Vanredni kanddati – decembar 2018.

Srpski jezik i književnost

1. Ječmenica Milica, I razred, kuvar

2. Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar

3. Vidaković Sara, maturski pismeni rad

4. Trišić Mileva, maturski pismeni rad

 

Engleski jezik II – Ružica

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

Engleski jezik  – Ružica

1. Ječmenica Milica, I razred, kuvar

 

Ruski jezik II

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Matematika

1. Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Fizika

 1. Stanić Dragoslav, I razred, kulinarski tehničar
 2. Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar
 3. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar

 

Poznavanje robe

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar

 

Istorija

Antonijević Biljana, II razred, trgovinski tehničar

 

Računarstvo i informatika

 1. Dacović Ljubica, II razred, kulinarski tehničar
 2. Stanić Dragoslav, II razred, kulinarski tehničar

 

Likovna kultura

 1. Stanić Dragoslav, II razred, kulinarski tehničar

 

Verska nastava

 1. Glišović Todor, III razred, turistički tehničar

 

Muzička umetnost

 1. Marjanović Lazar, I razred, kulinarski tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar
 2. Spasojević Marijana, III razred, kulinarski tehničar

 

Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu

 1. Luković Ivan, III razred, konobar

 

 

Sociologija sa pravima građana

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Turistička geografija

 1. Glišović Todor, III razred, turistički tehničar
 2. Čvorović Maksim, II razred, kuvar

 

Geografija

 1. Marjanović Lazar, I razred, kulinarski tehničar
 2. Dacović Ljubica, II razred, kulinarski tehničar

 

Ekologija i zaštita životne sredine

 1. Čvorović Maksim, II razred, kuvar

 

Biologija

 1. Marjanović Lazar, I razred, kulinarski tehničar

 

Higijena

 1. Đurić Stefan, I razred, kulinarski tehničar

 

Maturski praktičan rad (kompetencija A i B)

 1. Vidaković Sara, turistički tehničar

 

Ustavno i privredno pravo – Mira

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Dana

 1. Marjanović Lazar, I razred, kulinarski tehničar
 2. Đurić Stefan, I razred, kulinarski tehničar
 3. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar

 

Marketing u turizmu – Dana

 1. Trišić Mileva, izborni predmet

 

Preduzetništvo – Valentina

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Smeštaj u seoskom turističkom domaćinstvu – Nera

 1. Blagojević Nenad, IV razred, turistički tehničar

 

Završni ispit (kuvar)

Raković Dušan

 

Maturski praktičan rad (kulinarski tehničar)

 1. Trišić Mileva

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Đurić Stefan, I razred, kulinarski tehničar
 2. Dacović Ljubica, I razred, kulinarski tehničar
 3. Spasojević Marijana, II razred, kulinarski tehničar

 

 

Monetarna ekonomija i bankarstvo – Dragan

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Usluživanje sa praktičnom nastavom – Dragan

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar

 

Svečani prijemi – Dragan

 1. Luković Ivan, III razred, konobar