Угоститељско туристичка школа

Историјат школе

Школа је почела са радом 01. септембра 1977. године.

Прве две године, Школа је вршила упис у I и II разред заједничке основе средњег усмереног образовања и васпитања. Тада је имала статус издвојеног одељења Образовног центра „Радоје Марић“ из Ужица.

Школске 1979/1980. године, Школа је прерасла у ООУР Средње усмерено образовање и васпитање и даље у саставу Образовног центра „Радоје Марић“ из Ужица, да би 10. септембра 1984. године Скупштина општине Чајетина донела одлуку о оснивању РО Образовни центар, чиме је Школа постала самостална.

Школа је у почетку рада уписивала око 50% ученика са територије Општине, а касније су се уписивали ученици и из других региона.

Првих година рада Школе, организоване су шестомесечне обуке за потребе тадашњих предузећа у Чајетини, углавном за занимања дрвопрерађивач и месар.

Најпре се настава одвијала у Основној школи, док зграда наше школе – доње крило, није завршено и отворено. Рад у новоизграђеном простору почиње 21. септембра 1977. године, а друго крило са четири учионице и школском библиотеком, изграђено је 1982. године.

Школа је више пута мењала називе, а од 26. марта 2003. године зове се Угоститељско-туристичка школа.

Заједничким напором СО Чајетине, МЗ усмереног образовања и васпитања Региона, Месне заједнице и радних организација, изграђена је функционална школска зграда монтажног типа са 14 учионица и пратећим просторијама укупне површине 1.130 м2. Такође, заједно са Општином, СИЗ-ом Региона и Спортским савезом, уз финансијску помоћ Земљорадничке задруге из Љубиша, изграђена је фискултурна дворана, чиме су створени повољни услови за наставу физичког и здравственог васпитања ученика.

Данас Школа има пет кабинета и девет учионица специјалне намене. Школа је по савременим стандардима опремила два кабинета за куварство са практичном наставом, један кабинет за услуживање са практичном наставом, кабинет за агенцијско-хотелијерско пословање и кабинет за рачунарство и информатику.

Школа поседује Школски ресторан на Златибору. Овај простор је добијен на коришћење 30. децембра 2010. године. Поред овог простора за обављање практичне наставе ученика, Школа сарађује са великим бројем хотела, ресторана и агенција на Златибору и Ужицу.

У протеклих 40 година у Школи је радило 276 радника и уписано је 13.204 ученика у 501 одељење. Највећи број ученика забележен је школске 2007/2008. године и то 445 ученика у 18 одељења. Последњих година, број ученика креће се око 315 у 14 одељења.

У протеклом периоду Школа је вршила упис ученика у различита подручја рада, струке и занимања – дрвопрерађивачка, економско-комерцијална и машинска струка, трговина, угоститељство и туризам и економија, право и администрација. Углавном, упис је био у складу са потребама производних и услужних предузећа и установа. Последњих 27 година, Школа уписује ученике у подручје рада трговина, угоститељство и туризам.  Ови образовни профили су уствари услужна занимања, која су све траженија на овом туристичком подручју Златибора и Западне Србије.

Последњих 10 година школа је учествовала у више пројеката које је финансирала Европска унија, као што су CARTZ-2 и Kultur-Kontakt. Увођена су огледна одељења, учествовали смо изради планова и програма за образовне профиле: кувар, конобар, посластичар и туристички техничар. У овом периоду Школа се издигла међу седам најбољих школа у Србији у овом подручју рада, што потврђују и резултати са републичких такмичења, учешћа на многим манифестацијама, као што су Кухињски калфа, Ајваријада и пројекти других школа.

Објављено у О школи

Запослени у Школи

vis

Део колектива на излету 2016. године.

Наставни кадар

Име и презиме Предмети које предаје
Тања Лазић Српски језик и књижевност
Бранкица Манојловић Српски језик и књижевност
Вера Ратковић Француски језик, практична настава – блок
Дубравка Ковачевић Енглески језик, психологија
Ружица Топаловић Енглески језик
Мирослав Јанковић Руски језик
Горан Драшковић Социологија,  устав и право грађана, право, социологија са правима грађана
Весна Кнежевић Историја
Анастасија Богдановић  Историја уметности, ликовна култура
Јасна Прљевић Математика, статистика
Слободан Мићовић Математика, статистика
Милован Милаћевић Рачунарство и информатика, електронско пословање
Јелена Марић Географија, туристичка географија
Снежана Шапоњић Физика
Милена Јоксимовић Хемија, познавање робе
Данијела Мијаиловић Биологија, екологија и заштита животне средине, наука о исхрани, здравствена култура
Владимир Мијаиловић Хигијена, здравствена култура, техничар за одржавање информационих технологија
Горица Јојић Филозофија, психологија у туризму
Мирјана Петровић Грађанско васпитање, музичка култура, право
Никола Зечевић Верска настава
Миломир Шопаловић Физичко васпитање
Вукашин Тарабић Физичко васпитање
Јела Павловић Агенцијско-хотел. пословање,  пословна кореспод.
Јелица Кузељевић Принципи економије, агенцијско-хотелијерко пословање, финанс.-рачуновод. обука, национална економ.
  Неранџа Јовичић Пословна економија, агенцијско-хотелиј. пословање, ревизија, економика и организавија турист. предузећа
Катарина Луковић Основи туризма и угоститељства,рачуноводство, канцеларијско пословање, предузетништво, јване финансије
Дана Павловић Основи туризма и угоститељства, финанс.-рачуновод. обука,  рачуноводство, маркетинг, финансијско послов.
Софија Павловић Луковић Агенцијско – хотелијерско пословање, хотелијерство,   предузетништво
Роса Вукосављевић Куварство са практичном наставом
Небојша Крповић Куварство са практичном наставом
Љубомир Митрашиновић Куварство са практичном наставом
Нинослав Манојловић Вежбе и практична настава у блоку и професионална пракса из куварства са практичном наставом
Драган Ковачевић Основе услуживања, националне кухиње, услуживање са практичном наст., финансијско послов.
Александра Костић уметничко обликовање, ликовна култура

Ваннаставни кадар (директор, секретар, административно и техничко особље)

Ред. бр. Име и презиме Послови на којима ради
 1. Вишња Смиљанић Директор
 2. Татјана Миљановић – Кравић Секретар
 3. Вера Милић Шеф рачуноводства
 4. Градимир Басуровић Координатор практичне наставе
 5. Милан Бисић Домар и ложач
 6. Нада Кузељевић Помоћни радник
 7. Гордана Танасијевић Помоћни радник
 8. Грозда Матовић Помоћни радник
 9. Станка Пишчевић Помоћни радник
 10. Милош Јездимировић Помоћни наставник
 11. Жељка Сузовић Помоћни наставник
 12. Тања Стаматовић Помоћни наставник
 13. Олга Гукић Помоћни наставник

