc911-V

 

 

                                               

Čajetina, 10. maj 2019. godine.

Višnja Smiljanić

Jelica Kuzeljević

Nerandža Jovičić

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Vanredni ispiti – maj 2019.

SPISAK  VANREDNIH  ISPITA  U MAJSKOM ISPITNOM ROKU

 

Ponedeljak, 20. 05. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Verska nastava 09:45 Sokoć Branka

Zečević Nikola

Jovičić Nera

Matematika (pismeni) 11:25 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Ruski jezik (pismeni) 12:15 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita biće saopšten prilikom polaganja pismenog dela ispita.
Poslovna komunikacija 13:00 Sokoć Branka

Kuzeljević Jelica

Jovičić Nera

Nacionalna ekonomija 13:00 Sokoć Branka

Kuzeljević Jelica

Jovičić Nera

Praktična nastava 13:00 Sokoć Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

 

Utorak, 21. 05. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Agencijsko i hotelijersko poslovanje 08:35 Sokoć Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Marketing 08:35 Sokoć Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Osnove trgovine 08:35 Sokoć Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Biologija 12:10 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

Sreda, 22. 05. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Tehnika prodaje i usluživanje kupaca 09:25 Sokoć Branka

Jovičić Nera

Luković Katarina

Profesionalna praksa

(turističko-hotelijerski tehničar, prvi razred)

11:20 Sokić Branka

Janković Valentina

Jovičić Nera

Sociologija 11:40 Jovičić Nera

Drašković Goran

Jojić Gorica

Sociologija sa pravima građana 11:40 Jovičić Nera

Drašković Goran

Jojić Gorica

 

Četvrtak, 23. 05. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Prljević Jasna

Mićović Slobodan

Preduzetništvo 10:30 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

Osnovi turizma i ugostiteljstva 10:30 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

 

Petak, 24. 05. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Građansko vaspitanje 09:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Osnovi ekonomije 10:30 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Osnove usluživanja 10:35 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:20 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo 11:20 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Ponedeljak, 27. 05. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (pismeni) 13:05 Lazić Tanja, dežura na pismenom

 

Utorak, 28. 05. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijilović Vladimir

 

 

 

 

 

Sreda, 29. 05. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (usmeni) 11:20 Sokić Branka

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

Turistička geografija 12:10 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

Opšta turistička geografija 12:10 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

 

Petak, 31. 05. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Nacionalne kuhinje 10:30 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Vukosavljević Rosa

Profesionalna praksa

(kuvar)

10:50 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Izlet: Manastir Ljubostinja – Vrnjačka Banja

Izlet je izveden u subotu 20.4.2019. na izlet je išlo 80 učenika, direktorka škole i 9 profesora.

Na izlet smo krenuli u 8:30. Učenici su podeljeni u dva autobusa. U toku vožnje učenici su dobili sve informacije vezane za vreme i sadržaj ovog izleta.

Oko 11:30 smo stigli u manastir Ljubostinju. Manastir se nalazi u blizini Trstenika i pripada moravskom stilu. To je zadužbina kneginje Milice. Napravljen je krajem 14.veka. U manastiru se nalazi grob kneginje Milice i monahinje Jefimije, tj. Despotice Jelene koja je zlatnim koncem na crvenoj svili izvezla Pohvalu knezu Lazaru.

Ove i još neke informacije smo dobili u manastiru. Pogledali smo freske, zapalili sveće,prošetali po manastirskom posedu, fotografisali se i krenuli ka Vrnjačkoj Banji.

U banju smo došli oko 13 časova. U toku vožnje učenici su dobili osnovne informacije o najposećenijoj banji naše zemlje. Banja ima dugu tradiciju,još od perioda Rimljana. Ima više izvora hladne(Snežnik, Slatina) i tople vode(Jezero, Banja). Prelepa banjska promenada ispunjena je turistima svih generacija,jer osim zdravstvenog turizma ovde su zastupljeni i drugi vidovi( manifestacioni, dečiji, stacionarni,tranzitni,izletnički, sportski,i dr.).

I učenici i profesori su našli zanimljive sadržaje na ovom izletu.

U Čajetinu smo stigli u 19:15.

Pohvalila bih ponašanje  i zainteresovanost učenika. Lepota ovakvih sadržaja ogleda se i u druženju,upoznavanju i zbližavanju učenika različitih odeljenja van školskog prostora.

Na izlet su išli sledeći profesori: Smiljanić Višnja, Ratković Vera, Jojić Gorica, Sokić Branka, Prljević Jasna, Jovičić Nerandža, Kuzeljević Jelica,Janković Miroslav, Knežević Vesna i Marić Jelena.

