ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE NA KOJU SE ZJN NE PRIMENJUJE –dobra mleka i mlečnih proizvoda za Školski rstoran UGOVOR MLEČNI PROIZVODI SPECIFIKACIJA DOBARA – MLEČNI PROIZVODI Poziv za podnošenje ponuda za nabavku mleka i mlečnih proizvoda Obrazac strukture …

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku mleka i mlečnih proizvoda Read more »

Kako pristupiti gugl učionici – uputstvo za učenike Kako do Gugl učionice? 1. OD RAZREDNOG STAREŠINE DOBIJEŠ PODATKE (IME I LOZINKU) ZA TVOJ NOVI GOGLE NALOG Da bi koristio/koristila Gugl učionicu, neophodno je da imaš kreiranu gmail adresu. Zato je …

Gugl učionica – Google Classroom – uputstvo Read more »

 PLAN ZAŠTITE DECE/UČENIKA OD DISKRIMINACIJE, NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA   VREME REALIZACIJE  AKTIVNOSTI  NAČIN REALIZACIJE  NOSIOCI  Septembar  – izrada plana za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i podela zaduženja     – upoznavanje svih aktera u vaspitno-obrazovnom procesu sa članovima Tima i njihovim …

Plan zaštite učenika od nasilja Read more »