Стручни сарадници

Ред. Бр. Име и презиме Послови на којима ради
 1. Бранка Сокић стручни сарадник
 2. Весна Џамбић библиотекар

kolege

Објављено у Ванредно школовање, О школи Означено са: ,

Конобар

Број година школовања: 3

Конобари послужују храну и пиће у угоститељским објектима. Пошто од гостију приме наруџбе, преносе их особљу у кухињи или на шанку и воде рачуна о томе да госте што брже и што квалитетније угосте. Будући да су конобари у сталном и непосредном контакту с гостима и како репутација угоститељскога објекта у којем раде увелико зависи од њих, од њих се не очекује само коректна услуга него и то да госту боравак учине што угоднијим. Управо из тога произлазе разлике у обављању конобарског посла. У неким угоститељским објектима – а то зависи од врсте и категорије објекта – од конобара се захтева и обављање посебних послова, као што су дочекивање гостију на улазу у локал, пратња до стола, придржавање столице при седању, помоћ при одлагању гардеробе те саветовање при одабиру јела (специјалитета куће).
Одговорности конобара:

 • Примање наруџбине од госта
 • Преношење наруџбине особљу
 • Постављање столова
 • Поспремање столова након употребе
 • Испостављање рачуна
 • Наплата услуга

Вештине и особине које би требало да има конобар:

 • Телесно здравље
 • Психичка стабилност
 • Општа спретност
 • Комуникативност
 • Љубазност

Циљеви стручног образовања

Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

-примену теоријских знања у практичном контексту;
-ефикасан рад у тиму;
-преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
-благовремено реаговање на промене у радној средини;
-препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
-примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
-примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
-употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Конобар даље школовање може наставити тако што ће положити разлику предмета до четврте године и стећи звање угоститељског техничара, или у ускостручним високим школама. Више о проходности за даље школовање погледајте >>овде<<.

Предмете које уче ученици образовног профила конобар погледајте >>овде<<

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, Дуално образовање, О школи

Кувар

Број година школовања: 3

Кувари свој посао обављају прављењем свих врста топлих и хладних јела.
Задатак кувара је да припремају многобројна јела, тако да морају познавати усклађеност намирница, па чак и рецепте ретких и специфичних јела. Код прављења јела је, осим да буду укусна, потребно и да буду лепо декорисана.
Зависно од задатака које извршавају и зависно од величине кухиње у којој раде кувари могу бити распоређени по задацима. Главни кувар или шеф кухиње надгледа рад кувара и организује рад кувара. Кувари израђују јела, док им у томе помажу помоћници који припремају намирнице које ће се користити и асистирају у припреми јела. Када је јело готово, аранжери га сервирају и декоришу.
Одговорности кувара:

 • Одабир намирница за припремање јела
 • Одабир технологије припремања
 • Аранжирање јела
 • Прављење листе јела за припрему
 • Вођење рачуна о личној хигијени и хигијени средстава и простора

Вештине и особине које би требало да има кувар:

 • Добро здравље
 • Спретност
 • Уредност
 • Развијена чула вида и укуса
 • Здрав коштано-зглобни систем
 • Маштовитост
 • Санитарна књижица

Циљ стручног образовања за образовни профил кувар је оспособљавање ученика за припрему, сервирање и декорисање оброка.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

-примену теоријских знања у практичном контексту;
-ефикасан рад у тиму;
-преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
-благовремено реаговање на промене у радној средини;
-препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
-примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
-примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
-употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Кулинарски техничар (са завршеном четвртом годином) може напредовати до места главног кувара и даље се усавршавати. Кувар даље школовање може наставити тако што ће положити разлику предмета до четврте године и стећи звање кулинарског техничара, или у ускостручним високим школама. Више о проходности за даље школовање погледајте >>овде<<.

Предмете које уче ученици образовног профила кувар погледајте >>овде<<

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, Дуално образовање, О школи Означено са:

Комерцијалиста

Комерцијалиста набавља робу од произвођача и продаје је трговинским, занатским и индустријским предузећима. У трговини на велико и спољној трговини саветује комитенте о својствима робе и стара се о испоруци на право место и у право време.

Избором занимања комерцијалиста ученици стичу знања о пословима свих сектора велетрговинског и спољнотрговинског предузећа у оквиру следећих уже стручних предмета: трговина, рачуноводство у трговини, организација набавке и продаје, спољна трговина, међународна шпедиција, обука у виртуелном предузећу.

У оквиру ових предмета ученици уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту, како да придобију и задрже купца, како да комуницирају са пословним партнерима, да воде евиденције набавке, продаје и складиштења… У оквиру виртуелног предузећа се стичу практична знања кроз рад у четири службе: набавна, продајна, складишна и књиговодствена служба.

Уобичајени послови које комерцијалиста врши су: потрага и повезивање са снабдевачима и купцима, постизање међусобне сагласности у погледу продаје робе или услуга, осигурање правилног преноса робе, обављање административних и осталих канцеларијских послова. За ову делатност кључно је поседовање података и сазнања које се односе на квалитет робе, стално упознавање са променама трговинске правне регулативе, праћење цена и доспелости нових производа на тржиште.

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са: ,

Економски техничар

20513_1597792160456991_3358471460774013_n 1604644_1597791060457101_7822890067058987548_n

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање економског техничара.

По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим гранама привреде (у банци, у осигурању, у трговачким, туристичким и угоститељским предузећима…), а послови на којима економски техничар може да ради су послови у области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови економске пропаганде и сл. Обавља књиговодствене, рачуноводствене, финансијске, комерцијалне, или један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта. Води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању. По потреби обавља готовински и безготовински платни промет.

Ради углавном у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара. Осим сналажења са бројевима, за успех у овом занимању важни су одговорност, тачност, систематичност, развијене вештине комуникације, темељност, предузимљивост, одлучност, самопоуздање, уредност, организованост, промишљеност.

Предмете које уче туристички техничари погледајте > овде <

По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.  Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Објављено у Ванредно школовање, О школи Означено са:

Туристичкo – хотелијерски техничар

 

11036453_1597791270457080_7931496083982160441_n

Ученици се на овом смеру школују се за послове у туристичким агенцијама и рецепцијама хотела.

Током школовања акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у струци  и на страним језицима. За 4 године школовања, похађа се укупно 2103 часова стручних предмета и два страна језика!

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање туристичког техничара.

