Vanredni ispiti u martu

Petak, 17. 03. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnovi kuvarstva 11:20 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Mitrašinović Ljubomir

 

Ponedeljak, 20. 03. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Sociologija 10:00 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Psihologija 10:30 Jovičić Nera

Sokić Branka

Novaković Marija

Srpski jezik i književnost

(pismeni)

11:25 Lazić Tanja, dežura na pismenom

 

Utorak, 21. 03. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 11:25 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Hemija 12:15 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Poznavanje robe 12:15 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Poznavanje životnih namirnica 12:15 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

 

Sreda, 22. 03. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

 

 

Četvrtak, 23. 03. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Fizika 09:40 Sokić Branka

Šaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

Matematika (pismeni) 09:45 Prljević Jasna, dežura na pismenom
Ekologija i zaštita životne sredine 10:30 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Nauka o ishrani 10:30 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Zdravstvena kultura 10:30 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Ustav i prava građana 10:55 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Ustavno i privredno pravo 10:55 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Marketing u turizmu 11:25 Sokić Branka

Pavlović-Luković Sofija

Jovičić Nera

Osnovi turizma i ugostiteljstva 11:25 Sokić Branka

Pavlović-Luković Sofija

Jovičić Nera

 

Petak, 24. 03. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Građansko vaspitanje 08:40 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Fizičko i zdravstveno vaspitanje 09:50 Jovičić Nera

Šopalović Mišo

Stojanović Stevo

Turistička geografija 10:30 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

Geografija 10:30 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

 

Utorak, 28. 03. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Umetničko oblikovanje 13:50 Jovičić Nera

Lazarević Biljana

Kostić Aleksandra

Likovna kultura 13:50 Jovičić Nera

Lazarević Biljana

Kostić Aleksandra

 

Sreda, 29. 03. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Monetarna ekonomija i bankarstvo 13:00 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Profesionalna praksa 13:10 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Osnovi usluživanja 13:10 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

 

Četvrtak, 30. 03. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Verska nastava 10:50 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Sokić Branka

Monetarna ekonomija i bankarstvo 11:25 Sokić Branka

Kuzeljević Jelica

Jovičić Nera

Osnovi ekonomije 11:25 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje 11:25 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Srpski jezik i književnost

(usmeni)

12:15 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

 

Petak, 31. 03. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Filozofija 08:40 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Petrović Mira

Poslovna informatika 09:45 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vladimir

Računarstvo i informatika 09:45 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vladimir

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:25 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Mitrašinović Ljube

Kuvarstvo 11:25 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Mitrašinović Ljube

Maturski praktičan rad

(kulinarski tehničar)

11:25 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Mitrašinović Ljube