Завршни рачун за 2023.

Завршни рачун за 2023. годину.
Статут Угоститељско – туристичке школе у Чајетини

КЛИКНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
Правилник о јавним набавкама
План јавних набавки за 2024. годину
Протокол за пружање подршке особама са сметњама у развоју у кризним ситуацијама на територији Општине Чајетина

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ
ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

СЕПТЕМБАР:

– консултације са разредним старешинама о избору ученика који ће бити чланови

парламента

– конституисање парламента

– избор руководства парламента

– израда плана активности парламента

– обележавање тематских дана и недеља

– обележавање Светског дана туризма 27.9.

ОКТОБАР:

– презентација о правима и обавезама ученика (чланови парламента у својим

одељењима)

– предлози чланова парламента о видовима сарадње са локалном заједницом

– предлози чланова парламента о заједничким активностима са секцијама школе

– предлози хуманитарних акција

– сарадња са Ученичким парламентом Основних школа и планирање заједничких активности

НОВЕМБАР:

– Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја

– Обележавање Дана средњошколаца (17. новембар)

– Решавање конфликата – модел ненасилне комуникације

ДЕЦЕМБАР:

– Обележавање Светског дана борбе против сиде

– Прикупљање новчаних прилога за новогодишњу хуманитарну акцију

ЈАНУАР:

– учешће на обележавању школске славе – Светог Саве

– анализа успеха и дисциплине ученика у првом полугодишту

– организација Он лине Школе туризма за ученике завршних разреда Основних школа

ФЕБРУАР:

– организовање квиза знања на нивоу школе

– разговор о професионалној оријентацији

– организовање предавања на тему „Учење учења“

МАРТ:

– организовање предавања о значају физичке активности

– акција чишћења школског дворишта

– организовање јавног часа физичког вежбања

АПРИЛ:

– анализа успеха и дисциплине на крају тромесечја

– планирање прославе матуре

– контакт са Црвеним крстом око заједничких акција

МАЈ:

– учешће чланова парламента у промоцији наше школе у основним школама

– Организовање Сајма предузетништва

ЈУН:

– извештај о активностима током школске године

– план рада за наредну школску годину

– испраћај матураната

У току школске године могуће су измене и допуне плана рада Ученичког парламента.

Представници одељења који учествију на састанцима Ученичког парламента су:

I 1   Благоје Јовановић Милица Миковић
I 2,3   Сара Спасенић Вук Бошковски
I 4 Лена Јеремић Марко Марјановић
I 5   Лука Симовић Ива Анџић
II 3   Катарина Зарић Николина Јордовић
II 4   Маријана Жунић Никола Јоксимовић
II 5   Бојан Вукићевић Сара Самарџић
III 1   Александра Ружић Кристина Савић
III 5   Кристина Николић Николина Дробњаковић
IV 2   Марта Раденовић Лука Којовић
IV 3   Марта Симеуновић Ања КнежевићГодишњи план рада за школску 2023/2024.
Правилник о ванредним ученицима

ПРАВИЛНИК О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА
Правилник о раду Школе

ПРАВИЛНИК О РАДУ УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ У ЧАЈЕТИНИ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ – преузмите документ
Финансијски извештај за 2022. годину

Преузмите извештај
АНЕКС СТАТУТА Угоститељско туристичке школе

АНЕКС СТАТУТА  УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ У ЧАЈЕТИНИ
Статут Угоститељско-туристичке школе у Чајетини

СТАТУТ  Угоститељско-туристичке школе у Чајетини
Развојни план 2021-2026.

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2021-2026.
Извештај о раду за школску 2021/22. годину

И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ  ШКОЛЕ ИЗ ЧАЈЕТИНЕ

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ ЧАЈЕТИНА
Годишњи план рада 2022/23.
Позив за подношење понуда за набавку млека и млечних производа

 
Протокол о превенцији и заштити деце од насиља,злостављања и занемаривања

ПРОТОКОЛ
Завршни рачун за 2021. годину

Завршни рачун за 2021. годину

[pdf-embedder url=“http://wordpress.srednjaskolacajetina.edu.rs/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/GFI-2021-01990-2_2022-03-02T11-32-05.pdf“]