Кратак опис посла туристичког техничара:

Даје потребна обавештења, предлаже, уговара и организује туристичке аранжмане (излете, екскурзије, стручне скупове, итд). Обезбеђује визе, прави прорачуне цена туристичких услуга. Припрема резервације за смештај, карте и пратећу документацију за путнике. Посредује између путника, хотела и превозника са циљем да се обезбеди квалитетна, комфорна услуга. Извршава послове у туристичкој агенцији. Ради послове на рецепцији. Обавља послове организације скупова у угоститељству и туризму. Израђује основне калкулације у вези са радом у туристичкој агенцији, на рецепцији и у организацији скупова. Као рецепционер прихвата и организује смештај хотелских гостију. Ради у туристичким агенцијама, хотелима…

Претежно ради у канцеларијама и другим пословним просторијама уз коришћење рачунара. Често је у контакту са људима.

Предмете које уче туристички техничари погледајте > овде <

TURISTICKО-HOTELIJERSKI TEHNICAR  – наставни план и програм

По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.  Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са:

Угоститељски техничар

Током школовања на овом смеру акценат је на стручним предметима. За четири године ученици овог смера похађају укупно 1872 часа стручних предмета чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима и сличним објектима.
Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање угоститељског техничара. 

Кратак опис посла угоститељског техничара:

Дочекује госте, смешта их, упознаје са избором јела и пића, прима наруџбине, послужује, наплаћује и љубазно их испраћа. Припрема и аранжира простор за ручавање. Води рачуна о уредности и хигијени инвентара у угоститељском објекту, као и о свом изгледу. Ради у сменама, понекад ноћу, у затвореним просторијама, отвореним терасама и баштама.  Води административно-књиговодствене послове у угоститељском привредном друштву. Ради стојећи и у покрету. При раду може бити изложен већим концентрацијама дуванског дима.

Угоститељски техничар ради сложеније и одговорније послове, има могућност напредовања и директну проходност на струковне или академске студије из области економије, туризма, хотелијерства итд. Конобар (трогодишњи смер) може наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија. Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Предмете које уче угоститељски техничари погледајте > овде <

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са:

Кулинарски техничар

Вредни ученициВредни ученици

Школовање је четворогодишње, по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање кулинарског техничара.

Током школовања кулинарских техничара акценат је на стручним предметим, тако да кроз четворогодишње школовање наши ђаци похађају укупно 1843 часова стручних предмета. Савладавање ове наставе је неопходно за рад у кухињи, па су ученици по завршеној школи спремни за рад у кухињи било ког објекта.

Опис посла кулинарског техничара:

Припрема све врсте топлих и хладних јела. Врши избор и припрему намирница, одређује начин припремања (кување, печење, пржење, и друго), као и сервирање јела. На основу прописа и захтева угоститељског објекта у коме ради, кувар саставља јеловнике, наручује намирнице и преузима наручену робу, складишти је и чува од кварења. Припрема, сервира и декорише – предјела (хладна и топла), салате и зимнице, супе, чорбе и потаже, готова јела, јела по поруџбини, јела са роштиља, јела од риба, варива и прилоге, основне посластице. Саставља јеловник и мени карту. Израђује основне калкулације.Ради углавном у затвореним просторијама у којима је повишена температура и ваздух засићен паром. Ради претежно стојећи и у покрету, уз стално ангажовање руку.

Стицањем дипломе четвртог степена, добија се звање кулинарског техничара и могућност напредовања до главног кувара, као и шира проходност за наставак студија. Кувари (трогодишњи образовни профил) могу наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија. Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<.

Које предмете уче кулинарски техничари погледајте > овде <

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са:

Шта после завршене средње …

О ПРОХОДНОСТИ ЗА ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ

После четворогодишњег образовног профила постоји директна проходност за упис на факултете и високе школе струковних студија – не захтева се полагање допунских испита, већ је довољно положити пријемни испит.
Имај у виду да поједине установе високог образовања захтевају одређено средње образовање као предуслов за упис. Услове за упис појединих факултета и високих школа можеш проверити на сајту http://prijemni.infostud.com и у информаторима Просветног прегледа.
После трогодишњег образовног профила не постоји директна проходност за упис факултета и високих школа струковних студија. У неким случајевима постоји проходност за упис одговарајуће високе школе струковних студија. На пример, после завршене угоститељске школе у трогодишњем трајању може се, уз положен пријемни испит, уписати Висока хотелијерска школа струковних студија у Београду. За упис других високих школа и факултета требало би положити разлику испита трогодишњег и четворогодишњег профила и ванредно завршити четврту годину .

Ако желиш:

 • -да се после завршене средње школе запослиш, можеш да се определиш за средњу стручну школу, за трогодишњи или четворогодишњи образовни профил
 •  да после средње школе наставиш школовање, можеш да се одлучиш за четворогодишњи образовни профил у средњој стручној школи или за гимназију
 •  прво да завршиш средњу стручну школу и стекнеш занимање, а после можда да наставиш школовање, можеш да се определиш за четворогодишњи образовни профил у средњој стручној школи.
 • да се школујеш кроз рад и примаш плату током школовања, одабери трогодишње смерове у нашој школи; после трогодишњег школовања можеш да се усавршаваш на сродним високим школама.

 

Објављено у О школи Означено са: ,

О ШКОЛИ

ШКОЛА ИЗБЛИЗА

Угоститељско – туристичка школа у Чајетини је једина средња школа на подручју ове општине.

Ученици се школују за трогодишња и четворогодишња занимања.

Одличан географски положај Чајетине тј. близина Златибора представља велику предност за ову средину и оправдава постојање наше школе. Златибор као један од највећих туристичких центара у земљи не може без стручних кадрова које обезбеђе наша школа.

fbhodnik2

Школа је отворена школске 1977/1978 године. Заједничким напором СО Чајетине, МЗ усмереног образовања и васпитања Региона, Месне заједнице и радних организација изграђена је функционална школска зграда монтажног типа са 13 учионица и пратећим просторијама површине 1130 метара квадратних. Заједничким напором поменутих установа, као и уз обилату финансијску помоћ Земљорадничке задруге из Љубиша, изграђена је фискултурна дворана, чиме су створени услови за извођење наставе физичког васпитања. Изградња дворане је такође допринела и задовољавању потреба грађана Општине за физичком културом и рекреацијом.

Крајем 2010. године на наша школа је на Златибору отворила ресторан. У ресторану ученици изводе стручну праксу под надзором професора – врхунских професионалаца.

Skolski restoran

Skolski restoran

Ресторан је отвореног типа. Нуди гостима најквалитетнију услугу по најповољнијим ценама. Најбоља препорука су нам наши гости који се враћају исхрани код нас увек кад су на Златибору, или свраћају увек кад су у пролазу! Више о ресторану погледајте >>овде<<.
Опремљеност школе потребним приборима за извођење наставе је на високом нивоу, будући да ученици, као и колектив школе воде рачуна о одржавању истих.

