Ванредни испити – мај 2018.

Петак, 18. 05. 2018.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Историја 09:00 Јовичић НераКнежевић Весна

Сокић Бранка

Грађанско васпитање 09:25 Јовичић НераПетровић Мира

Сокић Бранка

Пословна информатика у туризму и угоститељству 09:30 Јовичић НераМилаћевић Милован

Мијаиловић Владе

Куварство 10:30 Јовичић НераВукосављевић Роса

Крповић Небојша

Професионална пракса (образовни профил: кувар) 10:30 Јовичић НераВукосављевић Роса

Крповић Небојша

 

Понедељак, 21. 05. 2018.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Услуживање 09:25 Јовичић НераКовачевић Драган

Манојловић Нинослав

Услуживање са практичном наставом 09:25 Јовичић НераКовачевић Драган

Манојловић Нинослав

Француски језик II (писмени) 09:45 Ратковић Вера, дежура на писменом
Термин за усмени део испита биће саопштен на писменом делу испита
Пословна кореспонденција 10:50 Сокић БранкаПавловић Јела

Јовичић Нера

Трговинско пословање 10:50 Сокић БранкаЈовичић Нера

Павловић Јела

 

Уторак, 22. 05. 2018.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (писмени) 09:45 Мићовић Слободан, дежура на писменом
Српски језик и књижевност (писмени) 11:25 Манојловић Бранкица, дежура на писменом

 

Среда, 23. 05. 2018.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Српски језик и књижевност (усмени) 08:20 Јовичић НераМанојловић Бранкица

Лазић Тања

Руски језик (писмени) 08:40 Јанковић Мирослав, дежура на писменом
Термин за усмени део испита биће саопштен на писменом делу испита
Познавање робе 10:30 Јовичић НераЈоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Хемија 10:30 Јовичић НераЈоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

 

Четвртак, 24. 05. 2018.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (усмени) 09:25 Јовичић НераМићовић Слободан

Прљевић Јасна

Физика 10:30 Јовичић НераШапоњић Снежана

Смиљанић Вишња

Исхрана 13:50 Јовичић НераМијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

 

Петак, 25. 05. 2018.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Економика туристичких и угоститељских предузећа 08:35 Сокић БранкаЛуковић Катарина

Јовичић Нера

Финансијско пословање 08:35 Сокић БранкаЛуковић Катарина

Јовичић Нера

Основе туризма и угоститељства 08:35 Сокић БранкаЈовичић Нера

Луковић Катарина

Практична настава(образовни профил: трговински техничар) 08:35 Сокић БранкаЈовичић Нера

Луковић Катарина

Географија 10:35 Јовичић НераМарић Јелена

Гојгић Јасмина

 

Понедељак, 28. 05. 2018.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Завршни испит(образовни профил: кувар) 08:00 Крповић НебојшаМитрашиновић Љубомир

Екстерни члан

Професионална пракса(образовни профил: конобар) 09:25 Јовичић НераКовачевић Драган

Манојловић Нинослав

Устав и права грађана 10:00 Јовичић НераДрашковић Горан

Кравић Тања

Социологија 10:00 Јовичић НераДрашковић Горан

Кравић Тања

Професионална пракса(образовни профил туристички техничар) 11:00 Сокић БранкаПавловић Јела

Јовичић Нера

 

Уторак, 29. 05. 2018.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Здравствена култура 09:45 Јовичић НераМијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Биологија 09:45 Јовичић НераМијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

 

Среда, 30. 05.  2018.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Енглески језик (писмени) 08:40 Топаловић Ружица, дежура на писменом
Агенцијско и хотелијерско пословање 11:20 Сокић БранкаПавловић Луковић Софија

Јовичић Нера

Предузетништво 11:20 Сокић БранкаПавловић Луковић Софија

Јовичић Нера

 

Четвртак, 31. 05. 2018.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Енглески језик (усмени)  09:50 Сокић БранкаТопаловић Ружица

Ковачевић Дубравка

Верска настава 13:50 Јовичић НераЗечевић Никола

Кузељевић Јелица

 

