УПИС 2020./2021. ГОДИНЕ

logo

 

Угоститељско туристичка школа у школској 2020./2021. години уписује:

Туристичкo – хотелијерски техничар 30 ученика IV степен
Кулинарски техничар 30 ученика IV степен
Економски техничар  30 ученика IV степен
Кувар – дуално 15 ученика III степен
Конобар – дуално 15 ученика III степен

За све будуце првачиће. Предности уписа у нашу школу.

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

Средње стручне школе оспособљавају за рад (дакле, оспособљавају за занимања), али дају и могућност за наставак школовања на високим школама и факултетима. Школовање у њима траје три или четири године, у зависности од образовног профила који се упише. Сваки образовни профил изучава се према програму којим се стичу знања и вештине који су потребни за обављање послова у једном или више сродних занимања.
Ако желиш:

  • да се после завршене средње школе запослиш, можеш да се определиш за средњу стручну школу, за трогодишњи или четворогодишњи образовни профил
  • да после средње школе наставиш школовање, можеш да се одлучиш за четворогодишњи образовни профил у средњој стручној школи
  • прво да завршиш средњу стручну школу и стекнеш занимање, а после можда да наставиш школовање, можеш да се определиш за четворогодишњи образовни профил у средњој стручној школи
  • да се образујеш кроз рад и да примаш плату током школовања, одабери трогодишњи профил у нашој школи; после завршеног трогодишњег школовања можеш да наставиш школовање

 

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ – УЧЕЊЕ КРОЗ РАД

“Учење кроз рад” је организован процес током кога ученици, под руководством и надзором инструктора у реалном радном окружењу код послодавца, стичу знања неопходне за ефикасан и продуктиван рад у одрађеном занимању или групи занимања. Обим учења кроз рад код послодавца за образовне профиле у трогодишњем трајању износи најмање 50 одсто од укупног броја часова обавезних стручних предмета прописаних планом наставе и учења. Све време које проведу на пракси је плаћено, тј ученици током школовања добијају новчану надокнаду, што их додатно мотивише у учењу и раду.

Д О Б Р О Д О Ш Л И

 

Ради приближног броја поена потребних за упис дајемо Вам податке из претходних година:

2019/20. Broj poena poslednjeg učenika sa liste
Turističko – hotelijerski tehničar 51.40
Komercijalista 50.09
Kulinarski tehničar 50.14
Konobar 41.66
Kuvar 47.37

 

2018/19. Broj poena poslednjeg učenika sa liste
Turističko – hotelijerski tehničar 52,63
Komercijalista 50,59
Kulinarski tehničar 50,36
Konobar 38,65
Kuvar 42,74

 

2017/18. Broj poena poslednjeg učenika sa liste
Turistički tehničar 57,29
Kulinarski tehničar 52,61
Konobar 45,52
Kuvar 37,18

 

2016/17. Broj poena poslednjeg učenika sa liste
Turistički tehničar 54,79
Kulinarski tehničar 50,49
Finansijski administrator 50,39
Konobar 46,77
Kuvar 44,29

СРЕЋНО НА УПИСУ!

Архиве