Упис ученика у својству ванредних 2017/2018.

ФОРМАЛНО СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ (ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ СТАРИЈИ ОД 17 ГОДИНА)

 ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

БРОЈ УЧЕНИКА

КУВАР (ДУАЛНО)

1

КОНОБАР (ДУАЛНО)

1

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

1

 

Објављено у Ванредно школовање

Архиве