LOKALNI MEĐUSEKTORSKI PROTOKOL O PREVENCIJI I ZAŠTITI DECE OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA NA TERITORIJI OPŠTINE ČAJETINA   Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja donet je 2005. godine. Predstavlja značajan dokument koji pruža smernice svim relevantnim institucijama …

Protokol o prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja Read more »

Plan  za zaštitu dece /učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i povećanja saradnje među učenicima i roditeljima, zaposlenima i učenicima i zaposlenima Donošenjem Zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, …

Plan za zaštitu dece /učenika od nasilja Read more »

Da se podsetimo: Aktivnosti Vreme Početak školske godine 09. 2015. Prvi roditeljski sastanci 01. – 04.09. 2015. Prvi klasifikacioni period (І polugodišta) 01.09.2015. –  29.01.2016. Završetak І polugodišta 29.01.2016. Zimski raspust 31.12.2015. – 08.01.2016.01.02.2016. – 12.02.2016. Početak ІІ polugodišta 17.02.2016. …

Ispitni rokovi i pripremni rad Read more »

Da se podsetimo: Klasifikacioni periodi: 06.11.2015. ; 29.01.2016. ; 04.2016. ;  22.06.2016. Vreme realizacije ekskurzija po razredima:   treći razred:      26.09. – 09. 2015. Severna Grčka U toku školske godine planirano je i da se izvedu jednodnevni izleti: Sajam turizma …

Školski kalendar značajnih aktivnosti u školi Read more »