Презентација образовних профила

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ У УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ У ЧАЈЕТИНИ

На основу плана промоције уписа ученика у школској 2018/2019. години, планирали смо да промоцију образовних профила и других активности наше школе извршимо на један нов и другачији начин. Циљ оваквог начина представљања је да послове и задатке кадрова у угоститељству и туризму, представимо садашњим ученицима осмог разреда на конкретним и практичним примерима.

Директорка школе, наставници и ученици наше школе, у сарадњи са представницима локалне туристичке привреде, представили су ученицима осмог разреда, наставне планове и програме, начин рада школе, ваннаставне активности ученика, услове за реализацију свих видова практичне наставе, могућности запошљавања, даљег школовања и усавршавања.

Једна група ученика, осмог разреда, са одељењским старешином и наставницом стручних предмета, Неранџом Јовичић, посетила је Студентско одмаралиште „Ратко Митровић”, на Златибору. У овом одмаралишту тренутно ради велики број наших бивших ученика, који су се одмах по завршетку школовања запослили или наставили школовање, па запослили.

Друга група ученика, осмог разреда, са одељењским старешином и Директорком школе, Вишњом Смиљанић, посетила је одмаралиште „Дунав турист“ на Златибору. Будућим средњошколцима се обратио Директор одмаралишта, Душко Ковачевић, такође наш бивши ученик.

Поред представљања профила, личних и професионалних особине кувара, конобара, рецепционера, менаџера у туризму и хотелијерству, административног особља – комерцијалиста, запослени и у једном и у другом одмаралишту су нам представили целокупну понуду и садржаје одмаралишта.

Закључак представника Угоститељско-туристичке школе и локалне угоститељско-туристичке привреде је да су ово профили који су потребни постојећем тржишту рада на Златибору и шире. Ученици предложених образовних профила имају изузетне услове за образовање у складу са свим прописаним стандардима. Школа поред школске радионице има и кабинете опремљене најсавременијим наставним средствима и опремом. Тако да ученици потребна знања и практичне вештине стичу како у школи тако и на практичној настави, која се реализује у великом броју објеката на Златибору и у Ужицу.

Након обиласка одмаралишта, разговарали смо са будућим средњошколцима. Сви су задовољни посетом и обиласком, начином рада у објектима, као и самом промоцијом образовних профила.

Ми смо им пожелели пуно успеха на завршном испиту и да упишу образовни профил, који воле и желе.

 

       

Чајетина, 25. април 2018. године.

Вишња Смиљанић

Неранџа Јовичић