 

Објављено у О школи, Остало

Историјат Угоститељско туристичке школе

skolastara

Угоститељско – туристичка школа у Чајетини је једина средња школа на подруч ју ове општине. Ученици се школују за трогодишња и четворогодишња занимања. Одличан географски положај Чајетине тј. близина Златибора представља велику предност за ову средину и оправдава постојање наше школе.

Златибор као један од највећих туристичких центара у земљи не може без стручних кадрова које обезбедује наша школа.

Школа је отворена школске 1997/1998 године. Заједницким напором СО Чајетине, МЗ усмереног образовања и васпитања Региона, Месне заједнице и радних организација изградјена је функционална школска зграда монтажног типа са 13 уционица и пратећим просторијама површине 1130 метара квадратних. Заједничким напором и уз обилату финансијску помоц Земљорадничке задруге из Љубиша, изграђена је фискултурна дворана, чиме су створени повољни услови за наставу физичког васпитања ученика као и потреба грађана Општине за задовољавањем потреба за физичком културом и рекреацијом.

Опремљеност школе потребним намештајем је задовољавајуца школски колектив и ученици воде рачуна о њеном чувању.

Skolski restoran

Крајем 2010. године отворен је школски ресторан. Налази се на Златибору у самном центру на одличној локацији.

Ученици у ресторану обављају стручну праксу.

Објављено у О школи, Остало

Компјутер на зајам

Драги ученици, током претходног периода онлајн наставе неки од вас су имали проблема да редовно прате лекције због недостатка уређаја – компјутера, таблета и сл. Зато смо у школи  направили план позајмљивања компјутера.

Компјутер можете позајмити у просторијама школе уз претходни договор са наставницима и уз обавезно присуство родитеља/старатеља.  Родитељ ће потписати да ће уређаје вратити у одређеном року и у истом физичком стању како је и позајмљен.

За све даље информације пишите на емаил vlade.mijailovic@gmail.com , или позовите на телефоне: 060 830 31 33 – наставник Владимир.

Поздрав.

 

Објављено у Активности у школи, ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење за ванредне ученике

Ванредни испити планирани за 30.11. и 1.12. 2020., као и децембарски иситни рок неће се реализовати (писмени део испита и извршене уплате преносе се за наредни испитни рок).

Објављено у Ванредно школовање

Гугл учионица – Google Classroom – упутство

Како приступити гугл учионици – упутство за ученике

Како до Гугл учионице?

1. ОД РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ ДОБИЈЕШ ПОДАТКЕ (ИМЕ И ЛОЗИНКУ) ЗА ТВОЈ НОВИ ГОГЛЕ НАЛОГ

Да би користио/користила Гугл учионицу, неопходно је да имаш креирану gmail адресу. Зато је школа свим ученицма отворила нове гмаил адресе које ћете добити од ваших разредних старешина.

2. ПРИЈАВЉУЈЕШ СЕ НА GOOGLE СА ТВОЈИМ НОВИМ НАЛОГОМ

Гугл учионици можеш да приступиш на два начина:
1. начин: преко адресе – иди на https://classroom.google.com/. – ово је једноставнији и препоручен начин. Можете у гугл претрази да откуцате  „google učionica“ и кликнете на први понуђен линк:


2. начин: пријавиш се на gmail, па кликом на листу сервиса у gmail налогу. Отварањем листе сервиса треба кликнути на „Још“, како би се дошло до сервиса Учионица (Classroom):

3. ПОТВРДИТЕ ДА ПРИХВАТАТЕ УСЛОВЕ КОРИШЋЕЊА

На слици испод кликнете да прихватате (претходно прочитајте текст). На следећем екрану вероватно ћете бирати да ли приступате као ученик или као наставник.

 

4. ПРИСТУПИЛИ СТЕ УЧИОНИЦИ У НАШОЈ ШКОЛИ!

Ако сте све урадили како треба, добићете екран сличан овоме на слици (наравно, са вашим предметима и наставницима):

 

5. КЛИКНЕТЕ НА „ПРИДРУЖИ МЕ“ ЗА СВАКИ ПРЕДМЕТ КОЈИ УЧИТЕ

Наравно, придружујете се предметима и групама у којима учите (нпр. ако сте позвни у предмете Верска настава и Грађанско васпитање – придружите се само једном)

 

Надамо се да неће бити проблема, а ако буде, увек можете да се обратите наставницима или одељенским старешинама за помоћ.

 

Објављено у Активности у школи, Документа, ОБАВЕШТЕЊА, Остало

Ванредни кандидати – новембар 2020.

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  КАНДИДАТА  У НОВЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Српски језик и књижевност

 1. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор
 2. Нешковић Николија, IV разред, кулинарски техничар
 3. Милосављевић Ивана, IV разред, угоститељски техничар

 

Руски језик

 1. Јевтовић Милан, II разред, кувар
 2. Вуловић Душанка, II разред, кувар
 3. Дацовић Љубица, IV разред, кулинарски техничар

 

Енглески језик

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар
 2. Петровић Марко, III разред, кулинарски техничар
 3. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор
 4. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Француски језик II

 1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар

 

Математика

 1. Николић Ивана, II разред, кулинарски техничар

 

Физичко васпитање

 1. Нешковић Николија, IV разред, кулинарски техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Нешковић Николија, IV разред, кулинарски техничар

 

Туристичка географија

 1. Јевтовић Милан, II разред, кувар
 2. Вуловић Душанка, II разред, кувар
 3. Алексић Чедомир, IV разред, кулинарски техничар

 

Географија

 1. Павловић Ана, I разред, кулинарски техничар

 

Историја

 1. Павловић Ана, I разред, кулинарски техничар
 2. Николић Ивана, II разред, кулинарски техничар

 

Физика

 1. Сојић Јана, I разред, кулинарски техничар
 2. Јована Јанковић, I разред, кулинарски техничар
 3. Николић Ивана, I разред, кулинарски техничар

 

Биологија

 1. Сојић Јана, I разред, кулинарски техничар
 2. Јована Јанковић, I разред, кулинарски техничар

 

Здравствена култура

 1. Алимпић Јелена, I разред, посластичар

 

Исхрана

 1. Алимпић Јелена, I разред, посластичар

 

Екологија и заштита животне средине

 1. Јевтовић Милан, II разред, кувар
 2. Вуловић Душанка, II разред, кувар

 

Уметничко обликовање

 1. Петровић Марко, III разред, кулинарски техничар

 

Устав и права грађана

 1. Петровић Марко, III разред, кулинарски техничар

 

Музичка уметност

 1. Павловић Ана, I разред, кулинарски техничар

 

Ликовна култура

 1. Николић Ивана, II разред, кулинарски техничар

 

Познавање робе – Милена

 1. Алексић Чедомир, IV разред, кулинарски техничар

 

Наука о ихрани – Милена

 1. Алексић Чедомир, IV разред, кулинарски техничар

 

Хемија

 1. Сојић Јана, I разред, кулинарски техничар

 

Маркетинг у туризму – Давид

Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Верска настава

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар
 2. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар
 3. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар

 

Маркетинг – Дана

 1. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар

 

Професионалан пракса

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Алексић Чедомир, IV разред, кулинарски техничар
 2. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Право – Дана

 1. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар

 

Филозофија – Дана

 1. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар

 

Објављено у Ванредно школовање

Ванредни испити – новембар 2020.

