Протокол о превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања

image_pdfimage_print
ЛОКАЛНИ МЕЂУСЕКТОРСКИ ПРОТОКОЛ О ПРЕВЕНЦИЈИ И ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

grb

 

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања донет је 2005. године. Представља значајан документ који пружа смернице свим релевантним институцијама и организацијама које се баве децом и породицом. Односи се и на јавни и на приватни сектор, али и на организације цивилног друштва. Циљ му је предузимање квалитетних и сврсисходних превнтивних и интервентних мера и инструмената у заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања. Истиче спречавање повреде једног од основних права детета према Конвенцији о правима детета Уједињених нација, а то је право на живот, опстанак и развој. Повреде могу бити учињене кроз све облике насиља, злостављања и злоупотребе детета. Детету треба бити обезбеђена заштита од физичког и менталног злостављања и занемаривања, сексуалног искоришћавања, трговине децом, искоришћавања и експлоатације, вређања личности.

Комплетан документ протокола преузмите овде