План рада спортске секције за 2015/2016. годину

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар - кошаркашки став - које су врсте, како се изводи, примена -професори физичког васпитања
Септембар - физичка припрема - стартна брзина, равномерно и прогресивно убрзање -професори физичког васпитања
Октобар - трчање - од 5 до 30 метара са променом правца/смера - професори физичког
Октобар - техника извођења и  хватања лопте у месту и кретању - пивотирање са и без лопте, заустављање са лоптом у кретању у став -професори физичког
Новембар - хватање, држање, додавање лопте - хватање лопте са једном или обе руке -професори физичког
Новембар - убацивање лопте у кош-шутирања - шут на кош из места, шут на кош из вођења -професори физичког
Децембар - додавање и хватање лопте у кретању - у пару до половине и на целом терену -професори физичког
Децембар - вођење, хватање и додавање лопте уз примену кошаркашког двокорака - пресинг и напад против пресинга -професори физичког
Фебруар - системи игре у одбрани - зонска одбрана и напад на зону -професори физичког
Фебруар - блокаде – врсте - статичке и динамичке блокаде -професори физичког
Март - одбрана човек на човека и напад против исте - на једној половини и на целом терену -професори физичког
Март - пресинг и напад против пресинга - пресинг на пола и на целом игралишту -професори физичког
Април - зонска одбрана и напад против зоне - врсте зоне -професори физичког
Мај - комбинована одбрана и напад против комбиноване одбране - match-up -професори физичког
Мај - игра - примена система игре у одбрани, примена система игре у нападу -професори физичког
Објављено у Активности у школи, Секције Означено са: ,

Архиве