Туристички техничар

image_pdfimage_print
Туристички техничари

Ученици се на овом смеру школују се за послове у туристичким агенцијама и рецепцијама хотела.

Током школовања акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у струци  и на страним језицима. За 4 године школовања, похађа се укупно 2103 часова стручних предмета и два страна језика!

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање туристичког техничара.

Кратак опис посла туристичког техничара:

Даје потребна обавештења, предлаже, уговара и организује туристичке аранжмане (излете, екскурзије, стручне скупове, итд). Обезбеђује визе, прави прорачуне цена туристичких услуга. Припрема резервације за смештај, карте и пратећу документацију за путнике. Посредује између путника, хотела и превозника са циљем да се обезбеди квалитетна, комфорна услуга. Извршава послове у туристичкој агенцији. Ради послове на рецепцији. Обавља послове организације скупова у угоститељству и туризму. Израђује основне калкулације у вези са радом у туристичкој агенцији, на рецепцији и у организацији скупова. Као рецепционер прихвата и организује смештај хотелских гостију. Ради у туристичким агенцијама, хотелима…

Претежно ради у канцеларијама и другим пословним просторијама уз коришћење рачунара. Често је у контакту са људима.

Предмете које уче туристички техничари погледајте > овде <

TURISTICKО-HOTELIJERSKI TEHNICAR  – наставни план и програм

По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.  Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<