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА  У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Среда, 18. 11. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Физика 08:55 Јовичић Нера

Тановић Дејан

Смиљанић Вишња

 

Четвртак, 19. 11. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Српски језик и књижевност (писмени) 09:50 Манојловић Бранкица, дежура на писменом

 

Петак, 20. 11. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Музичка уметност 08:25 Јовичић Нера

Петровић Мирјана

Сокић Бранка

Верска настава 08:25 Јовичић Нера

Петровић Мирјана

Сокић Бранка

Исхрана 10:25 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Екологија и заштита животне средине 10:25 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Енглески језик (писмени) 13:30 Топаловић Ружица, дежура на писменом

 

Понедељак, 23. 11. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (писмени) 07:50 Мићовић Слободан, дежура на писменом
Руски језик (писмени) 09:50 Јанковић Мирослав, дежура на писменом
Термин за усмени део испита из Руског језика , биће саопштен на писменом делу испита.
Уметничко обликовање 12:10 Јовичић Нера

Костић Александра

Богдановић Анастасија

Ликовна култура 12:10 Јовичић Нера

Костић Александра

Богдановић Анастасија

Српски језик и књижевност

(усмени)

12:40 Јовичић Нера

Манојловић Бранкица

Лазић Тања

 

 

Уторак, 24. 11. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Енглески језик (усмени)

Полажу: Јузбашић Вук, Јанковић Тамара

08:55 Јовичић Нера

Топаловић Ружица

Ковачевић Дубравка

Математика (усмени) 08:55 Сокић Бранка

Мићовић Слободан

Прљевић Јасна

Професионална пракса 09:45 Јовичић Нера

Крповић Небојша

Манојловић Нинослав

Куварство са практичном наставом 09:45 Јовичић Нера

Крповић Небојша

Манојловић Нинослав

Маркетинг 09:10 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

 

Среда, 25. 11. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Верска настава 10:20 Јовичић Нера

Стефановић Јовица

 

Француски језик II (писмени) 09:50 Ратковић Вера, дежура на писменом
Термин за усмени део испита из Француског језика II, биће саопштен на писменом делу испита.
Историја 14:30 Јовичић Нера

Кнежевић Весна

 

Четвртак, 26. 11. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Познавање робе 11:40 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Хемија 11:40 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Наука о исхрани 11:40 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Физичко васпитање 13:10 Јовичић Нера

Шопаловић Миломир

Тарабић Вукашин

 

 

 

Петак, 27. 11. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Биологија 08:10 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Здравствена култура 08:10 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Туристичка географија 09:45 Јовичић Нера

Марић Јелена

Марић Давид

Географија 09:45 Јовичић Нера

Марић Јелена

Марић Давид

Маркетин у туризму 10:00 Марић Јелена

Марић Давид

Јовичић Нера

 

Понедељак, 30. 11. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Устав и права грађана 13:00 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

Право 13:00 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

 

Уторак, 01. 11. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Филозофија 08:00 Јовичић Нера

Јојић Горица

Сокић Бранка

Енглески језик (усмени)

Полажу: Станић Драгослав, Петровић Марко

08:55 Јовичић Нера

Топаловић Ружица

Ковачевић Дубравка

 

 

Објављено у Ванредно школовање

Нерадни дани

Обавештавају се ученици и запослени да су среда 11.11. , четвртак 12.11. и петак 13.11. нерадни дани. У школу се креће у понедељак 16.11. према утврђеном распореду.

Објављено у ОБАВЕШТЕЊА

Ванредни кандидати – октобар 2020.

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  КАНДИДАТА  У ОКТОБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Српски језик и књижевност

 1. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар
 2. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Енглески језик

 1. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар

 

Француски језик II

 1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар

 

Математика

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар

 

Туристичка географија

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар
 2. Ковачевић Милица, II разред, посластичар

 

Географија

 1. Репановић Стефан, I разред, кулинарски техничар
 2. Сојић Јана, , II разред, кулинарски техничар

 

Историја

 1. Сојић Јана, II разред, кулинарски техничар

 

Биологија

 1. Павловић Милош, I разред, кулинарски техничар
 2. Репановић Стефан, I разред, кулинарски техничар
 3. Ђукановић Бојан, I разред, кулинарски техничар

 

Хигијена

 1. Репановић Стефан, I разред, кулинарски техничар

 

Екологија и заштита животне средине

 1. Ковачевић Милица, II разред, посластичар

 

Уметничко обликовање

 1. Алексић Чедомир, III разред, кулинарски техничар

 

Музичка уметност

 1. Репановић Стефан, I разред, кулинарски техничар
 2. Ђукановић Бојан, I разред, кулинарски техничар

 

Ликовна култура

 1. Ковачевић Милица, II разред, посластичар (изборни предмет)

 

Познавање робе – Милена

 1. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Хотелијерство – Давид

 1. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар
 2. Алексић Чедомир, IV разред, кулинарски техничар
 3. Милосављевић Ивана, IV разред, угоститељски техничар

 

Маркетинг у туризму – Давид

 1. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар
 2. Алексић Чедомир, IV разред, кулинарски техничар

 

Верска настава

 1. Јевтовић Милан, II разред, кувар
 2. Вуловић Душанка, II разред, кувар

 

Пословна информатика у туризму и угоститељству

 1. Јевтовић Милан, II разред, кувар
 2. Вуловић Душанка, II разред, кувар

 

Основи туризма и угоститељства – Дана

 1. Павловић Милош, I разред, кулинарски техничар

 

Маркетинг – Дана

 1. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар

 

Економика угоститељских и туристичких предмета

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Алексић Чедомир, III разред, кулинарски техничар

 

Куварство

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар
 2. Костић Давид, III разред, кувар

 

Основе услуживања

 1. Костић Давид, III разред, кувар

 

Објављено у Ванредно школовање

Ванредни испити – октобар 2020.

