План рада спортске секције за 2015/2016. годину

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар – кошаркашки став – које су врсте, како се изводи, примена -професори физичког васпитања
Септембар – физичка припрема – стартна брзина, равномерно и прогресивно убрзање -професори физичког васпитања
Октобар – трчање – од 5 до 30 метара са променом правца/смера – професори физичког
Октобар – техника извођења и  хватања лопте у месту и кретању – пивотирање са и без лопте, заустављање са лоптом у кретању у став -професори физичког
Новембар – хватање, држање, додавање лопте – хватање лопте са једном или обе руке -професори физичког
Новембар – убацивање лопте у кош-шутирања – шут на кош из места, шут на кош из вођења -професори физичког
Децембар – додавање и хватање лопте у кретању – у пару до половине и на целом терену -професори физичког
Децембар – вођење, хватање и додавање лопте уз примену кошаркашког двокорака – пресинг и напад против пресинга -професори физичког
Фебруар – системи игре у одбрани – зонска одбрана и напад на зону -професори физичког
Фебруар – блокаде – врсте – статичке и динамичке блокаде -професори физичког
Март – одбрана човек на човека и напад против исте – на једној половини и на целом терену -професори физичког
Март – пресинг и напад против пресинга – пресинг на пола и на целом игралишту -професори физичког
Април – зонска одбрана и напад против зоне – врсте зоне -професори физичког
Мај – комбинована одбрана и напад против комбиноване одбране – match-up -професори физичког
Мај – игра – примена система игре у одбрани, примена система игре у нападу -професори физичког