 

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  КАНДИДАТА  У МАЈСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

 

Српски језик и књижевност

 1. Павловић Немања, IV разред, туристички техничар

 

Енглески језик – Ружица

Милојевић Петар, I разред, кувар

 

Енглески језик II – Ружица

Луковић Иван, I разред, конобар

Кузељевић Биљана, IV разред, угоститељски техничар

 

Француски језик II

 1. Павловић Немања, IV разред,, туристички техничар

 

Руски језик II

 1. Видаковић Сара, III разред, туристички техничар

 

Математика

Милојевић Филип, IV разред, кулинарски техничар

Кузељевић Биљана, IV разред, угоститељски техничар

 

Историја

Милосављевић Ивана, II разред, угоститељски техничар

 

Географија

Васиљевић Немања, I разред, кулинарски техничар

Јокић Алекса, I разред, кулинарски техничар

Марјановић Лука, I разред, кулинарски техничар

Милосављевић Ивана, II разред, угоститељски техничар

Словић Никола, II разред, кулинарски техничар

 

Физика

Васиљевић Немања, I разред, кулинарски техничар

Јокић Алекса, I разред, кулинарски техничар

Марјановић Лука, I разред, кулинарски техничар

Словић Никола, II разред, кулинарски техничар

 

Хемија

Васиљевић Немања, I разред, кулинарски техничар

Јокић Алекса, I разред, кулинарски техничар

Марјановић Лука, I разред, кулинарски техничар

Словић Никола, II разред, кулинарски техничар

 

Биологија

Васиљевић Немања, I разред, кулинарски техничар

Јокић Алекса, I разред, кулинарски техничар

Марјановић Лука, I разред, кулинарски техничар

 

Верска настава

 1. Павловић Немања, IV разред, туристички техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Благојевић Ненад, II разред, туристички техничар техничар
 2. Кузељевић Биљана, IV разред, угоститељски техничар

 

Устав и права грађана

 1. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар

 

Социологија

 1. Смиљанић Драгана, III разред, трговински техничар

 

 

Познавање робе

 1. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 2. Смиљанић Драгана, III разред, трговински техничар

 

Исхрана

 1. Раковић Душан, I разред, кувар

 

Здравствена култура

 1. Раковић Душан, I разред, кувар
 2. Чолић Никола, I разред, кувар

 

Агенцијско и хотелијерско пословање – Софија

 1. Благојевић Ненад, III разред, туристички техничар техничар
 2. Видаковић Сара, III разред, туристички техничар

 

Предузетништво – Софија

 1. Павловић Немања, IV разред, туристички техничар
 2. Спасић Александар, III разред, кувар

 

Професионална пракса – Јела

Благојевић Ненад, III разред, туристички техничар техничар

Видаковић Сара, III разред, туристички техничар

 

Пословна кореспонденција – Јела

 1. Благојевић Ненад, III разред, туристички техничар

 

Основи туризма и угоститељства – Нера

 1. Раковић Душан, I разред, кувар
 2. Чолић Никола, I разред, кувар

 

Трговинско пословање – Нера

 1. Смиљанић Драгана, III разред, трговински техничар

 

Практична настава – Нера

 1. Смиљанић Драгана, III разред, трговински техничар

 

Економика туристичких и угоститељских предузећа – Катарина

Шапоњић Милица, II разред, кувар

 

Финансијско пословање – Катарина

Видаковић Сара, III разред, туристички техничар

 

Завршни испит – кувар

 1. Томашевић Мирослав
 2. Тановић Душица

 

Куварство

 1. Спасић Александар, III разред, кувар

 

Професионална пракса – кувар

Шапоњић Милица, II разред, кувар

 

Пословна информатика у туризму и угоститељству

Шапоњић Милица, II разред, кувар

 

Професионална пракса – конобар – Драган

 1. Кутлешић Милица, I разред, конобар

 

Услуживање – Драган

 1. Кутлешић Милица, I разред, конобар

 

Услуживање са практичном наставом – Драган

Кузељевић Биљана, IV разред, угоститељски техничар