ПЛАН РАДА ИСТОРИЈСКО- ГЕОГРАФСКЕ СЕКЦИЈЕ У 2016/2017.ГОД.

 

Време реализације  

Активности/Teme

Начин реалзације Носиоци реализације
 

 

 

 

 

септембар

     Презентовање  плана рада и

организација заинтересованих ученика

 

 

 

Радионица

Чланови историјско- географске секције, наставници
 

–     Излет до Стопића пећине и Сирогојна

 

 

 

Акција

 

Чланови историјско- географске секције, наставници

 

 

 

 

октобар

 

 

–     Пешачка тура на Златибору

„Врхови Златибора“

  • Излет Тара-манастир Рача-Бајина Башта
  • Посета Београду (Сајам књига)
 

 

Акција

Чланови

историјско-

географске секције, наставници

Чланови

историјско-

географске секције, наставници

 

 

 

 

 

новембар

-     Израда паноа за кабинет

 

 

 

Акција

Чланови

историјско-

географске секције, наставници

-     Посета Музеја у Ужицу, цркве,

Галерије

 

 

Акција

Чланови историјско- географске секције, наставници
 

 

 

 

 

децембар

-     Учешће ученика на конкурсима везаним за гепграфију и историју  

 

Радионица

Чланови историјско- географске секције, наставници
 

–     Припрема Савиндана

 

 

Акција

Чланови

историјско- географске секције, наставници

 

 

 

Фебруар

 

 

 

 

 

 

–    Излет на Торник

 

 

 

Акција

 

 

Чланови историјско- географске секције,

наставници

 

 

 

Март

-     Прављење  различитих презентација са интересантним темама из области историје и

географије нашег краја

  • Посета Београду(Сајам аутомобила)
 

 

 

Радионица

 

 

Акција

 

 

Чланови историјско- географске секције, наставници

 

 

Април

 

–     Прављење  паноа и зидних новина(групни и индивидуални

 

 

 

Радионице

 

 

Чланови историјско- географске секције, наставници

Објављено у Секције

Архиве