Ванредни кандидати у фебруару

Српски језик и књижевност

 1. Тришић Милева, II разред, кулинарски техничар
 2. Цвркотић Јелена, матурски писмени рад

 

Математика

 1. Божовић Вукман, I разред, кулинарски техничар
 2. Моићевић Лазар, II разред, кувар

 

Статистика – Јасна

 1. Алимпић Јелена, IV разред, економски техничар

 

Верска настава

 1. Петровић Марић Јелена, IV разред, трговински техничар
 2. Моићевић Лазар, II разред, кувар

 

Грађанско васпитање

 1. Смиљанић Драгана, I разред, трговински техничар

 

Пословна економија – Драган

 1. Јакшић Радица, III разред, економски техничар

 

Пословна економија – Нера

 1. Алимпић Јелена, IV разред, економски техничар

 

Основи економике трговине – Нера

 1. Смиљанић Драгана, I разред, трговински техничар

 

Трговинско пословање – Нера

 1. Смиљанић Драгана, I разред, трговински техничар

 

Практична настава – Нера

 1. Петровић Марић Јелена, IV разред, трговински техничар

 

Матурски практичан рад – Нера

 1. Цвркотић Јелена, трговински техничар

 

Национална економија – Нера

 1. Цвркотић Јелена, изборни предмет

 

Пословна информатика

 1. Јакшић Радица, III разред, економски техничар

 

Економика туристичких и угоститељских предузећа – Дана

 1. Томашевић Мирослав, II разред, кувар
 2. Моићевић Лазар, II разред, кувар

 

Економика и организација предузећа – Катарина

Марјановић Верица, II разред, кулинарски техничар

 

Маркетинг у туризму –  Катарина

 1. Вујовић Десимир, IV разред, кулинарски техничар

 

Основе туризма и угоститељства – Радица

 1. Спасић Александар, I разред, кувар
 2. Аврамовић Лука, I разред, конобар
 3. Смиљанић Александар, I разред, конобар

 

Рачуноводство – Радица

 1. Петровић Марић Јелена, IV разред, трговински техничар

 

Наука о исхрани

 1. Вујовић Десимир, IV разред, кулинарски техничар
 2. Пантовић Лела, IV разред, кулинарски техничар

 

Здравствена култура

 1. Аврамовић Лука, I разред, конобар

 

Биологија

 1. Божовић Вукман, I разред, кулинарски техничар
 2. Кравић Тамара, II разред, кулинарски техничар

 

Познавање робе

 1. Вујовић Десимир, IV разред, кулинарски техничар
 2. Пантовић Лела, IV разред, кулинарски техничар

 

Хемија

 1. Смиљанић Александар, I разред, конобар
 2. Тришић Милева, II разред, кулинарски техничар
 3. Кравић Тамара, II разред, кулинарски техничар

 

Физика

 1. Тришић Милева, II разред, кулинарски техничар

 

Социологија

 1. Петровић Раденко, III разред, угоститељски техничар

 

Туристичка географија

 1. Петровић Раденко, III разред, угоститељски техничар
 2. Вујовић Десимир, IV разред, кулинарски техничар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Марјановић Верица, I разред, кулинарски техничар
 2. Марјановић Верица, II разред, кулинарски техничар

 

Националне кухиње

 1. Марић Зорица, III разред, кувар

 

 

Објављено у Ванредно школовање

Архиве