Ванредни канддати – децембар 2018.

Српски језик и књижевност

1. Јечменица Милица, I разред, кувар

2. Антонијевић Биљана, II разред, трговински техничар

3. Видаковић Сара, матурски писмени рад

4. Тришић Милева, матурски писмени рад

 

Енглески језик II – Ружица

 1. Луковић Иван, III разред, конобар

 

Енглески језик  – Ружица

1. Јечменица Милица, I разред, кувар

 

Руски језик II

 1. Видаковић Сара, IV разред, туристички техничар

 

Математика

1. Антонијевић Биљана, II разред, трговински техничар

 1. Благојевић Ненад, IV разред, туристички техничар

 

Физика

 1. Станић Драгослав, I разред, кулинарски техничар
 2. Антонијевић Биљана, II разред, трговински техничар
 3. Спасојевић Маријана, II разред, кулинарски техничар

 

Познавање робе

 1. Милосављевић Ивана, III разред, угоститељски техничар

 

Историја

Антонијевић Биљана, II разред, трговински техничар

 

Рачунарство и информатика

 1. Дацовић Љубица, II разред, кулинарски техничар
 2. Станић Драгослав, II разред, кулинарски техничар

 

Ликовна култура

 1. Станић Драгослав, II разред, кулинарски техничар

 

Верска настава

 1. Глишовић Тодор, III разред, туристички техничар

 

Музичка уметност

 1. Марјановић Лазар, I разред, кулинарски техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Спасојевић Маријана, II разред, кулинарски техничар
 2. Спасојевић Маријана, III разред, кулинарски техничар

 

Психологија у туризму и угоститељству

 1. Луковић Иван, III разред, конобар

 

 

Социологија са правима грађана

 1. Шапоњић Милица, III разред, кувар

 

Туристичка географија

 1. Глишовић Тодор, III разред, туристички техничар
 2. Чворовић Максим, II разред, кувар

 

Географија

 1. Марјановић Лазар, I разред, кулинарски техничар
 2. Дацовић Љубица, II разред, кулинарски техничар

 

Екологија и заштита животне средине

 1. Чворовић Максим, II разред, кувар

 

Биологија

 1. Марјановић Лазар, I разред, кулинарски техничар

 

Хигијена

 1. Ђурић Стефан, I разред, кулинарски техничар

 

Матурски практичан рад (компетенција А и Б)

 1. Видаковић Сара, туристички техничар

 

Уставно и привредно право – Мира

 1. Вукотић Катарина, IV разред, економски техничар
 2. Вукотић Кристина, IV разред, економски техничар

 

Основи туризма и угоститељства – Дана

 1. Марјановић Лазар, I разред, кулинарски техничар
 2. Ђурић Стефан, I разред, кулинарски техничар
 3. Дацовић Љубица, I разред, кулинарски техничар

 

Маркетинг у туризму – Дана

 1. Тришић Милева, изборни предмет

 

Прeдузетништво – Валентина

 1. Благојевић Ненад, IV разред, туристички техничар

 

Смештај у сеоском туристичком домаћинству – Нера

 1. Благојевић Ненад, IV разред, туристички техничар

 

Завршни испит (кувар)

Раковић Душан

 

Матурски практичан рад (кулинарски техничар)

 1. Тришић Милева

 

Куварство са практичном наставом

 1. Ђурић Стефан, I разред, кулинарски техничар
 2. Дацовић Љубица, I разред, кулинарски техничар
 3. Спасојевић Маријана, II разред, кулинарски техничар

 

 

Монетарна економија и банкарство – Драган

 1. Вукотић Катарина, IV разред, економски техничар
 2. Вукотић Кристина, IV разред, економски техничар

 

Услуживање са практичном наставом – Драган

 1. Милосављевић Ивана, III разред, угоститељски техничар

 

Свечани пријеми – Драган

 1. Луковић Иван, III разред, конобар