Ванредни кандидати – фебруар 2022.

image_pdfimage_print
СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  КАНДИДАТА  У ФЕБРУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

 

Српски језик и књижевност

 1. Мијаиловић Сава, I разред, туристичко-хотелијерски техничар
 2. Радовановић Владимир, II разред, кулинарски техничар
 3. Марић Бојан, II разред, конобар
 4. Јанковић Милан, III разред, кувар
 5. Вуловић Душанка, III разред, кувар
 6. Микавица Јована, III разред, кулинарски техничар
 7. Романдић Милица, III разред, кулинарски техничар

 

Математика

 1. Мијаиловић Сава, I разред, туристичко-хотелијерски техничар
 2. Радовановић Владимир, II разред, кулинарски техничар
 3. Ђорђевић Димитрије, II разред, кулинарски техничар
 4. Јанковић Милан, III разред, кувар
 5. Вуловић Душанка, III разред, кувар

 

Верска настава

 1. Васић Милош, IV разред, угоститељски техничар

 

Хигијена

 1. Милић Давид, I разред, кулинарски техничар

 

Исхрана

 1. Марић Бојан, II разред, конобар
 2. Николић Кристина, I разред, кувар

 

Биологија

 1. Мијаиловић Сава, I разред, туристичко-хотелијерски техничар
 2. Милић Давид, I разред, кулинарски техничар
 3. Кузељевић Мирослав, I разред, кулинарски техничар
 4. Ђорђевић Димитрије, II разред, кулинарски техничар

 

Музичка уметност

 1. Марић Филип, I разред, кулинарски техничар
 2. Коларевић Драган, I разред, кулинарски техничар
 3. Кузељевић Мирослав, I разред, кулинарски техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Ковачевић Наташа, IV разред, трговински техничар

 

Историја

 1. Мијаиловић Сава, I разред, туристичко-хотелијерски техничар

 

Физика

 1. Мијаиловић Сава, I разред, туристичко-хотелијерски техничар
 2. Кузељевић Мирослав, I разред, кулинарски техничар
 3. Марић Филип, I разред, кулинарски техничар
 4. Ђорђевић Димитрије, II разред, кулинарски техничар
 5. Митровић Јелена, II разред, кулинарски техничар

 

Хемија

 1. Милић Давид, I разред, кулинарски техничар
 2. Ђорђевић Димитрије, II разред, кулинарски техничар
 3. Митровић Јелена, II разред, кулинарски техничар

 

Познавање робе

 1. Микавица Јована, III разред, кулинарски техничар
 2. Романдић Милица, III разред, кулинарски техничар

 

Рачунарство и информатика

 1. Вранешевић Борис, I разред, туристичко-хотелијерски техничар

 

Пословна информатика

 1. Ерић Мрија, II разред, економски техничар
 2. Василијевић Дејана, II разред, економски техничар

 

Психологија

 1. Микавица Јована, III разред, кулинарски техничар
 2. Романдић Милица, III разред, кулинарски техничар

 

 

Ликовна култура

 1. Ерић Мрија, II разред, економски техничар
 2. Василијевић Дејана, II разред, економски техничар
 3. Радовановић Владимир, II разред, кулинарски техничар

 

Историја уметности

 1. Тофиловић Алекса, III разред, туристичко-хотелијерски техничар

 

Физичко васпитање

 1. Тофиловић Алекса, III разред, туристичко-хотелијерски техничар

 

Основи туризма и угоститељства – Јелена

 1. Николић Кристина, I разред, кувар

 

Принципи економије – Јелица

 1. Василијевић Дејана, II разред, економски техничар

 

Рачуноводство – Катрина

 1. Ковачевић Наташа, IV разред, трговински техничар

 

Национална економија – Нера

 1. Ковачевић Наташа, IV разред, трговински техничар

 

Практична настава – Нера

 1. Ковачевић Наташа, IV разред, трговински техничар

 

Устав и права грађана

 1. Микавица Јована, III разред, кулинарски техничар
 2. Романдић Милица, III разред, кулинарски техничар

 

Социологија са правима грађана

 1. Јузбашић Вук, III разред, кувар

 

Хотелијерство – Драган

 1. Васић Милош, IV разред, угоститељски техничар

 

Националне кухиње – Драган

 1. Јузбашић Вук, III разред, кувар

 

Основе услуживања – Драган

 1. Јузбашић Вук, III разред, кувар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Милић Давид, I разред, кулинарски техничар

 

Куварство

 1. Јузбашић Вук, III разред, кувар