Термини консултација са ванредним ученицима 2019/2020.

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ/И ДАНИ КАДА СЕ ДРЖЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Лазић Тања Српски језик и књижевност ПЕТАК 07:20 – 07:50
Манојловић Бранкица Српски језик и књижевност ПОНЕДЕЉАК 10:35 – 11:20
Јанковић Мирослав Руски језик ПОНЕДЕЉАК 09:30 – 10:30
Ратковић Вера Француски језик ПОНЕДЕЉАК 09:45 – 10:30
Ковачевић Дубравка Енглески језик УТОРАК 10:35 – 11:20
Топаловић Ружица Енглески језик СРЕДА 09:45 – 10:30
Шопаловић Миломир Физичко васпитање СРЕДА 12:00 – 13:00
Тарабић Вукашин Физичко васпитање ПОНЕДЕЉАК 13:00 – 13:50
Мићовић Слободан Математика

 

ПЕТАК 09:45 – 10:30
Прљевић Јасна Математика

Статистика

ПОНЕДЕЉАК 07:30 – 09:45
Кнежевић Весна Историја СРЕДА 08:00 – 10:30
Милаћевић Милован - Рачунарство и информатика

- Пословна информатика

ПОНЕДЕЉАК 09:45 – 10:30
Марић Јелена - Географија

- Туристичка географија

-Основи туризма и угоститељства (кувар)

ПОНЕДЕЉАК 11:20 – 12:10
Шапоњић Снежана Физика УТОРАК 12:15 – 13:00
Јоксимовић Милена - Хемија

- Познавање робе

-Наука о исхрани

УТОРАК 12:15 – 13:00
Мијаиловић Данијела -Биологија

-Екологија

-Хигијена

-Исхрана

ПЕТАК 09:45 – 10:30
Мијаиловић Владимир - Пословна информатика

- Здравствена култура

ПЕТАК 09:45 – 10:30
Богдановић Анастасија - Ликовна култура

- Историја уметности

СРЕДА 11:25 – 14:00
Костић Александра - Уметничко обликовање УТОРАК 07:30 – 07:50
Драшковић Горан - Социологија

- Устав и права грађана

ПОНЕДЕЉАК

СРЕДА

09:25 – 13:50

11:20 – 12:15

Јојић Горица -Филозофија

-Психологија у туризму

-Психологија

СРЕДА 08:40 – 09:25
Петровић Мирјана - Грађанско васпитање

- Музичка уметност

- Право

ПОНЕДЕЉАК 08:00 – 14:00
Зечевић Никола Верска настава УТОРАК 12:10 – 13:00
Павловић Јела - Агенцијско и хотелијерско пословање IV разред;

-Пословна кореспонденција;

-Основи туризма и угоститељства (туристичко-хотелијерски техничар)

СРЕДА 11:25 – 12:10
Јовичић Неранџа - Агенцијско и хотелијерско пословање I и III разред;

-Економика и организација туристичких предузећа

-Економика и организација предузећа

-Ревизија

СРЕДА 10:30 – 11:20
Павловић Дана -Рачуноводство I разред;

- Финансијско пословање;

- Mаркетинг;

Основе туризма и угоститељства (кулинарски техничар;

УТОРАК 10:35 – 11:20
Кузељевић Јелица - Агенцијско и хотелијерско пословање IV  разред;

- Принципи економије;

– Други предмети економске и туристичке струке;

ПОНЕДЕЉАК

ЧЕТВРТАК

12:15 – 13:00

10:35 – 11:20

Јанковић Валентина - Агенцијско и хотелијерско пословање II и III разред;

-Предузетништво;

СРЕДА 11:20 – 12:10
Луковић Катарина - Рачуноводство  II III и IV разред;

Хотелијерство;

ПЕТАК 09:15 – 10:00
Костадиновић-Јовановић Јелена -Основи економије

-Финансијско пословање

СРЕДА 12:00 – 12:45
Вукосављевић Роса -Куварство

-Куварство са практичном наставом

-Професионална пракса

ПОНЕДЕЉАК

ПЕТАК

09:25 – 12:15

09:25 – 13:15

 

Крповић Небојша -Куварство

-Куварство са практичном наставом

-Професионална пракса

ЧЕТВРТАК 08:00 – 13:50
Митрашиновић Љубомир -Куварство

-Куварство са практичном наставом

-Професионална пракса

-Националне кухиње

УТОРАК 14:30 – 15:30
Ковачевић Драган -Услуживање;

-Основе услуживања;

-Посластичарство;

-Националне кухиње

-Професионална пракса;

 

 

СРЕДА 08:40 – 09:25
Манојловић Нинослав -Услуживање;

-Професионална пракса;

 

ПОНЕДЕЉАК 10:00 – 12:00

 

 

 

Објављено у Ванредно школовање

Архиве