Ванредни кандидати у мају

Српски језик и књижевност

 1. Моићевић Лазар, II разред, кувар
 2. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар
 3. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 4. Вујић Катарина, матурски писмени рад
 5. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар
 6. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 7. Пауновић Ивана, III разред, кулинарски техничар
 8. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

Математика

 

 1. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар
 2. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 3. Пауновић Ивана, III разред, кулинарски техничар
 4. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

Енглески језик

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар

 

Познавање робе

 1. Симовић Матија, III разред, кулинарски техничар
 2. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 3. Марјановић Верица, IV разред, кулинарски техничар

 

Хемија

 1. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Биологија

 1. Симић Страхиња, I разред, кулинарски техничар

 

Здравствена култура

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар

 

Наука о исхрани

 1. Марјановић Верица, IV разред, кулинарски техничар

 

Исхрана

 1. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Уметничко обликовање

 1. Тришић Милева, III разред, кулинарски техничар
 2. Симовић Матија, III разред, кулинарски техничар

 

Ликовна култура

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Географија

 1. Симић Страхиња, I разред, кулинарски техничар
 2. Чолић Маринела, I разред, кувар
 3. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Туристичка географија

 1. Смиљанић Александар, II разред, конобар
 2. Симовић Матија, III разред, кулинарски техничар
 3. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 4. Пауновић Ивана, III разред, кулинарски техничар
 5. Вујић Катарина, изборни предмет

 

Историја

 1. Симић Страхиња, I разред, кулинарски техничар
 2. Смиљанић Александар, II разред, конобар

 

Пословна економија – Нера

 1. Алимпић Јелена, економски техничар, изборни предмет

 

Основи економије – Нера

 1. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар

 

Практична настава – Нера

 1. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Економика и организација трговинских предузећа – Нера

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Спољнотрговинско и девизно пословање – Нера

 1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар

 

Социологија

 1. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар
 2. Пауновић Ивана, III разред, кулинарски техничар

 

Социологија са правима грађана

 1. Смиљанић Александар, II разред, конобар

 

Устав и права грађана

 1. Тришић Милева, III разред, кулинарски техничар

 

 

Рачуноводство – Дана

 1. Јакшић Радица, III разред, економски техничар

 

Економика туристичких и угоститељских предмета – Дана

 1. Спасић Александар, II разред, кувар

 

Рачуноводство – Радица

 1. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар
 2. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Матурски практичан рад – Радица

 1. Алимпић Јелена, економски техничар

 

Верска настава

 1. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Музичка уметност

 1. Симић Страхиња, I разред, кулинарски техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Хотелијерство –  Софија

 1. Марјановић Верица, IV разред, кулинарски техничар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Симовић Матија, II разред, кулинарски техничар
 2. Симовић Матија, III разред, кулинарски техничар

 

Куварство

 1. Моићевић Лазар, II разред, кувар

 

Матурски практичан рад

 1. Марјановић Верица, кулинарски техничар
 2. Вујић Катарина, кулинарски техничар

 

Професионална пракса

 1. Смиљанић Александар, II разред, конобар