Пракса – дуално образовање

Дуално образовање је део система средњег образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају и изграђују знања, вештине и способности и ставови  у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења.

“Учење кроз рад” је организован процес током кога наши ученици, под руководством и надзором инструктора у реалном радном окружењу код послодавца, стичу знања и вештине неопходне за ефикасан и продуктиван рад у одрађеном занимању или групи занимања.

Обим учења кроз рад код послодавца за образовне профиле у трогодишњем трајању износи најмање 50 одсто од укупног броја часова обавезних стручних предмета прописаних планом наставе и учења – односно, наши ученици најмање половину стручних предмета похађају у објектима ван школе – елитним угоститељско туристичким објектима. Све време које проведу на пракси је плаћено, тј ученици током школовања добијају новчану надокнаду, што их додатно мотивише у учењу и раду.

 

Објављено у Активности у школи, Дуално образовање, Пракса

Архиве