Obaveštenje u vezi obrazovanja odraslih – oktobar

PLAN RADA NOVEMBAR – JANUAR

 NOVEMBAR

 1. Podnošenje prijave kandidata – elektronski –lično od 01. do 03.11.2022.                                                                        – mejl adresa :  obrazovanjeodraslihuts@gmail.com
 2. Uvodni sastanak – biografija – 04.11.2022. u 13 časova
 1. Podnošenje zahteva – na sastanku ili elektronski do 10.11.2022.

Uz zahtev prilaže skeniranu ličnu kartu,  izvod iz knjige rođenih i lekarsko uverenje i potvrdu o uplati ½ potrebnog iznosa za PPU.

 1. Kandidat donosi samoprocenu i dokaze i izrađuje portfolio 09.12.2022. u 12,30 časova

    DECEMBAR – bez kandidata

 1. Izrada izveštaja o kandidatu i plana za procenu

      JANUAR   

 1. Ispit usmeni – 1. dan
 2. Praktični rad – 2 dan

          Posebni preduslovi za polaganje praktičnog dela ispita

Kandidat treba da ima:

 • važeću sanitarnu knjižicu;
 • propisanu odeću i obuću:
 • radnu uniformu bele boje – bluza, pantalone (bele ili pepito) / suknja na preklop,
 • kapu/ maramu povezaču,
 • kecelju,
 • 2 krpe,
 • klompe/ radne cipele;
 • zadovoljavajuća lična higijena za rad na radnom mestu (podšišan, obrijan, povezane kose, urednih noktiju, bez nakita (pirsinga), šminke i mirisa)
 • bez mobilnog telefona.
 1. IZDAVANJE ISPRAVE