Учење кроз праксу

Стицање нових знања, ставова и практичних вештина у реалном радном окружењу, представља модел усешног образовања ученика. Такав концепт школовања кадрова примењује се у нашој школи. Један од примера је реализација часова вежби из стручног предмета, Организовање скупова и пратећих услуга, 09. октобра 2019. године у ХТП АД «Палисад» Златибор.

Хотел „Палисад“ се по богатству своје конгресне и туристичке понуде истиче у организацији различитих врста скупова. Циљ данашње организације наставе је упознавања конгресних сала и техничке опремљености хотела за организовање скупова, поводом учешћа ученика у активностима везаним за реализацију конгреса Кардиолога Србије.

Обишли смо четири конгресне сале „Тару“, „Тимок“, „Мораву“ и „Саву“. Видели смо најсавременију техничку опрему која је потребна за реализацију скупова: пројектор, флипчарт, пројекционо платно, лаптоп, опрему за превођење, клима уређај, пулт за предаваче, различит распоред столова и столица….

Закљчак: Ангажовање ученика у реализији предстојећег конгреса, показује вид добре сарадње са локалном туристичком привредом и да школа има изузетне услове за образовање кадрова у складу са захтевима савременог туристичког тржишта.

neraa

Хотел „Палисад“, ученици III-4 и предметна наставница Неранџа Јовичић

 

Неранџа Јовицић

 

 

Објављено у Активности у школи, О школи

Архиве