PLAN RADA ISTORIJSKO- GEOGRAFSKE SEKCIJE U 2016/2017.GOD.

 

Vreme realizacije  

Aktivnosti/Teme

Način realzacije Nosioci realizacije
 

 

 

 

 

septembar

     Prezentovanje  plana rada i

organizacija zainteresovanih učenika

 

 

 

Radionica

Članovi istorijsko- geografske sekcije, nastavnici
 

–     Izlet do Stopića pećine i Sirogojna

 

 

 

Akcija

 

Članovi istorijsko- geografske sekcije, nastavnici

 

 

 

 

oktobar

 

 

–     Pešačka tura na Zlatiboru

„Vrhovi Zlatibora“

  • Izlet Tara-manastir Rača-Bajina Bašta
  • Poseta Beogradu (Sajam knjiga)
 

 

Akcija

Članovi

istorijsko-

geografske sekcije, nastavnici

Članovi

istorijsko-

geografske sekcije, nastavnici

 

 

 

 

 

novembar

–     Izrada panoa za kabinet

 

 

 

Akcija

Članovi

istorijsko-

geografske sekcije, nastavnici

–     Poseta Muzeja u Užicu, crkve,

Galerije

 

 

Akcija

Članovi istorijsko- geografske sekcije, nastavnici
 

 

 

 

 

decembar

–     Učešće učenika na konkursima vezanim za gepgrafiju i istoriju  

 

Radionica

Članovi istorijsko- geografske sekcije, nastavnici
 

–     Priprema Savindana

 

 

Akcija

Članovi

istorijsko- geografske sekcije, nastavnici

 

 

 

Februar

 

 

 

 

 

 

–    Izlet na Tornik

 

 

 

Akcija

 

 

Članovi istorijsko- geografske sekcije,

nastavnici

 

 

 

Mart

–     Pravljenje  različitih prezentacija sa interesantnim temama iz oblasti istorije i

geografije našeg kraja

  • Poseta Beogradu(Sajam automobila)
 

 

 

Radionica

 

 

Akcija

 

 

Članovi istorijsko- geografske sekcije, nastavnici

 

 

April

 

–     Pravljenje  panoa i zidnih novina(grupni i individualni

 

 

 

Radionice

 

 

Članovi istorijsko- geografske sekcije, nastavnici