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА  У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Понедељак, 19. 10. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Економика туристичких и угоститељских предузећа 11:40 Сокић Бранка

Луковић Катарина

Јовичић Нера

Уметничко обликовање 12:10 Јовичић Нера

Костић Александра

Богдановић Анастасија

Ликовна култура 12:10 Јовичић Нера

Костић Александра

Богдановић Анастасија

Српски језик и књижевност (писмени) 12:45 Лазић Тања, дежура на писменом

 

Уторак, 20. 10. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Куварство 09:45 Јовичић Нера

Крповић Небојша

Манојловић Нинослав

Куварство са практичном наставом 09:45 Јовичић Нера

Крповић Небојша

Манојловић Нинослав

 

Среда, 21. 10. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Пословна информатика у туризму и угоститељству 08:40 Јовичић Нера

Милаћевић Милован

Мијаиловић Владимир

Француски језик II (писмени) 09:50 Ратковић Вера, дежура на писменом
Термин за усмени део испита из Француског језика II, биће саопштен на писменом делу испита.
Енглески језик (писмени) 11:00 Топаловић Ружица, дежура на писменом
Математика (писмени) 12:10 Мићовић Слободан, дежура на писменом

 

Четвртак, 22. 10. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Биологија 08:10 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Екологија и заштита животне средине 08:10 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Хигијена 08:10 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Основи туризма и угоститељства 09:10 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

Маркетинг 09:10 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

 

Петак, 23. 10. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Хотелијерство 08:55 Сокић Бранка

Марић Давид

Јовичић Нера

Туристичка географија 09:45 Јовичић Нера

Марић Јелена

Марић Давид

Географија 09:45 Јовичић Нера

Марић Јелена

Марић Давид

 

Уторак, 27. 10. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Енглески језик (усмени) 08:55 Јовичић Нера

Топаловић Ружица

Ковачевић Дубравка

Маркетинг у туризму 10:20 Сокић Бранка

Марић Давид

Јовичић Нера

Основе услуживања 13:10 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Манојловић Нинослав

 

Среда, 28. 10. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Верска настава 10:20 Јовичић Нера

Стефановић Јовица

 

Математика (усмени) 12:05 Јовичић Нера

Мићовић Слободан

Прљевић Јасна

Историја 14:30 Јовичић Нера

Кнежевић Весна

 

Четвртак, 29. 10. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Познавање робе 11:40 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

 

Петак, 30. 10. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Музичка уметност 08:25 Јовичић Нера

Петровић Мирјана

Сокић Бранка

Српски језик и књижевност

(усмени)

08:55 Јовичић Нера

Манојловић Бранкица

Лазић Тања

 

 

Објављено у Ванредно школовање

Занимљивости о Златибору

1.“ПРШУТИЈАДА“

Најпознатија манифестација на Златибору се већ 16 година одржава првог викенда после Божића. На Златибору се окупљају најбољи производјачи како домаће пршуте, тако и осталих месних производа,попут сланине и кобасице. Посетиоци могу да уживају не само у овим производима,већ и у српској ракији,али и у разноврсном културном програму попут изложби,концерата и предавања.

2.ТОРНИК

Највиши врх Златибора је Торник и он је висок 1496 метара. Торник је био неколико пута мета НАТО бомбардовања па је и тако у марту погођен емисиони објекат и зимски центар и том приликом је погинуло троје људи.

3.“КРАЉЕВА ЧЕСМА“

Један од најпознатијих споменика на Златибору јесте и споменик под називом „Краљева чесма“. Ова чесма изградјена је на извору Кулашевац ,а оно што је интересантно јесте то што је ова чесма подигнута у част краља Александра И Обреновића. Након његове посете Златибору 1983 године ,одлучено је да се управо на овом месту подигне једна врста споменика,која постоји дан данас.

4.ЛЕКОВИТА ВОДА

Поред тога што је познат по чистој изворској води, Златибор важи за планину на којој можете водом излечити многе болести. Наиме у баљи Вапа постоји извор лековите воде којом се верује може излечити кожне болести, као и очне болести. Затим у близине Мокре Горе постоји извор лековите минералне воде која исто помаже у лечењу кожних и очних болести.

 

Јана Томашевић, прво пет

Објављено у Остало, Ученици пишу

Упутство за Microsoft 365

Упутство за ученике и запослене за кориштење  Microsoft 365  групе програма

Сви ученици и запослени су добили бесплатно на кориштење  Microsoft 365 (бивши Office 365). Тачније, добили смо корисничка имена и лозинке за приступ сајту на ком се налази та група програма. У овом кратком упутство помоћи ћемо вам са приступом сајту, тј пријављивањем (логвањем) на сајт.

Параметре за приступ – корисничко име и лозинку сте добили у школи (ученици од разредних старешина).  Корисничко име добијате када на име које сте добили од разредних старешина  надовежете  „@eprosveta.ac.rs“ (без наводника).  Погледајте  следеће видео упутство, позајмљено са јутјуба:

Када се пријавите (испратите све кораке са видео упитства), видећете на екрану познате иконице:

Кликом на икону програма добићете познато окружење за рад – испробајте.

Толико за ово прво упутство, ако буде потребе биће их још, или ћемо у школи организовати кратке обуке.

 

Објављено у Активности у школи, ОБАВЕШТЕЊА, Остало

План заштите ученика од насиља

 ПЛАН ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  АКТИВНОСТИ  НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ  НОСИОЦИ 
Септембар   израда плана за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и подела задужења  

 

 упознавање свих актера у васпитно-образовном процесу са члановима Тима и њиховим задацима   

 

радионица о преношењу заразних болести   

– састанак  

 

 

 

 

 

 састанак 

 

 

 

-радионица 

Чланови Тима, одељенске старешине 
Октобар   презентовање вирусних обољења и значаја вакцинисанја 

 

– пешачка тура на Златибору у циљу промоције здравих стилова живота, а поводом Дана пешачења 

  

– истраживање о учесталости и врстама насиља у школи 

 

– упознавање са резултатима истраживања 

 

– израда плана акција на основу резултата истраживања 

 

– радионица 

 

 

– акција 

 

 

 

 

-анкета 

 

 

– састанак 

 

 

– радионица 

Чланови тима, ученици, Ђачки парламент, чланови историјско – географске секције 
Новембар  

(континуирано током године) 

– едукација вршњачког тима на плану ненасилне комуникације 

 

-бележење позитивних примера понашања ученика након едукације 

 

-појачано дигитално насиље у доба короне  

– радионица 

 

 

 

– састанак, радионица 

 

 

 

-радионица 

Чланови тима, ученици 
Децембар  

(континуирано током године) 