57442660_2295439160499989_5353159500142477312_n

58373772_2295439357166636_1631971857471111168_n

Jelena Marić

Jelena Marić

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Putovanja, Sekcije Označeno sa: , ,

Školski časopis

Korak_2019_online – Školski časopis „Korak“ možete preuzeti u PDF  verziji klikom na sliku ispod:

korak naslovna

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Dokumenta, O školi, Ostalo, Praksa, Putovanja, Sekcije Označeno sa:

Vanredni učenici – april 2019

Petak, 12. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ishrana 13:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

Ponedeljak, 15. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 11:25 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Ruski jezik II (pismeni)

Ruski jezik (pismeni)

12:15 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita biće saopšten prilikom polaganja pismenog dela ispita.
Profesionalna praksa

(kuvar)

13:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Utorak, 16. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 11:25 Sokić Branka

Milaćević Milovan

Mijilović Vladimir

Istorija 12:20 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Marić Jelena

Srpski jezik (pismeni) 13:05 Manojlović Brankica, dežura na pismenom

 

Sreda, 17. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Pravo 08:15 Jovičić Nera

Petrović Mira

Kravić Tanja

Profesionalna praksa

(turističko-hotelijerski tehničar, prvi razred)

11:20 Sokić Branka

Janković Valentina

Jovičić Nera

Verska nastava 13:15 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Janković Valentina

 

 

 

 

 

Četvrtak, 18. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Hemija 08:45 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Poznavanje robe 08:45 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Srpski jezik (usmeni) 11:00 Sokić Branka

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

 

Petak, 19. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Statistika 09:25 Jovičić Nera

Prljević Jasna

Mićović Slobodan

Osnovi ekonomije 10:30 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Usluživanje 10:35 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Osnove usluživanja 10:35 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:20 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo 11:20 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Ponedeljak, 22. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Prljević Jasna

Mićović Slobodan

Nacionalne kuhinje 13:00 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Vukosavljević Rosa

Osnove poslastičarstva 13:00 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Vukosavljević Rosa

 

 

 

 

 

Utorak, 23. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Preduzetništvo 09:10 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

Ekonomika i organizacija preduzeća 09:25 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Poslovna ekonomija 09:25 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Osnovi turizma i ugostiteljstva 09:25 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Marketing u turizmu 09:25 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Engleski jezik (pismeni) 11:25 Kovačević Dubravka, dežura na pismenom
Turistička geografija 12:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

Geografija 12:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

Opšta turistička geografija 12:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

 

Sreda, 24. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Psihologija 09:10 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Sokić Branka

filozofija 09:10 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Sokić Branka

Profesionalna praksa

(turističko-hotelijerski tehničar, drugi razred)

11:20 Sokić Branka

Janković Valentina

Jovičić Nera

Hotelijerstvo 11:20 Sokić Branka

Janković Valentina

Jovičić Nera

Sociologija sa pravima građana 11:40 Jovičić Nera

Drašković Goran

Jojić Gorica

 

 

 

 

Četvrtak, 25. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Fizika 10:50 Jovičić Nera

Šaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

Engleski jezik (usmeni) 11:30 Jovičić Nera

Kovačević Dubravka

Topalović Ružica

Biologija 13:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Higijena 13:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Zdravstvena kultura 13:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Likovna kultura 13:50 Jovičić Nera

Bogdanović Anastasija

Kostić Aleksandra

Umetničko oblikovanje 13:50 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Bogdanović Anastasija

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Đak generacije 2017/18.

Ja sam Jelena Marjanović, studentkinja sam Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Bivši sam đak Ugostiteljsko-turističke škole iz Čajetine. Zahvaljujući profesionalizmu nastavnog kadra srednje škole, stekla sam znanja iz oblasti turizma i hotelijerstva i stvorila dobar temelj za dalje školovanje. Škola nudi razne sekcije kojih sam sama bila član, kao što su: dramska, recitatorska, istorijsko-geografska, ekološka, sportska… U okviru svake sekcije smo imali organizovane aktivnosti poput predstava, takmičenja, izleta, ekoloških akcija, poseta sajmovima, promocija škole i razne druge manifestacije.

Zbog dobrih ocenaka o i komunikativnosti i snalažljivosti, dobila sam priliku da nakon obavljene stručne prakse počnem da radim u turističkoj agenciji „Trendy Travel“ na Zlatiboru, što mi je dalo širu sliku turističkom tržištu i dodatnu motivaciju za usavršavanjem.

Predstavljala sam Školu n a Republičkom takmičenju iz Agencijskog i hotelijerskog poslovanja, i uz veliku pomoć profesorke Nerandže Jovičić, osvojila sam drugo mesto i bez prijemnog ispita upisala željeni fakultet.

Zahvaljujući sopstvenim aktivnostima i želji, kao i podršci profesora i direktorke, izabrana sam za đaka generacije.

Tim povodom sam dobila poziv za posetu Belom dvoru i učešće na svečanom prijemu kod Prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, gde sam dobila i prigodan poklon.

Želim da se zahvalim svim profesorima na znanju, razumevanju i podršci i za koju godinu se vidimo u rubrici „Dokle su stigli naši bivši đaci“.

Jelena Marjanović

Jelena Marjanović

Jelena Marjanović

*tekst objavljen u školskom časopisu Korak

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Učenici pišu

Prolećni raspust

logo

Obaveštavamo učenike da prolećni raspust počinje u petak 26.04.2019. godine, zadnji radni dan je četvrtak 25.04.2019.  Raspust traje do petka 03.05.2019. godine, a prvi radni dan je ponedeljak 06.05.2019.

Objavljeno u OBAVEŠTENJA

Obaveštenje za vanredne

logo

PRIJAVLJIVANJE VANREDNIH ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK JE DO 08. APRILA 2019. GODINE

 

APRILSKI ISPITNI ROK POČINJE 15. APRILA 2019. GODINE

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Arhive