Упис – без доласка у школу

Од ове године доступна је и услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика која им омогућава упис ученика у складу са оствареним правом, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику преда исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења. Услуга неће бити доступна за упис у специјалне, музичке, балетске и приватне школе.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани су Конкурсом.

 

Упутство преузето са сајта ЕУПРАВЕ:

Да би родитељ односно други законски заступник могао да покрене услугу, неопходно је да има креиран налог на Порталу еУправа. Услуга ће се налазити у делу Услуге => Образовање => еУпис у средњу школу и биће доступна родитељима односно другим законским заступницима од четвртка у 7 часова, до петка у 15 часова.

Поступак уписа се одвија потпуно електронски – од попуњавања и подношења пријаве за упис до нотификације да је упис комплетиран. Није потребно да, ученици и њихови родитељи односно други законски заступници, долазе у школу ради уписа, нити да прилажу било каква документа. Евентуално, уколико се у школи утврди да је неки податак потребно проверити, накнадно се може доставити одређени документ, о чему ће родитељи такође бити обавештени.

Као подршка родитељима односно другим законским заступницима који уписују децу електронски преко Портала еУправа, од среде, 8. јула у 12 часова, на броју телефона 011- 7350 557 ће бити на располагању Контакт центар Министарства просвете, науке и технолошког развоја који ће бити отворен до краја другог уписног круга.

Иако се због безбедносних здравствених услова препоручује да се упис обави електронским путем, и ове године ће постојати могућност уписа ученика доласком у школу. У том случају је потребно да, ученик или родитељ односно други законски заступник, уз попуњену пријаву приложи и Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању и Уверење о положеном завршном испиту.

У току другог уписног круга, у понедељак 13. јула од 7 до 15 часова, ће такође бити доступна услуга Електронски упис у средњу школу.

Упутство за креирање налога као и попуњавање услуге, можете преузети ОВДЕ.

 

Сајт ЕУПРАВЕ:  https://www.euprava.gov.rs/

Објављено у Активности у школи, ОБАВЕШТЕЊА

Архиве