Родитељски састанци

image_pdfimage_print

Планирано је да се у сваком одељењу одржи један родитељски састанак:
● На почетку школске године
● На крају првог тромесечја
● На крају првог полугодишта
● На крају трећег тромесечја
● Пре реализације екскурзије ученика
Поред тога планирају се и индивидуални састанци са родитељима (по потреби).