Vanredni ispiti – oktobar 2022.

SPISAK  VANREDNIH  ISPITA  U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU

 

 

Sreda, 19. 10. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Sociologija sa pravima građana 11:20 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

 

Četvrtak, 20. 10. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Francuski jezik II (pismeni) 13:05 Ratković Vera, dežura na pismenom
Termin polaganja usmenog dela ispita, biće saopšten na pismenom ispitu.
Ruski jezik II (pismeni) 13:05 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin polaganja usmenog dela ispita, biće saopšten na pismenom ispitu.

 

Petak, 21. 10. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Psihologija 08:50 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Sokić Branka

Psihologija u turizmu 08:50 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Sokić Branka

Fizika 09:30 Jovičić Nera

Smiljanić Višnja

Milaćević Milovan

 

Ponedeljak, 24. 10. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Turistička geografija 08:00 Jovičić Nera

Turudić Jelena

Marić Jelena

Turistička geografija (izborni predmet) 08:00 Jovičić Nera

Turudić Jelena

Marić Jelena

Geografija 08:00 Jovičić Nera

Turudić Jelena

Marić Jelena

Matematika (pismeni) 08:40 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Kuvarstvo 13:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Kovačević Dragan

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 13:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Kovačević Dragan

 

Utorak, 25. 10. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni) 09:25 Jovićić Nera

Topalović Ružica

Janković Miroslav

Hemija 09:45 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Poznavanje robe 09:45 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Fizičko vaspitanje 10:15 Jovičić Nera

Šopalović Mišo

Vučenović Vladimir

Marketing u turizmu 10:45 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Osnovi ekonomije 10:45 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Agencijsko i hotelijersko poslovanje 11:25 Sokić Branka

Pavlović Jela

Jovičić Nera

Profesionalna praksa 11:25 Sokić Branka

Pavlović Jela

Jovičić Nera

Računovodstvo (pismeni) 11:25 Luković Katarina, dežura na pismenom
Muzička umetnost 13:50 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Građansko vaspitanje 13:50 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

 

Sreda, 26. 10. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vlade

Srpski jezik i književnost (pismeni) 11:25 Manojlović Brankica, dežura na pismenom

 

Četvrtak, 27. 10. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnovi turizma i ugostiteljstva 11:25 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

Računovodstvo (usmeni) 11:25 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

Likovna kultura 14:15 Jovičić Nera

Dragović Anastasija

Istorija umetnosti 14:15 Jovičić Nera

Dragović Anastasija

 

Petak, 28. 10. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Biologija 08:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vladimir

Ishrana 08:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vladimir

Srpski jezik i književnost (usmeni) 09:00 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

Istorija 11:20 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Sokić Branka

Hotelijerstvo 12:15 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

 

Ponedeljak, 31. 10. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

 

Završni ispit za obrazovni profil kuvar, održaće se po dogovoru sa predmetnim nastavnicima: Krpović Nebojšom i Kovačević Draganom