– подстицање толеранције, ненасилне комунукације и културе уважавања на часовима Одељенског старешине  – ЧОС  Одељенски старешина, чланови тима 
Јануар   – постављање паноа са правилима понашања у ходницима школе  – акција  Чланови тима, одељенске старешине, ученици 
Фебруар   – у сарадњи са здравственим центром организовати предавања о болестима зависности са посебним нагласком на насиље као саставним делом овог проблема   – радионица  Чланови тима, представници здравственог центра 
Март   – у сарадњи  са ПУ организовати предавање и радионицу на тему деликвенције и трговине људима  – радионица  Чланови тима, представници ПУ Чајетина 
Април  

(континуирано током године) 

– организација трибина, акција, дебата и сл на тему превенције насиља и промоције здравих стилова живота, као и обележавање значајних датума: Дан толеранције и  Дан људских права   – акција  Чланови тима, одељенске старешине, ученици 
Мај   – организовање спортских такмичења и догађаја у циљу промције здравих стилова живота и смањења насиља (кошарка, фудбал, атлетика …)  – акција  Чланови тима, професори физичког васпитања 
Јун   – анализа рада Тима  – састанак  Чланови тима, одељенске старешине 

 

 

 

Тим за заштиту деце/ученика од насиља: 

Бранка Сокић-педагог школе 

Марија Новаковић-психолог ОШ „Димитрије Туцовић“ 

Данијела Мијаиловић-професор  – координатор тима 

Татјана Миљановић – Кравић-секретар школе 

Вишња Смиљанић-директор школе 

Сара Ћуповић – представник Ђачког парламента 

Лела Јокић – представник Савета родитеља 

Небојша Луковић – представник МУП Чајетина 

Објављено у Активности у школи, Документа

Термини консултација са ванредним ученицима

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ/И ДАНИ КАДА СЕ ДРЖЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Лазић Тања Српски језик и књижевност Петак 09:15 – 09:45
Манојловић Бранкица Српски језик и књижевност Петак 12.40
Јанковић Мирослав Руски језик Понедељак 09 : 45 – 10 : 15
Ратковић Вера Француски језик Понедељак 12:10-12:40
Ковачевић Дубравка Енглески језик Уторак 08:55 – 09:25
Топаловић Ружица Енглески језик Среда 11.30-12.30
Шопаловић Миломир Физичко васпитање Четвртак 11.30 – 13.30
Тарабић Вукашин Физичко васпитање Четвртак 11.30 – 13.30
Мићовић Слободан Математика

Статистика

Среда 12:10 – 12:40
Прљевић Јасна Математика Петак 14.00
Кнежевић Весна Историја Среда 14:05 – 14:35
Милаћевић Милован  Рачунарство и информатика

Пословна информатика

Уторак 11:35 – 12:05
Марић Јелена Географија

Туристичка географије

Туристичке дестинације света

Општа туристичка географија

Понедељак 11:30-12:00
Среда 11:00-11:30
Тановић Дејан Физика Среда 09:15 – 09:45
Јоксимовић Милена Хемија

Познавање робе

Наука о исхрани

Среда 12.30 – 13.30
Четвртак 11.30 – 12.30
Мијаиловић Данијела Биологија

Екологија

Хигијена

Исхрана

Уторак 11:00 – 11:30
Мијаиловић Владимир Здравствена култура

Исхрана

Хигијена

Петак 09:50 – 10:20
Богдановић Анастасија Уметничко обликовање Историја уметности Среда 13:15
Четвртак 16:00
Костић Александра Ликовна култура Понедељак 11:00-11:35
Драшковић Горан Социологија

Устав и права грађана

Право

Понедељак 13:30 – 14:00
Јојић Горица Психологија у туризму

Филозофија

Уторак 09-9:30

 

Среда 15:30-16:00
Петровић Мирјана Грађанско васпитање

Музичка уметност

Музичка култура

Среда 10:00 – 12: 00

 

Четвртак 15:00 – 17:00
Стефановић Јовица Верска настава Среда 10:25-10:55

11:35-12:05

Четвртак 16:05-16:35
Павловић Јела Агенцијско и хотелијерско пословање IV разред

Пословна кореспонденција

Уторак 16:00-16:30
Јовичић Неранџа Агенцијско и хотелијерско пословање II, III и IVразред

Економика и организација туристичких предузећа

Економика и организација предузећа

Уторак 12:05-12:35
Среда 14:30-14:55
Павловић Дана Обука у витруелном предузећу

Предузетништво

Канцеларијско пословање

Основи туризма и угоститељства

Уторак 8:00-10:00
Четвртак 9:55-9:45
Кузељевић Јелица Група предмета

економске и

туристичке струке

Понедељак 10:25-10:55
Среда 09:50-10:20
Марић Давид Основи туризма и угоститељства

(I година)

Агенцијско и хотелијерско пословање

(II и III година)

Предузетништво

(III година)

Маркетинг у туризму и угоститељству

(III година)

Маркетинг у туризму

(IV година)

Хотелијерство

(IV година)

Уторак 10:20-10:55
Луковић Катарина Група предмета

Економске струке

Понедељак 10:30-12:00
Вукосављевић Роса Куварство са практичном наставом

Професионална пракса

Среда 08:55-09:55
Крповић Небојша Куварство са практичном наставом

Професионална пракса

Четвртак 10:30-16:00
Митрашиновић Љубомир Куварство са практичном наставом

Професионална пракса

Понедељак 15:30-16:30
Ковачевић Драган Услуживање

Свечани пријеми

Основе куварства

Националне кухиње

Основе посластичарства

Посластичарство

 

Уторак 14:35 – 14:55
Четвртак 16:40 – 17:10
Манојловић Нинослав Услуживање

Професионална пракса

 

ПОНЕДЕЉАК 10:25 – 10:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање

Испитни рокови и припремни рад у школској 2020/2021.

 

Активности  Време  
Почетак школске године  0109. 2020. 
Први родитељски састанци  31.08. 2020. 
Први класификациони период (І полугодишта)  01.09.2020. –  06.11.2020. 
Завршетак І полугодишта  29.01.2021. 
Зимски распуст  31.12.2020. – 08.01.2021. 

01.02.2021. – 12.02.2021. 

Почетак ІІ полугодишта  17.02.2021. 
Дан Светог Саве  27. 01. 2021. 
Први класификациони период (ІІ полугодишта)  17.02.2021. – 09.04.2021. 
Пролећни распуст  30.04.2021. – 04.05.2021. 
Завршетак редовне наставе трећег разреда трогодишњег образовања и четвртог разреда  28.05.2021. 
Завршетак наставе првог и другог разреда трогодишњег образовања и првог, другог и трећег разреда четворогодишњег образовања  18.06.2021. 

06.08.2021. 

