Туристичко хотелијерски техничари – практична настава

image_pdfimage_print

СТИЦАЊЕ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СКУПОВА И ПРАТЕЋИХ УСЛУГА

       Стицање нових знања, практичних вештина, способности и ставова, односно стручних компетенција у реалном радном окружењу, представља савремени модел успешног образовања ученика. Процес наставе и учења мора се прилагођавати друштвеним и технолошким променама и нудити потребна знања и вештине ученицима, који ће по завршетку процеса учења бити у стању да самостално ураде одређене задатке.

Уз поштовање свих епидемиолошких мера, ученици трећег разреда, обрзовни профил туристичко-хотелијерски техничар, реализовали су практичну наставу у угоститељско-туристичким објектима, који се баве организовањем различитих стручних скупова и догађаја. Скупова који се разликују по програму, броју учесника, дужини трајања и циљним групама. Имајући у виду да је Златибор једна од најзначајнијих дестинација конгресног туризма у нашој земљи, јер има развијену и туристичку и конгресну понуду, ученици су имали могућност да у конкретним објектима науче послове везане за организовање скупова и догађаја.

Том приликом су фотографисали конгресне сале и центре за дневник практичне наставе. Фотографије се налазе у прилогу.

Фотографије: Конгресни центар ,,Романија“

 

 

 

Фотографије: Kонгресна сала и изложбени простор Специјалне болнице за болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор“

 

Фотографије: Конгресног центра „Коледо“

 

Утисци ученика након реализоване практичне наставе у блоку:

„Све похвале за менторе. Објаснили су нам послове везане за организовање скупова. Показали су нам конгресне сале и конгресне центре. Ми смо били заинтересовани и трудили смо се да научимо нешто ново и корисно.

Веома је лепо што можемо да видимо и применимо оно што учимо у школи“.

 

Закљчак: Овакав начин реализације практичне наставе показује да школа има изузетне услове за школовање кадрова у складу са захтевима савременог концепта образовања и васпитања.

Ученици III-4 разреда и предметна наставница Неранџа Јовичић