Ванредни кандидати у јуну

Српски језик и књижевност

 1. Пантовић Лела, кулинарски техничар, матурски писмени рад

 

Енглески језик  – Ружица

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар
 2. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Филозофија

 1. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар

 

Математика

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар
 2. Спасић Александар, III разред, кувар
 3. Тришић Милева, III разред, кулинарски техничар
 4. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 5. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 6. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар
 7. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Статистика

 1. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 2. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар

 

Историја

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Здравствена култура

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар

 

Наука о исхрани

 1. Симовић Матија, IV разред, кулинарски техничар

 

Верска настава

 1. Смиљанић Александар, III разред, конобар

 

Пословна информатика

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар
 2. Јакшић Радица, III разред, економски техничар
 3. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Јакшић Радица, III разред, економски технича

2. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар

 

Туристичка географија

 1. Симовић Матија, IV разред, кулинарски техничар
 2. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 3. Марјановић Верица, кулинарски техничар, изборни предмет
 4. Симовић Матија, кулинарски техничар, изборни предмет

 

Познавање робе

 1. Симовић Матија, IV разред, кулинарски техничар

 

Матурски практичан рад – Радица

 1. Алимпић Јелена, економски техничар

 

Рачуноводство – Радица

 1. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Пословна економија  – Нера

 1. Алимпић Јелена, економски техничар, изборни предмет

 

Практична настава – Нера

 1. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар

 

Национална економија – Нера

 1. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар

 

Рачуноводство – Дана

 1. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 2. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар

 

Хотелијерство – Софија

 1. Симовић Матија, IV разред, кулинарски техничар

 

Социологија са правима грађана

 1. Спасић Александар, III разред, кувар

 

Услуживање

 1. Смиљанић Александар, III разред, конобар

 

Основе посластичарства – Драган

 1. Смиљанић Александар, III разред, конобар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Симовић Матија, IV разред, кулинарски техничар

 

Матурски практичан рад

 1. Симовић Матија, кулинарски техничар
 2. Пантовић Лела, кулинарски техничар