Vanredni kandidati – oktobar 2018.

Srpski jezik i književnost

 1. Čolić Nikola, III razred, kuvar
 2. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar
 3. Kuzeljević Biljana, maturski pismeni zadatak
 4. Trišić Mileva, maturski pismeni zadatak

 

Engleski jezik II – Ružica

 1. Luković Ivan, II razred, konobar

 

Engleski jezik – Dubravka

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Matematika

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Fizika

 1. Stanić Dragoslav, I razred, kulinarski tehničar

 

Fizičko vaspitanje

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Računarstvo i informatika

 1. Ječmenica Milica, I razred, kuvar
 2. Stanić Dragoslav, II razred, kulinarski tehničar

 

Muzička kultura

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Muzička umetnost

 1. Stanić Dragoslav, I razred, kulinarski tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Spasojević Marijana, I razred, kulinarski tehničar

 

Sociologija sa pravima građana

 1. Vidaković Sara, IV razred, turistički tehničar

 

Sociologija

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar

 

Ustav i prava građana

 1. Slović Nikola, III razred, kulinarski tehničar

 

Turistička geografija

 1. Milosavljević Ivana, III razred, ugostiteljski tehničar
 2. Slović Nikola, III razred, kulinarski tehničar
 3. Kuzeljević Biljana – izborni predmet

 

Istorija

 1. Čolić Nikola, III razred, kuvar

 

Istorija odabrane teme

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar

 

Ishrana

 1. Ječmenica Milica, I razred, kuvar

 

Zdravstvena kultura

 1. Ječmenica Milica, I razred, kuvar

 

Higijena

 1. Radovanović Slaven, I razred, kulinarski tehničar

 

Marketing u turizmu – Dana

 1. Trišić Mileva, izborni predmet

 

Preduzetništvo – Katarina

1.Raković Dušan, III razred, kuvar

2. Udovičić Nikolina, III razred, kuvar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Dana

 1. Radovanović Slaven, I razred, kulinarski tehničar

 

Poslovna ekonomija – Nera

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar

 

Likovna kultura

 1. Stanić Dragoslav, II razred, kulinarski tehničar

 

Istorija umetnosti

 1. Blagojević Nenad, III razred, turistički tehničar

 

Kuvarstvo

1.  Raković Dušan, II razred, kuvar

 1. Šaponjić Milica, III razred, kuvar

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Radovanović Slaven, I razred, kulinarski tehničar
 2. Spasojević Marijana, I razred, kulinarski tehničar

 

Profesionalna praksa – kuvar

1. Raković Dušan, II razred, kuvar

 

Maturski praktičan rad – kulinarski tehničar

1. Trišić Mileva

 

Maturski praktičan rad – ugostiteljski tehničar

1. Kuzeljević Biljana

2.  Garvrić Stefan

 

Usluživanje – Dragan

 1. Luković Ivan, II razred, konobar

 

Profesionalna praksa – Dragan

 1. Luković Ivan, II razred, konobar

 

Nacionalne kuhinje – Dragan

 1. Čolić Nikola, III razred, kuvar

 

Osnovi ekonomije – Dragan

 1. Vukotić Katarina, IV razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Kristina, IV razred, ekonomski tehničar