Vanredni ispiti – maj 2021.

Sreda, 19. 05. 2021.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Poslastičarstvo 12:10 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Krpović Nebojša

 

Četvrtak, 20. 05. 2021.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Komercijalno poznavanje robe 11:40 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Poznavanje robe 11:40 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Turistička geografija 15:00 Jovičić Nera

Marić Jelena

Marić David

Ekonomska geografija 15:00 Jovičić Nera

Marić Jelena

Marić David

 

Petak, 21. 05. 2021.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Građansko vaspitanje 08:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Muzička umetnost 08:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Srpski jezik (pismeni) 09:00 Manojlović Brankica, dežura na pismenom
Matematika (pismeni) 14:55 Prljević Jasna, dežura na pismenom

 

Ponedeljak, 24. 05. 2021.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ustav i prava građana 11:45 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Likovna kultura 12:10 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Bogdanović Anastasija

 

Utorak, 25. 05. 2021.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Psihologija 09:00 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Kovačević Dubravka

Poslovna komunikacija i korespondencija 12:10 Pavlović Dana

Jovićić Nera

Maturski praktičan rad

(kulinarski tehničar)

12:40 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Manojlović Ninoslav

Nacionalne poslastice 13:00 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Krpović Nebojša

Završni ispit

(trgovac)

12:00 Luković Katarina – predsednik

Kuzeljević Jelica – član

Eksterni čalan

 

Sreda, 26. 05. 2021.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Fizika 09:15 Jovičić Nera

Tanović Dejan

Smiljanić Višnja

Matematika (usmeni) 12:05 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Maturski praktičan rad

(finansijski administrator)

12:50 Kuzeljević Jelica – predsednik

Pavlović Dana – član

Eksterni član

Istorija 14:35 Jovičić Nera

Knežević Vesna

 

Četvrtak, 27. 05. 2021.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnove usluživanja 13:00 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

 

Ponedeljak, 31. 05. 2021.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Poslovna ekonomija 10:25 Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

 

 

Završni ispit za obrazovni profil poslastičar, realizovaće se po dogovoru sa predmetnim nastavnikom – Kovačević Draganom