Ванредни кандидати – децембар 2019.

 

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  КАНДИДАТА  У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Српски језик и књижевност

 1. Терзић Миле, II разред, кувар
 2. Думић Јефто, III разред, угоститељски техничар
 3. Кука Угљеша, IV разред, финансијски администратор
 4. Табаица Данијела, матурски писмени рад

 

Енглески језик

 1. Јузбашић Вук, I разред, кулинарски техничар
 2. Нешковић Николија, IV разред, кулинарски техничар
 3. Кука Угљеша, IV разред, финансијски администратор

 

Руски језик

 1. Вуловић Душанка, I разред, кувар
 2. Јевтовић Милан, I разред, кувар

 

Математика

 1. Вуловић Душанка, I разред, кувар
 2. Јевтовић Милан, I разред, кувар
 3. Терзић Миле, II разред, кувар
 4. Милић Будимир, III разред, кувар

 

Физика

 1. Јузбашић Вук, I разред, кулинарски техничар
 2. Станић Драгослав, II разред, кулинарски техничар

 

Историја

 1. Гачевић Огњен, I разред, кулинарски техничар

 

Туристичка географија

 1. Думић Јефто, III разред, угоститељски техничар

 

Географија

 1. Гачевић Огњен, I разред, кулинарски техничар

 

Познавање робе

 1. Нешковић Николија, IV разред, кулинарски техничар

 

Хемија

 1. Ђурић Стефан, II разред, кулинарски техничар

 

Музичка уметност

 1. Јана Стојић, I разред, кулинарски техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Божовић Наташа, IV разред, угоститељски техничар

 

Социологија

 1. Думић Јефто, III разред, угоститељски техничар
 2. Марјановић Давид, III разред, кулинарски техничар

 

Биологија

 1. Гачевић Огњен, I разред, кулинарски техничар
 2. Ђурић Стефан, II разред, кулинарски техничар

 

Наука о исхрани

 1. Табаица Данијела, изборни предмет
 2. Божовић Наташа, IV разред, угоститељски техничар
 3. Милосављевић Ивана, IV разред, угоститељски техничар

 

Рачунарство и информатика

 1. Табаица Данијела, II разред, кулинарски техничар

 

Маркетинг – Дана

 1. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор

 

Маркетинг у туризму и угоститељству – Дана

 1. Божовић Наташа, IV разред, угоститељски техничар

 

Основи туризма и угоститељства – Дана

 1. Јузбашић Вук, I разред, кулинарски техничар

 

Рачуноводство – Катарина

 1. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор

 

Предузетништво – Катарина

 1. Милић Будимир, III разред, кувар

 

Хотелијерство – Катарина

 1. Божовић Наташа, IV разред, угоститељски техничар

 

Економика и организација предузећа – Нера

 1. Ђурић Стефан, II разред, кулинарски техничар

 

Економика туристичких и угоститељских предузећа – Јелена

 1. Терзић Миле, II разред, кувар

 

Професионална пракса

 1. Терзић Миле, II разред, кувар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Табаица Данијела, матурски практичан рад

 

Основи куварства – Драган

 1. Думић Јефто, III разред, угоститељски техничар

 

Основи услуживања – Драган

 1. Милић Будимир, III разред, кувар