Термини консултација са ванредним ученицима

image_pdfimage_print

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ/И ДАНИ КАДА СЕ ДРЖЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Лазић Тања Српски језик и књижевност ЧЕТВРТАК 08:40 – 09:25
Манојловић Бранкица Српски језик и књижевност СРЕДА 13:00
Јанковић Мирослав Руски језик УТОРАК 13:00 – 13:45
Ратковић Вера Француски језик ПОНЕДЕЉАК 11:30
Ковачевић Дубравка Енглески језик УТОРАК 09:45 – 10:30
Топаловић Ружица Енглески језик ЧЕТВРТАК 09:45 – 10:30
Шопаловић Миломир Физичко васпитање ПОНЕДЕЉАК

(У хали КСЦ Чајетина)

10:30 – 13:00
Мићовић Слободан Математика

Статистика – трећи разред

ПОНЕДЕЉАК 12:15 – 13:00
Прљевић Јасна Математика

Статистика – четврти разред

ПЕТАК 09:30 – 09:45
Кнежевић Весна Историја УТОРАК

ПЕТАК

11:00

09:30

Милаћевић Милован – Рачунарство и информатика

– Пословна информатика

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

11:20- 12:10

11:20- 12:10

Марић Јелена – Географија

– Туристичка географија

СРЕДА

ПОНЕДЕЉАК

10:30 – 11:00

12:10-13:00

Шапоњић Снежана Физика СРЕДА 14:00 – 14:30
Јоксимовић Милена – Хемија

– Познавање робе

ЧЕТВРТАК 11:20 – 12:10
Мијаиловић Данијела -Биологија

-Екологија

-Наука о исхрани

-Хигијена

ЧЕТВРТАК 08:40 – 09:25
Мијаиловић Владимир  – Рачунарство и информатика

– Пословна информатика

– Здравствена култура

ПОНЕДЕЉАК

 

12: 15 – 13:00
Богдановић Анастасија – Ликовна култура

– Историја уметности

СРЕДА 12:15 – 13:00
Костић Александра – Уметничко обликовање УТОРАК 10:30 – 11:20
Драшковић Горан – Социологија

– Устав и права грађана

-Уставно и привредно право

ПОНЕДЕЉАК

СРЕДА

10:35 – 13:50

11:20 – 13:00

Сокић Бранка Психологија РАДНИМ ДАНИМА 07:30 – 12:30
Јојић Горица Филозофија УТОРАК 10:30 – 11:45
Петровић Мирјана – Грађанско васпитање

– Музичка уметност

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

11:15 – 14:00

07:30 – 14:00

Зечевић Никола Верска настава СРЕДА

ЧЕТВРТАК

11:15 – 14:30

11:15 – 14:00

Богдановић Радица – Рачуноводство I, II и III разред;

– Основи туризма и угоститељства

СРЕДА 12:15 – 13:00
Павловић Јела – Агенцијско и хотелијерско пословање II разред;

-Пословна кореспонденција;

-Економика и организација туристичких предузећа

ПОНЕДЕЉАК 10:30 – 11:20
Јовичић Неранџа – Агенцијско и хотелијерско пословање I и IV разред;

– Пословна економија  II, III и IV разред;

– Други предмети економске и туристичке струке;

ПЕТАК 09:00 – 09:45
Павловић Дана -Рачуноводство IV разред;

– Канцеларијско пословање II разред;

– Финансијско пословање;

– Предузетништво;

– Други предмети економске и туристичке струке;

УТОРАК

СРЕДА

11:20 – 12:10

10:30 – 11:20

Кузељевић Јелица – Агенцијско и хотелијерско пословање II разред;

– Принципи економије

– Други предмети економске и туристичке струке;

ЧЕТВРТАК 10:35 – 11:20
Павловић-Луковић Совија – Агенцијско и хотелијерско пословање I и III разред;

–Маркетинг у туризму;

-Предузетништво;

ПОНЕДЕЉАК 09:25 – 10:00
Луковић Катарина -Маркетинг у туризму и угоститељству

-Економика туристичких и угоститељских предузећа

ПЕТАК 10:350– 11:20
Вукосављевић Роса -Куварство

-Куварство са практичном наставом

-Професионална пракса

УТОРАК

СРЕДА

10:25 – 11:25
Крповић Небојша -Куварство

-Куварство са практичном наставом

-Професионална пракса

ПОНЕДЕЉАК

ЧЕТВРТАК

08:00 – 13:00
Митрашиновић Љубомир -Куварство

-Куварство са практичном наставом

-Професионална пракса

-Националне кухиње

ПОНЕДЕЉАК

СРЕДА

11:20 -12:10
Ковачевић Драган -Услуживање са практичном наставом;

-Основе услуживања;

-Посластичарство;

-Основи економије

– Монетарна економија и банкарство IV разред;

-Хотелијерство

ПОНЕДЕЉАК 09:25