ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ/И ДАНИ КАДА СЕ ДРЖЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Лазић Тања Српски језик и књижевност ЧЕТВРТАК 12:10-13:00
Манојловић Бранкица Српски језик и књижевност ПОНЕДЕЉАК 10:30
Јанковић Мирослав Руски језик СРЕДА 09:30-10:30
Ратковић Вера Француски језик ЧЕТВРТАК 11:25-12:10
Ковачевић Дубравка Енглески језик СРЕДА 09:45-10:30
Топаловић Ружица Енглески језик ПЕТАК 09:20-09:45
Шопаловић Миломир Физичко васпитање СРЕДА 10:30-13:00
Мићовић Слободан Математика

Статистика – трећи разред

ПОНЕДЕЉАК 09:45-10:30
Прљевић Јасна Математика

Статистика – четврти разред

ПОНЕДЕЉАК 13:30-14:00
Кнежевић Весна Историја СРЕДА

ПЕТАК

11:45

09:30

Милаћевић Милован - Рачунарство и информатика

- Пословна информатика

СРЕДА 09:45-10:30
Марић Јелена - Географија

- Туристичка географија

ПЕТАК

ПОНЕДЕЉАК

10:30-10:45

13:00-13:30

Шапоњић Снежана Физика ЧЕТВРТАК 09:30-10:00
Јоксимовић Милена - Хемија

- Познавање робе

- Познавање животних намирница

УТОРАК 12:15-13:00
Мијаиловић Данијела -Биологија

-Екологија

-Наука о исхрани

-Хигијена

УТОРАК 11:25-12:10
Мијаиловић Владимир  – Рачунарство и информатика

- Пословна информатика

- Хигијена

ЧЕТВРТАК 13:10-14:00
Лазаревић

Биљана

- Ликовна култура

- Историја уметности

УТОРАК 08:30-09:00
Костић Александра - Уметничко обликовање УТОРАК 12:10-14:00
Драшковић Горан - Социологија

- Устав и права грађана

-Уставно и привредно право

ПОНЕДЕЉАК

ЧЕТВРТАК

10:30-13:50

11:20-16:00

Сокић Бранка Психологија СВАКИ ДАН 07:30-12:30
Јојић Горица Филозофија ПЕТАК 08:35-09:20
Петровић Мирјана - Грађанско васпитање

- Музичка уметност

СРЕДА 07:30-14:00
Зечевић Никола Верска настава ПЕТАК 10:45-11:25
Богдановић Радица - Рачуноводство I, II и IV разред;

- Основи туризма и угоститељства

СРЕДА 10:30-11:15
Павловић Јела - Канцеларијско пословање I разред;

- Агенцијско и хотелијерско пословање II разред;

-Пословна кореспонденција

СРЕДА 10:30-11:15
Јовичић Неранџа - Агенцијско и хотелијерско пословање III разред;

- Пословна економија I, II и IV разред;

– Други предмети економске и туристичке струке;

УТОРАК 12:15-13:00
Павловић Дана -Рачуноводство III разред;

- Канцеларијско пословање II разред;

- Финансијско пословање;

- Маркетинг;

- Други предмети економске и туристичке струке;

ПОНЕДЕЉАК

ПЕТАК

10:30-11:20

07:30-08:30

Кузељевић Јелица - Агенцијско и хотелијерско пословање I разред;

- Принципи економије

– Монетарна економија и банкарство IV разред;

– Други предмети економске и туристичке струке;

ПОНЕДЕЉАК

СРЕДА

10:30-11:20

13:50-14:35

Луковић Катарина - Агенцијско и хотелијерско пословање I разред;

-Економика и организација предузећа;

- Хотелијерство;

–Маркетинг у туризму;

-Предузетништво;

– Други предмети економске и туристичке струке;

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

10:00-10:30

09:-10:00

Вукосављевић Роса -Куварство

-Куварство са практичном наставом

-Професионална пракса

ПОНЕДЕЉАК

СРЕДА

09:25-11:20

08:35-12:10

Крповић Небојша -Куварство

-Куварство са практичном наставом

-Професионална пракса

ПОНЕДЕЉАК 08:00-13:00
Митрашиновић Љубомир -Куварство

-Куварство са практичном наставом

-Професионална пракса

-Националне кухиње

ПЕТАК 09:25-09:45

11:25-12:10

Ковачевић Драган -Услуживање са практичном наставом;

-Посластичарство;

-Основи економије;

-Основи економије III разред;

-Пословна економија III разред;

- Монетарна економија и банкарствоIII разред;

СРЕДА 10:35-11:20
Објављено у Ванредно школовање

Архиве