Запослени у Школи

vis

Део колектива на излету 2016. године.

Наставни кадар

Име и презиме Предмети које предаје
Тања Лазић Српски језик и књижевност
Бранкица Манојловић Српски језик и књижевност
Вера Ратковић Француски језик, практична настава – блок
Дубравка Ковачевић Енглески језик, психологија
Ружица Топаловић Енглески језик
Мирослав Јанковић Руски језик
Горан Драшковић Социологија,  устав и право грађана, право, социологија са правима грађана
Весна Кнежевић Историја
Анастасија Богдановић  Историја уметности, ликовна култура
Јасна Прљевић Математика, статистика
Слободан Мићовић Математика, статистика
Милован Милаћевић Рачунарство и информатика, електронско пословање
Јелена Марић Географија, туристичка географија
Снежана Шапоњић Физика
Милена Јоксимовић Хемија, познавање робе
Данијела Мијаиловић Биологија, екологија и заштита животне средине, наука о исхрани, здравствена култура
Владимир Мијаиловић Хигијена, здравствена култура, техничар за одржавање информационих технологија
Горица Јојић Филозофија, психологија у туризму
Мирјана Петровић Грађанско васпитање, музичка култура, право
Никола Зечевић Верска настава
Миломир Шопаловић Физичко васпитање
Вукашин Тарабић Физичко васпитање
Јела Павловић Агенцијско-хотел. пословање,  пословна кореспод.
Јелица Кузељевић Принципи економије, агенцијско-хотелијерко пословање, финанс.-рачуновод. обука, национална економ.
  Неранџа Јовичић Пословна економија, агенцијско-хотелиј. пословање, ревизија, економика и организавија турист. предузећа
Катарина Луковић Основи туризма и угоститељства,рачуноводство, канцеларијско пословање, предузетништво, јване финансије
Дана Павловић Основи туризма и угоститељства, финанс.-рачуновод. обука,  рачуноводство, маркетинг, финансијско послов.
Софија Павловић Луковић Агенцијско – хотелијерско пословање, хотелијерство,   предузетништво
Роса Вукосављевић Куварство са практичном наставом
Небојша Крповић Куварство са практичном наставом
Љубомир Митрашиновић Куварство са практичном наставом
Нинослав Манојловић Вежбе и практична настава у блоку и професионална пракса из куварства са практичном наставом
Драган Ковачевић Основе услуживања, националне кухиње, услуживање са практичном наст., финансијско послов.
Александра Костић уметничко обликовање, ликовна култура

Ваннаставни кадар (директор, секретар, административно и техничко особље)

Ред. бр. Име и презиме Послови на којима ради
 1. Вишња Смиљанић Директор
 2. Татјана Миљановић – Кравић Секретар
 3. Вера Милић Шеф рачуноводства
 4. Градимир Басуровић Координатор практичне наставе
 5. Милан Бисић Домар и ложач
 6. Нада Кузељевић Помоћни радник
 7. Гордана Танасијевић Помоћни радник
 8. Грозда Матовић Помоћни радник
 9. Станка Пишчевић Помоћни радник
 10. Милош Јездимировић Помоћни наставник
 11. Жељка Сузовић Помоћни наставник
 12. Тања Стаматовић Помоћни наставник
 13. Олга Гукић Помоћни наставник

Стручни сарадници

Ред. Бр. Име и презиме Послови на којима ради
 1. Бранка Сокић стручни сарадник
 2. Весна Џамбић библиотекар

kolege

Објављено у Ванредно школовање, О школи Означено са: ,

Архиве