image_pdfimage_print

Позив за подношење понуда за набавку млека и млечних производа

  ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ –добра млека и млечних производа за Школски рсторан УГОВОР МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА – МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ Позив за подношење понуда за набавку млека и млечних производа Образац структуре Read more