Распоред ванредних испита – август 2019.

Понедељак, 19. 08. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Историја 09:15 Јовичић Нера

Кнежевић Весна

Сокић Бранка

Физика 09:30 Јовичић Нера

Смиљанић Вишња

Мијаиловић Владе

 

Уторак, 20. 08. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Хемија 10:30 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Српски језик (писмени) 12:15 Лазић Тања, дежура на писменом

 

Среда, 21. 08. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Куварство 08:15 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашиновић Љубомир

Матурски практичан рад

образовни профил: кулинарски техничар

08:40 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашиновић Љубомир

Основи економије 10:00 Сокић Бранка

Јовићић Нера

Луковић Катарина

Српски језик (усмени) 10:35 Јовичић Нера

Лазић Тања

Манојловић Бранкица

 

Четвртак, 22. 08. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (писмени) 09:00 Прљевић Јасна, дежура на писменом

 

Петак, 23. 08. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (усмени) 08:20 Сокић Бранка

Прљевић Јасна

Мићовић Слободан

 

 

 

 

Понедељак, 26. 08. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Матурски практичан рад (компетенција А)

образовни профил: туристички техничар

08:00 Павловић Јела

Јанковић Валентина

Екстерни члан

 

Уторак, 27. 08. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Матурски практичан рад (компетенција Б)

образовни профил: туристички техничар

08:00 Павловић Јела

Јанковић Валентина

Екстерни члан

Матурски практичан рад образовни профил: трговински техничар 09:00 Сокић Бранка

Јовићић Нера

Луковић Катарина

Туристичка географија 09:30 Јовичић Нера

Марић Јелена

Јанковић Валентина

Географија 09:30 Јовичић Нера

Марић Јелена

Јанковић Валентина

 

Четвртак, 29. 08. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Професионална пракса

(кувар)

08:30 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Крповић Небојша

Музичка уметност 09:00 Јовићић Нера

Петровић Мира

Сокић Бранка

Социологија 09:15 Јовићић Нера

Драшковић Горан

Петровић Мира

Основе услуживања 09:30 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Манојловић Нинослав