Ванредни кандидати – октобар 2018.

Српски језик и књижевност

 1. Чолић Никола, III разред, кувар
 2. Видаковић Сара, IV разред, туристички техничар
 3. Кузељевић Биљана, матурски писмени задатак
 4. Тришић Милева, матурски писмени задатак

 

Енглески језик II – Ружица

 1. Луковић Иван, II разред, конобар

 

Енглески језик – Дубравка

 1. Видаковић Сара, IV разред, туристички техничар

 

Математика

 1. Шапоњић Милица, III разред, кувар

 

Физика

 1. Станић Драгослав, I разред, кулинарски техничар

 

Физичко васпитање

 1. Шапоњић Милица, III разред, кувар

 

Рачунарство и информатика

 1. Јечменица Милица, I разред, кувар
 2. Станић Драгослав, II разред, кулинарски техничар

 

Музичка култура

 1. Видаковић Сара, IV разред, туристички техничар

 

Музичка уметност

 1. Станић Драгослав, I разред, кулинарски техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Спасојевић Маријана, I разред, кулинарски техничар

 

Социологија са правима грађана

 1. Видаковић Сара, IV разред, туристички техничар

 

Социологија

 1. Милосављевић Ивана, III разред, угоститељски техничар

 

Устав и права грађана

 1. Словић Никола, III разред, кулинарски техничар

 

Туристичка географија

 1. Милосављевић Ивана, III разред, угоститељски техничар
 2. Словић Никола, III разред, кулинарски техничар
 3. Кузељевић Биљана – изборни предмет

 

Историја

 1. Чолић Никола, III разред, кувар

 

Историја одабране теме

 1. Благојевић Ненад, III разред, туристички техничар

 

Исхрана

 1. Јечменица Милица, I разред, кувар

 

Здравствена култура

 1. Јечменица Милица, I разред, кувар

 

Хигијена

 1. Радовановић Славен, I разред, кулинарски техничар

 

Маркетинг у туризму – Дана

 1. Тришић Милева, изборни предмет

 

Прeдузетништво – Катарина

1.Раковић Душан, III разред, кувар

2. Удовичић Николина, III разред, кувар

 

Основи туризма и угоститељства – Дана

 1. Радовановић Славен, I разред, кулинарски техничар

 

Пословна економија – Нера

 1. Вукотић Катарина, IV разред, економски техничар
 2. Вукотић Кристина, IV разред, економски техничар

 

Ликовна култура

 1. Станић Драгослав, II разред, кулинарски техничар

 

Историја уметности

 1. Благојевић Ненад, III разред, туристички техничар

 

Куварство

1.  Раковић Душан, II разред, кувар

 1. Шапоњић Милица, III разред, кувар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Радовановић Славен, I разред, кулинарски техничар
 2. Спасојевић Маријана, I разред, кулинарски техничар

 

Професионална пракса – кувар

1. Раковић Душан, II разред, кувар

 

Матурски практичан рад – кулинарски техничар

1. Тришић Милева

 

Матурски практичан рад – угоститељски техничар

1. Кузељевић Биљана

2.  Гарврић Стефан

 

Услуживање – Драган

 1. Луковић Иван, II разред, конобар

 

Професионална пракса – Драган

 1. Луковић Иван, II разред, конобар

 

Националне кухиње – Драган

 1. Чолић Никола, III разред, кувар

 

Основи економије – Драган

 1. Вукотић Катарина, IV разред, економски техничар
 2. Вукотић Кристина, IV разред, економски техничар
Објављено у Ванредно школовање

Архиве