Ванредни ученици – април 2019

Петак, 12. 04. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Исхрана 13:00 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

 

Понедељак, 15. 04. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (писмени) 11:25 Мићовић Слободан, дежура на писменом
Руски језик II (писмени)

Руски језик (писмени)

12:15 Јанковић Мирослав, дежура на писменом
Термин за полагање усменог дела испита биће саопштен приликом полагања писменог дела испита.
Професионална пракса

(кувар)

13:00 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Крповић Небојша

 

Уторак, 16. 04. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Рачунарство и информатика 11:25 Сокић Бранка

Милаћевић Милован

Мијиловић Владимир

Историја 12:20 Јовичић Нера

Кнежевић Весна

Марић Јелена

Српски језик (писмени) 13:05 Манојловић Бранкица, дежура на писменом

 

Среда, 17. 04. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Право 08:15 Јовичић Нера

Петровић Мира

Кравић Тања

Професионална пракса

(туристичко-хотелијерски техничар, први разред)

11:20 Сокић Бранка

Јанковић Валентина

Јовичић Нера

Верска настава 13:15 Јовичић Нера

Зечевић Никола

Јанковић Валентина

 

 

 

 

 

Четвртак, 18. 04. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Хемија 08:45 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Познавање робе 08:45 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Српски језик (усмени) 11:00 Сокић Бранка

Манојловић Бранкица

Лазић Тања

 

Петак, 19. 04. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Статистика 09:25 Јовичић Нера

Прљевић Јасна

Мићовић Слободан

Основи економије 10:30 Сокић Бранка

Ковачевић Драган

Јовичић Нера

Услуживање 10:35 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Манојловић Нинослав

Основе услуживања 10:35 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Манојловић Нинослав

Куварство са практичном наставом 11:20 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Крповић Небојша

Куварство 11:20 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Крповић Небојша

 

Понедељак, 22. 04. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (усмени) 09:25 Јовичић Нера

Прљевић Јасна

Мићовић Слободан

Националне кухиње 13:00 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Вукосављевић Роса

Основе посластичарства 13:00 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Вукосављевић Роса

 

 

 

 

 

Уторак, 23. 04. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Предузетништво 09:10 Сокић Бранка

Луковић Катарина

Јовичић Нера

Економика и организација предузећа 09:25 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Павловић Дана

Пословна економија 09:25 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Павловић Дана

Основи туризма и угоститељства 09:25 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

Маркетинг у туризму 09:25 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

Енглески језик (писмени) 11:25 Ковачевић Дубравка, дежура на писменом
Туристичка географија 12:15 Јовичић Нера

Марић Јелена

Јанковић Валентина

Географија 12:15 Јовичић Нера

Марић Јелена

Јанковић Валентина

Општа туристичка географија 12:15 Јовичић Нера

Марић Јелена

Јанковић Валентина

 

Среда, 24. 04. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Психологија 09:10 Јовичић Нера

Јојић Горица

Сокић Бранка

филозофија 09:10 Јовичић Нера

Јојић Горица

Сокић Бранка

Професионална пракса

(туристичко-хотелијерски техничар, други разред)

11:20 Сокић Бранка

Јанковић Валентина

Јовичић Нера

Хотелијерство 11:20 Сокић Бранка

Јанковић Валентина

Јовичић Нера

Социологија са правима грађана 11:40 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Јојић Горица

 

 

 

 

Четвртак, 25. 04. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Физика 10:50 Јовичић Нера

Шапоњић Снежана

Смиљанић Вишња

Енглески језик (усмени) 11:30 Јовичић Нера

Ковачевић Дубравка

Топаловић Ружица

Биологија 13:00 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Хигијена 13:00 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Здравствена култура 13:00 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Ликовна култура 13:50 Јовичић Нера

Богдановић Анастасија

Костић Александра

Уметничко обликовање 13:50 Јовичић Нера

Костић Александра

Богдановић Анастасија