Ванредни кандидати – новембар 2020.

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  КАНДИДАТА  У НОВЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Српски језик и књижевност

 1. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор
 2. Нешковић Николија, IV разред, кулинарски техничар
 3. Милосављевић Ивана, IV разред, угоститељски техничар

 

Руски језик

 1. Јевтовић Милан, II разред, кувар
 2. Вуловић Душанка, II разред, кувар
 3. Дацовић Љубица, IV разред, кулинарски техничар

 

Енглески језик

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар
 2. Петровић Марко, III разред, кулинарски техничар
 3. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор
 4. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Француски језик II

 1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар

 

Математика

 1. Николић Ивана, II разред, кулинарски техничар

 

Физичко васпитање

 1. Нешковић Николија, IV разред, кулинарски техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Нешковић Николија, IV разред, кулинарски техничар

 

Туристичка географија

 1. Јевтовић Милан, II разред, кувар
 2. Вуловић Душанка, II разред, кувар
 3. Алексић Чедомир, IV разред, кулинарски техничар

 

Географија

 1. Павловић Ана, I разред, кулинарски техничар

 

Историја

 1. Павловић Ана, I разред, кулинарски техничар
 2. Николић Ивана, II разред, кулинарски техничар

 

Физика

 1. Сојић Јана, I разред, кулинарски техничар
 2. Јована Јанковић, I разред, кулинарски техничар
 3. Николић Ивана, I разред, кулинарски техничар

 

Биологија

 1. Сојић Јана, I разред, кулинарски техничар
 2. Јована Јанковић, I разред, кулинарски техничар

 

Здравствена култура

 1. Алимпић Јелена, I разред, посластичар

 

Исхрана

 1. Алимпић Јелена, I разред, посластичар

 

Екологија и заштита животне средине

 1. Јевтовић Милан, II разред, кувар
 2. Вуловић Душанка, II разред, кувар

 

Уметничко обликовање

 1. Петровић Марко, III разред, кулинарски техничар

 

Устав и права грађана

 1. Петровић Марко, III разред, кулинарски техничар

 

Музичка уметност

 1. Павловић Ана, I разред, кулинарски техничар

 

Ликовна култура

 1. Николић Ивана, II разред, кулинарски техничар

 

Познавање робе – Милена

 1. Алексић Чедомир, IV разред, кулинарски техничар

 

Наука о ихрани – Милена

 1. Алексић Чедомир, IV разред, кулинарски техничар

 

Хемија

 1. Сојић Јана, I разред, кулинарски техничар

 

Маркетинг у туризму – Давид

Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Верска настава

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар
 2. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар
 3. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар

 

Маркетинг – Дана

 1. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар

 

Професионалан пракса

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Алексић Чедомир, IV разред, кулинарски техничар
 2. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Право – Дана

 1. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар

 

Филозофија – Дана

 1. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар