ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

image_pdfimage_print

 

Време реализације Активности/Teme Начин реалзације Носиоци реализације
септембар Обележавање 16.септембра, Дана озонског омотача  

 

Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
Примарна селекција отпада  

Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
октобар Примарна селекција отпада  

Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
Примарна селекција отпада Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
новембар Обележавање 4.новембра, Дана климатских промена

 

 

Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
Представа: Како испричати мајци о оштећењу озонског омотача  

Акција

 

Чланови еколошке секције, наставник
децембар Спречавање пањеља контејнера  

Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
Вода као ресурс  

Акција

 

Чланови еколошке секције, наставник
јануар Представа: Озонске рупе Радионица Чланови еколошке секције, наставник
Фебруар  

Зелени талас

 

 

Радионица

 

 

Чланови еколошке секције, наставник

 

Зелени талас Радионица

 

Март Представа: Добро дрво  

Радионица

 

 

Чланови еколошке секције, наставник

Храна из природе  

Радионица

 

 

Чланови еколошке секције, наставник

Април Где, кад и зашто је УВ зрачење опасно?  

 

Радионица

 

 

Чланови еколошке секције, наставник

Обележавање 22.априла, Дана планете
Мај Изложба радова еколошке секције  

Радионица

 

 

Чланови еколошке секције, наставник

Изложба радова еколошке секције
Јун Обележавање 5. јуна, Дана заштите животне средине  

Радионица

 

 

Чланови еколошке секције, наставник