Ванредни кандидати – април 2022.

image_pdfimage_print

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  КАНДИДАТА  У АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

 

Српски језик и књижевност

 1. Ђорђевић Милица, III разред, кулинарски техничар
 2. Ђорђевић Димитрије, III разред, кулинарски техничар
 3. Микавица Јована, IV разред, кулинарски техничар
 4. Романдић Милица, IV разред, кулинарски техничар
 5. Васић Милош, матурски писмени испит

 

Енглески језик

 1. Ђорђевић Димитрије, III разред, кулинарски техничар
 2. Тофиловић Алекса, III разред, туристичко-хотелијерски техничар
 3. Микавица Јована, IV разред, кулинарски техничар

 

Пословни енглески језик

 1. Ерић Мрија, II разред, економски техничар

 

Руски језик II

 1. Мијаиловић Сава, I разред, туристичко-хотелијерски техничар

 

Математика

 1. Марић Филип, II разред, кулинарски техничар
 2. Митровић Јелена, III разред, кулинарски техничар
 3. Ђорђевић Милица, III разред, кулинарски техничар
 4. Ђорђевић Димитрије, III разред, кулинарски техничар
 5. Микавица Јована, IV разред, кулинарски техничар

 

Верска настава

 1. Вукашиновић Кондић Марија, I разред, кулинарски техничар
 2. Микавица Јована, IV разред, кулинарски техничар
 3. Романдић Милица, IV разред, кулинарски техничар

 

Биологија

 1. Марић Филип, II разред, кулинарски техничар
 2. Радовановић Владимир, II разред, кулинарски техничар
 3. Милић Давид, II разред, кулинарски техничар

 

Историја

 1. Марић Филип, II разред, кулинарски техничар
 2. Радивојчевић Маријана, II разред, кулинарски техничар

 

Музичка уметност

 1. Божовић Анастасија, I разред, угоститељски техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Радивојчевић Маријана, I разред, кулинарски техничар

 

Физика

 1. Јелисавчић Милош, II разред, кулинарски техничар

 

Хемија

 1. Радовановић Владимир, II разред, кулинарски техничар
 2. Радивојчевић Маријана, II разред, кулинарски техничар
 3. Милић Давид, II разред, кулинарски техничар
 4. Јелисавчић Милош, II разред, кулинарски техничар

 

Познавање робе

 1. Ђорђевић Милица, III разред, кулинарски техничар
 2. Ђорђевић Димитрије, III разред, кулинарски техничар
 3. Романдић Милица, IV разред, кулинарски техничар

 

Рачунарство и информатика

 1. Радивојчевић Маријана, II разред, кулинарски техничар

 

Пословна информатика у туризму

 1. Тофиловић Алекса, III разред, туристичко-хотелијерски техничар

 

Туристичка географија

 1. Васић Милош, изборни предмет

 

Географија

 1. Мијаиловић Сава, I разред, туристичко-хотелијерски техничар

 

Филозофија

 1. Романдић Милица, IV разред, кулинарски техничар

 

Пословна коресопнденција – Јела

 1. Тофиловић Алекса, III разред, туристичко-хотелијерски техничар

 

Ликовна култура

 1. Марић Филип, II разред, кулинарски техничар

 

Социологија

 1. Митровић Јелена, III разред, кулинарски техничар

 

Основи туризма и угоститељства – Јелена, Нера

 1. Николић Кристина, I разред, кувар
 2. Вранешевић Борис, I разред, туристичко-хотелијерски техничар

 

Економика и организација предузећа – Нера

 1. Радовановић Владимир, II разред, кулинарски техничар

 

Јавне финансије – Катарина

 1. Ерић Мрија, II разред, економски техничар

 

 

Рачуноводство – Катарина

 1. Јанковић Маријана, I разред, економски техничар

 

Принципи економије – Јелица

 1. Младеновић Лука, I разред, економски техничар

 

Услуживање са практичном наставом – Драган

 1. Васић Милош, IV разред, угоститељски техничар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Ђорђевић Милица, III разред, кулинарски техничар

 

Куварство

 1. Николић Кристина, I разред, кувар

 

Завршни испти – кувар

 1. Јанковић Милан
 2. Вуловић Душанка