Priznavanje prethodnog učenja – uručeni prvi sertifikati

 

URUČENI PRVI SERTIFIKATI O OSTVARENOM STANDARDU KVALIFIKACIJE „KUVAR“ U CELINI STEČENOJ KROZ PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA

Ugostiteljsko-turistička škola u Čajetini je 06. februara 2023. godine, uručila prve sertifikate, kandidatima, koji su znanja i veštine stekli kroz radno ili životno iskustvo, a dokazali izradom praktičnih radnih zadataka na ispitu.

Nakon što je škola verifikovana, odnosno stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za aktivnost priznavanje prethodnog učenja, za kvalifikaciju „Kuvar“ u celini, Tim za priznavanje prethodnog učenja, počeo je sa realizacijom projekta.

Najpre su realizovane promotivne aktivnosti u cilju informisanja zainteresovanih lica i poslodavaca o postupku i načinu priznavanja prethodnog učenja.

Ubrzo su se javili prvi zainteresovani kandidati. Ceo postupak, od prijave kandidata, do izdavanja sertifikata, završen je u planiranom roku od 3 meseca.

Zainteresovana lica su dobila neophodne informacije i savete od savetnika za PPU. Potom su izvršili samoprocenu opštestručnih i užestručnih znanja i veština i dostavili prikupljene dokaze o svom relevantnom životnom i radnom iskustvu, u vidu diploma, uverenja, savladanih obuka, referenci od poslodavaca, izveštaja o radu i fotografija. Ocenjivači iz škole su pregledali i ocenili dokaze, sastavili izveštaj o kandidatima sa planom procene. Prikupljeni dokazi su bili autentični, validni, relevantni i odgovarajući u statusu portfolija. Time su kandidati dokazali određene ishode učenja, odnosno kompetencije. Ishode učenja koje nisu uspeli da dokažu, polagali su na usmenom i praktičnom delu ispita u kabinetima za kuvarstvo sa praktičnom nastavom.

Kandidati su u postupku priznavanja prethodnog učenja pokazali i dokazali svoja znanja i umeća, pripremajući brojne kulinarske specijalitete. Fotografije procesa izrade praktičnih zadataka i specijaliteta u prilogu.

Ugostiteljsko-turistička škola je pokazala i dokazala spremnost da realizuje još jedan projekat i da se brzo prilagođava društvenim i tehnološkim promenama.

Za našu školu sve ovo znači puno, jer pored formalnog obrazovanja, škola realizuje i neformalno obrazovanje odraslih. Među prvom školama u Srbiji je dobila verifikaciju za PPU i realizovala aktivnosti, zahvaljujući dobroj organizaciji rada, stručnom i motivisanom nastavnom osoblju i opremljenosti kabineta za kuvarstvo sa praktičnom nastavom, koji poseduju svu opremu po Normativu u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava.

 

 

Vesna Džambić

Nerandža Jovičić