Уручивање сведочанстава ученицима завршних разреда  01.06.2021. 
Уручивање сведочанстава ученицима осталих разреда  28.06. 2021. 
Припремна настава за поправне, завршне и матурске испите  31.05. – 07.06.2021. 
Завршни и матурски испити – јунски рок  08.06. – 14.06. 2021. 
Поправни испити у јунском року за ученике завршних разреда   08.06. – 14.06.2021. 
Припремна настава за разредне испите ученика завршних разреда  31.05. – 04.06.2021. 
Разредни испити ученика завршних разреда  07.06. – 11.06. 2021. 
Припремна настава за разредне испите ученика осталих разреда  21.06. –  25.06.2021. 
Разредни испити ученика осталих разреда  28.06. – 05.07.2021. 
Подела диплома ученицима   17.06. 2021. 
Припремна настава за поправне испите у августовском року  17.08. – 23.08. 2021. 
Поправни испити у августовском року  23.08. – 27.08. 2021. 
Припремна настава за завршне и матурске испите у августовском року  23.08. – 25.08. 2021. 
Завршни и матурски испити – августовски рок  26.08. – 31.08. 2021. 
Испити ванредних ученика – септембарски рок  22.09. – 30.09.   2020 
Испити ванредних ученика – октобарски рок 

 

21.10. – 3010.    2020. 
Испити ванредних ученика – новембарски рок  20.11. – 2711.    2020. 
Испити ванредних ученика – децембарски рок  21.12.  – 2812.   2020. 
Испити ванредних ученика – јануарско – фебруарски рок  19.02. – 2602.   2021. 
Испити ванредних ученика – мартовски рок  20.03.  – 3003.  2020. 
Испити ванредних ученика – априлски рок  19.04.  – 26. 04 .  2021. 
Испити ванредних ученика – мајски рок  20.05. – 2705.   2021. 
Испити ванредних ученика – јунски рок  10.06.  – 17.06.   2021. 
Испити ванредних ученика – августовски рок  18.08  – 2708.   2021. 

 

 

 

Објављено у Активности у школи

Годишњи план рада 2020/2021.

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Објављено у Активности у школи, Документа

Ванредни кандидати – септембар 2020.

 

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  КАНДИДАТА  У СЕПТЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

 

Српски језик и књижевност

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар
 2. Васић Милош, III разред, угоститељски техничар
 3. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Француски језик II

 1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар

 

Туристичка географија

 1. Алексић Чедомир, III разред, кулинарски техничар
 2. Васић Милош, III разред, угоститељски техничар
 3. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Познавање робе

 1. Алексић Чедомир, III разред, кулинарски техничар

 

Физичко васпитање

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар

 

Музичка култура

 1. Ковачевић Милица, II разред, посластичар (изборни предмет)

 

Екологија и заштита животне средине

 1. Ковачевић Милица, II разред, посластичар

 

Наука о исхрани – Милена

 1. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Социологија

 1. Васић Милош, III разред, угоститељски техничар

 

Филозофија

 1. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Исхрана – Данијела

 1. Јузбашић Вук, I разред, кувар

 

Посластичарство

 1. Ковачевић Милица, II разред, посластичар

 

Професионална пракса (посластичар)

 1. Ковачевић Милица, II разред, посластичар

 

Професионална пракса (кувар)

 1. Јузбашић Вук, I разред, кувар

 

Куварство са практичном наставом

1. Кравић Тамара, III разред, кулинарски технича

Објављено у Ванредно школовање

Ванредни испити – септембар 2020.

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА  У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Уторак, 22. 09. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Исхрана 12:10 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Екологија и заштита животне средине 12:10 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

 

Среда, 23. 09. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Туристичкга географија 11:00 Јовичић Нера

Марић Јелена

Марић Давид

 

Четвртак, 24. 09. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Наука о исхрани 08:25 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Мијаиловић Владимир

Познавање робе 08:25 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Мијаиловић Владимир

Куварство са практичном наставом 09:50 Јовичић Нера

Крповић Небојша

Манојловић Нинослав

Професионална пракса (кувар) 09:50 Јовичић Нера

Крповић Небојша

Манојловић Нинослав

Француски језик II (писмени) 12:40 – 13:25 Ратковић Вера, дежура на писменом
Термин за усмени део испита из Француског језика II, биће саопштен на писменом делу испита.

 

Петак, 25. 09. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Српски језик и књижевност (писмени) 08:25 – 09:10 Манојловић Бранкица, дежура на писменом
Музичка култура (изборни предмет) 08:35 Јовичић Нера

Петровић Мирјана

Сокић Бранка

 

 

 

 

Понедељак, 28. 09. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Социологија 11:45 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

 

Уторак, 29. 09. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Филозофија 08:00 Јовичић Нера

Јојић Горица

Сокић Брнка

Професионална пракса (посластичар) 12:45 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Крповић Небојша

 

Среда, 30. 09. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Посластичарство 12:15 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Вукосављевић Роса

Српски језик и књижевност

(усмени)

12:45 Јовичић Нера

Манојловић Бранкица

Лазић Тања

 

Четвртак, 01. 10. 2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Физичко васпитање 12:45 Јовичић Нера

Шопаловић Миломир

Тарабић Вукашин

 

 

Објављено у Ванредно школовање

Нови распоред

Нови распоред часова почиње да се примењује од понедељка 14. септембра.

>>ПРЕУЗМИ РАСПОРЕД<<


 

Објављено у Активности у школи, ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење о подели на групе

Као што су ученици и родитељи обавештени, одељења су подељена на групе. Прва група долази прве недеље у школу, друга следеће и на даље се смењују. Подела одељења у наставку:

Одељење I3  –  сви ученици долазе у једној групи

Одељење I4

Одељење I5

Одељење II1 – сви ученици долазе у једној групи

Одељење II2,3 – прве недеље долазе ученици образовног профила конобар (осим дана када долазе сви)

Одељење II4

Одељење  II5

Одељење  III1.

Одељење III2,3 прве недеље долазе ученици образовног профила кувар (осим дана када долазе сви)

Одељење III4

Одељење  III5

Одељење  IV2

Одељење  IV3

Објављено у Активности у школи, ОБАВЕШТЕЊА

Распоред часова – за наставнике

Распоред часова прилагођен наставницима, ученицима ће распоред бити прочитан првог наставног дана.

Raspored-2020-02-Predavaci – пдф

Raspored-2020-02-Odeljenja  –  пдф

Објављено у ОБАВЕШТЕЊА

Почетак школске године у време короне

Поделили смо са вама неколико обавештења о почетку школске године. Издвојите још неколико минута вашег драгоценог времена и погледајте препоруке везане за пандемију корона вирусом:

 

 

Објављено у ОБАВЕШТЕЊА

Архиве