Praksa – dualno obrazovanje

Dualno obrazovanje je deo sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, veštine i sposobnosti i stavovi  u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

“Učenje kroz rad” je organizovan proces tokom koga naši učenici, pod rukovodstvom i nadzorom instruktora u realnom radnom okruženju kod poslodavca, stiču znanja i veštine neophodne za efikasan i produktivan rad u odrađenom zanimanju ili grupi zanimanja.

Obim učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovne profile u trogodišnjem trajanju iznosi najmanje 50 odsto od ukupnog broja časova obaveznih stručnih predmeta propisanih planom nastave i učenja – odnosno, naši učenici najmanje polovinu stručnih predmeta pohađaju u objektima van škole – elitnim ugostiteljsko turističkim objektima. Sve vreme koje provedu na praksi je plaćeno, tj učenici tokom školovanja dobijaju novčanu nadoknadu, što ih dodatno motiviše u učenju i radu.