Термини консултација са ванредним ученицима

image_pdfimage_print

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ/И ДАНИ КАДА СЕ ДРЖЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Лазић Тања Српски језик и књижевност Петак 09:15 – 09:45
Манојловић Бранкица Српски језик и књижевност Петак 12.40
Јанковић Мирослав Руски језик Понедељак 09 : 45 – 10 : 15
Ратковић Вера Француски језик Понедељак 12:10-12:40
Ковачевић Дубравка Енглески језик Уторак 08:55 – 09:25
Топаловић Ружица Енглески језик Среда 11.30-12.30
Шопаловић Миломир Физичко васпитање Четвртак 11.30 – 13.30
Тарабић Вукашин Физичко васпитање Четвртак 11.30 – 13.30
Мићовић Слободан Математика

Статистика

Среда 12:10 – 12:40
Прљевић Јасна Математика Петак 14.00
Кнежевић Весна Историја Среда 14:05 – 14:35
Милаћевић Милован  Рачунарство и информатика

Пословна информатика

Уторак 11:35 – 12:05
Марић Јелена Географија

Туристичка географије

Туристичке дестинације света

Општа туристичка географија

Понедељак 11:30-12:00
Среда 11:00-11:30
Тановић Дејан Физика Среда 09:15 – 09:45
Јоксимовић Милена Хемија

Познавање робе

Наука о исхрани

Среда 12.30 – 13.30
Четвртак 11.30 – 12.30
Мијаиловић Данијела Биологија

Екологија

Хигијена

Исхрана

Уторак 11:00 – 11:30
Мијаиловић Владимир Здравствена култура

Исхрана

Хигијена

Петак 09:50 – 10:20
Богдановић Анастасија Уметничко обликовање Историја уметности Среда 13:15
Четвртак 16:00
Костић Александра Ликовна култура Понедељак 11:00-11:35
Драшковић Горан Социологија

Устав и права грађана

Право

Понедељак 13:30 – 14:00
Јојић Горица Психологија у туризму

Филозофија

Уторак 09-9:30

 

Среда 15:30-16:00
Петровић Мирјана Грађанско васпитање

Музичка уметност

Музичка култура

Среда 10:00 – 12: 00

 

Четвртак 15:00 – 17:00
Стефановић Јовица Верска настава Среда 10:25-10:55

11:35-12:05

Четвртак 16:05-16:35
Павловић Јела Агенцијско и хотелијерско пословање IV разред

Пословна кореспонденција

Уторак 16:00-16:30
Јовичић Неранџа Агенцијско и хотелијерско пословање II, III и IVразред

Економика и организација туристичких предузећа

Економика и организација предузећа

Уторак 12:05-12:35
Среда 14:30-14:55
Павловић Дана Обука у витруелном предузећу

Предузетништво

Канцеларијско пословање

Основи туризма и угоститељства

Уторак 8:00-10:00
Четвртак 9:55-9:45
Кузељевић Јелица Група предмета

економске и

туристичке струке

Понедељак 10:25-10:55
Среда 09:50-10:20
Марић Давид Основи туризма и угоститељства

(I година)

Агенцијско и хотелијерско пословање

(II и III година)

Предузетништво

(III година)

Маркетинг у туризму и угоститељству

(III година)

Маркетинг у туризму

(IV година)

Хотелијерство

(IV година)

Уторак 10:20-10:55
Луковић Катарина Група предмета

Економске струке

Понедељак 10:30-12:00
Вукосављевић Роса Куварство са практичном наставом

Професионална пракса

Среда 08:55-09:55
Крповић Небојша Куварство са практичном наставом

Професионална пракса

Четвртак 10:30-16:00
Митрашиновић Љубомир Куварство са практичном наставом

Професионална пракса

Понедељак 15:30-16:30
Ковачевић Драган Услуживање

Свечани пријеми

Основе куварства

Националне кухиње

Основе посластичарства

Посластичарство

 

Уторак 14:35 – 14:55
Четвртак 16:40 – 17:10
Манојловић Нинослав Услуживање

Професионална пракса

 

ПОНЕДЕЉАК 10:25 – 10:55