Nadoknada izgubljenih časova

PLAN NADOKNADE IZGUBLJENIH ČASOVA

 Detaljan plan nadoknade časova koji nisu održani zbog produžetka raspusta učenici će dobiti od razrednih starešina i predmetnih nastavnika.

 

  1. NADOKNADA IZGUBLJENIH ČASOVA OD PETKA – OVI ČASOVI SU NADOKNAĐENI POSETOM SAJMU TURIZMA I UPISUJU SE U SUBOTU 29. FEBRUARA 2020., KAO BLOK NASTAVA

I-2, I-3, I-4, I-5

II-2, II-3, II-4, II-5

III-3, III-4, III-5

IV-1, IV-2, IV-3

  1. MART 2020.

I-1 – ČASOVI OD PETKA

II-1ČASOVI OD PETKA

IV-1ČASOVI OD PETKA

 

 

  1. NADOKNADA IZGUBLJENIH ČASOVA OD PONEDELJKA – ZBOG ZAMENE DANA, 21. MARTA 2020. – BLOK NASTAVA

 

I-2, I-3, I-4, I-5

II-1, II-2, II-3, II-4, II-5

III-3, III-4, III-5

IV-1, IV-2, IV-3

I-1UPISIVANJE NADOKNAĐENIH ČASOVA TEORIJSKE NASTAVE PO RASPOREDU ČASOVA ZA PONEDELJAK

  

  1. NADOKNADA IZGUBLJENIH ČASOVA OD UTORKA, 04. APRILA 2020. – BLOK NASTAVA

I2, I-3, I-4, I-5

II-1, II-2, II-3, II-4, II-5

III-3, III-4, III-5

IV-1, IV-2, IV-3

I-1UPISIVANJE NADOKNAĐENIH ČASOVA TEORIJSKE NASTAVE PO RASPOREDU ČASOVA ZA UTORAK

 

  1. NADOKNADA IZGUBLJENIH ČASOVA OD SREDE, 09. MAJA 2020. – BLOK NASTAVA

I-2, I-3, I-4, I-5

II-1, II-2, II-3, II-4, II-5

III-3, III-4, III-5

IV-1, IV-2, IV-3

I-1 – UPISIVANJE NADOKNAĐENIH ČASOVA TEORIJSKE NASTAVE PO RASPOREDU ČASOVA ZA SREDU

 

*** ODELJENJE I-1, IZGUBLJENE ČASOVE OD PONEDELJKA, UTORKA I SREDE ĆE NADOKNADITI U TOKU DRUGOG POLUGODIŠTA,  DRŽANJEM PRETČASA ILI DRŽANJEM JEDNOG ČASA POSLE ZANJEG ČASA