Presek stanja u radu istorijsko-geografske sekcije

IZLET
IZLET

Od početka školske godine realizovali smo sledeće izlete i posete:

1. Izlet u Sirogojno sa posetom Stopića pećine i Muzeja na otvorenom (32 učenika)
2. Izlet na Taru,Perućac, Manastir Raču i Bajinu Baštu (40 učenika)
3. Sajam knjiga u Beogradu (48 učenika)
4. Sajam turizma u Beogradu (70 učenika)
5. Sajam automobila u Beogradu (59 učenika)

Još 3 događaja su u planu:

1. Izlet u Vrnjačku Banju 8.4.2017.
2. Pešačka tura „Vrhovi Zlatibora“ 22.4.2017.
3. Maturski izlet U Mokru Goru i Višegrad 13.5. 2017.

Jelena Marić