Plan rada sportske sekcije za 2015/2016. godinu

 

VREME REALIZACIJE AKTIVNOSTI/TEME NAČIN REALIZACIJE NOSIOCI REALIZACIJE
Septembar - košarkaški stav - koje su vrste, kako se izvodi, primena -profesori fizičkog vaspitanja
Septembar - fizička priprema - startna brzina, ravnomerno i progresivno ubrzanje -profesori fizičkog vaspitanja
Oktobar - trčanje - od 5 do 30 metara sa promenom pravca/smera - profesori fizičkog
Oktobar - tehnika izvođenja i  hvatanja lopte u mestu i kretanju - pivotiranje sa i bez lopte, zaustavljanje sa loptom u kretanju u stav -profesori fizičkog
Novembar - hvatanje, držanje, dodavanje lopte - hvatanje lopte sa jednom ili obe ruke -profesori fizičkog
Novembar - ubacivanje lopte u koš-šutiranja - šut na koš iz mesta, šut na koš iz vođenja -profesori fizičkog
Decembar - dodavanje i hvatanje lopte u kretanju - u paru do polovine i na celom terenu -profesori fizičkog
Decembar - vođenje, hvatanje i dodavanje lopte uz primenu košarkaškog dvokoraka - presing i napad protiv presinga -profesori fizičkog
Februar - sistemi igre u odbrani - zonska odbrana i napad na zonu -profesori fizičkog
Februar - blokade – vrste - statičke i dinamičke blokade -profesori fizičkog
Mart - odbrana čovek na čoveka i napad protiv iste - na jednoj polovini i na celom terenu -profesori fizičkog
Mart - presing i napad protiv presinga - presing na pola i na celom igralištu -profesori fizičkog
April - zonska odbrana i napad protiv zone - vrste zone -profesori fizičkog
Maj - kombinovana odbrana i napad protiv kombinovane odbrane - match-up -profesori fizičkog
Maj - igra - primena sistema igre u odbrani, primena sistema igre u napadu -profesori fizičkog
Objavljeno u Aktivnosti u školi, Sekcije Označeno sa: ,

Arhive